Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

20.9.2021

Imieniny

Mieczysławy, Filipiny, Faustyny

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Powitanie przybyłych gości

Z obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 21 maja 2014 roku, odbyła się XLVI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni wysłuchali informacji z oceny stanu bezrobocia na terenie powiatu żyrardowskiego ze szczególnym uwzględnieniem gminy Mszczonów oraz sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie. Rada Miejska podjęła również szereg bieżących uchwał.

Informacja na temat rynku pracy na terenie miasta i gminy Mszczonów

Jan Maciejski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie zdał informację o aktualnej sytuacji na rynku pracy.
Dyrektor poinformował, że obecna sytuacja na rynku pracy jest bardzo trudna, gdyż stopa bezrobocia w powiecie żyrardowskim wynosi 17%.
Tylko w roku ubiegłym Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie zarejestrował aż 5300 osób bezrobotnych z czego 707 z gminy Mszczonów. Na koniec zeszłego roku stopa bezrobocia w powiecie wyniosła 16,4%.
Zdaniem Jana Maciejskiego pomimo, iż PUP aktywnie prowadzi aktywizację osób bezrobotnych aktualna ilość osób będących stale bez pracy jest niepokojąca.
W 2013 roku na aktywizację bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy dysponował 6 milionami złotych, w ramach których zaktywizowano około 600 osób z czego 124 osoby z gminy Mszczonów.
Najdotkliwiej skutki bezrobocia odczuwają młodzi ludzie w wieku 25-34 lata oraz osoby po 50 roku życia, a także bezrobotni bez kwalifikacji i z wykształceniem podstawowym.

Ocena działalności Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie

W nawiązaniu do sytuacji na rynku pracy Beata Sznajder poinformowała, że w minionym roku do GCI wpłynęły 124 oferty pracy, a centrum współpracowało z 67 pracodawcami. Dyrektor potwierdziła, że w gminie Mszczonów największą grupę osób bezrobotnych stanowią osoby w wieku 18-30 lat z wykształceniem ponadgimnazjalnym.
Wychodząc naprzeciw osobom bezrobotnym na portalu internetowym www.gci.mszczonow.pl funkcjonuje dział dotyczący rynku pracy, gdzie on-line można dodać ofertę pracy bądź przejrzeć aktualne oraz dodać swój wpis w kategorii, szukam pracy ( dział jest kompatybilny z portalem www.mszczonow.pl).
Ponadto, Beata Sznajder, dyrektor GCI szczegółowo omówiła działalność centrum w roku 2013, skupiając się głównie na zadaniach GCI, do których należą: działalność szkoleniowa (kursy płatne i bezpłatne), działalność pro-rolnicza ( pomoc w pisaniu wniosków o dopłaty bezpośrednie i dotacje rolnicze), przeciwdziałanie bezrobociu (kiosk z pracą), współpraca z innymi podmiotami na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, działalność konsultacyjno- doradcza (przede wszystkim dla przedsiębiorców) oraz promocja gminy ( m.in. redagowanie biuletynu gminnego „Merkuriusz Mszczonowski”, administracja stron internetowych: gminy Mszczonów oraz GCI, współpraca z mediami, tworzenie materiałów reklamowych, informacyjnych, a także prezentacji multimedialnych i treści merytorycznych na potrzeby ogólnopolskich konkursów i rankingów samorządowych).
Dyrektor przypomniała również o możliwości zapisywania się do bazy odbiorców darmowych smsów z bieżącymi informacjami z gminy Mszczonów. Od początku funkcjonowania darmowego systemu powiadamiania mieszkańców systemem sms, wysłanych zostało 29 650 wiadomości.
Beata Sznajder omówiła również zrealizowane przez GCI projekty oraz przygotowanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów dotyczących organizacji w tym roku Festiwalu Świętojańskiego, stworzenia albumu Mszczonowa oraz zakupu instrumentów muzycznych do Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów.
Zdaniem Beaty Sznajder rok 2013 był przede wszystkim okresem rozwoju oraz akcji promocyjnych.
W ramach działalności w podlegających GCI Izbie Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów zorganizowane zostały m.in. lekcje muzealne, wycieczki szkolne oraz koncerty muzyczne.
Dyrektor w sprawozdaniu ujęła także działalność Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego i Grupy Rekonstrukcji Historycznej Strzelcy im. 31 pSK, których członkowie uczestniczą w uroczystościach patriotycznych oraz wielu rekonstrukcjach historycznych.
Na zakończenie Beata Sznajder podziękowała władzom samorządowym Mszczonowa w osobach burmistrza Józefa Grzegorza Kurka, zastępcy burmistrza Grzegorza Kozłowskiego oraz przewodniczącemu Rady Miejskiej Łukaszowi Koperskiemu i całej Radzie Miejskiej za wsparcie finansowe działań Gminnego Centrum Informacji.
Korzystając z okazji radna Barbara Gryglewska podziękowała dyrektor GCi oraz pracownikom centrum za ogromne zaangażowanie oraz ciężką i efektywną pracę na rzecz gminy Mszczonów oraz wspierania Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego. Wiele słów podziękowań padło także pod adresem włodarzy Mszczonowa, którzy przed kilkunastu laty jako prekursorzy na Mazowszu stworzyli GCI.

Ocena zasobów opieki społecznej

Barbara Ciszewska, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zdała informację dotyczącą podejmowanych przez MOPS działań i zakres świadczonych usług.
Zdaniem kierownik Barbary Ciszewskiej z roku na rok odnotowuje się
coraz więcej osób korzystających z pomocy społecznej. Jedną z przyczyn jest bezrobocie oraz niezdolność do pracy wywołana np. długotrwałą chorobą. MOPS odnotowuje zapotrzebowanie społeczne na usługi specjalistyczne, w tym prawne i psychologiczne. Niezbędne są także świetlice środowiskowe dla dzieci, w których rodziny mogą znaleźć wsparcie pomoc  w rozwiązywaniu problemów z dziećmi. Według kierownik bardzo ważne jest zatrudnienie asystenta rodziny, który często zapobiega trafieniu dzieci do domów dziecka.

Podjęte uchwały

Podczas sesji radni podjęli szereg uchwał, w tym m.in. uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badów Górny, uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miasta Mszczonowa, uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości, uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym, uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mszczonów w roku 2014.

Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej

Radny Krzysztof Krawczyk, jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że okresie między sesjami zespół kontrolny odbył cztery posiedzenia, w tym 25 kwietnia skontrolował Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 29 kwietnia Mszczonowski Ośrodek Kultury, 9 maja Gminne Centrum Informacji, a 15 maja Miejską Bibliotekę Publiczną w Mszczonowie. Podczas wszystkich spotkań członkowie komisji kontrolowali gospodarkę finansową jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów. W wyniku kontroli komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w analizowanych sprawozdaniach finansowych.

Sprawy różne

Jarosław Zubrzycki, przedstawiciel inwestora Global Parks of Poland, potwierdził informację dotyczącą budowy Aquaparku na terenie gminy Mszczonów, który będzie pierwszym etapem gigantycznego projektu Park of Poland. Przedstawiciel inwestora poinformował, że wspólny projekt firm Global Parks oraz Wund Gruppe dotyczy budowy Aquaparku we Wręczy będącego unowocześnioną wersją funkcjonującego parku wodnego w niemieckim mieście Erding.
Otwarcie pierwszego etapu inwestycji przewidziano na październik 2016 roku. W kolejnych latach inwestor planuje rozbudowę obiektu o  2 lub 3 kolejne etapy w tym między innymi o  duży park tematyczny i centra konferencyjne.
Na pytanie przewodniczącego Łukasza Koperskiego dotyczące infrastruktury drogowej i skomunikowania obiektu, Jarosław Zubrzycki poinformował, że  do funkcjonowania pierwszego etapu projektu Park of Poland przebudowana droga krajowa S8  oraz wybudowana autostrada A2 w pełni spełniają wymogi komunikacyjne. Jednak do kolejnych etapów inwestycji bezwzględnie konieczna będzie rozbudowa infrastruktury drogowej i kolejowej.
W uzupełnieniu burmistrz Józef Grzegorz Kurek podkreślił, że konieczna będzie przebudowa wiaduktu w  miejscowości Zazdrość oraz budowa stacji w Szeligach, a także modernizacja i uruchomienie połączenia kolejowego na trasie Mszczonów-Tarczyn-Piaseczno-Warszawa.
- Przed nami dużo pracy i wyzwań, gdyż będziemy musieli wspierać firmę w  budowaniu infrastruktury oraz uzbrojeniu terenu w niezbędne media. Będziemy musieli także przeszkolić osoby do pracy w Aquaparku- podkreślił burmistrz.
Cieszę się, że firma Wund Gruppe chce wprowadzić funkcjonujący w Niemczech elastyczny i prorodzinny system pracy. Mam tu na myśli możliwość pracy dla osób, które będą chciały dorobić lub z uwagi na obowiązki domowe mogą pracować tylko po kilka godzin dziennie- dodał Józef Grzegorz Kurek.
Na pytanie radnego Andrzeja Osiala dotyczące zatrudnienia przy budowie obiektu firm i osób z gminy Mszczonów, Jarosław Zubrzyki poinformował, że przy tego typu dużych inwestycjach rzeczą naturalną jest zatrudnianie podwykonawców. Dzięki temu rodzime podmioty gospodarcze wspierać będą budowę Parku.

Łukasz Nowakowski

 

  • Radni podczas sesji
  • Radni w trakcie prac
  • Beata Sznajder, dyrektor GCI szczegółowo omówiła...
  • Radna Barbara Gryglewska podziękowała dyrektor Beacie...
  • Jarosław Zubrzycki, przedstawiciel inwestora Global Parks...

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7557775

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat