Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

1.12.2021

Imieniny

Edmunda, Blanki, Natalii

Wyszukiwarka

Menu główne

Komunikaty o stanie jakości powietrza

 • Czujnik powietrza

Nawigacja

Treść strony

 • -

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Zakres wsparcia
Rozwijanie dialogu społecznego i włączanie partnerów społecznych do działań z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej.

Cel Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie.

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

źródło: www.mazowia.eu

TYTUŁ PROJEKTU: "Lepsze jutro Młodych"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Status projektu: zrealizowany

OPIS PROJEKTU
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wniosek „Lepsze jutro Młodych” realizowany przez Gminę Mszczonów, w ramach działania 7.1. Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

CZAS TRWANIA PROJEKTU
od 01.06.2008r. do 31.12.2008r.

WYSOKOŚĆ DOTACJI
Całkowita wartość projektu: 134 292,00 zł.
w tym wkład własny w wysokości: 15 533,00 zł.

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

CEL PROJEKTU
Projekt zakłada realizacje zajęć warsztatowych, motywacyjno-aktywizujących z psychologiem, warsztatów dla młodzieży z pedagogiem oraz z doradcą zawodowym, zajęć z konsultantem ds. prawnych, warsztatów dla dorosłych (dla rodziców młodzieży biorącej udział w projekcie) z psychologiem. Ponadto warsztatów dla kobiet dotkniętych przemocą z pedagogiem,  warsztaty z doradcą zawodowym, zajęć dla dzieci z pedagogiem (opieka pedagogiczna).
Celem ogólnym projektu jest ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijaniu instytucji ekonomi społecznej jako skutecznej formy integracji społeczno – zawodowej. Realizowane wsparcie wyposażyło osoby zagrożone wykluczeniem w kompetencje społeczne i zawodowe, które pozwolą powrócić im na rynek pracy.
Zaplanowano instrumenty aktywnej integracji: aktywizacji zawodowej, zwiększenie motywacji i umiejętności radzenia sobie z ludźmi, sytuacjami życiac odziennego, które były realizowane przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Mszczonowie oraz psychologa, konsultanta ds. prawnych i doradcę zawodowego.

RODZAJ SZKOLEŃ
Grupa młodzieży oraz ich otoczenie (dorośli – rodzice) uczestniczyła w warsztatach zajęciowych z psychologami, doradcą zawodowym, konsultantem ds. prawnych.

 • zajęcia warsztatowe, motywacyjno - aktywizujące z psychologiem,
 • warsztaty dla młodzieży z pedagogiem oraz z doradcą zawodowym,
 • zajęcia z konsultantem ds. prawnych, - od sierpnia do grudnia, odbyły się warsztaty dla dorosłych (dla rodziców młodzieży biorącej udział w projekcie) z psychologiem,
 • warsztaty dla kobiet dotkniętych przemocą z pedagogiem,
 • warsztaty z doradcą zawodowym,
 • zajęcia dla dzieci z pedagogiem (opieka pedagogiczna). 

Ponadto w dniu 21 listopada 2008 roku dbył się  piknik dla 34 osób do Kawęczyna,  wycieczka do Torunia w dniu 14 grudnia 2008 roku. Dnia 18 grudnia 2008 r. odbyła się uroczysta Wigilia, gdzie zostały wręczone zaświadczenia o ukończeniu warsztatów.

ODBIORCY PROJEKTÓW

 • grupa młodzieży oraz ich otoczenie (dorośli-rodzice)
 • kobiety z dziećmi dotknięte przemocą przebywające w Noclegowni na Gąbie

BENEFICJENCI

 • zakładana liczba beneficjentów projektu: 34 osób
 • zakładana liczba  wydania zaświadczeń o ukończeniu szkoleń: 34 osób

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7849603

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat