Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

1.12.2021

Imieniny

Edmunda, Blanki, Natalii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

 • -

Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania

Z Łukaszem Koperskim , przewodniczącym Rady Miejskiej w Mszczonowie  na tematy związane z podsumowaniem kadencji Rady Miejskiej 2010-2014 rozmawia Łukasz Nowakowski.

Panie Przewodniczący mijają właśnie cztery lata od wyboru obecnego składu Rady Miejskiej. Jak na przestrzeni tych lat zmienił się Mszczonów?

 - Ostatnie cztery lata obfitowały w wiele znaczących wydarzeń, które w istotny sposób zmieniły miasto i gminę Mszczonów. Warto jednak podkreślić, że niezmienność tzw. władzy wyklucza walkę o nią i tzw. życie od wyborów do wyborów.
Niektórzy z radnych pełnią swoją funkcję więcej niż jedną kadencje dzięki czemu mogliśmy wypracować autorski, wieloletni program rozwoju gminy pod względem gospodarczym, społecznym, kulturalnym oraz rekreacyjnym i zdrowotnym, które w kolejnych kadencjach sumiennie realizujemy.
Jednym z takich przykładów zrealizowania jednego z wieloletnich zadań było doprowadzenie do przeprowadzenia rewitalizacji koryta rzeki Okrzeszy. Muszę podkreślić, że od początku zasiadania w Radzie Miejskiej kładłem ogromny nacisk i robiłem wszystko wraz z burmistrzem Józefem Grzegorzem Kurkiem, aby doprowadzić do realizacji tej inwestycji, co w konsekwencji zakończone zostało sukcesem.
Rewitalizacja Okrzeszy w znacznym stopniu usprawniła system wodny na terenie naszego miasta oraz niebagatelnie wpłynęła na poprawę estetyki terenów wzdłuż koryta rzeki. Teraz do kompletnej realizacji marzenia ściśle powiązanego z rewitalizacją koryta rzeki jest zagospodarowanie terenów od parku przy kościele do trasy katowickiej na których powstaną mszczonowskie błonia, czyli park rekreacyjny dla mieszkańców.
Warto podkreślić, że na osiąganie takich sukcesów składa się kolektywna praca wszystkich radnych. Dlatego cieszę się, że przypadł mi zaszczyt reprezentować i być przewodniczącym Rady Miejskiej w Mszczonowie, w której skład wchodzą bardzo odpowiedzialni i kompetentni ludzie. Z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, że te osoby wiedzą po co zostały radnymi,  doskonale radząc sobie w reprezentowaniu swoich wyborców pochodząc z różnych środowisk i grup społeczno-zawodowych.
Jako przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie myślę, że mogę w imieniu wszystkich radnych stanowczo podkreślić, jak wielkie znaczenie ma dla nas partnerstwo i działanie w jednej drużynie z burmistrzem Józefem Grzegorzem Kurkiem. Dzięki temu nasza wspólna, konstruktywna praca także z zastępcą burmistrza Grzegorzem Kozłowskim, z szefami wydziałów Urzędu Miejskiego oraz wszystkich jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na rzecz społeczeństwa lokalnego przynosi tak wymierne rezultaty.
W tym miejscu warto także wspomnieć o wzajemnym wspieraniu się naszej gminy i powiatu żyrardowskiego. Dla przeciętnego mieszkańca trudno jest rozróżnić realizowane inwestycje w gminie, będące w kompetencji gminy czy powiatu.  Dla obywatela ważny jest finalny efekt inwestycji wpływający na poprawę jakości życia. Sztandarowym tego przykładem była budowa drogi łączącej Tarczyn z Mszczonowem.  Mimo, wielu trudności związanych m.in. z lokalizacją tej trasy na terenie dwóch powiatów i dwóch gmin, możemy mówić o ogromnym sukcesie za którym stoi uporczywość i ogromne zaangażowanie starosty Wojciecha Szustakiewicza i naszego burmistrza. Dzięki temu dziś możemy cieszyć się tą wspaniałą i jakże kluczową dla naszych mieszkańców arterią.
Takich przykładów jest wiele. Warto podkreślić, że dzięki wkładowi pracy i samorządowemu doświadczeniu naszych radnych powiatowych z liderem Wojciechem Szustakiewiczem,  starostą powiatu żyrardowskiego na czele, interesy gminy Mszczonów są zawsze priorytetowo traktowane na szczeblu powiatowym.  
To jest bardzo istotne, żeby samorządowcy działali dla dobra wspólnego, a nie realizowali swoje prywatne, partykularne interesy. Samorząd musi stanowić jedność, bez tego nie ma mowy o sukcesach, rozwoju i zgodzie. Rzeczą oczywistą jest, że nie jest to łatwe, jednak dzięki samorządowemu doświadczeniu i ciągłości władzy w gminie i powiecie jesteśmy w stanie wypracować konsensus i wizję realizacji wspólnych marzeń, nie tylko na płaszczyźnie gminy ale i powiatu.

Czy przez wspólne marzenia możemy uznać realizację przez gminę inwestycji, które rzutują na rozwój Mszczonowa, a także ościennych miejscowości a nawet regionu?

- Proszę zauważyć, że Mszczonów na przestrzeni ostatnich lat wyrósł na lidera w regionie, ale także został znaczącą i rozpoznawalną jednostką samorządu terytorialnego w Polsce. Najlepszym tego przykładem jest chociażby zajmowanie przez gminę Mszczonów czołowych miejsc w ogólnopolskich, niezależnych rankingach samorządowych. Mszczonów w 2011 roku został uznany za najlepszą gminę w Polsce, a jej lider czyli burmistrz Józef Grzegorz Kurek wielokrotnie wskazywany był jako jeden z najlepszych burmistrzów w kraju. Namacalnym argumentem jest coraz większe zainteresowanie Mszczonowem zagranicznych firm, które zainwestowały w gminie w sumie ponad 1 miliard Euro, tworząc nowe miejsca pracy dla naszych mieszkańców. Dzięki temu stanowimy wzór dla innych jednostek samorządowych chwaląc się marginalnym bezrobociem.
Nie byłoby tego wszystkiego gdyby nie ciężka praca burmistrza i radnych Rady Miejskiej w budowaniu silnego Mszczonowa, który dziś z uznaniem nazywany jest Tygrysem Mazowsza.
Jako radni mamy świadomość, że pełnimy swoistą służbę na rzecz społeczności lokalnej, która obdarzając nas zaufaniem, wybierając na swoich przedstawicieli w Radzie Miejskiej mają wobec nas oczekiwania, których nie możemy zawieść.
Zdarza się, że w tych trudnych czasach opinia publiczna nierzadko jest świadkiem kłótni, przewrotów i niechlubnych zachowań, jakie mają miejsce w innych samorządach. Osobiście jestem dumny, że na przestrzeni lat w Mszczonowie jest inaczej, udało się wypracować pozytywny wizerunek Rady Miejskiej, która w oczach naszych mieszkańców cieszy się dobrą opinią.
Wraz z moimi zastępcami, wiceprzewodniczącym Markiem Zientkiem i wiceprzewodniczącym Andrzejem Osińskim robimy wszystko, abyśmy wszyscy w Radzie bez względu na poglądy, wszelkie przynależności oraz doświadczenie w pracy samorządowej byli traktowani na równi, wspierali się wzajemnie, tworząc przyjacielską, rodzinną atmosferę. To był i jest dla nas priorytet, aby praca w Radzie funkcjonowała wzorowo. W tym miejscu pragnę podziękować obu wiceprzewodniczącym, a także przewodniczącym poszczególnych Komisji Rady Miejskiej tj.: Pani Barbarze Gryglewskiej i Panom: Markowi Zientkowi,  Ryszardowi Stusińskiemu, Piotrowi Chyle, Jerzemu Siniarskiemu i Krzysztofowi Krawczykowi, a także wszystkim radnym za ogromne zaangażowanie i upór w dążeniu do realizacji potrzeb swoich wyborców oraz w tworzeniu jedności jaką stanowi nasza Rada.

 
Czyli śmiało można stwierdzić, że za osiąganymi przez gminę Mszczonów sukcesami stoi doświadczenie samorządowe, ciągłość władzy, współpraca i zgoda?

- Zdecydowanie tak,  bez spełnienia tych warunków trudno mówić o sukcesie. Nasze miasto i gmina od początku nowej Polski wykorzystuje starannie wszystko to, co daje nam demokracja i przynależność do Unii Europejskiej. Dzisiejszy nowy Mszczonów zmienia swoje oblicze we wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodarczego.
Dzięki temu mogliśmy wypracować pionierskie metody, które w konsekwencji ułatwiły naszym obywatelom dostosowywanie się na przestrzeni lat do nowych rządowych wytycznych.
Mam tu na myśli chociażby tzw. ustawę śmieciową, która dla wielu jednostek samorządu terytorialnego stanowiła ogromny problem. Gmina Mszczonów będąc prekursorem w segregacji odpadów przyzwyczaiła mieszkańców do pro ekologicznych przepisów jeszcze przed obowiązywaniem ustawy. Dzięki temu mieszkańcy w niewielkim stopniu odczuli zmiany.
To ciągłość władzy, stały, niezmienny i sukcesywnie realizowany program owocują tworzeniem innowacyjnych rozwiązań i udogodnień, jak chociażby centrum rehabilitacji w Mszczonowie i Osuchowie. Która bowiem gmina w Polsce stwarza możliwość korzystania z bezpłatnej rehabilitacji swoim mieszkańcom.  Ta usługa świadczona przez nasz samorząd pokrywana jest w całości z budżetu gminy, bowiem nie otrzymujemy na ten cel żadnych dotacji ze środków zewnętrznych, ani też nie jesteśmy zobligowani do prowadzenia takich działań w zakresie zadań gminy. To nie nasz obowiązek, lecz chęć pomocy naszym mieszkańcom dla których przewidujemy w przyszłości przeniesienie części rehabilitacji do obiektu mszczonowskich Term wykorzystując do zabiegów m.in. bogatą w czynniki zdrowotne wodę termalną.
Śmiało mogę też stwierdzić, że jesteśmy liderem w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Unii Europejskiej realizując przy tym kluczowe inwestycje do których zaliczyć można m.in. budowę i rozbudowę basenów termalnych, budowę wielofunkcyjnych boisk, obiektów sportowych, remiz, przebudowę ulic i centrów wsi, budowę sieci wodociągowych i kanalizacji oraz modernizację oczyszczalni ścieków. To oczywiście tylko niewielka część projektów inwestycyjnych współfinansowanych z pozyskanych środków zewnętrznych. Warto także wspomnieć, że dzięki wygranym projektom udało się zorganizować dla mieszkańców miasta i gminy Mszczonów szereg szkoleń i kursów podnoszących ich kwalifikacje zawodowe, ułatwiając na nowo zawodowy start .
To szalenie istotne, że bezpłatnie ponad 300 osób wzięło udział w szkoleniach pogłębiając swoją wiedzę w zakresie obsługi komputera, nauki języków obcych, a nawet za darmowo robiąc kurs na prawo jazdy różnych kategorii.
Nie zapominajmy, że ważnym aspektem jest także bezpieczeństwo, którego zapewnienie pozwala mszczonowianom w pełni czuć, że Mszczonów to doskonałe miejsce do życia. W związku z tym, w porozumieniu z komendantem wojewódzkim policji zawarta została umowa o budowie w mieście nowoczesnego komisariatu policji stanowiącego mocną, prężną i mobilną jednostkę zapewniającą nam należyte poczucie bezpieczeństwa.

 

W jaki sposób wypracowana przez lata mocna pozycja Mszczonowa wpływa na jego dalszy rozwój?

- Jestem pewien, że z uwagi na stabilność władzy będącej swoistym gwarantem dla międzynarodowych inwestorów, Mszczonów stoi w przededniu budowy największego Aquaparku w Europie Środkowo- Wschodniej, który będzie pierwszym etapem gigantycznego projektu Park of Poland.
Cieszę się, że perspektywa budowy na terenie Wręczy Aquaparku w przypadku dojścia jej do skutku  odmieni oblicze nie tylko gminy Mszczonów lecz całego regionu, a może i kraju.
Bez wątpienia  stanęliśmy przed ogromną szansą na kolejne historyczne przemiany, które być może zmienią nasze dotychczasowe życie.
Muszę podkreślić, że dla mnie jako rodowitego mszczonowianina i samorządowca ogromnym znaczeniem było zapewnienie inwestorów, że w obiekcie stworzone zostaną nie tylko pełno etatowe stanowiska pracy, ale możliwości pracy dla osób, które chcą dorobić lub z uwagi na obowiązki domowe mogą pracować po kilka godzin dziennie. 
Priorytetowym znaczeniem było dla mnie zapewnienie o stworzeniu możliwości rozwoju dla osób przedsiębiorczych, naszych rzemieślników, przedsiębiorców, rolników, którzy będą mogli współpracować z Aquaparkiem uruchomiając usługi towarzyszące, jednocześnie rozwijając swoje firmy.
Tym sposobem jedno z moich marzeń dotyczących wielkiego Mszczonowa, którego gmina liczy zaledwie 11.403 mieszkańców, ma szansę stać się faktem. Żywię ogromną nadzieję, że nasza gmina stanie się miejscem  do którego przyjeżdżać będą ludzie z całej Polski i Europy, żeby tu wydawać pieniądze , pracować lub nawet mieszkać. To wręcz niewyobrażalne, że mamy szansę stać się świadkami wejścia w nową erę naszej małej ojczyzny.

 

Dziękuję za rozmowę

- Dziękuję również

Rozmawiał Łukasz Nowakowski
 

Rada Miejska w Mszczonowie VI kadencji (od 2010 roku do końca września 2014 roku) odbyła 49 posiedzeń, podczas których radni podjęli 396 uchwał.
W ramach zadań, radni pracowali także w specjalnie powołanych przy Radzie Miejskiej Komisjach.


Składy osobowe komisji oraz przedmiot ich działania  

 Komisja Rewizyjna ( odbyła 76 posiedzeń)

 1. Krzysztof Krawczyk - Przewodniczący Komisji
 2. Ryszard Stusiński - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Andrzej Osial - Członek Komisji
 4. Piotr Chyła – Członek Komisji
 5. Barbara Gryglewska – Członek Komisji
 6. Zdzisław Banasiak - Członek Komisji
 7. Renata Siwiec- Członek Komisji

Zadania

 • opiniowanie wykonania budżetu gminy i występowanie z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium,
 • wykonywanie kontroli zleconych przez radę,
 • realizacja zadań zgodnie ze Statutem Gminy.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy (odbyła 97 posiedzeń)

 1. Ryszard Stusiński - Przewodniczący Komisji
 2. Piotr Chyła – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Łukasz Koperski – Członek Komisji
 4. Marek Zientek – Członek Komisji
 5. Andrzej Osiński – Członek Komisji
 6. Jerzy Siniarski- Członek Komisji

 Zadania

 • opiniowanie kierunków rozwoju gminy określonych w Strategii, planach zagospodarowania przestrzennego i planach rocznych,
 • opiniowanie sposobu wykonywania uchwał rady i sposobu oraz zakresu realizacji inwestycji gminnych,
 • proponowanie podjęcia działań promujących Gminę.

 Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego (odbyła 39 posiedzeń)

 1. Marek Zientek - Przewodniczący Komisji
 2. Waldemar Suski– Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Łukasz Koperski – Członek Komisji
 4. Jerzy Siniarski – Członek Komisji
 5. Marek Baumel - Członek Komisji
 6. Krzysztof Krawczyk - Członek Komisji


Zadania

 • opiniowanie planów budżetu gminy oraz zmian w budżecie gminy,
 • opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy,
 • opiniowanie nabywania i zbywania mienia komunalnego.

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego (odbyła 40 posiedzeń)

 1. Jerzy Siniarski - Przewodniczący Komisji
 2. Andrzej Osial – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Andrzej Osiński – Członek Komisji
 4. Marek Baumel – Członek Komisji
 5. Dariusz Olesiński - Członek Komisji
 6. Zdzisław Banasiak - Członek Komisji


Zadania

 • opiniowanie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • ocena stanu porządku publicznego i przestrzegania prawa,
 • opiniowanie spraw z zakresu ochrony środowiska i nadzór nad należytym stanem sanitarnym, czystością i porządkiem w gminie,
 • opiniowanie spraw dotyczących rolnictwa,
 • opiniowanie funkcjonowania ZGKiM.

Komisja Oświaty i Młodzieży (odbyła 41 posiedzeń)

 1. Barbara Gryglewska - Przewodnicząca Komisji
 2. Waldemar Suski – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Andrzej Osiński – Członek Komisji
 4. Andrzej Osial – Członek Komisji
 5. Dariusz Olesiński– Członek Komisji
 6. Marek Baumel - Członek Komisji
 7. Renata Siwiec- Członek Komisji

Zadania

 • opiniowanie budżetu gminy w dziale kultura fizyczna, oświata i wychowanie,
 • opiniowanie wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz kultury fizycznej
 • koordynowanie organizacji imprez sportowych
 • propagowanie samorządności wśród młodzieży poprzez wspieranie działań Młodzieżowej Rady Miejskiej i nadzór nad pracami tej rady,
 • Współpraca z Komisją Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodzieży

Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej (odbyła 39 posiedzeń)

 1. Piotr Chyła - Przewodniczący Komisji
 2. Renata Siwiec- Wiceprzewodnicząca Komisji 
 3. Barbara Gryglewska – Członek Komisji
 4. Ryszard Stusiński – Członek Komisji
 5. Krzysztof Krawczyk – Członek Komisji
 6. Dariusz Olesiński - Członek Komisji
 7. Waldemar Suski- Członek Komisji

 

Zadania

 • opiniowanie budżetu gminy w dziale kultura , zdrowie i opieka społeczna
 • opiniowanie wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem placówek upowszechniania kultury
 • koordynowanie organizacji imprez rozrywkowych i sportowych,
 • opiniowanie wszelkich spraw z zakresu zdrowia i opieki społecznej
 • Współpraca z Komisją Oświaty, Sportu i Młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodzieży

 

 

 • -

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7849693

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat