Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

27.1.2021

Imieniny

Anieli, Przybysława, Angeli

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 13 marca 2019 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 13 marca 2019 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji była ocena stanu sanitarnego i ochrony środowiska w gminie Mszczonów.

Posiedzenie Komisji otworzył jej przewodniczący, radny Ryszard Stusiński. W pracach uczestniczyli także członkowie: wiceprzewodniczący Komisji Andrzej Osiński, radny Marek Baumel, radny Piotr Chyła, radna Katarzyna Ciećwierska, radny Robert Głąbiński, radny Krzysztof Krawczyk, radny Dariusz Olesiński, radny Waldemar Suski, radny Mirosław Wirowski, radny Marek Zientek oraz gościnnie – przewodniczący RM Łukasz Koperski.

Spotkanie Komisji rozpoczęło się od wystąpień przedstawicieli kół łowieckich, funkcjonujących na terenie Ziemi Mszczonowskiej oraz w jej okolicy. Sławomir Wisławski, prezes Koła Łowieckiego „Lis” z Mszczonowa, w swoim wystąpieniu opowiedział o problemie z narastającą ilością dzików, zwierzęcej chorobie nazwanej afrykańskim pomorem świń i jej następstwach gospodarczych, działalności myśliwych i polowaniach zbiorczych a także protestach przeciwko nim. Kwestie te poruszyli również Krzysztof Czarnecki - sekretarz Koła Łowieckiego „Jenot” z Grójca oraz przedstawiciel Koła Łowieckiego „Dzik” z Żyrardowa. W związku z tematyką na obrady Komisji zaproszono także wszystkich sołtysów z terenu gminy Mszczonów. Niektórzy z nich przyłączyli się do dyskusji związanej z myślistwem, szkodami wyrządzanymi przez dziki oraz dzikimi psami, zagrażającymi ludziom.

Grzegorz Ludwiak, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przedstawił sprawozdanie z działalności jego jednostki. ZGKiM realizuje zadania w zakresie: wydobycia, uzdatniania i sprzedaży wody pitnej, oczyszczania ścieków, eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wywozu nieczystości stałych i płynnych, oraz wykonuje inne usługi na rzecz miasta i gminy.

Ponadto pracownicy Oddziału Wodociągów oraz Oczyszczalni Ścieków pełnią dyżury domowe, dzięki czemu w przypadkach awarii możliwa jest natychmiastowa interwencja. Ważnym elementem działalności Zakładu jest obsługa interesantów. Na bieżąco odbywają się odbiory przyłączy oraz podpisywanie umów na dostawę wody i odbiór ścieków. Od 2018 r. ZGKiM prowadzi wymianę wodomierzy na aparaty ze zdalnym odczytem.

Dyrektor Ludwiak przedstawił także taryfy cen i stawek opłat za dostarczaną wodę, odprowadzone ścieki i przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Poinformował zebranych, że na terenie gminy Mszczonów funkcjonuje 8 ujęć wody – w Mszczonowie, Pogorzałkach, Markowie Towarzystwo, Osuchowie (dwa ujęcia), Piekarach, Lindowie i Badowo-Dańkach. Kierujący pracami ZGKiM przedstawił także m.in. dane dotyczące wydobycia wody, ilości przyłączy wody oraz sprzedaży wody na przestrzeni ostatnich lat.

Renata Wolak, naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego, omówiła dane dotyczące zaopatrzenia w wodę, infrastruktury wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. Z przedstawionych informacji wynika, że z sieci wodociągowej korzysta ok. 11 885 mieszkańców gminy. Jej stan jest oceniany jako dobry, a jakość dostarczanej wody spełnia wymagania rozporządzenia i umożliwia jej spożywanie przez ludzi.

Ścieki socjalno-bytowe oraz przemysłowe z terenów Mszczonowa odprowadzane są do komunalnej oczyszczalni ścieków, eksploatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie. Płynne odpady bytowe z obiektów mieszkalnych i usługowych oraz ścieki technologiczne ze wszystkich zakładów zlokalizowanych w mieście równie kierowane są do oczyszczalni ścieków. Mszczonów posiada sieć kanalizacyjną o długości 39,5 km, w tym na terenie miejskim 25,7 km a na obszarach wiejskich– 13,8 km (w miejscowościach Grabce Józefpolskie, Adamówek, Sosnowica, Wymysłów, Kamionka, Badowo-Dańki). Liczba wszystkich przyłączy kanalizacyjnych wynosi 1 025 sztuk. Gmina skanalizowana jest w ok. 54%. Obrady Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa zakończyła dyskusja o stanie sanitarnym i ochronie środowiska w gminie Mszczonów.

Dagmara Bednarek, GCI

  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 13 marca 2019 r.
  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 13 marca 2019 r.
  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 13 marca 2019 r.
  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 13 marca 2019 r.

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6865557

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat