Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

27.1.2021

Imieniny

Anieli, Przybysława, Angeli

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 18 września 2019 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 18 września 2019 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji było zaopiniowanie uchwał m.in. w sprawie zmian budżetowych oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Posiedzenie Komisji otworzył jej przewodniczący, radny Ryszard Stusiński. W pracach uczestniczyli także członkowie: wiceprzewodniczący Komisji Andrzej Osiński, radny Marek Baumel, radna Katarzyna Ciećwierska, radny Robert Głąbiński, radna Dorota Kaźmierczak, radny Dariusz Olesiński, radny Andrzej Osial, radny Waldemar Suski, radny Mirosław Wirowski i radny Marek Zientek. W obradach gościnnie uczestniczył także przewodniczący RM Łukasz Koperski.

Jako pierwsza projekt uchwały przedłożyła naczelnik Taida Sochańska z Wydziału Rozwoju Gospodarczego. Obejmował on działki położone w miejscowości Lublinów, które na wniosek właścicielki jednej z nich uzyskają możliwość zabudowania o charakterze mieszkalnym. Kolejna, podobna uchwała, dotyczyła miejscowości Adamowice i obejmowała tereny będące w posiadaniu prywatnego inwestora. Naczelnik Sochańska omówiła także projekt dokumentu w sprawie nazwy ulicy w miejscowości Sosnowice. Jak poinformowała radna Katarzyna Ciećwierska, mieszkańcy proponowali, by odtąd trasa ta nazywała się Sadowa lub Kamienna.

Aneta Ciechańska-Gołyńska, naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego omówiła zmiany w bieżącym budżecie i wynikające z nich poprawki w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Następnie członkowie Komisji wyrazili pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie upoważnienia burmistrza Mszczonowa do złożenia wniosku o dofinasowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, „Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi" oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice”.

W ramach spraw różnych burmistrz i pracownicy Urzędu Miejskiego odpowiedzieli na pytanie radnego Andrzeja Osińskiego dotyczące remontu mostu w miejscowości Wygnanka oraz sposobów przeznaczania funduszu sołeckiego, ze szczególnym uwzględnieniem procentowych wartości dysponowanych na remonty dróg. Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.

Dagmara Bednarek, GCI

  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 18 września 2019 r.
  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 18 września 2019 r.

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6865534

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat