Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

1.12.2020

Imieniny

Edmunda, Blanki, Natalii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

 • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 21 maja 2019 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 21 maja 2019 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji edukacja w gminie – zajęcia pozalekcyjne oraz plany atrakcji na wakacje. Podczas obrad zaopiniowano także materiały na kolejną sesję RM dotyczące m.in. zmian w statucie Gminnego Centrum Informacji.

Posiedzenie Komisji otworzyła jej przewodnicząca, radna Barbara Gryglewska. W pracach uczestniczyli także członkowie: wiceprzewodniczący Komisji Robert Głąbiński, radna Katarzyna Ciećwierska, radna Dorota Kaźmierczak, radny Krzysztof Krawczyk, radny Andrzej Osiński, radny Waldemar Suski i radny Mirosław Wirowski.

Zajęcia pozalekcyjne w gminnych szkołach

O zajęciach pozalekcyjnych w gminnych szkołach podstawowych opowiedzieli dyrektorzy poszczególnych placówek. W obecnym roku w szkole podstawowe we Wręczy, którą kieruje dyrektor Małgorzata Janiszek, uczniowie uczestniczą w spotkaniach kół przedmiotowych: języka angielskiego, przyrodniczo-ekologicznego, artystycznego, muzyczno-ruchowego oraz sportowe SKS. Wychowankowie SP Bobrowce mają możliwość udziału w zajęciach koła komputerowego, ekologicznego, języka angielskiego, plastyczno-technicznego, tanecznego i religijnego. W szkole podstawowej w Piekarach zgodnie ze sprawozdaniem dyrektor Małgorzaty Sekulskiej, prowadzone są dodatkowe zajęcia komputerowe, ekologiczne, plastyczno-techniczne i matematyczne, chór, sportowe SKS.

O zajęciach pozalekcyjnych w SP Lutkówka opowiedział dyrektor Grzegorz Olczak. W placówce odbywały się zajęcia z języka polskiego, wychowania fizycznego dla klas 1-3, angielskiego, chemii, fizyki, matematyki, sportowe SKS, tenisa stołowego i hokeja na trawie finansowane przez UKS Lutkówka, zajęcia rozwijające dla dzieci finansowane przez OSP, lekcje karate, taneczne i j. angielskiego opłacane przez rodziców uczniów. W dobiegającym końca roku szkolnym w Miejskim Przedszkolu Nr 1 realizowano bezpłatne zajęcia dodatkowe m.in. z informatyki, gimnastyki korekcyjnej, języka angielskiego, integracji sensorycznej, treningu umiejętności społecznych, arteterapi, rytmiki, logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne. Jak podkreśliła dyrektor Katarzyna Podlaska, część z nich stanowi kontynuację zrealizowanego projektu „Zabawa uczy i doskonali” z dofinansowaniem unijnym.

Sprawozdanie o dodatkowej działalności SP Osuchów złożyła dyrektor Urszula Gowin. W bieżącym roku szkolnym placówka realizowała dużo zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Szkoła w działaniu”, który jest realizowany z dofinansowaniem unijnym. Oprócz nich nauczyciele realizowali dodatkowe nauczanie w kołach: teatralnym, matematycznym, sportowym SKS i rowerowym. W ramach programu unijnego odbywały się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z następujących przedmiotów: język angielski, biologia, geografia, matematyka, chemia i fizyka oraz koła rozwijające uzdolnienia matematyczne, programowania, przyrodniczo-biologiczne, geograficzne, chemiczne i języka angielskiego.

Jak podkreśliła dyrektor SP Mszczonów Anna Rusinowska, także i w jej placówce odbywa się dodatkowe nauczanie w ramach projektu „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj”, który uzyskał dofinansowanie unijne. Dzięki zewnętrznemu dofinansowaniu prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego, matematyki, fizyki i chemii a także rozwojowe: angielski dla programistów, robotyka, programowanie, mechatronika, kodowanie dla najmłodszych. W ramach modułu Młodzi Eksperymentatorzy realizowane są przedmiotowe zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające zainteresowania uczniów mszczonowskiej szkoły podstawowej.

W placówce prowadzone są oprócz tego koła: informatyczne, języków obcych, przyrodnicze, dziennikarskie, recytatorskie, teatralne dla młodszych i starszych uczniów, historyczne, matematyczne, biologiczne, polonistyczne, korekcyjno-kompensacyjne plastyczne i z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Nauczyciele starają się także pozyskiwać dodatkowe środki zewnętrzne w formie grantów na realizację np. zajęć kodowania.

Przewodnicząca Barbara Gryglewska podziękowała dyrektorom za dużą ilość różnorodnych kół pozalekcyjnych, które sprawiają, że każdy uczeń może rozwijać swoje zainteresowania oraz wyrównywać braki w wiedzy.

Radny Andrzej Osiński apelował o wprowadzenie bezpłatnych zajęć z języka angielskiego w punktach przedszkolnych na terenie gminy.

Plany akcji „Lato w mieście”

Jako pierwszy plany atrakcji dla uczniów na czas wakacji przedstawił kierownik Mszczonowskiego Ośrodka Kultury Marek Baumel. Tegoroczna akcja letnia odbywać się będzie pod hasłem „Wakacyjny miszmasz! Dla każdego coś miłego” i będzie ona prowadzona w sierpniu, z uwagi na coroczne zamknięcie MOK w lipcu. W ramach „Lata w mieście” Ośrodek będzie prowadził m.in. tematyczne zajęcia artystyczne: wokalne, taneczne, plastyczne, animacyjne, gry na ukulele oraz seanse kinowe dla uczniów i wieczorki taneczne dla dorosłych.

Dyrektor Michał Szymański opowiedział o wakacyjnych propozycjach Ośrodka Sportu i Rekreacji, które będą zachęcać dzieci i młodzież do aktywnego wypoczynku. Zajęcia będą prowadzone głównie w lipcu. Na hali sportowej od poniedziałku do piątku realizowane będą zabawy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. W kompleksie „Orlik” także będą odbywały się zajęcia i konkursy ruchowe. Z kolei Termy zaoferują uczniom promocyjne bilety w cenie 2 zł za godzinę. Kontynuowana będzie również nauka pływania.

Korzystając z okazji radni Robert Głąbiński i Mirosław Wirowski pytali o termin oddania kompleksu sportowego przy szkołach średnich w Mszczonowie oraz ewentualną imprezę otwierającą funkcjonowanie obiektu.

O planach letnich Miejskiej Biblioteki Publicznej opowiedziała dyrektor Anna Czarnecka. Na wakacje jednostka w mszczonowskiej siedzibie oraz osuchowskiej filii planuje m.in. turnieje gier Xbox i planszowych, przypomnienie dawnych zabaw, spotkania plastyczno-literackie i warsztaty pisarskie.

Wakacyjne propozycje Gminnego Centrum Informacji przedstawiła główna księgowa Joanna Fijałkowska. Z racji przypadającej w tym roku 120. rocznicy narodzin Jana Adama Maklakiewicza, będą one miały charakter spotkań poświęconych muzyce, instrumentom i historii mszczonowskiego rodu. Przedstawicielka GCI podsumowała także Noc Muzeów, która odbyła się 18 maja oraz zaprosiła na VI Festiwal Świętojański w dniu 16 czerwca.

Sprawy różne

Joanna Fijałkowska przedstawiła uchwałę dotyczącą zmian w statucie Gminnego Centrum Informacji, które to wywołała konieczność rozszerzenia działalności jednostki. Oceny zasobów pomocy społecznej w 2018 roku dokonała z kolei kierownik MOPS Barbara Ciszewska. Projekt uchwały w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli omówiła główna księgowa Centrum Usług Wspólnych Barbara Musiej.

Podczas obrad Komisji odbyła się również dyskusja dotycząca wprowadzenia dodatkowego, nieobjętego podstawą programową, drugiego języka w młodszych klasach szkół podstawowych. Podczas niej głos zabierali radni oraz dyrektorzy gminnych placówek. Temat ten będzie jeszcze wnikliwie analizowany w przyszłości. Na tym zakończono obrady Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

Dagmara Bednarek, GCI

 • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 21 maja 2019 r.
 • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 21 maja 2019 r.
 • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 21 maja 2019 r.
 • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 21 maja 2019 r.
 • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 21 maja 2019 r.
 • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 21 maja 2019 r.
 • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 21 maja 2019 r.
 • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 21 maja 2019 r.
 • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 21 maja 2019 r.
 • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 21 maja 2019 r.
 • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 21 maja 2019 r.
 • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 21 maja 2019 r.

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6656841

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat