Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

27.1.2021

Imieniny

Anieli, Przybysława, Angeli

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 6 maja 2019 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 6 maja 2019 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji była ocena działalności Gminnego Centrum Informacji za 2018 rok.

Posiedzenie Komisji otworzył jej przewodniczący, radny Ryszard Stusiński. W pracach uczestniczyli także członkowie: wiceprzewodniczący Komisji Andrzej Osiński i Marek Zientek, radny Marek Baumel, radna Katarzyna Ciećwierska, radny Robert Głąbiński, radna Dorota Kaźmierczak, radny Dariusz Olesiński, radny Waldemar Suski oraz radny Mirosław Wirowski. W obradach gościnnie uczestniczył także przewodniczący RM Łukasz Koperski.

Działalność GCI

Sprawozdanie z funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie za ubiegły rok złożyła dyrektor jednostki, Magdalena Podsiadły. W 2018 r. instytucja niezmiennie prowadziła działalność w czterech obiektach – głównej siedzibie w Mszczonowie, filii w Osuchowie, Izbie Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów. Gminne Centrum Informacji w minionym roku realizowało zadania z zakresu promocji gminy, zatrudnienia i rynku pracy, aktywizacji ludności z terenów wiejskich a także propagowania wiedzy i tradycjach i historii Ziemi Mszczonowskiej.

Dyrektor Magdalena Podsiały przedstawiła dane dotyczące bezrobocia w gminie a także działania, jakie podjęła jej jednostka w celu jego minimalizacji. W sprawozdaniu pojawiło się także omówienie zadań realizowanych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, oferowanych mieszkańcom szkoleń oraz usług komputerowych i biurowych, które świadczy GCI.

W 2018 roku Centrum propagowało także wiedzę historyczną poprzez różnorodne działania skierowane do wszystkich grup wiekowych należących do gminnej społeczności. Pracownicy GCI udostępniali zbiory Izb Pamięci uczniom, mieszkańcom i turystom a także realizowali akcje tematyczne. W minionym roku odbyły się m.in. warsztaty tematyczne dla uczniów dotyczące starych rzemiosł oraz historii Polski, zajęcia w ramach akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście”, artystyczne zabawy poświęcone ozdobom wielkanocnym, spotkania Klubu Gier. Podczas wakacji GCI zaprosiło mieszkańców do wspólnej zabawy podczas gry terenowej „Historyczny pociąg do podróżowania”.

Wśród zrealizowanych działań dyrektor Podsiadły wymieniła również organizację Nocy Muzeów w ramach ogólnopolskiej, majowej akcji, Koncertu Noworocznego, piątego już Festiwalu Świętojańskiego i cyklu koncertów „Romantyczność Polski i Meksyku” w wykonaniu członków rodziny Maklakiewiczów.

Gminne Centrum Informacji prowadziło także działalność promocyjną gminy, na którą składało się m.in. wydawanie biuletynu „Merkuriusz Mszczonowski”, współpraca z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi, wykonywanie gadżetów reklamowych i przygotowywanie prezentacji multimedialnych promujących gminę. Pracownicy GCI pomagali także przy organizowaniu innych wydarzeń odbywających się na terenie Ziemi Mszczonowskiej oraz współpracowali z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

Radny Robert Głąbiński pytał o rekrutację pracowników do Park of Poland, którą prowadzić będzie inwestor Global Park. W odpowiedzi dyrektor Podsiadły poinformowała, że obecnie firma przygotowuje oferty pracy, które zamieszczać będzie na portalu Pracuj.pl. Będą one również umieszczane przez pracowników GCI w ich witrynie Kiosk z pracą.

Wiceprzewodniczący RM Marek Zientek podziękował za działalność Centrum a szczególnie jego filii w Osuchowie. Jego zdaniem praktycznie żadna impreza w gminie nie odbywa się bez pracowników GCI.

Radny Mirosław Wirowski apelował o upamiętnienie rocznicy wolnych wyborów. Dyrektor Podsiadły obiecała, że wraz z kierującymi Mszczonowskim Ośrodkiem Kultury zastanowi się nad przedstawioną sugestią.

Przewodniczący Ryszard Stusiński w podsumowaniu podkreślił, że GCI prowadzi bardzo szeroką działalność w wielu dziedzinach, za którą podziękował dyrektor Magdalenie Podsiadły i jej pracownikom.

Zaopiniowanie materiałów na sesję i sprawy różne

Naczelnik Marta Strzelecka przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej we wcześniej zatwierdzonym dokumencie dotyczącym statutów sołectw. Wprowadzona korekta dotyczyła błędu literowego w nazwie dwóch miejscowości z terenu gminy.

Burmistrz Józef Grzegorz Kurek poruszył kilka bieżących zagadnień związanych z funkcjonowaniem gminy. Pierwszym z nich była pojawiająca się konieczność otwarcia punktu PSZOK na terenie Ziemi Mszczonowskiej z uwagi na wzrost opłat za korzystanie ze zlokalizowanego w miejscowości Słabomierz. Włodarz gminy poinformował także o tym, że kierownik MOPS przechodzi na emeryturę z dniem 1 sierpnia br. oraz o trwających konkursach na dotacje na remonty dróg samorządowych. Burmistrz poruszył także temat zawieszenia przez PKS Grodzisk Maz. kursów z Mszczonowa do Żyrardowa. Chwilowo są one realizowane przez prywatnych przewoźników. Na tym zakończono obrady Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa.

Dagmara Bednarek, GCI

  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 6 maja 2019 r.
  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 6 maja 2019 r.
  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 6 maja 2019 r.

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6865630

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat