Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

27.1.2021

Imieniny

Anieli, Przybysława, Angeli

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 21 sierpnia 2019 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 21 sierpnia 2019 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji była analiza wydatków poniesionych na oświatę w pierwszym półroczu 2019 r. Oprócz tego, członkowie dokonali także oceny przygotowania do nowego roku szkolnego.

Posiedzenie Komisji otworzyła jej przewodnicząca, radna Barbara Gryglewska. W pracach uczestniczyli także członkowie: wiceprzewodniczący Komisji Robert Głąbiński, radna Katarzyna Ciećwierska, radna Dorota Kaźmierczak, radny Krzysztof Krawczyk i radny Mirosław Wirowski. Podczas obrad obecny był również przewodniczący RM Łukasz Koperski.

Oświata w gminie Mszczonów

Kwestie finansowe dotyczące gminnej oświaty omówiła Ewa Zielińska, dyrektor Centrum Usług Wspólnych. Koszty związane z oświatą obejmują przede wszystkim wydatki bieżące, między innymi na utrzymanie szkół, remonty, modernizacja placówek, dowóz szkolny, pensje pracowników. Pieniądze te, obejmują także pomoc materialną dla uczniów oraz stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe.

Wydatki oświatowe, to również dotacje. W minionym półroczu na kluby malucha przeznaczono kwotę 23 600 zł. Przedszkola z terenu gminy otrzymały z budżetu dotacje w wysokości ponad 364 tys. zł. Wśród wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół podstawowych znalazły się koszty dowozu uczniów (ponad 306 tys. zł), pomocy materialnej dla uczniów (ponad 36 tys. zł) czy stypendiów motywacyjnych (prawie 14,5 tys. zł). W ramach oświaty gmina dofinansowała również realizację dwóch projektów z zewnętrznym wsparciem – „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj” (SP Mszczonów) i „Szkołą w działaniu” (SP Osuchów).

Dyrektor Zielińska omówiła również stan przygotowania placówek edukacyjnych do nowego roku.  Od 1 września w sieci szkół publicznych prowadzonych przez gminę znajdą się trzy szkoły podstawowe o strukturze organizacyjnej I-VIII (w Mszczonowie, Lutkówce i Piekarach), dwie o strukturze organizacyjnej I-III (we Wręczy i Bobrowcach) oraz jedna o strukturze organizacyjnej IV-VIII (w Osuchowie).

W wyniku przeprowadzonej wiosną rekrutacji, wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym zgłoszone do rekrutacji na wolne miejsca w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w punktach przedszkolnych, zostały przyjęte. W placówkach przedszkolnych na terenie gminy są jeszcze wolne miejsca, dlatego obecnie trwa rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca przedszkolne.

Na kończenie tej części obrad o swojej placówce opowiedziała dyrektor szkoły podstawowej we Wręczy, Małgorzata Janiszek. W jednostce tej prowadzona jest edukacja dzieci ze spektrum autyzmu. O wysokiej jakości ich nauczania świadczy fakt, że do szkoły tej uczęszczają także uczniowie spoza terenu gminy, którzy mają podobne problemy. Za starania dyrektor Janiszek podziękował radny Robert Głąbiński, życząc jednocześnie, by w przyszłości zarządzana przez nią placówka wymagała rozbudowy z uwagi na zwiększającą się ilość wychowanków.

Za całoroczny trud obecnym podczas obrad dyrektorom placówek oświatowych oraz Ewie Zielińskiej podziękowali przewodnicząca Barbara Gryglewska, przewodniczący Łukasz Koperski oraz burmistrz Józef Grzegorz Kurek.

Sprawy różne

Podczas obrad Komisji jej członkowie pozytywnie zaopiniowali także projekt zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które zakładają zmiany w strukturze organizacyjnej jednostki. Wszystkie je omówiła Monika Malczak – nowa kierownik instytucji.

Przewodnicząca Barbara Gryglewska i radny Robert Głąbiński poprosili o przybliżenie planu na funkcjonowanie Klubu Seniora, który zostanie otwarty jesienią na osiedlu Dworcowa III. Kierownik Monika Malczak wyjaśniła, że początkowo będzie on otwarty trzy razy w tygodniu. Z czasem, częstotliwość ta będzie z pewnością zwiększona. Do administrowania Klubem oddelegowany będzie jeden z pracowników MOPS. Na tym zakończono obrady Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

Dagmara Bednarek, GCI

  • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 21 sierpnia 2019 r.
  • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 21 sierpnia 2019 r.

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6865662

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat