Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

23.1.2021

Imieniny

Ildefonsa, Rajmunda, Emerencji

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 8 lipca 2020 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 8 lipca 2020 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji była informacja o przebiegu akcji letniej. Spotkanie otworzyła jej przewodnicząca, radna Barbara Gryglewska. W pracach uczestniczyli także członkowie: wiceprzewodniczący organu Robert Głąbiński, radna Katarzyna Ciećwierska, radna Dorota Kaźmierczak, radny Krzysztof Krawczyk, rady Andrzej Osial, radny Andrzej Osiński, radny Waldemar Suski i radny Mirosław Wirowski. Gościnnie w obradach udział wziął również przewodniczący RM Łukasz Koperski.

Funkcjonowanie żyrardowskiego szpitala

Spotkanie Komisji otworzyło odczytanie przez kierującą jej pracami Barbarę Gryglewską pisma, które do burmistrza Józefa Grzegorza Kurka skierował Jacek Sawicki, prezes spółki Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego, która zarządza żyrardowskim szpitalem. W swoim liście podkreślał znaczenie swojej placówki dla mieszkańców powiatu oraz gminy Mszczonów. Prezes poinformował także, że trwająca pandemia znacząco ograniczyła przychody szpitala. Przy zachowaniu zwykłych kosztów funkcjonowania, zagraża to dalszej działalności jednostki medycznej. Na zakończenie pisma prezes Jacek Sawicki prosił o spotkanie z władzami samorządowymi Mszczonowa. Dyskusja o problemach szpitala była więc pierwszym punktem obrad Komisji.

Obecny na spotkaniu członków organu prezes Sawicki przedstawił zebranym prezentację dotyczącą funkcjonowania podlegającej mu placówki medycznej. Rozpoczęły ją informacje o liczbie pacjentów szpitala w podziale na gminy powiatu w 2019 r. oraz części 2020 r. Prezes Sawicki podkreślił, że ilość mieszkańców Ziemi Mszczonowskiej, która skorzystała z usług szpitala, wzrosła w pierwszym kwartale tego roku, w porównaniu do analogicznego okresu w minionym. Kierujący placówką przedstawił także podział liczby pacjentów w oparciu o jednostki chorobowe m.in. układów nerwowego czy krążenia. W wystąpieniu nie mogło również zabraknąć danych finansowych, które prezes omówił rozpoczynając od 2012 r., czyli momentu powstania spółki CZMZ. Pod względem ekonomicznym rok 2019 był najlepszym z ostatnich siedmiu lat. Spółce udało się wówczas wypracować prawie 0,5 mln zysku netto. 

Bieżące dwanaście miesięcy nie zostanie zakończone kolejnym rekordem, ponieważ pandemia znacząco zmniejszyła liczbę pacjentów i przeprowadzonych zabiegów. Prezes podkreślił, że zarządzający szpitalem szybko podjęli działania, zmierzające do ochrony personelu i chorych przed zakażeniem. Efektem tych zabiegów był brak konieczności zamknięcia jakiegokolwiek oddziału, w przeciwieństwie do innych, okolicznych jednostek. Prezes Sawicki poinformował, że przyjęcia pacjentów zostały już odblokowane i kierowana przez niego jednostka funkcjonuje tak jak przed pandemią. Podkreślił jednak, że chorych jest mniej niż zazwyczaj. Pacjenci, których zabiegi nie są pilne, starają się zaczekać do uspokojenia się sytuacji w kraju. 

W trakcie swojego wstąpienia prezes Sawicki podziękował również władzom samorządowym za wsparcie w postaci przekazania sprzętu komputerowego oraz środków ochronnych, m.in. maseczek stworzonych w ramach wolontariackiej akcji „Mszczonów szyje dla Medyków”. Prosił także o pomoc finansową dla szpitala od gmin z terenu powiatu. Prezes zaproponował, by każda z nich wspierała zarządzaną przez niego instytucję rocznie kwotą w wysokości złotówki od każdego mieszkańca. W gminie Mszczonów oznaczałoby to pieniądze w skali ponad 11 tys. zł a w skali całego powiatu – niecałe 80 tys. zł. Prezes powiedział, że takie formy wsparcia są już wdrażane w innym rejonie naszego kraju. Kolejnym pomysłem na udzielenie pomocy szpitalowi jest realizowanie przez niego terapii uzależnień, nie tylko w  murach instytucji, ale także w poszczególnych gminach. Opłacając specjalistyczne kuracje, samorządy wspierałyby funkcjonowanie placówki. Prezes poinformował też, że Narodowy Fundusz Zdrowia zastanawia się nad pomocą szpitalom, które straciły przychody w wyniku pandemii koronawirusa.

Zebrani dowiedzieli się również, że wkrótce, dzięki darczyńcom, żyrardowska placówka medyczna będzie posiadała łącznie 8 respiratorów, które w pełni zaspokoją lokalne potrzeby. Prezes przedstawił także plany rozwoju szpitala o oddział onkologiczny i chemioterapię.

Przewodniczący Łukasz Koperski skierował do doktora Jacka Sawickiego słowa uznania za szybkie wprowadzenie reżimu sanitarnego na terenie placówki. Dzięki skutecznym działaniom, podjętym od pierwszej chwili wybuchu pandemii wewnątrz i na zewnątrz jednostki, w powiecie nie było problemów z zamykaniem oddziałów oraz rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Przewodniczący zaznaczył również, że 1 zł od mieszkańca rocznie, to zbyt mała kwota. Dopytywał również, ile pieniędzy NFZ odbierze szpitalowi z tytuły niewykonanych w czasie pandemii zabiegów. W odpowiedzi prezes poinformował, że Fundusz postanowił nie pozbawiać placówek środków za niewykonane świadczenia. Zebrani dowiedzieli się także o oszczędnościach, jakie wprowadzono w szpitalu z powodu mniejszych przychodów.

Wiceprzewodniczący Waldemar Suski dopytywał o planowaną modernizację szpitala, m.in. w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych i wymiany stolarki okiennej. Prezes Sawicki poinformował, że kwoty zaproponowane przez potencjalnych wykonawców były wyższe od zakładanych. Najprawdopodobniej przetargi będą ponownie ogłoszone z uwagi na niewielkie zainteresowanie, wiążące się z zabytkowym charakterem obiektów szpitala.

Radny Robert Głąbiński podziękował prezesowi za sprawne funkcjonowanie placówki. Pytał również o restrukturyzację, o której kierujący szpitalem wspominał w minionym roku, przedstawiając plan budowy nowego bloku operacyjnego. Prezes Sawicki poinformował, że jest już opracowana koncepcja takiej części placówki. Trwają prace nad wyborem najkorzystniejszego sposobu finansowania. Cały proces planowania budowy nowego bloku operacyjnego opóźnił wybuch pandemii koronawirusa, jednak na pewno będzie on zrealizowany.

Przewodnicząca Barbara Gryglewska przychyliła się do przedstawionej przez prezesa tezy o znaczeniu szpitala dla mieszkańców powiatu żyrardowskiego, w tym gminy Mszczonów. Ona również była w nim niedawno hospitalizowana i wyraziła zadowolenie z uzyskanej opieki. Życzyła także, by placówka funkcjonowała coraz lepiej a kierującym jednostką, by udało im się zrealizować wszystkie zamierzone plany.

Podsumowując część obrad dotyczącą żyrardowskiego szpitala, głos zabrał burmistrz Józef Grzegorz Kurek, który przypomniał o wsparciu, jakiego gmina Mszczonów udzieliła placówce w ostatnim czasie. Podkreślił również, że nie wszyscy mieszkańcy tego terenu korzystają z usług rehabilitacyjnych w szpitalu, ponieważ w mieście i Osuchowie działają finansowane z budżetu samorządowego punkty, które świadczą pomoc w tym zakresie. Odpowiadając na propozycje prezesa, włodarz obiecał, że jeżeli wszystkie gminy z obszaru powiatu żyrardowskiego zadeklarują wsparcie dla jego jednostki, to zrobi to, solidarnie, również Mszczonów. Apelował też, by zarządzający szpitalem domagali się większego wsparcia od NFZ, ponieważ w obecnej sytuacji problemy finansowe dotykają także samorządy, w związku z czym udzielenie wsparcia w znacznej kwocie raczej nie będzie możliwe.

Lato w mieście 2020

W tej części obrad jako pierwsza o wakacyjnych atrakcjach dla dzieci, młodzieży i dorosłych opowiedziała dyrektor Mszczonowskiego Ośrodka Kultury Grażyna Pływaczewska.  Swoje wystąpienie rozpoczęła od podsumowania akcji instytucji, które były prowadzone w okresie pandemii koronawirusa. Oczywiście, wszystkie działania odbywały się w sieci. W czasie tym zorganizowano m.in. wirtualne zajęcia plastyczne czy taneczne a także koncert z okazji Dnia Matki. Z dużym odzewem spotkał się także Powiatowy Festiwal Piosenki „Zostań w domu śpiewająco” pod patronatem Starosty Powiatu Żyrardowskiego Beaty Sznajder i Burmistrza Mszczonowa Józefa Grzegorza Kurka. Zadaniem uczestników było nadesłanie nagrania filmowego, na którym śpiewają dowolną piosenkę. Zgłoszone występ oceniało jury; swoje nagrody, poprzez głosowanie na Facebooku, przyznała również publiczność.

Sprawozdanie z atrakcji zaplanowanych w ramach akcji „Lato w mieście” dyrektor MOK rozpoczęła od przedstawienia ich regulaminu i obowiązujących procedur sanitarnych. W wakacyjnej ofercie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy znalazły się m.in. zajęcia taneczne, plastyczne, wokalne, warsztaty gry na gitarze i ukulele a także Klub Malucha oraz wirtualne gry na konsoli PlayStation 4. Mszczonowski Ośrodek Kultury przygotował również propozycje dla dorosłych. W każdy piątek, sobotę i niedzielę o godz. 18 zaprasza na Romantyczne Seanse Filmowe. Dorośli mogą także uczęszczać na lekcje gitarowe, zajęcia plastyczne i wokalne, gimnastykę zdrowotną oraz nordic walking.

O funkcjonowaniu w czasie trwania obostrzeń oraz obecnym a także planach wakacyjnych opowiedziała również Anna Czarnecka, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. W trakcie szczytu pandemii jej instytucja skupiała się głównie na działalności online, która polegała m.in. na informowaniu o wydarzeniach kulturalnych w Internecie a także świętowaniu 70-lecia jednostki. W ramach tego ostatniego zadania pracownicy przypomnieli najważniejsze fakty z historii Biblioteki.

Z uwagi na trwające ograniczenia instytucja, kierowana przez dyrektor Annę Czarnecką, swoją letnią ofertą zachęca dzieci i młodzież do aktywności w domu oraz na dworze. Pierwszą propozycją Biblioteki jest konkurs na własnoręcznie wykonaną pocztówkę z „Wakacji innych niż wszystkie”. Na stworzone w dowolnej technice prace pracownicy jednostki czekają do 31 sierpnia. Kolejna zabawa, to czytelnicze bingo, do którego kartę można pobrać w Bibliotece. Na niej znajdują się książkowe wyzwania, które można zaliczać, wypożyczając książki i, oczywiście, czytając je. Przez cały okres wakacji pracownicy MBP zachęcać będą również do poszukiwań skarbów. Co nimi będzie? Rzecz jasna, książki, które zostaną ukryte w różnych punktach na terenie gminy.

O wakacyjnych propozycjach opowiedziała również dyrektor Centrum Usług Wspólnych Ewa Zielińska. W czasie letnim pracować będą przedszkola, oddziały i punkty dla najmłodszych, pełniąc dyżury tak jak w latach ubiegłych. Radny Andrzej Osial pytał o funkcjonowanie placów zabaw na terenie gminy, ponieważ obiekt taki położony we Wręczy wciąż jest nieczynny. Dyrektor Zielińska natychmiast interweniowała w tej sprawie.

Propozycje letnie Ośrodka Sportu i Rekreacji przedstawił jego dyrektor, Michał Szymański. Tradycyjnie już dzieci i młodzież mogą w godz. 8:30-13:00 liczyć na promocyjne bilety na mszczonowskie Termy, których koszt wynosi 2 zł/ h po okazaniu ważnej legitymacji. Przez cały okres wakacji odbywać się będą także bezpłatne zajęcia na hali sportowej, prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Co piątek na boiskach Orlik prowadzone będą konkursy i zabawy dla dzieci w wieku szkolnym.

Dyrektor Szymański opowiedział także o akcji Mszczonowskiego WOPR, które realizuje komercyjne półkolonie. W ich ramach odbywają się m.in. nauka pływania, zajęcia na hali sportowej oraz seanse w MOK. Każdy turnus trwa tydzień, dzień podopiecznych rozpoczyna się o godz. 8 i kończy o 16. Półkolonie okazały się sukcesem i już teraz wyczerpano limit miejsc do końca wakacji. W każdym turnusie uczestniczy ok. 30 podopiecznych.

Dyrektor Michał Szymański poinformował, że być może OSiR w wakacje zorganizuje także szkołę pływania dla dzieci. Dziękował także radnym za udział w Dniu Ratownika – imprezie zorganizowanej wspólnie z Mszczonowskim WOPR.

Sprawy różne

Renata Wolak, naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej, przedstawiła zebranym informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W sumie złożono 2664 deklaracje dotyczące  odbioru odpadów z nieruchomości, co oznacza ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Zmalała jednak liczba mieszkańców w zgłoszonych gospodarstwach domowych. Niepokojący jest wzrost ilości odpadów w gminie, szczególnie tych niesegregowanych. Poziom segregacji utrzymał jednak wartość zbliżoną do tych, jakie osiągnięto w poprzednich okresach. Naczelnik opowiedziała także o działaniach kontrolnych, które zostały częściowo uniemożliwione przez obostrzenia związane z pandemią. Zdecydowana większość upomnianych właścicieli skorygowała swoje deklaracje dotyczące np. wykorzystywania kompostownika. Na tym zakończono obrady Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

Dagmara Bednarek, GCI

  • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 8 lipca 2020 r.
  • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 8 lipca 2020 r.
  • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 8 lipca 2020 r.
  • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 8 lipca 2020 r.
  • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 8 lipca 2020 r.
  • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 8 lipca 2020 r.
  • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 8 lipca 2020 r.

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6851416

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat