Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

1.12.2021

Imieniny

Edmunda, Blanki, Natalii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

JAK GŁOSOWAĆ - WYBORY SAMORZĄDOWE – 16 LISTOPADA 2014 r.

Z przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej - Barbarą  Kłopotowską rozmawia Mateusz Milczarek.

Podczas tegorocznych wyborów samorządowych w gminie Mszczonów,  pięciu kandydatów  na radnych i kandydat na burmistrza nie mają  kontrkandydatów. Czy  to oznacza, że już  osiągnęli wyborczy sukces?  

Tak jest w przypadku radnych. Faktycznie w pięciu okręgach naszej gminy zgłoszono tylko po jednym kandydacie na  radnego.  W tych okręgach  głosowanie na radnych do Rady Miejskiej   nie będzie już przeprowadzane. W dzień wyborów Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi  jedynie uzyskanie mandatu przez tych kandydatów. 

Tak samo zostanie stwierdzone  zwycięstwo kandydata na burmistrza?

W przypadku kandydata na burmistrza jest zupełnie inaczej.  W dzień wyborów mieszkańcy dostaną karty, na których będą mogli wyrazić poparcie lub dezaprobatę dla tego kandydata,  zaznaczając przy jego nazwisku krzyżykiem w kratce odpowiedź -  „tak” lub „nie” . Jeśli kandydat nie uzyska więcej niż  połowy ważnie oddanych głosów, to  wyboru burmistrza dokona następnie nowa Rada Miejska -  bezwzględną większością głosów.  

Czyli brak kontrkandydatów dla radnych, to ich sukces, natomiast brak takiej konkurencji dla burmistrza wręcz komplikuje jego sytuację?

Radni nie musza  już prowadzić  kampanii wyborczej, natomiast kandydat na burmistrza rzeczywiście nadal musi zabiegać  o poparcie wyborców. Jest mu ono potrzebne równie mocno jak w przypadku, gdyby miał  kontrkandydata.

Jak i na kogo głosujemy w wyborach samorządowych?

W gminie Mszczonów wyborcy głosować  będą na: burmistrza, radnych do rady Miejskiej, radnych do Rady Powiatu oraz  radnych do Sejmiku Wojewódzkiego. W sumie wyborcy otrzymają  cztery karty do głosowania. We wspomnianych pięciu okręgach, gdzie są  pojedynczy kandydaci do Rady Miejskiej, tych kart będą jedynie trzy. Na kartach trzeba będzie postawić  krzyżyki w kratkach, przy osobach, które zamierzamy obdarzyć  naszym zaufaniem. Żeby nasz  głos był ważny w kratce musi być postawiony krzyżyk "x". Punkt przecięcia kresek postawionego znaku „x” musi się znaleźć w polu kratki. To tylko z pozoru wydaje się  takie oczywiste. Niestety wiele osób w kratkach stawia  "ptaszki" lub coś w rodzaju "v". Takie głosy są uznawane za  nieważne. Także minusy czy kropki są niedozwolone. Jedynie prawidłowo postawiony znak „X” jest uznawany przez członków komisji. Co bardzo ważne. Na każdej karcie do głosowania znajduje się  instrukcja, w jaki sposób oddać  prawidłowy głos. Wystarczy tylko wcześniej ją przeczytać.

-Na karcie  do głosowania na radnego Rady Miejskiej stawiamy tylko jeden znak przy nazwisku kandydata, którego popieramy.

-Na karcie do głosowania na burmistrza zaznaczamy przy jego nazwisku krzyżykiem w kratce odpowiedź -  „tak” lub „nie” , udzielając mu jako jedynemu kandydatowi swoje poparcie lub wyrażając naszą  dezaprobatę  dla jego kandydatury.

- W głosowaniu na radnego powiatowego – głosujemy  tylko na określoną listę, stawiając znak "x" obok nazwiska jednego z kandydatów i wskazując tym samym  jego pierwszeństwo do mandatu. Jeżeli znak "x" został postawiony przy nazwiskach dwóch lub więcej kandydatów z różnych list albo niepostawiony został w  ogóle, to taki  głos jest nieważny. Jeśli jednak  znak "x" został postawiony obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów z tej samej listy to głos będzie ważny. Uznaje się wtedy, że został oddany na daną listę, a pierwszeństwo przysługuje temu z oznaczonych kandydatów, który znajduje się najwyżej na liście.  

- W głosowaniu na radnych Sejmiku – głosujemy  tylko na określoną listę, stawiając znak "x" obok nazwiska jednego z kandydatów i wskazując tym jego pierwszeństwo do mandatu. Jeżeli znak "x" został postawiony przy nazwiskach dwóch lub więcej kandydatów z różnych list albo niepostawiony w ogóle - głos jest nieważny. ALE: jeżeli znak "x" został postawiony obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów z tej samej listy to głos jest ważny. Uznaje się wtedy, że został oddany na daną listę, a pierwszeństwo przysługuje temu z oznaczonych kandydatów, który znajduje się najwyżej na liście.

 

Jeszcze raz powtarzam, że informacja o tym, jak oddać głos, aby był ważny, jest umieszczona na każdej karcie do głosowania i na plakatach w lokalach wyborczych. Powinni nią również  służyć członkowie komisji, oczywiście nie sugerując na kogo należy zagłosować.

 

Kiedy i gdzie głosujemy?

Wybory odbywają się  w niedzielę  16 listopada. Glosować  można   w godzinach 7.00- 21.00. Ogłoszenie odnośnie lokalizacji siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych, czyli mówiąc prościej  lokali  wyborczych,  zamieszczone jest nie tylko w serwisie internetowym gminy, na tablicach ogłoszeniowych, ale również  w tym numerze naszego lokalnego Biuletynu Informacyjnego „Merkuriuszu Mszczonowskim”.  

Kto może głosować

Prawo udziału w głosowaniu w wyborach do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz wyborach burmistrza  przysługuje wszystkim obywatelom polskim, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat oraz stale zamieszkują na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego (w naszym przypadku na terenie Gminy Mszczonów), co jest potwierdzone wpisem do stałego rejestru wyborców.

Obywatele Unii Europejskiej,  niebędący obywatelami polskimi mają prawo udziału w głosowaniu pod warunkiem, że stale zamieszkują na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego i są wpisani do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez gminę.

Ilu radnych do Rady Miejskiej wybierzemy?

Piętnastu radnych wybieranych jest  w gminach,  liczących do 20 tys. mieszkańców. Nasza gmina należy do tej właśnie  grupy.  W tym roku realnie głosować  jednak będziemy tylko na 10 kandydatów, gdyż  tak jak wspominałam na początku, tych pięciu, którzy nie mają  kontrkandydatów,  oczekuje już  tylko na oficjalne ogłoszenie przez Miejską Komisję Wyborczą, że  uzyskali mandaty radnych.  

Kto nie może uczestniczyć  w głosowaniu?

Nie mają prawa dokonywania wyboru osoby: pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,  pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,  ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu (częściowo lub całkowicie).

Czy można głosować  poza miejscem swojego zamieszkania?

Takie pytanie także pojawia się  dość często. W wyborach samorządowych  głosujemy w obwodzie głosowania, który jest dla nas  właściwy ze względu na  miejsce  stałego zamieszkania.  W tych wyborach nie wydaje się zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem stałego zamieszkania. To zasadnicza różnica w stosunku do wyborów: na prezydenta RP, do Sejmu i Senatu czy do europarlamentu.

Czy należy się  wylegitymować  przed pobraniem kart do głosowania?

Tak. Zgodnie z  przepisami wyborczymi  przed głosowaniem wyborca powinien się wylegitymować komisji dowodem tożsamości. Nie wynika z tych przepisów, że  musi okazać dowód osobisty. Może mieć ze sobą: paszport, prawo jazdy, a nawet legitymację studencką,  czy ubezpieczeniową. Warto jednak, jeśli posiadamy ważny dowód, wziąć  go ze  sobą, udając się  na głosowanie.

 

  • data: 2014-10-27

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7849682

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat