Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

27.1.2021

Imieniny

Anieli, Przybysława, Angeli

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 12 lutego 2019 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 12 lutego 2019 r.

Głównymi tematami posiedzenia Komisji była ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Ziemi Mszczonowskiej oraz omówienie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem gminy.

Posiedzenie Komisji otworzył jej przewodniczący, radny Ryszard Stusiński. W pracach uczestniczyli także członkowie: wiceprzewodniczący Komisji Andrzej Osiński, radny Marek Baumel, radna Katarzyna Ciećwierska, radny Robert Głąbiński, radna Dorota Kaźmierczak, radny Dariusz Olesiński, radny Andrzej Osial, radny Waldemar Suski, radny Mirosław Wirowski, radny Marek Zientek oraz gościnnie – przewodniczący RM Łukasz Koperski.

Bezpieczeństwo publiczne

Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy w 2018 r. omówiła inspektor Urzędu Miejskiego, Mieczysława Korzonkowska. W omawianym okresie wydatki z budżetu samorządu na Ochotnicze Straże Pożarne wyniosły łącznie 715 368,36 zł. Kwota ta obejmuje koszty związane m.in. z zakupem paliwa, sprzętu i umundurowania, naprawami wyposażenia, remontami strażnic, akcjami pożarowymi, ubezpieczeniem członków OSP, szkoleniami i badaniami lekarskimi.

Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej w gminie w 2018 r. objęły m.in. organizację szkoleń, które pozwoliły zwiększyć liczbę strażaków-ratowników. W minionym roku zrealizowano kursy: podstawowy, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, naczelników i dowódców, kierowania ruchem drogowym, ratownictwa technicznego oraz certyfikację ratownictwa technicznego. Oprócz szkoleń ważnym elementem są także kontrole lekarskie członków oraz specjalistyczne badania kierowców wozów uprzywilejowanych w gminnych jednostkach OSP.

Rok 2018 przyniósł także remonty strażnic. W OSP Mszczonów zainstalowano monitoring obiektu i oświetlenie od strony południowej. W jednostce z Bobrowiec naprawiono system selektywnego alarmowania i wyłożono kostką brukową część placu pod altankę. Wymiany instalacji elektrycznej oraz malowania pomieszczeń a także remontu motopompy dokonano w siedzibie OSP Piekary. We Wręczy wykonano posadzkę żywiczną w pomieszczeniach garażowych a w Zbiroży – naprawiono elektrykę. Oczywiście, oprócz tego we wszystkich jednostkach na bieżąco naprawiany był sprzęt przeciwpożarowy.

Na zakończenie swojego wystąpienia Mieczysława Korzonkowska podkreśliła, że wiele prac strażacy-ochotnicy wykonują we własnym zakresie. Na szczególne uznanie zasługuje jednostka OSP w Piekarach. Wartość prac wykonanych przez samych członków szacuje się na 28 250 zł. Członkowie jednostki ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach przekazują na cele statutowe swojej jednostki. W ten sposób w 2018 r. budżet OSP Piekary powiększył się o 6 245 zł.

W tej części radny Dariusz Olesiński przypomniał również o stuleciu OSP Piekary, które przypada w tym roku. Obchody jubileuszu są planowane na 14 września.

Funkcjonowanie gminy

Burmistrz Jozef Grzegorz Kurek poinformował zebranych, że od 1 kwietnia 2019 r. Urząd Miejski będzie czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 8-16 a w środy w godz. 10-18. Zmiany te sprawią, że mieszkańcy będą mogli załatwić swoje sprawy także po godzinie 16.

Włodarz gminy poinformował zebranych radnych o rezygnacji z planów modernizacji istniejącego budynku, w którym mieści się weterynaria i rehabilitacja. Z ekonomicznego punktu o wiele bardziej opłacalne będzie jego wyburzenie i postawienie nowego obiektu, dostosowanego do pełnienia przyszłych funkcji.

Burmistrz powiedział także, że gminie udało się uzyskać dotację na Klub Seniora, który zostanie zlokalizowany w budynku na osiedlu Dworcowa III, mieszczącym się przy transformatorze.

Sprawy różne

Radna Katarzyna Ciećwierska zwróciła się o rozwiązanie kwestii miejsc dla handlujących na targowisku na osiedlu Dworcowa III. Ich wielkość utrudnia postawienie samochodu dostawczego w taki sposób, by jego część nie wystawała na jezdnię. Dodatkowo, zwróciła także uwagę na niewłaściwe parkowanie w tej części osiedla. Burmistrz obiecał zająć się zgłoszonymi problemami. Na tym zakończono obrady Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa.

Dagmara Bednarek, GCI

  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 12 lutego 2019 r.
  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 12 lutego 2019 r.
  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 12 lutego 2019 r.

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6865587

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat