Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

1.12.2020

Imieniny

Edmunda, Blanki, Natalii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 18 listopada 2019 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 18 listopada 2019 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji były analiza wydatkow instytucji kultury oraz zaopiniowanie projektów uchwał m.in. w sprawie zmian budżetowych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Posiedzenie Komisji otworzył jej przewodniczący, radny Ryszard Stusiński. W pracach uczestniczyli także członkowie: wiceprzewodniczący Komisji Andrzej Osiński, radny Marek Baumel, radna Katarzyna Ciećwierska, radny Robert Głąbiński, radna Dorota Kaźmierczak, radny Dariusz Olesiński, radny Andrzej Osial, radny Waldemar Suski, radny Mirosław Wirowski i radny Marek Zientek. W obradach gościnnie uczestniczył także przewodniczący RM Łukasz Koperski.

Finanse instytucji kultury

O budżecie Mszczonowskiego Ośrodka Kultury w ciągu minionych dziesięciu miesięcy opowiedziała jego Główna Księgowa Edyta Wiśniewska. W okresie tym jednostka zrealizowała 77% planowanych przychodów oraz 73% kosztów.

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie złożyła Główna Księgowa Maria Jankowska. W ciągu minionych dziesięciu miesięcy 2019 r. instytucja wydatkowała kwotę nieco ponad 350 tys. zł przy zakładanych dochodach obejmujących prawie 400 tys. zł.

Zaopiniowane uchwały

Wojciech Płachetka z Grupy CDE zaprezentował Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mszczonów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026. W tym strategicznym dokumencie omówiono dziesięć obszarów problemowych w zakresie ekologii.

Skarbnik Jadwiga Barbulant przedstawiła propozycje stawek podatkowych na 2020 rok. Kolejny zaprezentowany podczas obrad dokument dotyczył wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Zgromadzonym przedstawiła go naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Taida Sochańska. Nieruchomość ta znajduje się w miejscowości Marków Świnice a jej zakup ma charakter porządkowy dla tamtejszej okolicy. Następna z zaopiniowanych uchwal dotyczyła obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020. Od tego momentu wynosić będzie ona 54,36 zł za 1 decytonę.

Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok zaprezentowała naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Marta Strzelecka. Łukasz Kłopotowski z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawił uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej Renata Wolak podczas obrad omówiła dokument dotyczący wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty. Po jego prezentacji wywiązała się dyskusja dotycząca kwestii związanych z odbiorem śmieci i opłatami za tę usługę. Radny Andrzej Osinski złożył wniosek, by ceny odbioru śmieci wynosiły 25 zł za odpady segregowane i 50 zł za niesegregowane. Po przyjęciu tego postulatu Komisja pozytywnie zaopiniowała uchwałę przedstawioną przez naczelnik Wolak.

Aneta Ciechanska-Gołyńska, naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego, omówiła zmiany w bieżącym budżecie i wynikające z nich korekty w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Na tym zakończono obrady.

Dagmara Bednarek, GCI

  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 18 listopada 2019 r.
  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 18 listopada 2019 r.
  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 18 listopada 2019 r.
  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 18 listopada 2019 r.

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6656826

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat