Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

27.1.2021

Imieniny

Anieli, Przybysława, Angeli

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Taka będzie VIII kadencja samorządowa

Taka będzie VIII kadencja samorządowa

Z burmistrzem Mszczonowa Józefem Grzegorzem Kurkiem rozmawia Mateusz Milczarek.

Panie Burmistrzu pierwsza Sesja nowej Rady Miejskiej VIII kadencji już za nami. Jaka będzie ta kadencja dla Gminy Mszczonów?

Dzięki Wyborcom Gmina Mszczonów utrzymała stabilną sytuację we władzach samorządowych. Wszyscy kandydaci Forum Samorządowego, jakiemu miałem zaszczyt przewodzić wraz z przewodniczącym Łukaszem Koperskim, weszli do Rady Miejskiej. Drużyna samorządowa, która sprawdziła się w poprzedniej kadencji, uzyskała ponowne poparcie Mieszkańców Gminy. W niewielu polskich Gminach odnotowano taki wynik.

Dziękuję Wyborcom za okazane zaufanie i zapewniam, że przełożymy je na konkretne efekty w pracy na rzecz rozwoju naszej Lokalnej Ojczyzny. Dobrze, że wybory okazały się dla nas tak pomyślne, gdyż teraz naprawdę potrzebne nam będzie zgodne i skuteczne współdziałanie. Jak nigdy Mszczonów będzie potrzebował wzorowej współpracy pomiędzy burmistrzem i Radą Miejską. Ta kadencja będzie przełomowa dla Gminy. Już w przyszłym roku ma zostać oddany do użytku pierwszy etap największej z obecnie realizowanych inwestycji w Polsce, czyli Park of Poland.

Przed nami czas poważnych przemian?

Park of Poland stanie się kołem zamachowym gminnej gospodarki. Będzie też znacząco oddziaływał na rozwój sąsiednich gmin, a nawet całego regionu. Stanie się niebywałą szansą na to, aby mieszkańcy mogli rozwijać własne firmy, których działalność będzie można połączyć z obsługą tak olbrzymiego obiektu. Powstaną też nowe miejsca pracy w samym parku, jak też w obiektach i przedsiębiorstwach, działających w sferze (nazwijmy ją umownie) „okołoparkowej”. Wszystko to dzieje się na naszych oczach.

Ta szansa rozwoju, jaką otrzymaliśmy, to efekt naszej wieloletniej pracy. Mszczonów słynie w Polsce z panującej tu zgody władz samorządowych i zaradności mieszkańców. Jesteśmy dobrym partnerem do tworzenia rzeczy wielkich, bo jesteśmy przewidywalni, konstruktywni i solidni. Inwestorzy od wielu lat dostrzegają nasze walory i je doceniają. Właśnie dlatego spośród wielu innych lokalizacji wybierają właśnie nasz teren.

Czyli utrzymywanie stabilnej sytuacji we władzach samorządowych najwyraźniej opłaca się Gminie?

Opłaca się Mieszkańcom, którzy już nie pierwszy raz głosując udowodnili swą samorządową dojrzałość. Ziemia Mszczonowska ma wiele walorów, które wpływają na to, że możemy skutecznie konkurować z innymi gminami w wyścigu o nowych inwestorów. Jednak najpoważniejszym naszym atutem są właśnie… Mieszkańcy. Żeby sprostać wszystkim wyzwaniom, jakie niesie zarządzanie Gminą, konieczne jest utrzymanie dobrej współpracy pomiędzy Mieszkańcami – radnymi Rady Miejskiej – burmistrzem oraz pracownikami Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy.

Przez ostatnie kadencje ta współpraca układała się wzorowo, gdyż była ona kontynuacją działań zapoczątkowanych w chwili, gdy tylko powstały w Polsce wolne samorządy. Gmina Mszczonów była wolna od destabilizujących samorządy walk politycznych. Na naszym terenie wytyczone kierunki rozwoju były trwałe i nikt nie demolował ich przy okazji kolejnych przetasowań na szczytach gminnej władzy.

Na jakie inwestycje samorząd postawi w kadencji 2018-2023?

Przez najbliższe pięć lat planujemy przeznaczyć rekordowe środki na rozbudowę sieci drogowej. Wiele z naszych dróg i ulic zostanie zmodernizowanych i utwardzonych. Położymy też olbrzymi nacisk na rozbudowę całej, pozostałej gminnej infrastruktury komunalnej. Zakończymy budowę wodociągów. Rozbudujemy sieć kanalizacyjną. Zadbamy o nowe chodniki i ścieżki rowerowe.

Co z rozpoczętym procesem rewitalizacji?

Program rewitalizacji miasta będzie kontynuowany. Prace przebudowy w centrum Mszczonowa wciąż trwają, czego najlepszym przykładem jest budowa parku miejskiego wraz z całą jego infrastrukturą. W dalszej kolejności zrewitalizowany zostanie budynek po starej lecznicy weterynaryjnej (przy ulicy Tarczyńskiej). Rozbudowana w nim zostanie baza naszego punktu rehabilitacyjnego, z którego korzysta tak wielu mieszkańców Gminy, a także Świetlicy Środowiskowej.

Do byłego budynku komisariatu przy ulicy Kościuszki, przeniesiona zostanie Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, czyli ten jeden z nielicznych historycznych obiektów, wykorzystamy właśnie na potrzeby edukacji historycznej naszej młodzieży. Oprócz wspomnianej przebudowy Parku przy kościele farnym, rewitalizacji poddane również zostaną pozostałe miejskie tereny zielone.

Czy organizacje, skupiające aktywnych mieszkańców, nadal będą mogły liczyć na wsparcie samorządu?

Bardzo cenię aktywność mieszkańców i dlatego zapewniam, że jako burmistrz uczynię co w mej mocy, aby mieszkańcy chcący działać na rzecz Gminy mogli rozwijać swoje stowarzyszenia, kluby i inne organizacje. Pragniemy stworzyć w mieście Dom Aktywności Społecznej Mieszkańców, aby każda lokalna organizacja mogła znaleźć w nim swoje miejsce i korzystać z odpowiedniego zaplecza lokalowego.

Plany dla oświaty na najbliższe lata?

Planujemy przeprowadzenie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Lutkówce oraz dobudowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Piekarach. Pobudujemy nowoczesny placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mszczonowie. Zmodernizujemy pierwsze piętro Szkoły Podstawowej w Mszczonowie. Nasze placówki oświatowe doposażać będziemy sukcesywnie w nowe pomoce naukowe.

Czy rozbudowane zostaną komunalne zasoby lokalowe?

Na terenach przy Dworcu PKP mamy zamiar zainicjować powstanie budynków mieszkalnych w ramach programu „Mieszkanie +”. Z nowych lokali w pierwszej kolejności skorzystają mieszkańcy, zajmujący obecnie mieszkania komunalne, które wymagają niezwłocznych remontów.

Czy Gmina planuje poszerzyć swoje tereny inwestycyjne?

Będziemy uzbrajać nowe tereny inwestycyjne. Zaczniemy od tych, zlokalizowanych w pobliżu Keramzytu. Oczywiście jednocześnie nie tylko nie przerwiemy ale wręcz zintensyfikujemy aktywne działania na rzecz pozyskiwania inwestorów dla Gminy.

Jakie ulice zostaną zmodernizowane, przebudowane na terenie Mszczonowa?

Planowana jest przebudowa ulicy Jeżynowej i Brzoskwiniowej na Osiedlu Dworcowa III. Przebudowa również zostanie ulica Dworcowa między ulicami Tarczyńską i Sienkiewicza. Tu pojawia się nowe parkingi i zostanie nasadzona nowa zieleń. Trwa już modernizacja ulicy Północnej wraz z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dokończymy zmiany na ulicy Warszawskiej – na odcinku od ronda do skrzyżowania z ulicami Żyrardowską i Rawską. Zmiany czekają też takie ulice jak: Szkolna, Zarzeczna i Maklakiewicza. Podczas budowy kanalizacji na osiedlu Tarczyńska również zmuszeni zostaniemy do ingerencji w tam przebiegające ulice. Przy wielu ulicach i drogach na terenie Gminy zmodernizujemy ponadto oświetlenie, wykorzystując nowe, energooszczędne rozwiązania.

Oczywiście, pod względem modernizacji dróg i ulic nie zaniedbamy też terenów wiejskich Gminy. Nie będę tu wymieniał długiej listy planowanych prac drogowych, ale zapewniam, że dotrzymam słowa co do planów inwestycyjnych, jakie uzgadniałem z mieszkańcami na zebraniach, jakie co roku odbywają się w okręgach wiejskich.

Podczas kampanii wyborczej duży nacisk był kładziony na aspekty socjalne. Co w tej materii zaproponuje Pan mieszkańcom?

Przede wszystkim zrealizujemy od dawna zapowiadany plan zorganizowania miejsca dziennego pobytu dla seniorów i osób wymagających szczególnej opieki. Poprzez nowe inwestycje zachęcać będziemy do osiedlania się na terenie naszej Gminy. Wpłynie też na ten proces podnoszenia się poziomu życia mieszkańców. Trzeba pamiętać, że z rozwijającej się Gminy zmierzamy do nowoczesnej miejscowości, będącej częścią stołecznej aglomeracji. To na pewno zaprocentuje.

Co samorząd uczyni dla poprawy środowiska?

Przede wszystkim działać będziemy na rzecz zmniejszenia zanieczyszczeń, jakie są skutkiem korzystania z nieekologicznych pieców. Utrzymamy dofinansowania do wymiany pieców węglowych na piece gazowe i elektryczne. Wspierać będziemy proces rozbudowy gazociągów na terenie Gminy. Zorganizujemy tez sieć rowerów miejskich oraz zmierzać będziemy do tego, aby na terenie miasta pojawiła się stacja ładowania samochodów elektrycznych.

Gmina Mszczonów słynie z przedsięwzięć i inwestycji, które wyróżniają ją na tle innych. Czym teraz zamierza zaskakiwać? Co stanie się jej wyróżnikiem w najbliższych latach?

Oczywiście tym numerem „jeden” będzie już wspomniany pierwszy etap mega projektu Park of Poland. Kolejnym, już budowanym jest najgłębszy basen do nauki nurkowania. Sama gmina będzie też zmierzać do tego, aby powstały na jej terenie: Centrum Rehabilitacji Wodnej i szereg projektów opartych o zasoby geotermalne. Na przykład pijalnia wód. Uczynimy ponadto wszystko, aby do mszczonowskiego kurortu było jak najłatwiej dojechać ze stolicy, więc nie zaniedbamy naszych starań o uruchomienie połączenia kolejowego Mszczonów – Warszawa.

Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję i pozdrawiam Czytelników naszych lokalnych mediów.

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6865567

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat