Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

27.1.2021

Imieniny

Anieli, Przybysława, Angeli

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

 • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 1 kwietnia 2019 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 1 kwietnia 2019 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji była ocena stanu dróg i oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów.

Posiedzenie Komisji otworzył jej przewodniczący, radny Ryszard Stusiński. W pracach uczestniczyli także członkowie: wiceprzewodniczący Komisji Andrzej Osiński, radny Marek Baumel, radna Katarzyna Ciećwierska, radny Robert Głąbiński, radna Dorota Kaźmierczak, radny Waldemar Suski oraz radny Mirosław Wirowski.

Ocena stanu dróg

Sprawozdanie przedstawiające stan dróg na terenie gminy złożyła Małgorzata Krześniak – zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego. Na terenie Ziemi Mszczonowskiej znajdują się następujące kategorie dróg: krajowe (21,7 km), wojewódzkie (0,965 km), powiatowe (68,149 km) i gminne (355,17 km, w tym posiadające kategorię dróg gminnych - 172,37 km).

W 2018 roku w omawianym zakresie zrealizowano następujące inwestycje:

 • „Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka-Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew-Grójec, Zadanie nr 1 – Gmina Mszczonów”. (dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie – 3 mln zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 5 mln zł oraz środki od inwestora Global Park w kwocie 2,6 mln zł - wartość inwestycji 10 585 727,52 zł),
 • przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Malinowej w Mszczonowie (wartość inwestycji 107 349,31 zł),
 • przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) - odcinek II we wsi Bobrowce i Suszeniec (dofinansowanie z program PROW w ramach LGD na kwotę 181 423,92 zł  - wartość inwestycji 291 921,21 zł),
 • przebudowa ulicy Zachodniej w Zdzieszynie (wartość inwestycji 181 361,44 zł),
 • przebudowa drogi gminnej Lutkówka Kolonia, Osuchów, Pieńki Osuchowskie, Strzyże ( nr 470128 W) – odcinek I – Przebudowa ul. Sosnowej (dofinansowanie ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 100 000 zł - wartość inwestycji 513 568,33 zł),
 • przebudowa fragmentu ulicy Jodłowej w Badowo-Dańkach (wartość inwestycji 81 438,66 zł),
 • przebudowa ulicy Polnej w Osuchowie (wartość inwestycji 164 876,30 zł),
 • przebudowa ulicy Strażackiej w Grabcach Towarzystwo (wartość inwestycji 80 344,31 zł, w tym, 13 783,73 zł z Funduszu Sołeckiego),
 • przebudowa ulicy Brzozowej w Kowiesach (wartość inwestycji 74 704,30 zł, w tym 14 321,45 zł z Funduszu Sołeckiego),
 • przebudowa ulicy Jeżynowej w Mszczonowie (planowana wartość nadal realizowanej inwestycji – 1 801 551,00 zł),
 • budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Mszczonowie (wartość inwestycji 93 621,45 zł),
 • opracowanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania ulicy Piekarskiej i Białogórskiej w Osuchowie,
 • opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Sosnowej w Zbiroży, Mariance i Pieńkach Strzyże,
 • „Przebudowa drogi gminnej Olszówka, Grabce Wręckie (nr 470174W) na odcinku Grabce Wręckie, Grabce Towarzystwo” (dofinansowanie z Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Wartość zadania 2 188 149,88 zł w tym kwota dotacji 1 305 723,16 zł. (60% kosztów kwalifikowanych).

Na inwestycje drogowe w 2018 roku gmina przeznaczyła łącznie 15 296 743,71 zł, w tym środki zewnętrzne pozyskane na te inwestycje to 12 187 146,78 zł.

W minionych dwunastu miesiącach przeprowadzono także prace, realizowane we współpracy ze Starostwem Powiatowym. W ramach umów z tym samorządem przekazano dotacje na przebudowę drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary-Wygnanka – granica województwa – (Cychry) w wysokości 20 648,00 zł i drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów – Strzyże, Bobrowce – granica powiatu (130 000,00 zł)

Małgorzata Krześniak przedstawiła także plany prac na rok bieżący. W 2019 r. gmina planuje zrealizować przebudowę m.in. drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) - odcinek III we wsi Suszeniec, Edwardowo, Bobrowce; fragmentu ulicy Dworcowej od ul. Tarczyńskiej do ul. Sienkiewicza w Mszczonowie oraz ulicy Piekarskiej i Białogórskiej w Osuchowie.

Zebrani członkowie Komisji dowiedzieli się również, że w 2018 roku na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono łącznie 1 229 581,66 zł. Kwota ta obejmuje wydatki związane m.in. z utrzymaniem dróg w okresie zimowym, oznakowaniem ulic i ich naprawą.

Radny Robert Głąbiński skierował do Małgorzaty Krześniak kilka pytań. Pierwsze z nich dotyczyło planowanej budowy ronda łączącego ul. Warszawską, Żyrardowską i Rawską. Radny dopytywał o to, co stanie się z tym projektem w przypadku negatywnej opinii okolicznych mieszkańców. Małgorzata Krześniak zapewniła, że, gdy tylko powstanie konkretny dokument, będzie on konsultowany z mszczonowianami. Ważne jednak będzie również wypełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Małgorzata Krześniak obiecała, że postulat radnego Głąbińskiego o konsultacjach będzie spełniony.

Radny Mirosław Wirowski włączył się do dyskusji podkreślając znaczenie opinii mieszkańców. Pytał również o możliwość wybudowania jednokierunkowej drogi w okolicy pomiędzy ul. Tańskiego i ul. Zarachowicza. Małgorzata Krześniak przypomniała, że będą to dodatkowe koszty, trzeba więc zastanowić się nad zasadnością stworzenia nowej trasy w tamtej okolicy. Burmistrz Mszczonowa obiecał, że zbada zgłoszony problem i zastanowi się nad znalezieniem rozsądnego rozwiązania.

Radny Andrzej Osiński zwrócił uwagę na problem związany z organizowaniem dowozu dzieci z Dwórzna. Kierowca nie chciał się podjąć pokonywania trasy z uwagi na niebezpieczną drogę wyjazdową z miejscowości. Radny proponował, by organizując dowóz wykorzystać odcinek ul. Mostowej, którą można wcześniej utwardzić. Burmistrz obiecał sprawdzić możliwość takiej zmiany.

Radny Osiński zgłaszał także konieczność remontów ulic znajdujących się na terenie jego okręgu wyborczego. Wymienione przez niego odcinki są w stanie agonalnym.

Ocena oświetlenia ulicznego

O oświetleniu ulicznym zebranym radnym opowiedziała Renata Wolak, naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej. Na terenie Ziemi Mszczonowskiej znajduje się 2318 punktów oświetleniowych. W 2018 roku na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 91 036,40 zł. Zrealizowano także inwestycje w tym zakresie. Znalazły się wśród nich m.in. budowa drugiego etapu oświetlenia na osiedlu Tarczyńska II, oraz montaż lamp na odcinku Wymysłów-Badów Górny. W zależności od zgłaszanych potrzeb mieszkańców, instalowano także pojedyncze lampy na terenie całej gminy. Wysłuchanie sprawozdania ze stanu oświetlenia ulicznego oraz dyskusja w tym temacie zakończyły obrady Komisji.

Dagmara Bednarek, GCI

 • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 1 kwietnia 2019 r.
 • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 1 kwietnia 2019 r.

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6865596

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat