Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

28.11.2020

Imieniny

Lesława, Grzegorza, Jakuba

Wyszukiwarka

Menu główne

Komunikaty o stanie jakości powietrza

 • Czujnik powietrza

Nawigacja

Treść strony

 • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w...
  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet V Dobre rządzenie

Priorytet V Dobre rządzenie
Tytuł projektu: "Standardy konsultacji społecznych. Wzmocnienie konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych w gminie Mszczonów"
Status projektu: w trakcie realizacji
Czas trwania projektu: od 01.09.2013 r. do 31.10.2014 r.
 
Zakres wspracia
 • podniesienie potencjału administracji publicznej w obszarze stanowienia prawa oraz wzmacnianie zdolności administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości do świadczenia usług wysokiej jakości,
 • wspieranie współpracy administracji publicznej i sektora pozarządowego w zakresie realizacji zadań publicznych
​Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora
 
Cel Działania:
 • Wspieranie potencjału organizacji trzeciego sektora w celu ich efektywnego i profesjonalnego uczestnictwa w mechanizmach partnerstwa, szczególnie w obszarach istotnych dla realizacji Strategii Lizbońskiej i Krajowego Programu Reform.
Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego
 
 
TYTUŁ PROJEKTU: "Standardy konsultacji społecznych. Wzmocnienie konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych w gminie Mszczonów"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet V Dobre rządzenie
Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora
Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego
Status projektu: w trakcie realizacji
 
OPIS PROJEKTU
Projekt "Standardy konsultacji społecznych. Wzmocnienie konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych w gminie Mszczonów" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej przez Fundację "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" w partnerstwie z Gminą Mszczonów/ Gminnym Centrum Informacji.
 
CZAS TRWANIA PROJEKTU
od 01.09.2013 r. do 31.10.2014 r.
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI
Całkowita wartość projektu: 201 550,00 zł.
Kwota dofinansowania: 201 550,00 zł.
 
INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
CEL PROJEKTU
Celem głównym projektu jest wzmocnienie konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzganiania polityk publicznych poprzez zwiększenie uczestnictwa 10 NGO w konsultacji polityk publicznych dzięki opracowaniu "Standardów konsultacji" we współpracy z władzami publicznymi w gminie Mszczonów do 31.10.2014.
 
ZAKŁADANE REZULTATY
Wzrost efektywności mechanizmów konsultacyjnych i współpracy z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie stanowienia i realizacji polityk publicznych i regulacji prawnych.
 
ODBIORCY PROJEKTÓW
 1. 10 przedstawicieli administracji publicznej (pracownicy Gminy Mszczonów różnych szczebli)
 2. 10 przedstawicieli NGO w gminie Mszczonów
 3. 100 osób w ramach konsultacji społecznych
BENEFICJENCI
 1. Beneficjent projektu – oznacza to Fundację "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" z siedzibą w Warszawie (00-074), ul. Trębacka 4
 2. Partner projektu - oznacza to Gminę Mszczonów/ Gminne Centrum Informacji, z siedzibą w Mszczonowie (96-320), Plac Piłsudskiego 1
 3. Realizatorze  projektu - oznacza to Fundację "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" we współpracy z Gminę Mszczonów/ Gminnym Centrum Informacji

drukuj (Priorytet V Dobre rządzenie)

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6650649

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat