Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

1.12.2020

Imieniny

Edmunda, Blanki, Natalii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 17 kwietnia 2019 roku, odbyła się VII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której oceniono stan dróg i oświetlenia ulicznego na terenie gminy i powiatu a także wysłuchano sprawozdań z realizacji programów rewitalizacji i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Obrady prowadził przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Drogi i oświetlenie uliczne

Jako pierwsza przed zgromadzonymi wystąpiła Joanna Engel – przedstawicielka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W 2018 r. najważniejszymi inwestycjami poczynionymi na trasach krajowych przebiegających przez gminę Mszczonów były przebudowy dwóch skrzyżowań, które otrzymały formę rond a także remont dwóch fragmentów drogi S8. Oprócz tego GDDKiA na bieżąco konserwowała zarządzane przez siebie drogi, dokonywała renowacji rowów, uzupełniała i wymieniała oznakowanie przy trasach, usuwało zakrzaczenia a także zajmowała się zielenią przydrożną

Paweł Myszkowski (dyrektor Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych) oraz Adam Pydzik (dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie) przedstawili sytuację tras powiatowych, przebiegających przez gminę Mszczonów. Opowiedzieli również o pracach i inwestycjach drogowych, które są zaplanowane na rok bieżący a także odnieśli się do ubiegłorocznych sugestii mszczonowskich radnych w temacie tras powiatowych.

Przewodniczący Łukasz Koperski odczytał sprawozdanie nadesłane listownie przez Pawła Woźniaka – dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie – Rejon Drogowy w Grodzisku Mazowieckim, który nie mógł przybyć na posiedzenie Rady Miejskiej.

Małgorzata Krześniak, zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego przedstawiła sprawozdanie dotyczące kondycji dróg gminnych, którego szczegóły omówiono podczas obrad Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa w dniu 1 kwietnia 2019 r.

Po wysłuchaniu wszystkich informacji dotyczących dróg na terenie Ziemi Mszczonowskiej nastąpiła dyskusja, podczas której radni zadawali pytania przybyłym gościom. Jako pierwszy o przejście dla pieszych na ul. Tarczyńskiej przy firmie Mondi apelował wiceprzewodniczący Rady Waldemar Suski. Radny Dariusz Olesiński przypomniał zarządzającym drogą S8 o konieczności częstszego koszenia trawy, która znajduje się przy tej trasie. Radny Mirosław Wirowski przypomniał o zgłaszanym już wniosku o zmianę organizacji ruchu drogowego na ul. Olchowej w Mszczonowie. Radny Robert Głąbiński był zainteresowany etapem powstawania dokumentacji przebudowy ul. Północnej. Pytał również, czy w ramach tej inwestycji zostanie wykonana kanalizacja na tym odcinku. Wiceprzewodniczący Marek Zientek pytał o termin odbioru remontowanych odcinków drogi S8 – czy na pewno będzie to sierpień 2019 r. Radny Andrzej Osiński przypomniał o konieczności modernizacji skrzyżowania w Chudolipiu i dopytywał o to, jakie są obecne plany z tym związane.

Sprawozdania i podjęte uchwały

Sprawozdanie w realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023 złożyła naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej Teresa Koszulińska. W swoim wystąpieniu omówiła, jakie inwestycje oraz projekty społecznej udało się zrealizować w 2018 r.

Kolejne sprawozdanie, ze współpracy z organizacjami pozarządowymi, przedstawiła Marta Strzelecka – naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady. W 2018 r. gmina Mszczonów wspierała NGO w formie niefinansowej i finansowej. Na tę ostatnią przeznaczone zostały środki o łącznej wartości 543 552,85 zł.

Naczelnik Koszulińska omówiła również uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/418/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 września 2018 roku w sprawie warunków udzielenia osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od  jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Po niej o zmianach w bieżącym budżecie gminy opowiedziała Aneta Ciechańska-Gołyńska – naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej złożył jej przewodniczący, radny Krzysztof Krawczyk. W okresie pomiędzy sesjami organ odbył posiedzenia kontrolne w Urzędzie Miejskim, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Gminnym Centrum Informacji, Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz Ośrodku Sportu i Rekreacji. W żadnej z wymienionych jednostek nie stwierdzono nieprawidłowości finansowych.

Działalność burmistrza i sprawy różne

Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek w okresie pomiędzy sesjami wydał 8 zarządzeń dotyczących m.in. zmian budżetowych oraz przetargu na wykonanie placu zabaw przy mszczonowskiej szkole podstawowej. Włodarz gminy poinformował zebranych, że opóźni się termin oddania do użytkowania kompleksu sportowego przy mszczonowskich szkołach średnich. Inwestycję tę realizuje Starostwo Powiatowe.

Komendant Komisariatu Policji w Mszczonowie Krzysztof Puszcz zwrócił się do kierujących gminą o dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu. Radny Mirosław Wirowski prosił o częstsze patrole funkcjonariuszy przy obiekcie Zespołu Szkół, szczególnie w czasie weekendów. Radny Robert Głąbiński był zainteresowany tematyką włamań do budynków wielorodzinnych. Komendant Puszcz poinformował, że ostatnio takie zdarzenia nie mają miejsca. Radna Katarzyna Ciećwierska apelowała o częstsze partole na terenie targowiska przy osiedlu Dworcowa III, z uwagi na rażące łamanie przepisów przez kierowców w dni targowe. Na tym zakończono obrady Sesji Rady Miejskiej, które poprowadził przewodniczący Łukasz Koperski.

Dagmara Bednarek, GCI

  • Z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6657026

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat