Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

27.1.2021

Imieniny

Anieli, Przybysława, Angeli

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 15 stycznia 2020 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 15 stycznia 2020 r.

Głównymi tematami posiedzenia Komisji były ocena ochrony przeciwpożarowej w gminie oraz zaopiniowanie projektów uchwał m.in. w sprawie zmian budżetowych.

Posiedzenie Komisji otworzył jej przewodniczący, radny Ryszard Stusiński. W pracach uczestniczyli także członkowie: wiceprzewodniczący Komisji Andrzej Osiński, radny Marek Baumel, radna Katarzyna Ciećwierska, radny Robert Głąbiński, radna Dorota Kaźmierczak, radny Dariusz Olesiński, radny Andrzej Osial, radny Waldemar Suski, radny Mirosław Wirowski i radny Marek Zientek. W obradach gościnnie uczestniczył także przewodniczący RM Łukasz Koperski.

Sprawozdanie z realizacji zadań przeciwpożarowych w gminie złożyła inspektor Urzędu Miejskiego Mieczysława Korzonkowska. W minionym roku do Prezydium Zarządu wojewódzkiego Z OSP RP złożone zostały wnioski o dofinansowanie wyposażenie sprzętu i umundurowania oraz remonty obiektów strażackich dla gminnych jednostek OSP. Do Komendanta PSP zgłoszono potrzeby w zakresie doposażenia strażaków w sprzęt pożarniczy i ochrony osobistej. W ciągu dwunastu miesięcy lokalnych ochotników kierowano także na szkolenia m.in. podstawowe, udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz kursy naczelników i dowódców. Przeprowadzono także i sfinansowano badania druhów a także uprawnienia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Na bieżąco przeprowadzane są przeglądy techniczne samochodów oraz serwisy sprzętu do ratownictwa medycznego i drogowego. W 2019 r. doposażono także jednostki OSP, między innymi w specjalistyczne ubrania i sprzęt podręczny oraz do ratownictwa wodnego. Zakupy obejmowały również kamerę termowizyjną, prądownicę, agregat prądotwórczy, maszt oświetleniowy oraz radiotelefony nasobne.

Zgromadzeni radni wysłuchali także raportu z monitoringu realizacji Strategii rozwoju gminy Mszczonów na lata 2015-2020 z perspektywą do 2025 roku, który przedstawiła zastępca burmistrza Halina Wawruch. Dokument ten, za pomocą specjalnych wskaźników, przedstawia stopień osiągnięcia założonych celów strategicznych: nowoczesna i efektywna gospodarka; turystyka, sport, rekreacja; infrastruktura; rynek pracy i aktywne społeczeństwo; rewitalizacja oraz zrównoważony rozwój. Jak zapisano w podsumowaniu raportu, realizacja planów w poszczególnych obszarach pokazuje, że możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego gminy są coraz większe. Znacznemu wzrostowi uległa, m.in. liczba osób prowadzących działalność gospodarczą. Pełna realizacja części z zapisanych celów sprawiła, że przed władzami samorządowymi pojawiły się nowe wyzwania, związane na przykład z ochroną środowiska.

Jadwiga Jeznach z biura projektowego i Taida Sochańska, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, przedstawiły uchwałę dotyczącą przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Adamowice.

O zmianach w bieżącym budżecie opowiedziała zebranym radnym Aneta Gołyńska-Ciechańska, naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego. Korekty te były związane z ponownym określeniem wysokości dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w obecnym roku. Naczelnik przedstawiła także uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej powiatowi żyrardowskiemu. Środki w kwocie 25 473,60 zł będą przekazane na realizację zadania dotyczącego utworzenia nowych linii komunikacyjnych na terenach gmin Mszczonów, Grodzisk Mazowiecki i Radziejowice. Na tym zakończono obrady Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa.

Dagmara Bednarek, GCI

  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 15 stycznia 2020 r.
  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 15 stycznia 2020 r.
  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 15 stycznia 2020 r.

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6865652

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat