Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

27.1.2021

Imieniny

Anieli, Przybysława, Angeli

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 13 listopada 2019 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 13 listopada 2019 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji była ocena działalności służby zdrowia na terenie gminy Mszczonów.

Posiedzenie Komisji otworzyła jej przewodnicząca, radna Barbara Gryglewska. W pracach uczestniczyli także członkowie: wiceprzewodniczący Komisji Robert Głąbiński, radna Katarzyna Ciećwierska, radna Dorota Kaźmierczak, radny Krzysztof Krawczyk, radny Andrzej Osiński, radny Waldemar Suski i radny Mirosław Wirowski. Podczas obrad gościnnie obecny był także przewodniczący Łukasz Koperski.

Ewa Boniecka złożyła sprawozdanie z funkcjonowania NZOZ Pielęgniarstwa Środowiskowo – Ambulatoryjnego w Mszczonowie. W przychodni pracuje obecnie siedem pielęgniarek rodzinnych i jedna położna rodzinna. Do pielęgniarek zapisanych jest 8300 pacjentów, do położnej 4400. Przewodnicząca Komisji Barbara Gryglewska pytała o przypadki odmówienia szczepienia dzieci przez rodziców. W odpowiedzi usłyszała, że są to sporadyczne sytuacje.

O wykonywaniu świadczeń w ramach pielęgniarstwa szkolnego opowiedziała zebranym Janina Szymańska z „Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PROF-MED”. Jednostka ta ma na celu dbanie o zdrowie uczniów. W ramach pracy NZOZ wykonywane są m.in. badania przesiewowe, poradnictwo dla uczniów, udzielanie pomocy przedlekarskiej oraz edukacja zdrowotna w zakresie stomatologicznym. Opieką pielęgniarek szkolnych zatrudnionych w NZOZ „PROF – MED” w roku szkolnym 2018/ 2019 objętych było 1664 uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, natomiast w bieżącym roku szkolnych opieką objętych jest 1614 uczniów.

O rehabilitacji, prowadzonej dla mieszkańców w Mszczonowie i Osuchowie opowiedział Przemysław Pec, który kieruje zespołem specjalistów. Przedstawił on rodzaje i ilość wykonanych świadczeń a także ograniczenia i możliwości rozwoju, które skróciłyby czas oczekiwania na zabiegi. Wiceprzewodniczący Marek Zientek podziękował kierownikowi za działalność placówki na rzecz mieszkańców Osuchowa i okolic.

Sławomir Myszkowski zdał sprawozdanie z działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Medycyny Rodzinnej”, którą kieruje w Mszczonowie. dotyczyło ono okresu od listopada 2018 r. do października 2019 r. W omawianym czasie z porad lekarskich skorzystało 44589 osób – 8574 pacjentów pediatrów oraz 36015 dorosłych. Pracownicy placówki wykonali również 474 wizyty domowe, 1360 badań EKG oraz 639 USG. W punkcie szczepień zrealizowano 1651 zabiegów.

Sprawozdanie z działalności NZOZ „Medycyna Rodzinna” złożył jego kierownik Michał Sutkowski. Jak poinformował zebranych, w ciągu ostatniego roku w jego placówce wdrożono nowy system zapisów do lekarzy, który znacząco skrócił czas oczekiwania na wizytę. Dzięki niemu pacjenci przychodzą na umówioną godzinę i nie muszą oczekiwać na swoją kolej pod gabinetem.

Po zakończeniu przedstawiania sprawozdań odbyła się dyskusja na temat stanu służby zdrowia na terenie gminy, w której głos zabrali radni: Barbara Gryglewska, Andrzej Osiński i Robert Głąbiński. Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim kierownikom za zaangażowanie zespołów medycznych, które zapewnia wysoki poziom usług medycznych na terenie gminy Mszczonów.

Podczas obrad Komisja zaopiniowała także projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Przed zebranymi omówił go Łukasz Kłopotowski z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na tym zakończono obrady Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

Dagmara Bednarek, GCI

  • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 13 listopada 2019 r.
  • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 13 listopada 2019 r.
  • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 13 listopada 2019 r.
  • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 13 listopada 2019 r.
  • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 13 listopada 2019 r.
  • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 13 listopada 2019 r.

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6865576

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat