Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

1.12.2020

Imieniny

Edmunda, Blanki, Natalii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 22 lipca 2020 roku, odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której omówiono problem związany z kolejkami do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Żyrardowie a także podjęto uchwały m.in. w sprawie opłaty adiacenckiej. Zgromadzeni wysłuchali także sprawozdań z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Problem z Wydziałem Komunikacji w Starostwie Powiatowym

Pierwszym punktem obrad było omówienie problemu związanego z funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie oraz omówienie złożonej przez Samorząd Mszczonowa propozycji utworzenia w Mszczonowie zamiejscowego oddziału Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Żyrardowie. Przewodniczący Łukasz Koperski poinformował, że w związku z tym tematem na posiedzenie zaproszeni zostali wszyscy radni powiatowi, którzy zostali wybrani przez mieszkańców gmin Mszczonów i Radziejowice. Na sesję Rady Miejskiej przybyli starosta Beata Sznajder i radny Wojciech Szustakiewicz, oboje z Komitetu Wyborczego Wyborców „Forum Samorządowe” Powiat. Z zaproszenia nie skorzystali pozostali reprezentanci mieszkańców gminy Mszczonów - Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego Klaudiusz Stusiński i radna Anna Bednarek, oboje z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.

Omawianie problemu związanego z kolejkami przed Wydziałem Komunikacji rozpoczął przewodniczący Łukasz Koperski, który przedstawił treść korespondencji pomiędzy Samorządem Mszczonowa a Starostwem Powiatowym w Żyrardowie. Prowadzący obrady podkreślił, że punkt dotyczący tej kwestii został wprowadzony do porządku na wniosek wszystkich radnych, którym zależy na rozwiązaniu tego zagadnienia, w trosce o dobro mieszkańców gminy Mszczonów. Przewodniczący poinformował również, że to właśnie obywatele zwracali się do samorządowców z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie kolejek przed powiatowym Wydziałem Komunikacji.

Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał radny powiatowy Wojciech Szustakiewicz. Na wstępie swojego wystąpienia powiedział, że zastanawia się, w jakiej roli został zaproszony na sesję Rady Miejskiej. Od osób trzecich słyszał, że radni powiatowi zostali wezwani na dywanik i będzie się odbywała ich manipulacja. Takie słowa rzekomo zostały zapisane w gazecie „Życie Żyrardowa” w artykule redaktora Tadeusza Sułka („informację” zdementowano w jednym z numerów). Radny Szustakiewicz poinformował, że nie jest on osobą, która jest zobowiązana do udzielania informacji dotyczących funkcjonowania Wydziału Komunikacji. - Z punktu nawet i etycznego, moralnego, to powiem, że są tu osoby, które nie powinny nawet myśleć, że powinienem być wezwany, przesłuchiwany i manipulowany – podkreślał były starosta.

Radny Wojciech Szustakiewicz w wystąpieniu wspominał także czasy swojego urzędowania i wyrażał zdziwienie tym, że koalicjanci w powiecie nie potrafią porozumieć się w temacie rozwiązania problemu kolejek pod Wydziałem Komunikacji. Sam deklarował, że nie jest ani w opozycji, ani w koalicji. Trudności związane z funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji radny Szustakiewicz częściowo tłumaczył ograniczeniami, będącymi efektem pandemii. Zadeklarował też, że będzie głosował zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Powiatu, choć jest przeciwny tworzeniu delegatur Wydziału Komunikacji. Radny Szustakiewicz był zdziwiony tym, że mszczonowscy samorządowcy zajmują się tematem funkcjonowania powiatowego wydziału. Dodał jednocześnie, że źle postrzega nieobecność dwójki radnych z okręgu Mszczonowa.

Przewodniczący Łukasz Koperski odnosząc się do słów radnego Szustakiewicza zaprzeczył, by lokalny samorząd miał plany manipulowania kimkolwiek. – W pismach, które kierowaliśmy, były  tylko wyłącznie prośby i z taką nadzieją zaprosiliśmy dziś całą czwórkę, która reprezentuje mieszkańców gminy Mszczonów i gminę Radziejowice w Radzie Powiatu Żyrardowskiego. (…) Mamy nadzieję, że Państwo będziecie przede wszystkim dbali o interesy swoich wyborców a nie jakieś inne interesy partyjne, niezwiązane ze społeczeństwem. To nie było i nie jest wezwanie „na dywanik”. Jest to dla mnie zaskoczenie, że ktokolwiek może w ten sposób myśleć (…) Cel jest jeden – pomoc mieszkańcom gminy Mszczonów i całego powiatu – podkreślał w swoim krótkim wystąpieniu.

Głos zabrała także Starosta Powiatu Żyrardowskiego Beata Sznajder, która skorzystała z zaproszenia lokalnego samorządu. Podkreślała, iż bardzo zazdrości byłemu staroście Wojciechowi Szustakiewiczowi, że miał warunki pracy, które umożliwiały porozumienie w Zarządzie Powiatu. Opowiedziała także o paradoksach obecnej współpracy. Polegają one, między innymi, na bardzo dużym zewnętrznym wpływie na pozostałych Członków Zarządu, którzy nie mają swojego zdania. Starosta Beata Sznajder podkreślała, że mimo to jest otwarta na współpracę z każdym radnym i klubem, który zadeklaruje gotowość do podjęcia rozmów. Właśnie tak funkcjonował Zarząd Powiatu przez kilka pierwszych miesięcy obecnej kadencji. Wtedy możliwe było osiągnięcie porozumienia, owocującego wieloma, bardzo ważnymi, wspólnymi działaniami.

Odnosząc się do problemów z funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji starosta podkreślała, że powstanie jego delegatur w Mszczonowie i Wiskitkach jest najlepszym rozwiązaniem, które w dodatku można wdrożyć dzięki deklaracjom wsparcia tego projektu przez obydwa samorządy. Mówczyni odniosła się także do prawie trzygodzinnego wystąpienia wicestarosty Krzysztofa Dziwisza, który podczas sesji Rady Powiatu przedstawił analizę problemu oraz propozycje rozwiązań. Właśnie do tych ostatnich starosta Beata Sznajder odwoływała się w dalszej części swojego wystąpienia udowadniając, że pomysły te są niemożliwe do zrealizowania m.in. z przyczyn prawnych i lokalowych. Odnosząc się do słów radnego Wojciecha Szustakiewicza powiedziała, że Członkowie Zarządu, oprócz niej, są przeciwni powstaniu delegatur Wydziału Komunikacji.

Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek zadeklarował, że chciał pomóc w rozwiązaniu problemu a został przez część radnych powiatowych posądzany o próbę „rządzenia powiatem”. Dziwił się również, że przez tyle czasu władze powiatowe nie mogły rozwiązać problemu. Wyraził też obawę, że trzy, dodatkowe, etaty w Wydziale Komunikacji, zaproponowane przez wicestarostę Dziwisza, nie rozwiążą problemu. Włodarz gminy podkreślał, zwracając się do radnego Szustakiewicza, że nikt nie miał zamiaru nikogo wzywać ani rozliczać. – Poprosiliśmy was po to, żebyśmy się wspólnie zastanowili, jak ten problem rozwiązać tak, żeby mieszkańcom łatwiej się funkcjonowało – powiedział burmistrz Kurek.

Głos w dyskusji zabrał również radny Mirosław Wirowski, który podkreślał, że Mszczonów ma szczęście, ponieważ w jego samorządzie liczą się interesy mieszkańców a nie kwestie polityczne. Tylko w ten sposób można zgodnie dążyć do rozwoju terenu. Radny Wirowski wyraził także ubolewanie, że nie wszyscy radni powiatowi z mszczonowskiego okręgu skorzystali z zaproszenia na sesję. Wyraził także stanowcze poparcie dla pomysłu stworzenia delegatur, który, jego zdaniem, jest najlepszym rozwiązaniem analizowanego problemu.

Radny Andrzej Osiński podkreślał, że zgłoszony przez niego w lutym problem z kolejkami pod Wydziałem Komunikacji istniał już od wielu lat, ale nasiliła go zmiana przepisów, która nastąpiła właśnie zimą tego roku. Także i on podkreślał, że powstanie delegatur jest najlepszym rozwiązaniem tej kwestii. Radny podkreślał, że obecna sytuacja uwłacza godności mieszkańców powiatu, którzy godzinami stoją na dworze, w deszczu czy upale, tracąc swój cenny czas. Zachowanie radnych powiatowych z mszczonowskiego okręgu, którzy są przeciwni powstaniu delegatur nazwał „nieszanowaniem wyborców”.

Poparcie dla wystąpień radnych Wirowskiego i Osińskiego wyraził także wiceprzewodniczący Marek Zientek, który także niejednokrotnie czekał w kolejce do Wydziału Komunikacji. Podkreślał, że lokalny samorząd, proponując powstanie delegatury w Mszczonowie, miał na uwadze jedynie interes mieszkańców a nie żadne profity czy cele poboczne. Zauważył zresztą, że gmina wielokrotnie dokładała się do zadań powiatu – np. funkcjonowania szpitala czy remontów dróg powiatowych. Dodał również, że Mszczonów zadeklarował partycypowanie w kosztach działania delegatury, w trosce o mieszkańców, wyczekujących w kolejkach pod budynkiem starostwa. Apelował do radnych powiatowych, by pomogli w tej sprawie swoim wyborcom z mszczonowskiego okręgu, którzy obdarzyli ich mandatem.

W podsumowaniu przewodniczący Łukasz Koperski podkreślał, że dotknęło go posądzenie o próbę manipulowania radnymi powiatowymi czy też o wzywanie ich „na dywanik”. Podkreślał także, że samorząd Mszczonowa zawsze wspierał starostwo finansowo. Bez tej współpracy część działań powiatowych nie byłaby w ogóle zrealizowana, z powodu braku środków. Zadeklarował, że Radą Miejską i burmistrzem kieruje tylko i wyłącznie troska o dobro mieszkańców gminy a nie chęć manipulowania kimkolwiek czy czymkolwiek.

Radny Wojciech Szustakiewicz powiedział, że posądzenia o manipulację były z jego strony elementem humorystycznym i nawiązaniem do tekstu zamieszczonego w „Życiu Żyrardowa”. (Taka interpretacja tekstu redaktora  Tadeusza Sułka została zdementowana w jednym z numerów gazety).

Starosta Beata Sznajder na zakończenie apelowała, by wszyscy radni powiatowi z okręgu obejmującego Mszczonów i Radziejowice, a więc oprócz niej także Anna Bednarek, Klaudiusz Stusiński i Wojciech Szustakiewicz, w kwestii powołania delegatur Wydziału Komunikacji stanęli zgodnie po stronie mieszkańców Mszczonowa.

Działalność GKRPA i podjęte uchwały

Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w pierwszej połowie 2020 r. przedstawiła Elżbieta Szaforska, jej samorządowy koordynator. Sprawozdanie miało postać skróconą, ponieważ jego szczegółowe omówienie miało miejsce podczas wspólnych obrad Komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie.

Naczelnik Renata Wolak przedstawiła uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na zawarcie umowy najmu nieruchomości. Przedmiotem dokumentu jest część wieży mszczonowskiej remizy, która jest przeznaczona na eksploatację urządzeń i instalacji telefonii cyfrowej. Nowa umowa najmu obowiązywać będzie do 30 czerwca 2025 r.

Taida Sochańska, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego,  zaprezentowała uchwałę dotyczącą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miejscowości Adamowice. W dokumencie tym wprowadzono drobne korekty. Naczelnik Sochańska przedstawiła także kolejną uchwałę, dotyczącą ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Obowiązuje ona w przypadku zmiany wartości nieruchomości w wyniku jej podziału lub scalania posiadanych działek. Ostatnia uchwała związana z wydziałem naczelnik Sochańskiej dotyczyła nadania nazw nowo powstałym ulicom w Mszczonowie. Zgodnie z dokumentem nosić one będą miana: Przemysłowa, Odnawialna, Wiatraczna i Techniczna.

Ewa Zielińska, dyrektor Centrum Usług Wspólnych zaprezentowała projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa, obowiązującej w gminie w roku szkolnym 2020/21, która dotyczy zwrotu dla rodziców, dowożących do szkół dzieci niepełnosprawne.

Działalność burmistrza, interpelacje i wolne wnioski

W okresie pomiędzy sesjami Rady Miejskiej burmistrz Mszczonowa wydał dwanaście zarządzeń, dotyczących m.in. zmian budżetowych, wysokości opłat za korzystanie z hali sportowej i Term a także funkcjonowania Urzędu Miejskiego.

Włodarz poinformował, że rozstrzygnięto przetarg na budowę kanalizacji na tzw. „osiedlu generałów”, które znajduje się przy drodze prowadzącej do sklepu Biedronka. Obejmuje ono ulice gen. Sikorskiego, Andersa, Maczka i Grota Roweckiego. Stopniowo przeprowadzane są konkursy na realizację kolejnych, planowanych inwestycji.

Przewodniczący Łukasz Koperski pytał o zazielenianie miasta oraz prace nad stworzeniem zdroju. Poruszył także temat dojazdu do nieruchomości przy ul. Grójeckiej.  Radny Andrzej Osial pytał o podłączenia do światłowodu na terenach wiejskich. Burmistrz udzielił informacji o przebiegu prac z tym związanych. Poinformował także, że realizująca podłączenia firma Orange ma opóźnienia w stosunku do pierwotnie zakładanego przez nią grafiku. Warto przypomnieć, że inwestycja związana ze światłowodem jest prywatnym zadaniem tego przedsiębiorstwa a nie gminy.

Przewodniczący Łukasz Koperski w ramach wolnych wniosków przedstawił ustalenia i plan dotyczący funkcjonowania strzelnicy w miejscowości Marków-Świnice. Wraz z wiceprzewodniczącym Waldemarem Suskim przypomnieli także, że 15 lipca br. uprawomocnił się nowy wizerunek herbu Mszczonowa. Obydwaj podziękowali pracownikom Gminnego Centrum Informacji za informacje dotyczące procedury jego zmiany w mediach. Podkreślili również, że wprowadzenie nowego herbu było spowodowane koniecznością jego dostosowania do zasad heraldycznych, obowiązujących w Polsce. Przewodniczący Łukasz Koperski zasugerował, że w związku ze zmianą symbolu miasta, może warto byłoby pomyśleć o zamówieniu sztandaru gminy.

Dagmara Bednarek, GCI

  • Z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6656810

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat