Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

1.12.2021

Imieniny

Edmunda, Blanki, Natalii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • -

Z obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

We wtorek, 18 marca 2014 roku, odbyła się XLIV sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie na której radni wysłuchali informacji na temat stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Mszczonów oraz podjęli bieżące uchwały.

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Mszczonów

Krzysztof Puszcz, komendant komisariatu policji w Mszczonowie omówił stan bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Mszczonów omawiając dane statystyczne za rok 2013.
Zdaniem komendanta w minionym roku odnotowano stabilizację etatową co wpłynęło na efektywność prac zespołów kryminalnego i dzielnicowych, a także zespołu patrolowo- interwencyjnego.
Funkcjonariusz w kilku zdaniach przedstawił także siedem kategorii przestępstw informując, że w roku ubiegłym nastąpił spadek ilości zdarzeń. Podobnie jak w latach ubiegłych największy problem nadal stanowią kradzieże i włamania oraz uszkodzenie mienia.
Komendant dziękując burmistrzowi Mszczonowa i Radzie Miejskiej podkreślił, że dzięki wsparciu finansowemu władz Mszczonowa, funkcjonariusze pełnią także służby ponadnormatywne, które pokrywane są budżetu gminy.
Zdaniem komendanta takie służby mają ogromne znaczenie głównie podczas zabezpieczania imprez masowych organizowanych na terenie miasta i gminy Mszczonów, a także w ramach dodatkowych patroli, które wpływają na zwiększony poziom bezpieczeństwa.
Słów podziękowań nie szczędził również  Arkadiusz Zgieb, zastępca komendanta powiatowego policji w Żyrardowie, który podkreślił, że gmina Mszczonów odznacza się wzorom postawą, gdyż w tych trudnych czasach potrafi wyasygnować środki na dodatkowe służby, dzięki którym zmniejszyła się ilość zdarzeń na terenie gminy.
Ponadto, komendant Arkadiusz Zgieb poinformował, że komisariat policji w Mszczonowie wiedzie prym w poziomie wykrywalności przestępstw na tle innych jednostek policji w powiecie.
Uczestniczący w sesji Wojciech Szustakiewicz, starosta powiatu żyrardowskiego przedstawił raport Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Publicznego za rok ubiegły, podkreślając, że rok 2013 nie był łatwym okresem z uwagi na liczne podtopienia i niebezpieczną awarię gazociągu w Żyrardowie.
W podsumowaniu Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa poinformował, że istnieje realna szansa aby jeszcze w tym roku rozpoczęła się inwestycja związana z budową nowego komisariatu policji w Mszczonowie, przy ulicy Warszawskiej.
Burmistrz zapowiedział również, że w budynku obecnego komisariatu będzie znajdował się Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych wymagających całodziennej opieki.
Na zakończenie, Jerzy Siniarski, jako przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego podziękował  funkcjonariuszom z mszczonowskiej jednostki policji, którzy z roku na rok działają coraz prężniej i efektywniej.

Podjęte uchwały

W trakcie obrad Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie odłączenia od sołectwa Lutkówka -Kolonia miejscowości Dębiny Osuchowskie i przyłączenia tej miejscowości do sołectwa Osuchów.
Radni podjęli także uchwałę w sprawie zmian w statutach Sołectw Lutkówka Kolonia i Osuchów.
Wiceprzewodniczący RM Marek Zientek wraz z wiceprzewodniczącym RM Andrzejem Osińskim reprezentującymi tereny Osuchowa i Lutkówki podkreślili, że podjęte przez Radę Miejską uchwały mają na celu usprawnić i ułatwić życie mieszkańcom miejscowości Dębiny Osuchowskie.
- Uchwała w sprawie odłączenia od sołectwa Lutkówka -Kolonia miejscowości Dębiny Osuchowskie i przyłączenia tej miejscowości do sołectwa Osuchów jest zasadna i prospołeczna – podkreślili obaj wiceprzewodniczący RM.
Podjęto również uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mszczonów w roku 2014, uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2015 roku, a także uchwałę zmieniającej uchwałę budżetową gminy Mszczonów na rok 2014 i wiążącą się z tym uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Mszczonów na lata 2014-2023.

Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Krawczyk, przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że w okresie między sesjami komisja odbyła dwa posiedzenia kontrolne. W dniu 6 marca członkowie zespołu skontrolowali gospodarkę finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stwierdzając, że jest ona prowadzona prawidłowo.
W dniu 13 marca komisja analizowała sprawozdanie finansowe Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami.

Burmistrz Józef Grzegorz Kurek, poinformował, że w okresie między sesjami zostało wydanych pięć zarządzeń, które dotyczyły m.in. konsultacji w sprawie zmian w sołectwach Lutkówka- Kolonia i Osuchów, uchwały budżetowej, a także planów finansowych jednostek budżetowych gminy.
Wiele uwagi burmistrz Mszczonowa poświęcił kwestii wyrzucania worków ze śmieciami na trakcie tarczyńskim.
- Jest to nie do pomyślenia, że ZGKiM tylko w lutym i na początku marca zebrał około 900 worków ze śmieciami, które leżały przy drodze do Tarczyna- mówił z oburzeniem burmistrz.
Jak poinformował Józef Grzegorz Kurek podobna sytuacja ma miejsce w korycie rzeki Okrzeszy, gdzie notorycznie wyrzucane są odpady komunalne.
- Koryto rzeki Okrzeszy i tereny przyległe w końcu, po 70-ciu latach zostały ucywilizowane. Ta inwestycja ma służyć nam mieszkańcom, w związku z czym nie rozumiem dlaczego mieszkańcy tego nie doceniają i za wszelką cenę chcą doprowadzić do nagannego stanu, jaki był przed rewitalizacją- podsumował burmistrz Kurek.
Szef mszczonowskiego ratusza poinformował również, że z uwagi na zbyt duże obciążenie budżetu województwa tzw. podatkiem „janosikowym”, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego wycofał się z partycypowania  w kosztach przedłużenia trasy kolejki WKD.
Przypomnijmy, że pod koniec 2010 roku,  pięć gmin – Mszczonów, Nadarzyn, Radziejowice, Raszyn i Żabia Wola – podpisało porozumienie w celu utworzenia nowego odcinka. Miał on przebiegać przez te miejscowości wzdłuż planowanej trasy S8 i łączyć się z już istniejącą linią w Michałowicach lub z SKM na Okęciu. Inicjatorami podpisania porozumienia byli wówczas burmistrz Mszczonowa oraz wójtowie Nadarzyna i Żabiej Woli.

Łukasz Nowakowski

  • Radni podczas sesji
  • -
  • -
  • Radni jednomyślnie podjęli uchwałę o wyodrębnieniu w...
  • Wojciech Szustakiewicz, starosta powiatu żyrardowskiego...

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7849645

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat