Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

1.12.2020

Imieniny

Edmunda, Blanki, Natalii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 17 czerwca 2020 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 17 czerwca 2020 r.

Głównymi tematami posiedzenia Komisji były analiza wykonania budżetu oraz zaopiniowanie projektów uchwał m.in. w sprawie zmian budżetowych oraz udzielenia pomocy finansowej powiatowi żyrardowskiemu.

Posiedzenie Komisji otworzył jej przewodniczący, radny Ryszard Stusiński. W pracach uczestniczyli także członkowie: wiceprzewodniczący Komisji Andrzej Osiński, radny Marek Baumel, radna Katarzyna Ciećwierska, radny Robert Głąbiński, radna Dorota Kaźmierczak, radny Dariusz Olesiński, radny Waldemar Suski i radny Mirosław Wirowski. W obradach gościnnie uczestniczył także przewodniczący RM Łukasz Koperski.

Pierwszym punktem obrad była analiza wykonania budżetu gminy w 2019 r. Sprawozdanie z gospodarki finansowej przedstawiła naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego Aneta Ciechańska-Gołyńska omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2019 r. W tym okresie zrealizowano dochody w kwocie 82 500 408,48 zł, co stanowi 101,74% zakładanego planu. Wydatki w okresie sprawozdawczym osiągnęły wysokość 81 954 886,53 zł, czyli 96,23% zamierzonych. Wartości te oznaczają, że w 2019 r. budżet osiągnął wyższe niż zakładane dochody przy niższych niż planowano kosztach. W efekcie rok rozliczeniowy zamknął się nadwyżką finansową w kwocie 545 521,95 zł.

Przedstawicielka biura projektowego omówiła propozycję uchwały dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w miejscowości Badowo-Dańki. Dokument określa na przykład przeznaczenie tego terenu na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz infrastrukturę transportową gminną.

Raport o stanie gminy w 2019 roku omówił Jacek Kowalski, prezes Instytutu Bezpieczeństwa Biznesu w Warszawie. W swoim wystąpieniu zawarł szczegółową analizę kondycji Ziemi Mszczonowskiej w obszarach takich jak finanse, rozwój, rewitalizacja, gospodarka niskoemisyjna, inwestycja czy oświata. Po zatwierdzeniu raportu Komisja pozytywnie zaopiniowała również uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi Mszczonowa wotum zaufania oraz absolutorium a także tę dotyczącą sprawozdania finansowego i wykonania budżetu.

Wiceprzewodniczący Waldemar Suski zwrócił uwagę na kilka wskaźników, dotyczących m.in. dużej liczby inwestycji z funduszu sołeckiego, które potwierdzają doskonałą kondycję gminy. Podsumowując, podziękował za rzetelne i obszerne opracowanie raportu oraz podkreślił, że można z niego wysnuć wiele bardzo pozytywnych wniosków. W świetle tego wnioskował o udzielenie wotum zaufania burmistrzowi Józefowi Grzegorzowi Kurkowi.

Trzy kolejne propozycje aktów prawa miejscowego dotyczył finansów gminy stąd zebranym przybliżyła ja naczelnik Aneta Ciechańska-Gołyńska. Pierwszy projekt uchwały zmieniał bieżący budżet w związku z czym drugi wprowadzał związane z tym korekty w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Trzeci dokument dotyczył udzielenia pomocy w wysokości 14 472,00 zł powiatowi żyrardowskiemu na utworzenie linii komunikacji publicznej na terenie trzech gmin: Mszczonowa, Grójca i Pniew.

W ramach spraw różnych naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Taida Sochańska przedstawiła propozycje nazw ulic dla terenu przemysłowego przy firmie Keramzyt: Wiatraczna lub Wiatrakowa, Techniczna, Przemysłowa i Odnawialna. Wszystkie one nawiązują do charakteru tego terenu. Radni zatwierdzili wszystkie nazwy, a spośród dwóch propozycji wybrali Wiatraczną.

Porządek obrad zawierał także punkt dotyczący dyskusji na temat koncepcji rozbudowy i przebudowy budynku starego komisariatu policji. W kwestii przedłożonego projektu wypowiedzieli się radni Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Andrzej Osiński i Marek Baumel. Burmistrz podkreślił, że jest to tylko koncepcja, więc wszystkie zgłoszone sugestie będą przemyślane i w miarę możliwości uwzględnione w późniejszym projekcie.

W ramach spraw różnych burmistrz przedstawił prośbę mszczonowskiej stacji ratownictwa medycznego o pomoc w doposażeniu jednostki. Na tym zakończono obrady Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa.

Dagmara Bednarek, GCI

  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 17 czerwca 2020 r.

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6657043

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat