Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

27.11.2020

Imieniny

Wirgiliusza, Angeliki, Leonarda

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Łukasz Koperski, jako przewodniczący Rady Miejskiej...

Z obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

We wtorek 2 września 2014 roku, odbyła się XLIX sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni ocenili działalność OSiR, a także działalność sportu na terenie miasta i gminy Mszczonów. Ponadto, radni podjęli szereg bieżących uchwał.

Ocena działalności OSiR

Dyrektor Michał Szymański zdał informację z działalności OSiR-u przedstawiając ofertę rekreacyjno- sportową kompleksu oraz dane statystyczne.
Jak poinformował dyrektor, hala sportowa dysponuje wielofunkcyjnym boiskiem do piłki siatkowej, ręcznej, koszykówki oraz piłki nożnej i tenisa ziemnego. Hala wyposażona jest również w siłownię i małą salę.
Obiekt ten służy do rozgrywania licznych imprez sportowych do których można zaliczyć chociażby: turnieje tenisa stołowego, turnieje piłki siatkowej seniorów LZS, czy turniej piłki nożnej firm o puchar burmistrza Mszczonowa.
Będąc przy temacie zajęć sportowych Michał Szymański poinformował, że niebywałym zainteresowaniem cieszą się zajęcia ZUMBY, które we wrześniu odbywają we wtorki, środy i piątki o godzinie 19.30 na terenie Term.
Kolejnym z obiektów wchodzących w skład OSiR-u jest kompleks boisk „Orlik 2012”, a w tym boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią oraz wielofunkcyjne boisko do koszykówki i piłki siatkowej.
Wśród imprez organizowanych na tym obiekcie można wymienić grand prix firm w piłce nożnej oraz ligę orłów i orlików.
Flagowym obiektem sportowo-rekreacyjnym niezaprzeczalnie jest kompleks basenów termalnych. Michał Szymański, wymienił szereg imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych na mszczonowskich Termach, do których należą m.in.: turniej w hokeja na lodzie, pokazy ratownicze, dziecięce igrzyska olimpijskie oraz wiosenne i jesienne rajdy rowerowe, a także coroczna wystawa królików i drobiu ozdobnego.
Dyrektor OSiR-u wspomniał również o projekcie „Weekend z Termami Mszczonów”, który integruje dotychczasową ofertę TERM z ofertą aktywnego wypoczynku. Obejmuje on wypożyczalnię rowerów i kijków nordic walking, 4 trasy rowerowe, 3 trasy piesze, baseny z wodą termalną, ciekawe obiekty przyrodnicze i kulturowe oraz punkt informacji turystycznej.
Jak podkreślił dyrektor dzięki pozyskanym środkom zaplanowano poszerzenie oferty mszczonowskich Term, a w tym budowę zewnętrznej sauny, groty solnej oraz wybudowanie dodatkowych 11 miejsc parkingowych i powiększenia ścieżek pieszych i rowerowych o dodatkowe kilkadziesiąt kilometrów.
W tym roku w ramach projektu przebudowana została instalacja do podgrzewania wody, dzięki czemu zmniejszą się koszty związane z utrzymywaniem ciepła w basenie rekreacyjnym i sportowym.

Ocena działalności sportu na terenie miasta i gminy Mszczonów

W punkcie dotyczącym sportu, głos zabrali przedstawiciele klubów sportowych działających na terenie miasta i gminy Mszczonów, w tym „KS Mszczonowianka”, „LKS Osuchów” „UKS Olimpijczyk 2008” oraz „UKS Lutkówka”.
Grażyna Korzonkowska, prezes  „Mszczonowianki” w kilku zdaniach przedstawiła sprawozdanie z działalności klubu, zwracając uwagę głównie na realizację programów szkoleniowych, działanie klubu oraz sukcesy drużyn.
Prezes podkreśliła, że klub finansowany jest ze środków gminy Mszczonów, a także z własnej działalności gospodarczej. Budującym jest fakt, że „Mszczonowianka” skupia sporą ilość dzieci młodzieży liczącą ponad 200 osób, które w sposób aktywny mogą spędzić wolny czas. Zdaniem Grażyny Korzonkowskiej klub dobrze współpracuje z OSiR-em, korzystając z oferty zarówno hali sportowej, boisk „Orlik”, jak również basenów Termalnych.
Po przedstawionym sprawozdaniu radna Barbara Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu i Młodzieży podkreśliła, że władze „Mszczonowianki” skupiając w klubie 200 osób podzielonych na różne grupy wiekowe wykonują ogrom pracy, która wymaga wielu wyrzeczeń.
-Cieszę się także, że powstaje boisko boczne przy głównym obiekcie na którym młodzież będzie mogła poćwiczyć i spędzić wolny czas- podsumowała radna.
Następnie głos zabrali przedstawiciele „LKS Osuchów” „UKS Olimpijczyk 2008” oraz „UKS Lutkówka”.
Działacze omówili oferty sportowe klubów, w tym działające w nich sekcje oraz osiągane sukcesy.
Po przedstawionym sprawozdaniu Marek Zientek, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, jako radny z Osuchowa i okolicznych miejscowości podziękował zarządowi „LKS Osuchów”, a w szczególności panu trenerowi Stanisławowi Zdunkowi za wkład w krzewienie kultury fizycznej .
- Pan Stanisław Zdunek jest niewątpliwie ojcem sukcesów osiąganych przez zawodników LKS-u. Oczywiście nie byłoby tego wszystkiego, gdyby też nie zdolna młodzież i wysokiej klasy obiekty na których mogą trenować. W tym miejscu pragnę podziękować również burmistrzowi Józefowi Grzegorzowi Kurkowi za wybudowanie tychże obiektów bez których nie byłoby tych sukcesów- mówił Marek Zientek. Widać jednak, że te obiekty nie są w pełni wykorzystane przez uczniów z okolicznych szkół, może w innych szkołach też są zdolni młodzi ludzie, którzy szlifowaliby w Osuchowie swoje talenty- zasugerował wiceprzewodniczący Zientek.
- Obiekty, które mamy w Osuchowie są wybudowane dzięki gminie Mszczonów, niestety są one wykorzystane tylko w 10%. Infrastruktura do uprawiania lekkiej atletyki jest na bardzo wysokim poziomie więc warto to wykorzystać- dodał Jerzy Penczonek, prezes „LKS Osuchów”.
W podsumowaniu Łukasz Koperski, przewodniczący RM podziękował przedstawicielom wszystkich klubów, w tym m.in. Jerzemu Penczonkowi i Grzegorzowi Strojczykowi z „LKS Osuchów”  za ogromne zaangażowanie, społeczną pracę i wsparcie.
Z kolei burmistrz Józef Grzegorz Kurek podziękował prezesom, działaczom i trenerom za ciężką pracę i stawianie czoła nowym wyzwaniom w podejmowaniu wielu inicjatyw przy jednoczesnych skromnych środkach finansowych.
- Gminne kluby są dla nas dumą, gdyż na tle innych sekcji działających w podobnych wielkością samorządach działają wzorowo, osiągając znaczące sukcesy, za co serdecznie dziękuję- podkreślił burmistrz.
Józef Grzegorz Kurek wyjaśnił również, że samorządy muszą teraz w pierwszej kolejności sprostać nowym zadaniom narzucanym przez rząd, czego konsekwencją jest uszczuplenie gminnych budżetów, co z kolei rzutuje na ograniczenie środków przeznaczanych m.in. na sport.
Na zakończenie  głos zabrał Marek Zientek, który podziękował wszystkim działaczom, przekazując słowa uznania również dla zawodników.
- Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za Wasz wkład w krzewienie kultury fizycznej, za cementowanie więzi społecznych, za to, że działacie z pasją, dzięki której młodzież chętnie się angażuje w sport i osiąga ogromne sukcesy. Istnienie klubów przynosi ogromne korzyści, bez Was nie wiele by się działo w sporcie na terenie gminy Mszczonów. Dziękuję wszystkim członkom i zawodnikom- mówił z uznaniem Marek Zientek.
- Raz jeszcze dziękuję panu Jerzemu Penczonkowi, panu Grzegorzowi Strojczykowi i panu Stanisławowi Zdunkowi. Jak będą  tylko wyasygnowane przez gminę dodatkowe środki na sport to będę starał się, aby były one wykorzystane w Osuchowie- dodał na koniec Marek Zientek.

 

Podjęte uchwały

Rada Miejska w Mszczonowie podjęła szereg bieżących uchwał, w tym uchwałę w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej w Mszczonowie, uchwałę w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Lutkówka na lata 2007-2015 dotyczące m.in. budowy jednostronnego chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 4710W oraz remont nawierzchni oraz uchwałę o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Mszczonowa pomiędzy ulicami Graniczną i Tarczyńską.
Radni przyjęli także zmiany w uchwale budżetowej gminy Mszczonów na rok 2014.

Sprawy różne

Radny Jerzy Siniarski zwrócił się z prośbą o postawienie w Bobrowcach planu miejscowości z wykazem ulic. W odpowiedzi Józef Grzegorz Kurek zapowiedział, że taka tablica zostanie zamontowana w centrum wsi. Burmistrz zwrócił także uwagę, aby mieszkańcy oznaczali swoje posesje tabliczką z numerem domu, bowiem zdarzają się sytuacje kiedy nie sposób jest zlokalizować danej nieruchomości.

Łukasz Nowakowski

  • Łukasz Koperski, przewodniczący RM podziękował...
  • Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za Wasz wkład w krzewienie...
  • Radni podczas sesji
  • Radni w trakcie prac

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6646859

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat