Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

18.5.2021

Imieniny

Eryka, Feliksa, Jana

Wyszukiwarka

Menu główne

Komunikaty o stanie jakości powietrza

  • Czujnik powietrza

Nawigacja

Treść strony

  • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków...
    Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

Cel główny
Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa mazowieckiego.
 
Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka
 
Cel główny
Celami działania są: poprawa jakości powietrza, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Potrzeba realizacji działania wynika z konieczności ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zwiększenia udziału OZE (odnawialnych źródeł energii) w produkcji energii.
Wspierane będą przedsięwzięcia realizujące powyższe cele, które przyczynią się do poprawy jakości środowiska poprzez poprawę stanu atmosfery.
Potrzeba realizacji działania wynika z zapóźnień w zakresie monitorowania środowiska i czynników wpływających na jego stan oraz metod zapobiegania i likwidacji zagrożeń. Istnieje również konieczność zadbania o zachowanie istniejących zasobów naturalnych. 
 
TYTUŁ PROJEKTU: „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizację budynków użyteczności publicznej”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka
Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
Status projektu: zrealizowany
 
OPIS PROJEKTU
Wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 złożony przez Gminę Mszczonów, w partnerstwie z Powiatem Żyrardowskim i Ochotniczą Strażą Pożarną we Wręczy.
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI
Kwota dofinansowania środków z EFRR w ramach RPOWM: 1.270.692,89 zł.
Wartość całkowita inwestycji: 4.634.597,06 zł.
 
TERMIN ZAKOŃCZENIA
31.12.2013 r.
 
INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 
CEL PROJEKTU
Zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Mszczonowie.
 
REZULTATY PROJEKTU
  1. Gmina Mszczonów zrealizowała  następujące zadania:
1.  Termomodernizacja budynku hali sportowej przy ul. Szkolnej w Mszczonowie 
 
Zakres prac:
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- wymiana stolarki okiennej,
- ocieplenie stropodachu.
 
2. Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego w Mszczonowie
 
Zakres prac termomodernizacyjnych:
- ocieplenie stropodachu,
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- modernizacja wentylacji,
- modernizacja instalacji c.o. poprzez wymianę starego nieefektywnego systemu grzewczego pracującego na wysokich parametrach na system wysokoefektywny pracujący na niskich parametrach. Ponadto wykonano izolację termiczną wszystkich magistrali zasilających.
 
3. Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Grójeckiej 45 w Mszczonowie z zainstalowaniem pompy ciepła
 
Zakres prac:
- ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic,
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
-  ocieplenie stropodachu,
- wymiana okien,
- wymiana drzwi piwnic,
- modernizacja systemu grzewczego - zainstalowanie pompy ciepła (modernizacja polega na rozbudowaniu istniejącej instalacji technologii kotłowni o źródło ciepła jakim jest układ pompy ciepła typu solanka/woda).
 
      II.  Ochotnicza Straż Pożarna we Wręczy zralizowała zadanie:
 
1. Termomodernizacja budynku Remizy Strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy, gmina Mszczonów.
 
Zakres prac:
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
-  ocieplenie stropodachu,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
 
    III. Powiat Żyrardowski zrealizował zadanie:
 
1. Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Mszczonowie uwzględniająca dostosowanie do obowiązujących przepisów – zadanie realizowane przez partnera - Powiat Żyrardowski
 
Zakres prac termomodernizacyjnych:
- ocieplenie stropodachu sali i szkoły,
- modernizacja instalacji c.o.,
- wymiana okien z montażem nawiewników,
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- przełączenie ogrzewania budynku z paliwa gazowego na ogrzewanie z ciepłowni Geotermii Mazowieckiej.

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7230712

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat