Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

18.10.2021

Imieniny

Łukasza, Juliana, Bogumiły

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Sprawozdanie z realizacji Projektu Dziecięca Akademia Przyszłości

 

W roku szkolnym 2012/13 w Szkole Podstawowej w Piekarach realizowany był projekt „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”. 

Projektem objętych było 20 uczniów z klas IV i V. Jego celem było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas IV-V poprzez rozszerzenie oferty zajęć edukacyjno-wychowawczych o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.  
Od 1 września 2012r. do 28 czerwca 2013r. odbyło się łącznie 200 godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Blok ten obejmował:
  • zajęcia ICT –  odbyło się 40 godzin zajęć z zakresu technologii informatycznej. W tym czasie uczniowie poszerzali swoją wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi komputera, czy właściwego i bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie mieli możliwość dalszego poznawania programów komputerowych. Wykonywali wiele praktycznych ćwiczeń.    
  • zajęcia  z przedmiotów przyrodniczo – matematycznych – odbyło się 30 godzin. Zajęcia przyrodnicze (10 godzin) między innymi doskonaliły umiejętności praktyczne - korzystanie z planu, mapy, wdrożyły do zachowywania ostrożności i zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu ze sprzętów codziennego użytku.
W ramach zajęć matematycznych (20 godzin) uczniowie m.in. ćwiczyli umiejętności związane z działaniami na liczbach naturalnych, doskonalili technikę wykonywania działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, pogłębili swoją wiedzę z zakresu geometrii.
  • zajęcia w zakresie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego – odbyło się 30 godzin zajęć. Dzięki tym zajęciom wzmocnione zostało poczucie własnej wartości uczniów, poprawiła sie komunikacja interpersonalna,  udało wyeliminować się niektóre zachowania agresywne, uczniowie wiedzą  jak pracować, aby wykorzystywać w pełni swoje mocne strony. 
  • zajęcia sportowo – wychowawcze – zrealizowanych zostało 60 godzin zajęć. Zajęcia przeprowadzano nie tylko na terenie szkoły, ale także odbywały się wyjazdy na  obiekty rekreacyjno – sportowe w najbliższych miejscowościach, np., Termy Mszczonowskie, Kompleks AQUA w Żyrardowie, uczniowie brali też udział w rajdzie rowerowym i rajdzie pieszym. Uczniowie rozwijali swoje zainteresowania oraz sprawność sportową. Uczyli się, jak aktywnie spędzać czas.     
  • zajęcia z zakresu języka obcego – odbyło się 40 godzin zajęć. Uczniowie doskonalili umiejętność porozumiewania się w języku angielskim, wzbogacili zasób słownictwa,  pogłębili wiedzę z zakresu gramatyki języka angielskiego. Uczniowie mieli okazję praktycznego posługiwania się językiem angielskim.   
Podczas zajęć wykorzystywane były różne ciekawe formy i metody pracy. Wszystkie zajęcia cieszyły sie dużym zainteresowaniem dzieci. Zajęcia w kompleksach sportowych mogły odbyć się dzięki środkom przeznaczonym na zakup biletów. Wizyty w obiektach sportowych (basen, lodowisko, kręgielnia) były atrakcyjne i interesujące dla uczniów.
Zajęcia realizowane w ramach Projektu pozwoliły kształtować u uczniów umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego, prawidłowe  postawy społeczne, poszerzały zasób wiedzy.  Poprzez wyjazdy dzieci uczyły się jak należy prawidłowo zachowywać się w miejscach publicznych. Dzięki zajęciom z poszczególnych bloków dzieci miały możliwość doskonalenia umiejętności opanowanych już wcześniej, w ramach zajęć lekcyjnych. Na zajęcia dzieci uczęszczały systematycznie i chętnie oraz aktywnie brały w nich udział.
W ramach projektu zakupione zostały pomoce dydaktyczne, które były wykorzystywane podczas zajęć.  
Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • autor: SP Piekary, data: 2013-07-02

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7646556

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat