Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

27.11.2020

Imieniny

Wirgiliusza, Angeliki, Leonarda

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • -

Nowoczesna remiza wizytówką Osuchowa

To było wielki dzień dla osuchowskich strażaków, a także wszystkich mieszkańców Osuchowa. 16 listopada dokonano oddania do użytku zmodernizowanej remizy strażackiej, która jest siedzibą  miejscowej jednostki OSP.  Symboliczny klucz do wyremontowanego obiektu przekazał  prezesowi   OSP Osuchów druhowi Andrzejowi Szustakiewiczowi  burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek. Nim jednak doszło do tego uroczystego momentu nowy obiekt poświęcili wspólnie ks. kanonik Jerzy Witkowski proboszcz Parafii w Osuchowie oraz kapelan powiatowy strażaków ochotników ks. Sławomir Tulin.

Wielkie święto Osuchowa rozpoczęło się Mszą Święta w kościele parafialnym. Za pomyślność strażaków modlili się  wspomniani księża Jerzy Witkowski (proboszcz) i Sławomir Tulin (kapelan OSP). We Mszy uczestniczyła liczna grupa parafian, a także goście uroczystości: burmistrz Józef Grzegorz Kurek, wiceburmistrz Grzegorz Kozłowski, przedstawiciel Marszałka Woj. Mazowieckiego  radny Sejmiku Wojewódzkiego Adam Orliński, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Zientek, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Osiński,  komendant powiatowej jednostki PSP  Andrzej Oklesiński,  komendant gminny OSP Mirosław Zielonka, prezes OSP Mszczonów Janusz Legięcki, członek Głównej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP Grzegorz Walczak, naczelnik OSP Mszczonów – Grzegorz Koperski, a także grupa radnych Rady Miejskiej-  Barbara Gryglewska, Renata Siwiec, Zdzisław Banasiak, Dariusz Olesiński i Jerzy Siniarski. Wśród zaproszonych nie zabrakło też oczywiście  przedstawiciela Przedsiębiorstwa WOMAX-  głównego wykonawcy  robót modernizacyjnych remizy -Marka Wosztyla. O oprawę  muzyczną święta zadbali organista Jan Chałuś i członkowie Orkiestry Dętej OSP Mszczonów, prowadzonej przez kapelmistrza  Jacka Zielonkę i kierownika Janusza  Kozińskiego. To właśnie orkiestra z Mszczonowa szła na czele strażackiego oddziału, prowadzonego przez druha Grzegorz Koperskiego, jaki po Mszy Świętej przemaszerował z kościoła parafialnego do nowej remizy. Zaraz za orkiestrą kroczyło sześć pocztów sztandarowych, reprezentujących okoliczne jednostki OSP – Mszczonów, Wręczę, Kuklówkę, Radziejowice, Korytów i oczywiście Osuchów.  Gdy oddział dotarł już do strażnicy w imieniu wszystkich obecnych strażaków meldunek burmistrzowi Mszczonowa złożył dowódca oddziału Grzegorz Koperski. Następnie dokonano wciągnięcia na masz  flagi związkowej OSP i odegrano hymn związkowy. Później wszystkich przybyłych powitał gospodarz uroczystości – miejscowy radny, a zarazem wiceprzewodniczący rady Miejskiej Mszczonowa – Marek Zientek. Zaraz po nim rys historyczny jednostki osuchowskiej przybliżył zebranym członek Młodzieżowej Drużyny OSP Osuchów Kamil Dębski.  Przed poświęceniem i tradycyjnym przecięciem wstęgi rozpiętej w głównych drzwiach remizy głos zabrali jeszcze:  przedstawiciel Marszałka Woj. Mazowieckiego  radny Sejmiku Wojewódzkiego Adam Orliński, komendant powiatowej jednostki PSP  Andrzej Oklesiński oraz burmistrz Józef Grzegorz Kurek. Zdaniem burmistrza nowa siedziba Osuchowskich ochotników spełnia wymogi XXI wieku. Gospodarz Gminy żartował nawet, że utwardzony plac przed nią wykonany został specjalnie z myślą  o stałym stacjonowaniu w Osuchowie  śmigłowca ratunkowego.  Burmistrz Kurek wraz ze swym zastępcą  Grzegorzem Kozłowskim jako pierwsi przystąpili do przecinania biało- czerwonej wstęgi. Zasługi wiceburmistrza Kozłowskiego w dokonaniu przebudowy  obiektu są  niezaprzeczalne. Zdaniem wiceprzewodniczącego RM Marka Zientka osobiście nadzorował on przebieg wszystkich przeprowadzonych prac modernizacyjnych. Zaraz po wiceburmistrzu do cięcia wstęgi przystąpili księża, goście zaproszeni, a także członkowie Młodzieżowej Drużyny OSP z Osuchowa. Ostatniego cięcia dokonał wspominany już druh Kamil Dębski.  Uroczystości zakończyły się  poczęstunkiem przygotowanym przez Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Osuchowie. Każdy mógł znaleźć dla siebie coś  smacznego. Bardziej wymagającym proponowano dania cateringowe w sali głównej remizy. Wielbiciele grochówki mogli korzystać  z kuchni polowej, obsługiwanej przez zaprzyjaźnione druhny straży z  Korytowa. 

Warto jeszcze odnotować, że z okazji święta osuchowskich strażaków  listy gratulacyjne do nich skierowali: prezes Zarządu Głównego OSP Waldemar Pawlak oraz prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP RP  Antoni Jan Tarczyński. Oba listy odczytała zebranym inspektor Urzędu Miejskiego w Mszczonowie ds. ppoż. Mieczysława Korzonkowska, która była prowadzącą  oficjalne uroczystości poświęcenia i przekazania do użytku remizy.

Piotr Dymecki

 

Rys historyczny jednostki OSP Osuchów

Lata dwudzieste ubiegłego stulecia to czas, kiedy zaczęto dostrzegać potrzebę formowania lokalnych jednostek straży pożarnych.   Typowe dla ówczesnego budownictwa drewniane domy kryte słomianymi strzechami  często stawały w płomieniach. Żywioł ognia niejednokrotnie pochłaniał całe wsie oraz duże fragmenty gęsto zabudowanych miast. Aby przeciwdziałać zagrożeniom ruch pożarniczy musiał stać się powszechny .  Straże ogniowe zaczęły więc powstawać nie tylko w miastach , ale również na terenach wiejskich.

Wychodząc tym potrzebom naprzeciw w 1928 roku została założona Straż Pożarna w Osuchowie. Inicjatorem założenia jednostki był ksiądz Feliks Kozak. Wsparło go wielu mieszkańców wśród których wyróżniał się Feliks Majewski. Obaj założyciele weszli później do władz nowo powstałej jednostki.  Ksiądz Kozak został prezesem, zaś Feliks Majewski naczelnikiem Osuchowskiej straży. Właściciel dóbr Osuchowskich, hrabia Edward Broel-Plater  aprobował i wspierał działania mieszkańców zmierzające do powstania miejscowej straży ogniowej. Pracownicy folwarczni mogli zostawać członkami straży i  na równi z gospodarzami Osuchowskimi uczestniczyć w akcjach gaśniczych. W 1930 roku ze składek społecznych zakupiono sikawkę ręczna oraz beczkowóz o pojemności 300 litrów.  Konie do ciągnięcia wozu z sikawką oraz beczkowozu były w razie potrzeby podstawione przez gospodarzy będących członkami straży. Drewnianą szopę do przechowywania sprzętu strażackiego w tym samym roku pobudowano  w miejscu, w którym stoi obecna remiza OSP Osuchów.

W 1945 roku naczelnikiem straży został Stanisław Jarząbek. Po śmierci  księdza Feliksa Kozaka funkcję prezesa powierzono Tadeuszowi Szczepkowskiemu. Gdy władze komunistyczne odebrały majątek rodzinie Platerów spotkania strażackie zaczęto organizować także w Osuchowskim  pałacu. W tym czasie wyposażenie jednostki stanowiły: beczkowóz , sikawka ręczna , jeden odcinek  węża  oraz prądownica. Ten skromny sprzęt nie zdołał jednak zapobiec jednemu z najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach Osuchowa. 26 września 1948 roku w pomieszczeniach spichlerza, w których strażacy zorganizowali zabawę taneczną wybuchł pożar. Ogień wyjątkowo szybko rozprzestrzenił się od strony schodów na salę. Wysoko umieszczone i zakratowane okna uniemożliwiły skuteczną ewakuację osób, które znajdowały się wewnątrz budynku. Zginęło wówczas prawdopodobnie aż  49 osób w tym dwóch strażaków; druhowie Edward Dębski i Mieczysław Lewandowski.

W grudniu 1954 roku w wyniku  nowego podziału administracyjnego  kraju w Osuchowie powstała Gromadzka Rada Narodowa. Jej członkowie podjęli decyzję o budowie murowanej remizy strażackiej. Komitet budowy w składzie: Tadeusz Szczepkowski  -sekretarz gromadzki i prezes OSP  , Jan Franke - leśniczy z Osuchowa oraz Walenty Sołtyk  i Stanisław Krawczyk został powołany w 1959 roku.  Niestety jak się okazało obiekt musiano wybudować głównie z funduszy społecznych. Zarząd Straży Pożarnych i władze administracyjne nie wykazały należytego zrozumienia dla lokalnej inicjatywy.

W 1961 roku remiza została zelektryfikowana co umożliwiło zmianę systemu alarmowania z gongowego na syrenę elektryczną.

W 1962 roku na walnym zebraniu straży prezesem został wybrany druh Stanisław Dębski. Funkcje naczelnika objął natomiast druh Wojciech Zaniewski. Nowy prezes przyjął za cel rozbudowę siedziby OSP Osuchów o sale, w której można by organizować zabawy taneczne i loterie fantowe, przynoszące zyski finansowe tak potrzebne do sfinansowania zakupu nowego sprzęty pożarniczego oraz dalszego utrzymania remizy. Komitet rozbudowy strażnicy założono 9 stycznia 1966 roku. W jego składzie znaleźli się;  Stanisław Kotarski – przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej w Osuchowie, Stanisław Orzechowski – agronom gromadzki , Stanisław Dębski – prezes OSP oraz Walenty Sołtyk, Kazimierz Wojtczak i Stanisław Zgórzak. Rozbudowa obiektu była finansowana z e środków społecznych i funduszy przekazanych przez PZU. Inwestycję zakończono w 1967 roku.

W tym samym roku jednostka otrzymała wóz bojowy STAR-25 który zastąpił posiadany od początku lat 60-tych, leciwy samochód marki DODGE.

Sztandar OSP Osuchów został zakupiony z własnych środków  w 1981 roku. Jego poświęcenia dokonano 6 czerwca 1981 roku, kiedy to organizowano obchody ku czci pięćdziesiątej rocznicy powstania  jednostki. W 1986 roku w ramach obchodów Wojewódzkiego Święta Straży Pożarnej w Skierniewicach Osuchowski sztandar został udekorowany Srebrnym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”

Pod  koniec lat 80-tych kolejny raz zmieniły się władze OSP Osuchów. Funkcję naczelnika przejął druh Tadeusz Krawczyk zaś wiceprezesem został Andrzej Szustakiewicz

W 1994 roku jednostka otrzymała z żyrardowskich Zakładów Lniarskich samochód STAR 21, który następnie został karosowany z środków Urzędu Gminy Mszczonów oraz funduszy własnych OSP Osuchów.

W 1997 roku w dowód uznania wieloletniej pracy społecznej Zarząd Gminny ZOSP w Mszczonowie wystąpił do Zarządu Głównego OSP o nadanie najwyższego odznaczenia  strażackiego „Złotego Znaku Związku” dla druha Stanisława Dębskiego, który został mu wręczony na kilka miesięcy przed jego śmiercią.                                                                                                                                                                                      14 września 2008 roku w dniu uroczystych obchodów 80-lecia powstania straży w Osuchowie sztandar jednostki został udekorowany złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.

W 2010 roku  z funduszy Urzędu Gminy w Mszczonowie zakupiony został samochód STAR 266 który jest obecnie na wyposażeniu jednostki.                                                                                                                          
Aktualny stan jednostki to 25 druhów czynnych dwóch honorowych i  17 członków  Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W skład powołanej 1 listopada 2012 roku Jednostki Operacyjno Technicznej wchodzi 17 druhów posiadających odpowiednie wyszkolenie do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Obecny skład Zarządu OSP w Osuchowie                                                                                                     
Prezes                        - Andrzej Szustakiewicz
Naczelnik - Krzysztof Wojtczak                                                                                                                              
Zastępca naczelnika -  Marek Krawczyk                                                                                                  
Sekretarz                    - Edward Strojek 
Skarbnik                      - Jarosław Dębski                                                                      
Gospodarz                   - Jan Maciszewski

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6648040

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat