Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

1.12.2020

Imieniny

Edmunda, Blanki, Natalii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • NOWY - WIELKI MSZCZONÓW

NOWY - WIELKI MSZCZONÓW

Z przewodniczącym Rady Miejskiej w Mszczonowie Łukaszem Koperskim rozmawia Mateusz Letkiewicz.

Panie Przewodniczący, rok 2020 rozpoczyna się dla gminy Mszczonów bardzo owocnie. 18 lutego odbyło się uroczyste otwarcie Suntago, a już dwa dni później park wodny zaczął działać komercyjnie. Jak, Pana zdaniem, zmienił się Mszczonów z chwilą otwarcia tego obiektu?

Nawet, jeśli ktoś dziś nie dostrzega jeszcze, że wkroczyliśmy w zupełnie nowy czas, to naprawdę warto zapamiętać tę datę – 18 lutego 2020 roku. Wtedy właśnie zaczął się NOWY MSZCZONÓW. Dzięki inwestycji Park of Poland, której pierwszą częścią jest Suntago, wszystko wokół nas zacznie się dynamicznie zmieniać. Ten obiekt w dłuższej perspektywie wpłynie na przemodelowanie gospodarki nie tylko gminy Mszczonów, ale i całego regionu. Jego obecność na Ziemi Mszczonowskiej przyciągać będzie kolejnych inwestorów. Stanie się też motorem przemian mieszkańców, którzy zechcą wykazać się przedsiębiorczością.

Żeby uzmysłowić naszym Czytelnikom, co mam na myśli, posłużę się przykładem Ustki, Kołobrzegu lub też innego nadmorskiego kurortu. Wiemy, że te miejscowości żyją z przemysłu turystycznego, który kwitnie dzięki morzu. Niemalże wszystko, co dzieje się w takich uzdrowiskach, jest mniej lub bardziej związane z branżą turystyczną, korzystającą z potencjału, jaki stwarza Bałtyk. Właśnie w lutym 2020 roku na Ziemi Mszczonowskiej stworzono nam takie zadaszone „morze”. Teraz trzeba tylko czasu, abyśmy nauczyli się z niego czerpać korzyści. Gmina będzie dzięki Suntago miała dodatkowe podatki, natomiast mieszkańcy zaczną wokół parku wodnego i późniejszych rozszerzeń Park of Poland rozbudowywać własne mniejsze lub większe biznesy.

Nowo wybudowana droga, jaka prowadzi do Suntago od ronda na trasie nr 50 nazwana została Nowy Świat i nie jest to przypadek. Naprawdę, jesteśmy świadkami tworzenia się wielkiej i nowej przyszłości gminy Mszczonów. Proszę pozwolić, że przywołam jeden przykład z naszej nieodległej przyszłości, który uzmysłowi naszym Czytelnikom co mam na myśli. Osoby pamiętające 1995 rok mogą sobie przypomnieć jak wyglądała sprawa budowy dzielnicy przemysłowej. Wtedy pojawił się nasz pierwszy duży inwestor FM Logistic. Wraz ze zlokalizowaniem jego siedziby (wtedy jeszcze pośród pustych pól, na których tak niedawno przecież uprawiano kukurydzę) mówiłem o narodzinach logistycznego Mszczonowa. Dziś mamy analogiczną sytuację. Za kilka lat wszyscy odczujemy skutki zapoczątkowanych zmian. W centrum Polski narodziła się właśnie turystyczna Gmina.

Brał Pan udział w oficjalnym otwarciu, jak przebiegła ta uroczystość?

Bardzo się cieszę, że zarówno sam inwestor jak też przedstawiciele władz wojewódzkich i krajowych dostrzegli, iż to, że Suntago powstało na terenie Gminy Mszczonów nie było przypadkiem i jest między innymi związane z aktywną postawą mszczonowskiego samorządu. Burmistrz Kurek, jako głowa naszej Gminy wielokrotnie był doceniany i chwalony za wkład pracy, jaki strona samorządowa wniosła w powstanie Suntago.

Uczestnicząc w otwarciu nie kryłem dumy i zadowolenia, że taki obiekt powstał na Ziemi Mszczonowskiej.

Wielokrotnie już przypominałem fakt, że w swej młodości doświadczałem jak moi rówieśnicy, znajomi, wyjeżdżali z Mszczonowa „za chlebem”, a ja wtedy byłem głęboko przekonany, że doczekam takich czasów, kiedy to nie mszczonowiacy będą wyjeżdżać „w świat”, ale ten „świat” będzie przyjeżdżał do nas. Tak się właśnie dzieje teraz. Suntago staje się magnesem Ziemi Mszczonowskiej, wcześniej doświadczyliśmy już korzyści płynących z Geotermii i Term, a także naszych dzielnic przemysłowych. Niebawem czeka nas otwarcie najgłębszego na terenie Unii Europejskiej basenu dla nurków. Dzięki DEEPSPOT, także staniemy się sławni i dodatkowo wzmocnimy naszą pozycję na turystycznej mapie Mazowsza. Kto jeszcze nie kojarzy nazwy DEEPSPOT, to pragnę wyjaśnić, że tuż przy Termach budowany jest gigantczny basen dla nurków, którego głębokość wyniesie 45 metrów, a woda w nim zgromadzona osiągnie aż osiem tysięcy metrów sześciennych.

W ostatnim czasie stał się Pan propagatorem budowy MARKI GMINY MSZCZONÓW, czy to co się dzieje teraz wokół nas właśnie ją umacnia?

Tak rzeczywiście się dzieje. Przyspieszenie tempa rozwoju Gminy sprawi jednak, iż musimy też zintensyfikować działania na rzecz budowania pozycji naszej Małej Ojczyzny. Te wszystkie inwestycje nie mogą nas przyćmić, ale wręcz odwrotnie trzeba pracować na rzecz tego, aby dzięki nim Gmina Mszczonów była jeszcze lepiej rozpoznawalna w całej Polsce. W poprzednim wywiadzie pytałem prowokacyjnie, ile osób wie, w jakich miejscowościach znajdują się tak znane obiekty jak Energylandia, czy jeszcze lepszy przykład - niemiecki Tropical Islands? Wyjaśnię, że jeden jest w Zatorze, a drugi w i Krausnick-Groß Wasserburg. Kto o tym wie? Kto pamięta te nazwy? Mnie i innym mszczonowskim samorządowcom chodzi o to, aby Suntago i Deepspot stały się nierozerwalnie kojarzone z Ziemią Mszczonowską. To olbrzymie wyzwanie. Nie można dać się przyćmić tak znakomitym inwestycjom, ale wręcz odwrotnie. Nasza Mała gminna Ojczyzna ma dzięki nim „błyszczeć” na cały kraj.

Temu też ma służyć nasza nowa działalność, związana z integrowaniem w Gminie Mszczonów środowiska osób związanych z szeroko pojmowaną działalnością społeczną.

Forum Samorządowe Organizacji Pozarządowych już rozpoczęło swoją działalność. W styczniu odbyło się jego spotkanie założycielskie, a podczas spotkania lutowego rozmawialiście już o konkretach. Jakie są efekty działalności FORUM.

 Pierwsza debata Forum Samorządowego Organizacji Pozarządowych odbyła się 15 stycznia. Wraz z burmistrzem i radnymi zaprosiliśmy do udziału w niej liczne grono reprezentantów poszczególnych stowarzyszeń i grup inicjatywnych. Te osoby stanowią olbrzymią siłę. Najbardziej aktywni Mieszkańcy Gminy Mszczonów, którzy są prawdziwym skarbem Ziemi Mszczonowskiej. Na lutowym spotkaniu dyskutowaliśmy m.in. o tym jak przygotować się na uczczenie XXX –lecia utworzenia samorządów. Osoby biorące udział w spotkaniu miały wiele ciekawych propozycji związanych z tą rocznicą. Główne obchody XXX-lecia odbędą się pod 27 maja, dokładnie w rocznicę wyborów. Większość z organizacji reprezentowanych na FORUM zgłosiło swoje propozycje uczczenia tego niezwykłego dla nas wydarzenia. Niebawem wszystkie je zbierzemy, aby zaprezentować pełną listę rocznicowych atrakcji. Ufam, że ten rok będzie dla Mieszkańców Gminy Mszczonów naprawdę wyjątkowy. Zakończenie obchodów XXX- lecia planowane jest natomiast na 30 sierpnia, gdy zostanie oddany do użytku zrewitalizowany park pomiędzy kościołem a ratuszem. Wtedy wszystkie organizacje wystawią przy parkowych alejach swoje stoiska. Pokażemy, jaką siłą są organizacje pozarządowe Ziemi Mszczonowskiej.

Jakie konkretnie propozycje przedstawiane były przez przedstawicieli organizacji?

Jako pierwsze swą propozycję zgłosiły Panie, reprezentujące organizacje, działające przy naszej Parafii farnej pw. Świętego Jana Chrzciciela. Zaproponowały one, aby w roku jubileuszowym rozpocząć starania o ustanowienie patrona (wybranego Świętego) dla Mszczonowa. Wstępna opinia władz samorządowych w tej sprawie jest taka, aby decyzje dotyczące tej propozycji poprzedzone zostały szerokim konsultacjami wśród mieszkańców. Kolejni w trakcie spotkania głos zabrali strażacy, którzy na ten rok zaplanowali uroczystości, upamiętniające 140- lecia mszczonowskiej jednostki OSP i 130-lecia powstania Orkiestry Dętej. Te wydarzenia zapewne również pięknie wpiszą się w samorządowe obchody. Pasjonaci starych aut wyeksponują pod szyldem XXX-lecia swoje moto-zabytki. Miejscowi historycy rozpoczęli zbieranie fotografii do wydania albumu ze zdjęciami, ukazującymi jak Mszczonów zmieniał się na przestrzeni lat. Te działania zbiegły się zamiarami samorządu o stworzenie ilustrowanej pozycji, pokazującej różnice pomiędzy Mszczonowem z roku 1990 a tym dzisiejszym, mającym za sobą trzydzieści lat dynamicznego, samorządowego rozwoju. Sądzę, że oba pomysły należy połączyć w jedną wspólną inicjatywę. Sportowcy są za organizacją turnieju, w którym wzięłyby udział reprezentacje poszczególnych miejskich organizacji i instytucji. Już przystąpili też do organizacji turniejów dla młodych piłkarzy pod nazwą „Samorządność na okrągło”.

Cech z XXX-leciem swego powstania także wpisze się w tożsamą rocznicę samorządową. Lokalne władze i rzemieślniczy ruch są jak bliźnięta. Mają wiele podobieństw (uśmiech). Akces do włączenia się w lokalne obchody zgłosili ponadto myśliwi, hodowcy gołębi i cheerleaderki. Harcerze, strzelcy i rekonstruktorzy również przygotują specjalne, jubileuszowe atrakcje dla miejscowej młodzieży. Pomysłów nie brak. Oby tylko starczyło nam zapału, aby je wszystkie zrealizować.

Forum Organizacji Pozarządowych jest realizacją obietnic wyborczych obecnych radnych, a więc jego powstanie nie ograniczy się chyba jedynie do współorganizowania obchodów XXX-lecia?

Komitet Wyborczy Wyborców „Forum Samorządowe”, który zwyciężył w wyborach do Rady Miejskiej, jakie odbyły się w październiku 2018 roku, w swoim programie zapowiadał zaproszenie przedstawicieli miejscowych Organizacji Pozarządowych do szerokiej dyskusji o pożądanych kierunkach rozwoju Gminy. Dlatego powstało FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Podczas jego spotkań wykuwamy zasady jeszcze ściślejszej współpracy pomiędzy Organizacjami Pozarządowymi, działającymi na terenie Gminy Mszczonów, a lokalnym Samorządem. Chcemy, aby każda z lokalnych Organizacji, miała realny wpływ na to co dzieje się w Gminie. W grupach inicjatywnych, które zaprosiliśmy do współpracy skupiają się najaktywniejsi Mieszkańcy. Naturalnym procesem jest wzmacnianie naszej samorządności poprzez wsłuchiwanie się w potrzeby tych Lokalnych Liderów. Wspaniałym przykładem tego jak powinien wyglądać przepływ informacji pomiędzy radnymi, a organizacjami, a nawet poszczególnymi mieszkańcami była niedawna interwencja w sprawie uratowania naszej historycznej stacji trafo przy ulicy Żyrardowskiej. Właśnie tak powinniśmy działać. Informacje przekazywane błyskawicznie do radnych, przewodniczącego Rady, czy też bezpośrednio do burmistrza odnoszą skutek. Forum ma być takim usprawnieniem samorządności. Tu zadziałało i zapewniam wszystkich naszych Czytelników, że pewnie sprawdzi się w jeszcze wielu innych sprawach.

Skoro nawiązaliśmy już do wydarzeń ze stacją trafo, w której – przypomnijmy- interweniował Pan wspólnie z burmistrzem u dyrektora Zakładu Energetycznego, to zapytam przy okazji o pozostałe mszczonowskie obiekty, mające dla mieszkańców wartość historyczną. Czy władze samorządowe myślą o ich zabezpieczeniu?

Miasto Mszczonów ma 640 lat historii. Sama miejscowość jest jeszcze starsza, bo wcześniej funkcjonowała jako wieś- osada. Jednocześnie tak niewiele zostało nam obiektów zabytkowych. Wszystko przez wojenne zawieruchy i pożary, które na przestrzeni wieków wielokrotnie nas nawiedzały. Tym bardziej nam samorządowcom zależy, aby uratować co się jeszcze da z historycznych obiektów. Mamy ich tak przerażająco mało. Wszyscy razem musimy dbać, aby przetrwały dla kolejnych pokoleń.

Dziękuję bardzo za rozmowę i jak mniemam spotkamy się niebawem, gdyż propozycja, którą Pan teraz przedstawił na pewno wzbudzi wiele emocji wśród Mieszkańców. Będzie materiał na kolejny wywiad.

Dziękuję i pamiętajmy, że wszyscy budujemy MARKĘ MSZCZONÓW.

  • NOWY - WIELKI MSZCZONÓW

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6656800

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat