Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

27.1.2021

Imieniny

Anieli, Przybysława, Angeli

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie,...

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie, 22 lipca 2020 r.

Podczas lipcowych obrad Rady Miejskiej w Mszczonowie spotkali się członkowie wszystkich, działających w jej ramach, Komisji. Głównymi tematami były ocenienie działalności ZGKiM oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a także zaopiniowanie materiałów na sesję. Wspólne posiedzenie poprowadził przewodniczący RM Łukasz Koperski.

ZGKiM oraz GKRPA

Sprawozdanie z działalności jednostki w 2019 r. oraz pierwszym półroczu 2020 r. złożył dyrektor Grzegorz Ludwiak. Zarządzający Zakładem rozpoczął od przedstawienia finansów za minione dwanaście miesięcy. W okresie tym udało się zrealizować 9,2 mln zł dochodów (87%). Plan związany z kosztami został wykonany na podobnym poziomie procentowym.

Skład osobowy w jednostce nie uległ zmianie. W wodociągach jest to niecałe 10 etatów, w oczyszczalni – 13,5 etatu, oddział oczyszczania miasta: roboty ogólne -  16 etatów, nieczystości płynne – 2 etaty, nieczystości stałe – 10 etatów.

O funkcjonowaniu GKRPA w pierwszy półroczu 2020 r. opowiedziała koordynator organu Elżbieta Szaforska. Komisja działała w dziewięcioosobowym składzie pod przewodnictwem Zdzisława Banasiaka. W pierwszym półroczu 2020 r. na swoje funkcjonowanie wydała kwotę 80 504,92 zł, co stanowiło 33,54% planu. Wynik ten jest związany z ograniczeniami wskutek trwającej pandemii koronawirusa.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy Komisja odbyła 12 posiedzeń – 9 stacjonarnych i 3 zdalne, które były poświęcone m.in. rozmowom motywacyjnym z osobami zgłoszonymi w związku z nadużywaniem alkoholu oraz sprawom bieżącym. Pierwsze półrocze to również 16 wniosków, które wpłynęły do GKRPA w związku z nadużywaniem alkoholu przez mieszkańców. Do organu kierowali je kuratorzy, policjanci oraz rodziny. Komisja otrzymała również 7 podań o udzielenie pomocy finansowej.

W ramach swojej działalności, Komisja opiniowała również wnioski o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży, których właściciele wystąpili o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na przestrzeni pierwszego półrocza 2020 r. wydano 11 pozytywnych opinii w tym temacie.

GKRPA sfinansowała także dożywianie dzieci w szkołach podstawowych oraz świetlicy środowiskowej w formie kanapek za kwotę 6 616,82 zł. O działalności ostatniego z wymienionych obiektów również opowiedziała koordynator Komisji.

Realizując swoje zadania GKRPA współpracowała ze szkolnym psychologiem i pedagogiem w mszczonowskiej i osuchowskiej szkole podstawowej, Poradnią Leczenia Uzależnień w Żyrardowie oraz Komisariatem Policji w Mszczonowie. Komisja prowadziła także zajęcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych a także wspierała grupę Anonimowych Alkoholików „Światło”.

Zaopiniowane materiały

Pierwszy projekt uchwały dotyczył wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na zawarcie umowy najmu nieruchomości a omówiła go naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej Renata Wolak. Dokument dotyczył części wieży mszczonowskiej remizy, która jest przeznaczona na eksploatację urządzeń i instalacji telefonii cyfrowej. Nowa umowa najmu obowiązywać będzie do 30 czerwca 2025 r.

Jadwiga Jeznach z pracowni projektowej przedstawiła projekt dotyczący zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miejscowości Adamowice. Uchwała w tej sprawie była już podjęta, jednak konieczne było wprowadzenie w niej drobnych korekt.

Taida Sochańska, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, zaprezentowała projekt uchwały dotyczący wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, która obowiązuje w przypadku zmiany wartości nieruchomości w wyniku jej podziału lub scalania posiadanych działek.

Naczelnik Sochańska przedstawiła również projekt uchwały w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Mszczonowie. Zgodnie z dokumentem nosić one będą miana: Przemysłowa, Odnawialna, Wiatraczna i Techniczna.

Ewa Zielińska, dyrektor Centrum Usług Wspólnych zaprezentowała projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa, obowiązującej w gminie w roku szkolnym 2020/21, która dotyczy zwrotu dla rodziców, dowożących do szkół dzieci niepełnosprawne.

Sprawy różne

Punkt ten zdominowała dyskusja dotycząca koncepcji przebudowy budynku, w którym mieścił się mszczonowski komisariat. Plany modernizacji przedstawiła architekt Joanna Okraska, która opowiedziała zebranym o tym, jak wyglądać miałby obiekt po zakończeniu prac. Zebrani dowiedzieli się również, jakie pomieszczenia będą znajdować się w budynku, którym administrować będzie Gminne Centrum Informacji, oraz jakie będzie ich przeznaczenie funkcjonalne. W dyskusji o przedstawionej koncepcji rozbudowy udział wzięli przewodniczący Łukasz Koperski, radny Mirosław Wirowski, radny Robert Głąbiński, radny Dariusz Olesiński, radna Barbara Gryglewska i radny Andrzej Osiński. Dyskusję podsumowali burmistrz Józef Grzegorz Kurek i naczelnik Taida Sochańska.

Dagmara Bednarek, GCI

  • Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie,...
  • Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie,...
  • Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie,...
  • Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie,...
  • Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie,...

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6865546

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat