Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

1.12.2020

Imieniny

Edmunda, Blanki, Natalii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 18 września 2019 roku, odbyła się XII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której oceniono działalność Mszczonowskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej a także podjęto szereg uchwał w sprawie m.in. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmian w bieżącym budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Obrady początkowo prowadził wiceprzewodniczący RM Marek Zientek, którego w trakcie spotkania zastąpił przewodniczący Łukasz Koperski.

Działalność instytucji kultury

Pierwsze półrocze 2019 roku w Mszczonowskim Ośrodku Kultury podsumował jego kierownik Marek Baumel. Swoje wystąpienie rozpoczął od opowiedzenia o kołach zainteresowań działających w instytucji. Dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w zajęciach wokalnych, tanecznych, recytatorskich oraz muzycznych. Oprócz tego MOK oferuje im także przynależność do sekcji gier komputerowych czy Akademii Malucha oraz niedzielne seanse filmowe. W Ośrodku prowadzona jest również terapia zajęciowa dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka”.

W 2019 roku w ofercie MOK nie mogło zabraknąć zajęć skierowanych do dorosłych mieszkańców Ziemi Mszczonowskiej. Pracownicy instytucji zaprosili ich do udziału m.in. w zajęciach fitdance, wyjazdach do teatru, lektoratach językowych, wieczorkach tanecznych i seansach filmowych. Osobną grupę propozycji stanowią te oferowane słuchaczom Mszczonowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Jak w każdym roku MOK zorganizował również wiele akcji o różnorodnym charakterze. W 2019 r. były to m.in. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wernisaże, Gminny Festiwal Przedstawień Jasełkowych, koncerty tematyczne, konkursy w ramach Spotkań Artystycznych Szkół, spotkania Klubu Zdrowia, Mały Konkurs Recytatorski, obchody święta Konstytucji 3 Maja, Mazowiecki Konkurs Przyjaciół Słowa im. Wojciecha Siemiona, Mazowiecki Dziecięcy Festiwal Teatralny Smerfuś, impreza z okazji Dnia Dziecka, Jarmark Mszczonowski czy też rozpoczęcie lata w Dwórznie.

Radna Barbara Gryglewska, przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, podkreślała, jak szeroka jest oferta Ośrodka i gratulowała kierownikowi działalności, która pozwala się uczyć, bawić i spotykać mieszkańcom gminy. Radny Dariusz Olesiński pytał o dodatkową sekcję dla seniorów. W odpowiedzi usłyszał, że MOK ogłosił nabór na zajęcia wokalne dla dorosłych. Radny Mirosław Wirowski dopytywał o możliwość organizacji dyskotek dla młodzieży. Kierownik Baumel odpowiedział, że imprezy takie wiążą się z ryzykiem, stąd potrzebna jest m.in. ochrona. Lokalna młodzież woli dyskoteki w większych budynkach, a MOK mógłby zorganizować jedynie zabawę na 30-40 osób. Radny Andrzej Osiński podziękował za pomoc jednostki w organizacji odpustu w Lutkówce

Dyrektor Anna Czarnecka przedstawiła działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej. W swoim wystąpieniu podsumowała stan czytelnictwa oraz księgozbioru. W sprawozdaniu znalazło się także miejsce na krótkie przedstawienie akcji organizowanych przez MBP. W 2019 r. w Bibliotece odbyły się m.in. wizyty przedszkolaków, spotkania autorskie i z ciekawymi ludźmi, przedstawienia teatralne, konkursy, koncert czy lekcje czytelnicze.

MBP brała także udział w lokalnym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, swoją akcją zachęcając do wspierania fundacyjnych puszek. Biblioteka współpracuje również z mszczonowskim Komisariatem Policji, którego przedstawiciel spotyka się z seniorami w siedzibie instytucji, by rozmawiać o bieżących tematach z zakresu bezpieczeństwa.

W 2019 roku MBP wykupiła dostęp do czytelni internetowej – IBUK Libra, poprzez którą mieszkańcy mają dostęp do ponad 1460 tytułów książkowych online. Oprócz tego pracownicy Biblioteki nieustannie prowadzą różne akcje promujące czytelnictwo, m.in. „Serce do książki” - Walentynki, „Dzień Kobiet w Bibliotece”, „Zostań poetą na jeden dzień”, „Dzień książki”. Od początku roku kontynuowana jest akcja „Książka na telefon”.

 Radna Barbara Gryglewska podziękowała dyrektor MBP za to, że jej jednostka nie ogranicza się tylko do wypożyczania książek, ale także prowadzi bardzo różnorodną działalność kulturalną. Wiceprzewodniczący Marek Zientek zwrócił uwagę na to, jak prężnie funkcjonuje filia Biblioteki w Osuchowie.  Wyremontowana placówka jest miejscem, które aktywizuje społeczność terenów wiejskich gminy. Za pracę Biblioteki podziękował także przewodniczący Łukasz Koperski.

Wykonanie budżetu i podjęte uchwały

Informację z wykonania budżetu złożyła Aneta Ciechańska-Gołyńska, naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego. Plan finansowy gminy na 2019 rok został zatwierdzony uchwałą Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na rok 2019. Uwzględniono w nim kwoty 66 676 684,00 zł dochodów oraz 69 442 667,00 zł wydatków. W I półroczu zrealizowano 36 849 850,98 zł dochodów oraz 32 740 770,70 zł wydatków.

Dwie uchwały omówiła Taida Sochańska, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego. Pierwsza z nich dotyczyła przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Lublinów i Czekaj.  Kolejna dotyczyła miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek znajdujących się na terenie Adamowic.

Zmiany w bieżącej uchwale budżetowej oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej omówiła naczelnik Aneta Ciechańska-Gołyńska. Podczas sesji radni upoważnili również burmistrza Mszczonowa do złożenia wniosku o dofinasowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, „Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi" oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice”.

Działalność burmistrza i Komisji Rewizyjnej

Jak poinformował Krzysztof Krawczyk, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, organ ten w okresie pomiędzy sesjami odbyła jedno posiedzenie kontrolne dotyczące wyrażenia opinii odnośnie wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. Zostało ono ocenione pozytywnie.

Burmistrz Józef Grzegorz Kurek w okresie pomiędzy sesjami wydał osiem zarządzeń dotyczących m.in. informacji z wykonania budżetu i wprowadzenia zmian w bieżącym planie finansowym. Włodarz poinformował, że gmina otrzymała dotację na podwyżki dla nauczycieli, która nie pokrywa jednak całości potrzebnej kwoty. Burmistrz poinformował o problemach z komunikacją autobusową na terenie powiatu i gminy oraz próbach ich rozwiązania. W temacie tym wypowiedzieli się radna Barbara Gryglewska i radny Marek Zientek.

Interpelacje, zapytania i wolne wnioski

Pierwszą interpelację w okresie pomiędzy sesjami złożyła radna Katarzyna Ciećwierska. W imieniu mieszkańców Wymysłowa pytała o możliwość położenia chodnika w tej miejscowości. Burmistrz wyjaśnił, że droga ta będzie remontowana przez starostwo powiatowe a gmina Mszczonów przetarg na chodnik ogłosi jeszcze w tym roku. Inwestycja będzie więc zrealizowana najprawdopodobniej w 2020 r.

Z interpelację zwróciła się także radny Marek Zientek, który apelował o dokończenie napraw ulic Piekarskiej i Rajskiej w Strzyżach.

Z zapytaniem do burmistrza zwrócił się radny Mirosław Wirowski, który apelował o zamontowanie spowalniaczy przy ul. Maklakiewicza. Włodarz powiedział, że istnieje taka możliwość.

Przewodniczący Łukasz Koperski odczytał wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbiroży o remont strażnicy.

Podczas sesji obecny był Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Mszczonowie podkom. Bernard Grzejszczak. Wiceprzewodniczący Marek Zientek podziękował funkcjonariuszom za zapewnienie bezpieczeństwa na dożynkach. Z kolei radny Dariusz Olesiński wyraził wdzięczność za zabezpieczenie obchodów stulecia OSP Piekary a radny Marek Baumel za pomoc podczas akcji letniej. Przewodniczący Łukasz Koperski poprosił o rozwiązanie problemu nadmiernej prędkości pojazdów poruszających się ulicą Grójecką i Sienkiewicza. Radny Mirosław Wirowski poinformował z kolei o libacjach, które odbywają się przy obiekcie Zespołu Szkół.

Radny Robert Głąbiński proponował zamontowanie kilku kamer w miejscach częstego łamania przepisów ruchu drogowego. Samorządowiec apelował także o kampanię informacyjną w sprawie wprowadzonej opłaty przekształceniowej. Radny Andrzej Osiński poinformował z kolei o stuleciu szkoły w Lutkówce, które przypada w tym roku. Radny Andrzej Osial w imieniu mieszkańców Wręczy apelował o rozwiązanie problemu z dojazdem młodzieży do szkół ponadpodstawowych w Mszczonowie. Zwrócił także uwagę na brak oświetlenia przy wjeździe do Wręczy, w miejscu, w którym funkcjonują dwa sklepy. Radny apelował o zamontowanie tam dwóch lamp. Radny Robert Głąbiński apelował też o wygaszanie reflektorów na obiekcie sportowym przez Zespole Szkół wieczorami w przypadku nieprzychylnej pogody. Burmistrz przypomniał, że obiekt ten jest obsługiwany przez starostwo i nie podlega gminie. Przewodniczący przypomniał o 30-leciu samorządności w Polsce, które obchodzone będzie w przyszłym roku i apelował o zorganizowanie miejskich obchodów tej rocznicy. Na tym zakończono obrady Rady Miejskiej.

Dagmara Bednarek, GCI

  • Z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6656812

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat