Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

27.11.2020

Imieniny

Wirgiliusza, Angeliki, Leonarda

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • -

W samorządzie należy wykazywać się gospodarnością

Z radnym Krzysztofem Krawczykiem, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mszczonowie rozmawia Łukasz Nowakowski

Panie Krzysztofie jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej kieruje Pan działaniami zespołu kontrolującego zarówno finanse gminy Mszczonów oraz działalność i gospodarkę finansową jednostek budżetowych gminy. Proszę określić zadania i zakres prac komisji.

- Na wstępie trzeba zaznaczyć, że jakiekolwiek podejmowane przez Komisję Rewizyjną działania zlecone są przez Radę Miejską według ustalonego planu.
Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Urzędu Miejskiego, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy pod względem: legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy.
Zespół kontrolny przeprowadza przede wszystkim kontrole problemowe obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu stanowiące niewielki fragment w jego działalności oraz sprawdzające podejmowane w celu ustalenia czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.
Muszę przyznać, że w wyniku prowadzonych kontroli, Komisja nie miała żadnych zastrzeżeń do pracy Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i jednostek podległych gminie.

Jest Pan także członkiem Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego oraz Komisji Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej. Jakie kluczowe decyzje są podejmowane przez oba zespoły?

Oba zespoły podczas swoich prac podejmują wiele istotnych kwestii. Dla przykładu powiem, że w okresie wakacyjnym Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego wyraziła pozytywną opinię dotyczącą modernizacji mszczonowskiego kina. W wyniku podjętych działań w sierpniu dokonano cyfryzacji kina w Mszczonowskim Ośrodku Kultury, dzięki czemu nasi mieszkańcy nie muszą już jeździć do warszawskich multipleksów, żeby móc obejrzeć najnowsze produkcje filmowe.
Jako członek Komisji Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej chciałbym podkreślić, że przysłowiowym strzałem w dziesiątkę okazał się Mszczonowski Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy MOK-u. W chwili obecnej zapisanych jest ponad 100 osób, które korzysta z nietuzinkowej oferty uniwersyteckich zajęć.

Jako radny z okręgu wyborczego nr 5 obejmującego ulice: Dworcowa 3,8: Sienkiewicza 49, Tysiąclecia 4, spotyka się Pan na co dzień z problemami i oczekiwaniami mieszkańców spółdzielni. Co jest największym priorytetem?

- W latach 2014/2015 gmina przystąpi do opracowania projektu, a następnie do realizacji budowy zatoki parkingowej wzdłuż ulicy Dworcowej od budynku Dworcowa 1 i Dworcowa 3 do ulicy Sienkiewicza. Inwestycja ta jest niezbędna, bo w chwili obecnej mieszkańcy zasobów spółdzielni zmuszeni są parkować na chodnikach i terenach zielonych, gdyż mają problem z zaparkowaniem swojego auta w miejscach do tego wyznaczonych.
Drugim z palących problemów jest przeprojektowanie odprowadzania wód opadowych czyli stworzenie kanalizacji deszczowej na rogu ulicy Północnej i ulicy Warszawskiej. Nie możemy dopuścić do sytuacji notorycznie zalewanych piwnic przez wodę opadową niemieszczącą się w kolektorze burzowym.
Będę chciał także doposażyć plac zabaw przy ulicy Tysiąclecia tuż obok Miejskiego Przedszkola. Obiekt ten został pobudowany na mój wniosek w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców. W tej chwili plac zabaw wymaga doposażenia w nowe urządzenia do zabawy dla dzieci.
Będąc przy temacie miejsc zabaw dla dzieci chciałbym, żeby udało się również doposażyć plac zabaw przy ulicy Brzoskwiniowej, który domaga się odświeżenia.
Będąc radnym staram się myśleć o wszystkich moich wyborcach dlatego podczas jednej z ostatnich sesji Rady Miejskiej korzystając z obecności komendanta mszczonowskiej policji zwróciłem się z oficjalną prośbą o dodatkowe piesze patrole w okolicach skweru przy Geotermii, jak również w piwnicach. Mieszkańcy skarżą się bowiem na notoryczne zagłuszanie w tych miejscach ciszy nocnej oraz spożywanie alkoholu.
Istnieje także problem grania w piłkę nożną na terenach zielonych. W związku z tym staram się żeby nasz ZGKIM cyklicznie kosił trawę  przy Termach, aby dzieci z osiedla, które nie są zrzeszone w żadnych sekcjach sportowych miały możliwość spędzić tam aktywnie swój wolny czas.
Jeżeli chodzi o inwestycje drogowe i bieżące utrzymanie dróg będę wnioskował o naprawę ulicy Jeżynowej przy budynku Brzoskwiniowa 7. Ten kawałek nawierzchni należałoby utwardzić.
Na zakończenie muszę podkreślić, że jestem zbulwersowany faktem pojawiających się napisów graffiti na elewacjach budynków zasobu spółdzielni będących mieniem wspólnym  utrzymywanym przez właścicieli lokali.
Jako radny, mieszkaniec i kierownik Spółdzielni Mieszkaniowej chciałbym uświadomić mieszkańcom, żeby zwracali uwagę na takie procedery, gdyż to nasze mienie za które płacimy, a wykazując się gospodarnością musimy o nie dbać.

 

Dziękuję za rozmowę

Dziękuję również

  • autor: Łukasz Nowakowski, data: 2013-11-07

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6648032

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat