Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

18.5.2021

Imieniny

Eryka, Feliksa, Jana

Wyszukiwarka

Menu główne

Komunikaty o stanie jakości powietrza

  • Czujnik powietrza

Nawigacja

Treść strony

  • -

Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji

Cel główny
Wzrost znaczenia turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy regionu.
 
Działanie 6.2 Turystyka
 
Cel
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu.
źródło: http://rpo.mazowia.eu
 
TYTUŁ PROJEKTU: "Rozbudowa produktu turystycznego pod nazwą 'Weekend z Termami Mszczonów'"
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji
Działanie 6.2 Turystyka
Status projektu: w trakcie realizacji
 
OPIS PROJEKTU
Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Żabia Wola, Gminą Radziejowice oraz Gminą Puszcza Mariańska.
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI
Kwota dofinansowania środków z EFRR w ramach RPOWM: 421 939,98 zł. oraz 74 460,00 zł. z budżetu państwa, poziom dofinansowania 85%
Wartość całkowita inwestycji: 584 999,98 zł.
 
OKRES TRWANIA PROJEKTU
od 01.11.2013 r. do 31.10.2014 r.
 
INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 
CEL PROJEKTU
Celem głównym projektu jest zwiększenie ruchu turystycznego w ramach kompleksowego produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów na całym obszarze realizacji projektu oraz poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.
 
REZULTATY PROJEKTU
Przedmiotem projektu jest rozbudowa kompleksowego produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów o dodatkowe składniki oferty turystycznej, tj.
  1. wytyczenie i oznakowanie 4 nowych rowerowych szlaków turystycznych łączących najważniejsze pod względem kulturowym miejscowości obszaru (związane z Chełmońskim, Izbą Pamięci, zabytkami sakralnymi), przebiegających przez atrakcyjne tereny przyrodnicze (2 obszary Natura 2000, 2 rezerwaty przyrody) o długości od 14 km do 25 km;
  2. wyposażenie obiektu Kompleksu basenów Termalnych w instalację do odzysku ciepła ze zrzucanej wody geotermalnej w celu poprawy jakości korzystania z basenu rekreacyjnego i sportowego;
  3. wyposażenie Term w zewnętrzną saunę i grotę solną;
  4. powiększenie o 11 szt. ilości miejsc postojowych przy Termach;
  5. instalacja 3 infokiosków w gminie Żabia Wola, Radziejowice i Puszcza Mariańska;
  6. organizacja imprez towarzyszących o charakterze sportowo – rekreacyjnym;
  7. opracowanie map i przewodników oraz materiałów informacyjno – promocyjnych.

Projekt ma na celu zwiększenie propozycji spędzenia wolnego czasu dla osób odwiedzających Termy i zapoznanie ich z innymi walorami zarówno przyrodniczymi jak i kulturowymi okolicznych Gmin.

Przedmiotem projektu jest stworzenie szerokiej oferty turystycznej tej części regionu mazowieckiego, co będzie miało korzystny wpływ na podniesienie konkurencyjności Mazowsza na europejskim rynku turystycznym. 

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7230705

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat