Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

6.12.2020

Imieniny

Mikołaja, Nikoli, Jaremy

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • -

Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

Cel główny
Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa mazowieckiego.
 
Działanie 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa
 
Cel główny
Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym.
źródło: www.mazowia.eu
 
TYTUŁ PROJEKTU: "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mszczonów oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie"
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka
Działanie 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa
Status projektu: w trakcie realizacji
 
OPIS PROJEKTU
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Projekt realizowany przez Gminę Mszczonów, w ramach Działania 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa.
 
CZAS TRWANIA PROJEKTU
2010-2015
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI
Kwota dofinansowania środków z EFRR w ramach RPOWM: 11 318 851,00 zł.
Wartość całkowita inwestycji: 16 508 669,00 zł.
 
INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 
CEL PROJEKTU
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mszczonów oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie.
 
ZAKŁADANE REZULTATY
Projekt obejmuje następujące zadania:
  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości 4,2 km w Grabcach Józefpolskich. W ramach zadania wybudowane zostały również dwa komplety przydomowych zbiorników mini przepompowni ścieków oraz dwa komplety pompowni ścieków. Wykonano 74 przykanaliki. Inwestycję zrealzowano w latach 2011-2012.
  2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Spokojna w Mszczonowie, w ulicach Ks. Poniatowskiego, Spokojna, Bagno, Boczna, wzdłuż rowu 04 i ul. Szkolna, o łącznej długości 1,8 km. Wykonano 89 przykanalików. Prace zostały zrealizowane w latach 2010-2011.
  3. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich. Modernizacja ma na celu dostosowanie procesów technologicznych do aktualnych wymagań dotyczących jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika oraz unowocześnienie rozwiązań technicznych do eliminacji uciążliwych prac ręcznych. Istniejąca oczyszczalnia wymaga wymiany urządzeń wyposażenia technologicznego oraz budowy nowego węzła przeróbki osadu. Prace realizowane w latach 2014-2015.

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6670606

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat