Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

27.1.2021

Imieniny

Anieli, Przybysława, Angeli

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 25 marca 2019 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 25 marca 2019 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji było zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Posiedzenie Komisji otworzył jej przewodniczący, radny Ryszard Stusiński. W pracach uczestniczyli także członkowie: wiceprzewodniczący Komisji Andrzej Osiński, radny Marek Baumel, radna Katarzyna Ciećwierska, radny Robert Głąbiński, radna Dorota Kaźmierczak, radny Dariusz Olesiński, radny Waldemar Suski, radny Mirosław Wirowski, radny Marek Zientek oraz gościnnie – przewodniczący RM Łukasz Koperski.

Zaopiniowane projekty uchwał

Dwa pierwsze projekty uchwał przedstawił Michał Szymański – dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dotyczyły one zasad korzystania z obiektów Term i hali sportowej, którymi zarządza OSiR. Podczas obrad omówiono szczegółowo m.in. cennik biletów i opłaty za udostępnienie oraz promocje, na jakie liczyć mogą mieszkańcy, uczniowie do 26. roku życia, emeryci, renciści, osoby po 65. roku życia, osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie.

Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mszczonów przedstawiła naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej, Renata Wolak.

Naczelnik Teresa Koszulińska z Wydziały Rozwoju Gospodarczego zaprezentowała dwa projekty uchwał w sprawie zgody na nabycie przez gminę nieruchomości. Pierwszy z nich dotyczył działki z miejscowości Kamionka, którą po zakupie gmina przeznaczy na zapewnienie dojazdu z drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności przejazdu. Druga nieruchomość znajduje się w miejscowości Grabce Józefpolskie i zostanie ona wykorzystana pod infrastrukturę – istniejącą przepompownię ścieków.

Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego Aneta Ciechańska-Gołyńska przedstawiła uchwały dotyczące zmian w bieżącym budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. W wyniku korekt planu finansowego zakładane dochody gminy wyniosą 67 638 153,00 zł a wydatki – 71 669 136,00 zł.

Skarbnik Jadwiga Barbulant omówiła uchwałę w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Mszczonów za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. Akt ten umożliwi płacenie podatków i opłat w kasie Urzędu Miejskiego za pomocą kart płatniczych.

Sprawy różne

Sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy Mszczonów omówił burmistrz Mszczonowa, Józef Grzegorz Kurek. Pierwsza z nich dotyczyła bonifikat za uwłaszczenie. Włodarz gminy poinformował, że upusty te będą wprowadzone na stałe.  Burmistrz poprosił także radnych o zastanowienie się, co będzie się znajdowało w nowym budynku, który powstanie w miejsce istniejącego obiektu weterynarii i rehabilitacji przy ul. Tarczyńskiej. Projekt budowli będzie bowiem uzależniony od jej przyszłego przeznaczenia.

Włodarz poinformował również zebranych, że rozpoczęła się już budowa światłowodu na terenie gminy. Poruszył także temat wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które działają na Ziemi Mszczonowskiej oraz rewitalizacji miejskich błoni, znajdujących się przy kościele farnym. Na tym zakończono obrady Komisji, podczas których radni pozytywnie zaopiniowali wszystkie przedłożone projekty uchwał.

Dagmara Bednarek, GCI

  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 25 marca 2019 r.
  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 25 marca 2019 r.
  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 25 marca 2019 r.

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6865548

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat