Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

18.10.2021

Imieniny

Łukasza, Juliana, Bogumiły

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • -

Mszczonów ponownie „Złotym Samorządem”

Z burmistrzem Mszczonowa Józefem Grzegorzem Kurkiem rozmawia Łukasz Milczarek

Ponownie Mszczonów został sklasyfikowany w elitarnym rankingu Złotej Setki polskich samorządów, jaki od dziewięciu lat  ogłasza dziennik Rzeczpospolita. Czy zajęte  18 miejsce w kategorii gmin miejsko –wiejskich to Pana zdaniem dobry wynik?

Oczywiście należy czuć zadowolenie z faktu, że na liście stu najlepszych polskich samorządów jesteśmy nieprzerwanie od wielu lat. To świadczy, że cały czas należymy do krajowej czołówki i jesteśmy samorządem stabilnym, który właściwie planuje inwestycje i sukcesywnie rozwija  gminę. Z drugiej strony oczywiście chciałbym, aby przypadła nam wyższa pozycja,  taka na jaką  naprawdę zasługujemy. Patrząc na mapę Polski, na której zaznaczono trzy pierwsze gminy z każdej kategorii łatwo zauważyć, że dominują na niej województwa północne. Natomiast tak bogate województwo jak mazowieckie nie wprowadziło do grona zwycięzców żadnego ze swych reprezentantów. Nie stało się  tak bez powodu. Mazowsze jako region najlepiej rozwinięty co roku (oczywiście zgodnie z prawem) jest zmuszane do płacenia tzw.  podatku janosikowego. Takim  podatkiem obłożone są   tylko najzamożniejsze gminy. Z niego to zasilane są   budżety samorządów, które z trudem wiążą  koniec z końcem. Są  to jednak pieniądze przekazywane „za darmo”, a co się z tym wiąże demoralizują ich odbiorców. Po co się starać? Po co zabiegać  o inwestorów? Przecież  i tak dostaniemy wsparcie z rozdzielnika. Rozdawnictwo sprzyja ugruntowaniu takich właśnie postaw.  Państwo zapomniało o starej maksymie, że biednemu zamiast ryby powinno się dawać  wędkę. Niestety nasze „rybki” płyną  do innych stawów zamiast zasilać ten,  w którym zostały wyhodowane.   Gdyby zostawiono nam pieniądze, które wypracowaliśmy moglibyśmy jeszcze efektywniej inwestować  w rozwój swojej infrastruktury i polepszać tym samym poziom życia mieszkańców. Jednocześnie mielibyśmy też  lepsze wyniki w takich rankingach jak  Złota Setka. Proszę  zwrócić uwagę, że właściwie za wyjątkiem nas  i Grodziska Mazowieckiego próżno szukać  na czołowych pozycjach rankingu gmin mazowieckich. To niestety  jedynie  potwierdza moje słowa.  

Jednak  na liście gmin innowacyjnych Złotej Setki (jedna z kategorii tematycznych, wchodzących w skład ogólnego rankingu)   -  Mszczonów zajął aż  7 pozycję. Co wpłynęło na  tak dobry wynik?

Tu głównie zaważyły  wykorzystane szanse na pozyskanie funduszy unijnych. Od lat dobrze radzimy sobie w tej kwestii.  Co roku składamy wiele wniosków o dofinansowanie. Zdecydowana większość  z nich zostaje oceniona pozytywnie. Tak pozyskane fundusze inwestujemy nie tylko na rozbudowę  gminnej  infrastruktury, ale również  w tzw. projekty miękkie, czyli chociażby na  szkolenia dla osób chcących zwiększyć  swą atrakcyjność na rynku pracy.  Teraz czekamy niecierpliwie na kolejne rozdanie unijnych funduszy na  lata 2014-18. Już  przygotowujemy się do tego okresu, aby nic nam później nie umknęło. To właśnie plus posiadania stabilnego samorządu, który w niezmienionym składzie może pracować latami, wyznaczając sobie  dalekosiężne plany. Dzięki  zdobytemu doświadczeniu taki samorząd może skutecznie pozyskiwać  dotacje. To znamienne, że  gminy, którymi co kadencję targają  ratuszowe przewroty nie mają  takich wyników. Skłócone samorządy skupiają  się na własnych problemach  i nie mają szans w wyścigu do unijnych  pieniędzy. Ponownie posłużę się znanym przysłowiem – „zgoda buduje”.  My  wygrywamy  doświadczeniem,  wspartym  „kondycją”, czyli sprawnie działającym aparatem urzędniczym, a ten jak wiadomo też  może się rozwinąć tylko w gminach stabilnych i przewidywalnych.   

Skoro więc mszczonowski samorząd należy do doświadczonych i dysponuje sprawnie działającym aparatem urzędniczym, to inwestycji w nadchodzącym roku, który przypomnijmy jest ostatnim dla tej kadencji, z pewnością nie zabraknie?

Oczywiście. Skończymy w tym czasie olbrzymią inwestycję  polegającą  na wodociągowaniu terenów  Lutkówki,  Wygnanki i okolicznych mniejszych wsi. Zaczniemy też bardzo kosztowną inwestycję  wybudowania  kanalizacji we wsiach: Sosnowica, Badowo -Dańki, Kamionka i Wymysłów. Rozpoczniemy również   kładzenie kanalizacji na osiedlu Tarczyńska. Zakończymy inwestycje strukturalne na osiedlu Poniatowskiego. Tam już długo toczą  się  prace. Niebawem  podsumujemy  wszystko położeniem chodników. Nowe chodniki kładzione są też  na ulicy Tarczyńskiej. Póki co prace trwają od strony północnej ulicy, a niedługo przyjdzie również  czas na stronę południową. W planach jest też wyczekiwana od dawna  modernizacja  oczyszczalni ścieków. Tu jednak wszystko uzależnione jest od przyznania dofinansowania. W trakcie realizacji są  przebudowy centrów wsi w Bobrowcach i Piekarach. Modernizujemy  strażnice OSP w Osuchowie i Wręczy.

Duże zmiany czekają tereny przylegające do ścisłego centrum Mszczonowa. Chcemy zagospodarować łąki  przy  plebanii. Na tyłach zabudowań parafialnych  powstaną mszczonowskie błonia, czyli park rekreacyjny dla mieszkańców. Nie zabraknie w nim  boisk i  atrakcyjnego  placu zabaw dla dzieci. Do tej pory mieszkańcy nie mają  tak  korzystnych terenów do wypoczynku. Tam właśnie znajduje się  staw oraz zbiegają się Okrzesza z kanałem zwanym  potocznie  Termką. Nie brakuje drzew, dających cień  w upalne  dni. Przy już  rosnących drzewach dokonamy  nowych nasadzeń. Dzięki tej inwestycji Mszczonów  jeszcze bardziej wypięknieje.

Przygotowujemy się też  do przebudowy budynku starej lecznicy, jaka stoi przy ulicy Tarczyńskiej.  Planujemy jego podwyższenie. Na drugim, piętrze znajdzie się wtedy  miejsce na świetlicę  środowiskową. Pierwsze piętro przeznaczymy na salę konferencyjną dla mszczonowskich organizacji pozarządowych, tak, aby każda z nich  mogła ją  wykorzystywać  podczas organizacji walnego zebrania, opłatka, czy też innego spotkania. Na dole po wyprowadzeniu punktu rehabilitacji zostanie zorganizowany dom dziennego pobytu dla osób starszych. Nie możemy dopuścić, aby nasi seniorzy samotnie przesiadywali w domach. O tych mieszkańców musimy dbać  szczególnie. Przecież  to dzięki ich pracy powstał dzisiejszy Mszczonów.

A co stanie się z tak potrzebną rehabilitacją?

Sądzę, że jej miejsce docelowo powinno znaleźć się  w Termach. Wraz z planowaną rozbudową kompleksu basenowego znajdziemy dla rehabilitacji stosowne pomieszczenia. Gdzie jak nie na TERMACH będzie można przeprowadzać  rehabilitację  wodną, której  tak brak w obecnym punkcie.

A kiedy przewidywana jest rozbudowa Term? Rozumiem, że chodzi tu o wybudowanie przy istniejących już basenach otwartych także hali na basen kryty?

Oczywiście, ta rozbudowa nie ograniczy się tylko do wybudowania basenu krytego, ale to właśnie  on będzie najkosztowniejszy w całej inwestycji. Chcemy pozyskać na ten cel pieniądze podczas wspomnianego już kolejnego rozdania funduszy unijnych na  lata 2014-18. Tu wykorzystamy całą swoją wiedzę  i doświadczenie, jakie nabyliśmy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Sądzę, że może uda się  wywalczyć   dofinansowanie nawet na poziomie  85%. Wtedy będziemy mogli rozbudowę  TERM przeprowadzić własnymi siłami, bez potrzeby pozyskiwania dodatkowego inwestora. 

Jak po roku od wprowadzenia  ocenia Pan efekty reorganizacji szkół gminnych?

Wiedziałem, że musi nam to przynieść wymierne korzyści i tak się  rzeczywiście stało. Udało się  zgodnie z planem zaoszczędzić  kwotę  800 tysięcy złotych. Niestety – jakby na złość- ponownie subwencja oświatowa, jaką  państwo przekazuje samorządom na prowadzenie szkół,  uległa  zmniejszeniu. Jednocześnie dostaliśmy też  polecenie zapewnienia podwyżek dla nauczycieli. To wszystko sprawiło, że zaoszczędzona kwota  musiała zostać wydatkowana na pokrycie wymienionych potrzeb.  Tak więc w tym roku generalnie nie odczuliśmy finansowych korzyści z wykonanej reorganizacji. Trzeba jednak pamiętać, że gdybyśmy w porę nie przeprowadzili naszej, gminnej,  szkolnej reformy, to wspomniane pieniądze trzeba by było zdjąć  z  planowanych inwestycji. Czyli jednak się opłaciło, a w perspektywie kolejnych lat opłaci się to wszystko  jeszcze bardziej.   

Po przeprowadzonej reorganizacji zostały nam dwie małe szkoły we Wręczy  i Bobrowcach. Bobrowce dysponują niewielkim budynkiem, dopasowanym do potrzeb wiejskiej szkółki dla klas początkowych,   ale budynek Szkoły we Wręczy jest dużo większy i tym samym kryje w sobie jeszcze spore rezerwy lokalowe. Dzieci we Wręczy chyba w najbliższym czasie nie przybędzie, więc jaki jest pomysł samorządu na pełne wykorzystanie posiadanego obiektu?

Nie chcieliśmy łączyć  oświaty z niczym innym.  Po kolei upadały więc różne,  zgłaszane pomysły. Ostatecznie zaakceptowaliśmy odważną propozycję, która   - jak ufamy- spełni pokładane w niej nadzieje.  Chcemy we Wręczy, w części nieużytkowanej przez szkołę,   urządzić  uczniowski hotel.  Stałą bazę, z której będą mogli korzystać  Ci młodzi ludzie, z zaprzyjaźnionych szkół, którzy w ramach wymiany zechcą do nas przyjechać. Taka baza pozwoli nawiązać  przez nasze szkoły wiele ciekawych kontaktów. Sądzę, że będą  ją też  do podobnych celów mogły wykorzystywać  miejscowe organizacje pozarządowe, a także samorząd.  Takie szkolne hotele działają w kilku miejscach w Polsce. Uczniowie z takich placówek oświatowych wiele podróżują. Dzięki temu poszerzają swoje horyzonty. Jako ciekawostkę  powiem, że członkowie miejscowego Stowarzyszenia Historycznego także niedawno korzystali z takiego szkolnego wsparcia lokalowego na Litwie. Spędzili w polskiej szkole w Wilnie pełne trzy dni nic za to nie płacąc. Oczywiście takie wycieczki wymagają rewanżu. Niedługo będziemy do  niego gotowi. 

Na koniec poroszę Pana o komentarz do tego jak na terenie gminy Mszczonów wypadło wprowadzenie tzw. „śmieciowej rewolucji”?

Najważniejsze, że udało się ją  wprowadzić  bez żadnych perturbacji. System działa i jak to oceniam działa skutecznie. Przygotowywaliśmy się do niego bardzo intensywnie i teraz mamy tego pozytywne efekty. To właśnie skutek posiadania wspomnianego już  przeze mnie sprawnego aparatu urzędniczego.  W gminie Mszczonów mieszkańcy nawet nie  odczuli  różnic w odbiorze odpadów. Nie wszędzie jest tak różowo.  Przypomnijmy, że w kilkunastu polskich gminach nawet jeszcze nie rozpisano  przetargów na odbiór śmieci. W niektórych miastach na początku funkcjonowania nowego  systemu śmieci zalegały na ulicach. W wielu spółdzielniach mieszkaniowych odpady też  były nieodbierane. U nas taki scenariusz był  po prostu niemożliwy. Nie w Mszczonowie  (uśmiech).

Dziękuję  za rozmowę.

Dziękuję bardzo i życzę  wszystkim mieszkańcom udanego wakacyjnego wypoczynku. 

 

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7646514

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat