Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

27.1.2021

Imieniny

Anieli, Przybysława, Angeli

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 21 stycznia 2019 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 21 stycznia 2019 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji było zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej. Dotyczyły one m.in. regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zmian w bieżącym budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Posiedzenie Komisji otworzył jej przewodniczący, radny Ryszard Stusiński. W pracach uczestniczyli także członkowie: wiceprzewodniczący Komisji Andrzej Osiński, radny Marek Baumel, radna Katarzyna Ciećwierska, radny Robert Głąbiński, radna Dorota Kaźmierczak,  radny Waldemar Suski, radny Mirosław Wirowski oraz gościnnie – przewodniczący RM Łukasz Koperski.

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przedstawił Grzegorz Ludwiak - dyrektor Zakłady Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zmiany w dokumencie spowodowane są wprowadzeniem nowego prawa wodnego.

Sekretarz Małgorzata Badowska przedstawiła radnym dwa projekty uchwał. Pierwszy z nich dotyczył zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Zgodnie z jego zapisami odbywać się one będą w sytuacjach przewidzianych ustawami oraz w przypadku spraw szczególnie istotnych dla funkcjonowania gminy. Konsultacje będą przeprowadzane w formie bezpośrednich spotkań protokołowanych, ankiet, formularzy a także możliwości składania wniosków i uwag w formie pisemnej.

Kolejny projekt uchwały przedstawiony przez sekretarz gminy dotyczył zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. W tym celu konieczne jest zawiązanie przynajmniej pięcioosobowego komitetu mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej. Szczegółową procedurę zgłaszania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przedstawia projekt uchwały, zamieszony w systemie e-Sesja.

Teresa Koszulińska, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych na terenie Mszczonowa. Nieruchomości te są położone przy ul. Dworcowej. Za przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego obszaru przemawia przede wszystkim chęć powiększenia istniejących terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Naczelnik Koszulińska zaprezentowała również projekt uchwały w sprawie zaliczenia wybudowanej trasy prowadzącej do przyszłego Park of Poland do kategorii dróg gminnych. Trzeci przedstawiony projekt uchwały dotyczył przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment Wręczy. Proces ten będzie rozpoczęty na wniosek właścicieli tamtejszych nieruchomości, którzy postulują o przeznaczenie terenów na zabudowę mieszkaniowo-usługową w związku z powstawaniem inwestycji Park of Poland.

Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego Aneta Ciechańska-Gołyńska przedstawiła zmiany w bieżącym budżecie. W wyniku wprowadzonych korekt plan dochodów gminy na 2019 r. wynosi 67 298 684,00 zł a wydatki zamkną się kwotą 70 064 667,00 zł. Zmiany w budżecie spowodowały także konieczność naniesienia poprawek w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które także przedstawiła naczelnik wydziału.

Przewodniczący Łukasz Koperski przedstawił plan pracy Rady Miejskiej na 2019 r. tematyka obrad będzie przedstawiała się następująco: luty – ochrona przeciwpożarowa, marzec – ochrona środowiska, kwiecień – drogi, maj – działalność Gminnego Centrum Informacji, czerwiec – wykonanie budżetu i działalność OSiR oraz sport na terenie gminy, sierpień – działalność MOPS i Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wrzesień – działalność MOK i Biblioteki, październik – oświata, listopad – służba zdrowia i grudzień – uchwalenie budżetu gminy na 2020 r.

Skarbnik Jadwiga Barbulant przedstawiła wyniki analizy możliwości umorzenia podatku od nieruchomości dla rodzin korzystających z ekologicznego systemu ogrzewania budynków. Na tym zakończono obrady, podczas których członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali wszystkie przedstawione projekty uchwał.

Dagmara Bednarek, GCI

  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 21 stycznia 2019 r.
  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 21 stycznia 2019 r.

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6865551

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat