Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

27.1.2021

Imieniny

Anieli, Przybysława, Angeli

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 26 sierpnia 2019 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 26 sierpnia 2019 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji było zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej. Wśród nich znalazły się projekty dokumentów dotyczących m.in. uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w bieżącym budżecie.

Posiedzenie Komisji otworzył jej przewodniczący, radny Ryszard Stusiński. W pracach uczestniczyli także członkowie: wiceprzewodniczący Marek Zientek, radny Marek Baumel, radna Katarzyna Ciećwierska, radny Robert Głąbiński, radny Dariusz Olesiński, radny Waldemar Suski oraz radny Mirosław Wirowski.

Aldona Gajda, przedstawicielka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, omówiła korekty w statucie instytucji. Głównym powodem ich wprowadzenia jest konieczność zmian w strukturze organizacyjnej jednostki, związanych, między innymi, z przejęciem przez MOPS nadzoru nad powstającym Klubem Seniora. W statucie znajdą się również zaktualizowane nazwy aktów normatywnych, na podstawie których funkcjonuje Ośrodek.

Skarbnik Jadwiga Barbulant przedstawiła propozycję uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Mszczonowa. Jej tematem było zawarcie umowy na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego (poniżej progu zamówień publicznych 30 000 EUR) bez ogłoszeń na stronach BIP. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku podobnych zamówień publikowanie informacji w Biuletynie nie jest wymagane.

Trzy kolejne, podjęte uchwały dotyczyły miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego a omówiła je Taida Sochańska, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, oraz przedstawicielki biura projektowego. Pierwszy dokument obejmował swoim zakresem działki w miejscowości Adamowice. W uchwale zapisano m.in. zasady ich zabudowy, scalania, podziału i zagospodarowywania tego terenu. Następnie, radni zatwierdzili przystąpienie do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości Wymysłów, Szeligi, Lublinów i Gurba. Podczas sesji radni zatwierdzili także dwie uchwały dotyczące zgód na zbycie nieruchomości w Mszczonowie i Osuchowie, które dotychczas były własnością gminy. Radni podjęli również uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Badów Górny i udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu na realizację przebudowy drogi Nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka w granicach województwa.

Aneta Ciechańska-Gołyńska, naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego, omówiła zmiany w bieżącym budżecie oraz wywołane nimi korekty w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Poprawki, wprowadzone do planu finansowego gminy, wynikają między innymi z realizacji zadań inwestycyjnych nieobjętych WPF.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej Renata Wolak przedstawiła uchwałę dotyczącą partnerstwa na rzecz realizacji Projektu „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice”. Liderem tego zadania będzie gmina Mszczonów.

Wiceprzewodniczący RM Marek Zientek pytał o to, czy jest już chętny na zakup działki w Osuchowie, o której była mowa podczas obrad. Radny Robert Głąbiński pytał o szczegóły uroczystości, która odbędzie się na terenie Park of Poland w dniu 27 sierpnia. Na tym zakończono obrady, podczas których radni zatwierdzili wszystkie omówione projekty uchwał.

Dagmara Bednarek, GCI

  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 26 sierpnia 2019 r.
  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 26 sierpnia 2019 r.

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6865519

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat