Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

1.12.2020

Imieniny

Edmunda, Blanki, Natalii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Zgodnie, dynamicznie i skutecznie - tak dzięki woli...

Zgodnie, dynamicznie i skutecznie - tak dzięki woli wyborców - będzie dalej w naszym samorządzie

Z przewodniczącym Rady Miejskiej Mszczonowa Łukaszem Koperskim rozmawia Mateusz Milczarek.

Rozpoczęła się  VIII kadencja samorządowa. Ponownie została Pan przewodniczącym Rady Miejskiej Mszczonowa. Tą funkcję  pełni Pan nieprzerwanie od 1996 roku. Jakie zmiany wprowadzi Pan w działalności Rady w tej kadencji?

Gmina Mszczonów w wyniku wyborów, jakie odbyły się  w październiku, może kontynuować  wcześniej obrane kierunki rozwoju. Nie ma zmiany na stanowisku burmistrza miasta, a do  Rady  Miejskiej Forum Samorządowe wprowadziło wszystkich swoich kandydatów.  Ta stabilna sytuacja sprawiła, że  bez zbędnych problemów wchodzimy  w okres nowej kadencji. Jednak choć  w składzie osobowym władz samorządowych mamy zachowaną  ciągłość w stosunku do lat poprzednich, to jednak sama działalność  Rady Miejskiej będzie musiała ulec  pewnym modyfikacjom. Wszystko za sprawą  wejścia w życie poprawionej Ustawy o Samorządzie. Zaznaczam, że zmiany te nie są  zależne od nas. Wynikają  one z wprowadzonych przez Sejm  poprawek we wspomnianej ustawie.  Tam, gdzie będzie to jednak możliwe wykorzystywać  będziemy  mechanizmy i wzory postępowania, jakie wcześniej wypracowaliśmy. To co sprawdziło się  w poprzedniej kadencji nadal stanowić będzie podstawę  w naszej pracy na rzecz Mieszkańców Gminy. Wszyscy zdajemy sobie sprawę  kto powierzył nam odpowiedzialne funkcje, jakie piastujemy i na pewno uczynimy co w naszej mocy, aby wyborcy się  na nas nie zawiedli.  Pragnę  w tym miejscu  podziękować wszystkim Mieszkańcom Gminy za udział w wyborach, a szczególnie  za  głosy, jakie oddane zostały na Forum Samorządowe. Jednocześnie jako przewodniczący Rady Miejskiej zapewniam, że nowo wybrani radni pozostają  teraz do dyspozycji wszystkich wyborców, niezależnie od tego  na kogo Ci wyborcy wcześniej oddawali swe głosy.  Nasz zespół uczyni wszystko, aby jednoczyć  i umacniać  Gminę, a także realizować  program wyborczy, przedstawiony w trakcie kampanii.

Czy „mszczonowska zgoda”, do  której tak często się  Pan odwołuje, nadal cechować  będzie pracę Rady?  

Do zadań przewodniczącego należy organizowanie pracy Rady Miejskiej. Czuwanie nad tym, aby obrady przebiegały sprawnie. Mszczonów od lat jest symbolem samorządowej zgody. Nie będę chyba nieskromny, gdy powiem, że wiele w tym mojej zasługi. Żeby Mszczonów nadal był wzorcową   gminą potrzebny jest mu spokój, zgoda i sprawnie działające władze samorządowe.  Od 1996 roku – kiedy to stanąłem na czele RM-  czynię  wszystko, aby te trzy warunki były spełnione.  Staram się z  powierzonego mi zadania wywiązywać  jak najbardziej sumiennie. 

Mszczonowska zgoda jest jednak przez niektórych oceniana jako brak dyskusji wewnątrz Rady Miejskiej. Czy to na pewno dobre dla Gminy?

Wiem, że takie głosy się  pojawiają, ale najwyraźniej ci, którzy rozpowszechniają  opinie tego typu  niewiele wiedzą  o pracy samorządowej. Dobrze zorganizowany samorząd wypracowuje stanowiska na Sesje Rady Miejskiej podczas obrad  komisji tematycznych. Tam trwają dyskusje. Tam spieramy się  o kwestie kluczowe dla Gminy. Tam ustalamy nasze stanowiska.  Tam też  wypracowujemy  kompromisy. Natomiast na  Sesjach  Rady Miejskiej zatwierdzamy jedynie wcześniej wypracowane stanowiska.  Samorządy, w których Sesje trwają  godzinami i kończą  się  kłótniami, będącymi pożywką  dla mediów, szukających sensacji, to niestety przykłady upadku samorządowej kultury. Takie kłótnie są  dowodem na to, że dane władze samorządowe nie działają jak należy. Jeśli ktoś  chciałby, aby tak wyglądały Sesje Rady Miejskiej Mszczonowa, to najwyraźniej źle życzy naszej Gminie.

Zachęcam Mieszkańców do korzystania z jawności naszych obrad Rady Miejskiej. Można śledzić  ich przebieg, korzystając z emisji w sieci, czytać relacje zamieszczane w lokalnej prasie, a przede wszystkim osobiście uczestniczyć  w sesjach. Gdy zrozumiemy jak  działa samorządowy mechanizm uodpornimy się  na niesłuszną  krytykę i oskarżenia, jakie złośliwie kierowane są  pod adresem gminnych władz.   

Medialnym hasłem okresu przedwyborczego było  pozbywanie się  samorządowców z doświadczeniem na rzecz nowych twarzy. W Gminie Mszczonów, to hasło nie zadziałało. Dlaczego?

Przede wszystkim trzeba sobie zdać sprawę kto i po co głosił takie hasła. Dopiero wtedy zrozumiemy na czym polegała gra. To hasło odwoływało się  do  zmian w politycznych konfiguracjach,  dominujących w samorządach poprzednich kadencji.  Mszczonów był wtedy w zupełnie innej sytuacji. Z olbrzymią  korzyścią  dla Gminy i jej Mieszkańców od początku powołania niezależnych samorządów, czyli od roku 1990, w naszej Gminie unikaliśmy i nadal unikamy partyjnych wpływów.  Uważam, że Polska Samorządowa powinna być jak najmniej upolityczniona. Z tego powodu cieszy mnie, iż Rada Miejska, której mam zaszczyt przewodzić od blisko ćwierćwiecza, nigdy nie została zdominowana przez członków takiej, czy innej partii politycznej. Jestem dumny z tego, że w mszczonowskim samorządzie  liczą  się kompetencje i pomysłowość, a nie partyjne legitymacje. Uważam, że podziały partyjne dzielą, a nie łączą. Dlatego nigdy nie byłem i nie zostanę  reprezentantem żadnego ogólnopolskiego ugrupowania politycznego.  Moją  jedyną  partią  jest i pozostanie MSZCZONÓW oraz  jego MIESZKAŃCY, dla których pragnę dostatniego, szczęśliwego i  bezpiecznego życia. 

Podsumowując hasło o dokonaniu głębokich zmian personalnych w naszej Gminie nie zadziałało, gdyż u nas głosowano na konkretne osoby. Na radnych, którzy mogli  się  wykazać  skuteczną realizacją wcześniejszych zobowiązań wyborczych. Zwyciężyło doświadczenie i dowiedziona skuteczność w działaniu. Cieszę  się, że Mieszkańcy Gminy myślą lokalnymi kategoriami i nie ulegają  politycznej propagandzie.

Zachęcam wszystkich aktywnych, do tego, aby włączyli się w proces współzarządzania Gminą. Radni są  otwarci na wsłuchiwanie się  propozycje swoich wyborców. Z pewnością służyć  im też będą   pomocą  w rozwiązywaniu trudnych spraw, uzależnionych od gminnych instytucji.  Naprawdę bardzo zależy mi na tym, aby Mieszkańcy Gminy tworzyli wielką, samorządową  rodzinę. Zapomnijmy o dotychczasowych podziałach i  nieporozumieniach. Wszystkim nam zależy przecież  na tym, aby Ziemia Mszczonowska wzrastała. Proszę  o to, abyśmy wspólnie działali dla jej dobra. 

Nawiążę   jednak jeszcze do mego ostatniego pytania. Zmiany  osobowe wprowadzają  jednak nową jakość i odświeżają struktury samorządowe. Czy naprawdę  należy je postrzegać  jako zagrożenie?

Nie postrzegam ich jako zagrożenia. Nim rozwinę  tą  myśl pozwolę  sobie jednak na odwrócenia Pana toku rozumowania, zadając proste pytanie,  czy mechanizm, który działa dobrze i sprawnie naprawdę wymaga naprawy? Nasza Rada VII kadencji była właśnie takim sprawnym  mechanizmem. Wyborcy to  zauważyli i docenili.

Teraz natomiast przyjrzyjmy się  historii  naszego samorządu.  Przecież,  co kadencja zachodzą  w nim pewne zmiany personalne.  Ktoś  kto przekonuje, że w mszczonowskim samorządzie trwa personalna stagnacja  dopuszcza się  manipulacji. Odświeżanie składu Rady jest wręcz  pożądane, jeśli tylko  jest  stopniowe. To tak jak z rewolucją  i ewolucją. Pierwsza przynosi zamęt i zniszczenia, a druga zapewnia spokojne przeobrażanie. Zmiany muszą  następować,  bo to naturalna kolej rzeczy. Jest jednak dobrze dla gminnej struktury,  gdy jednocześnie utrzymana jest pewna ciągłość pomiędzy poszczególnymi   kadencjami.  Zachowanie takiej ciągłości w naszej Radzie od lat skutkowało tym, że gdy nasi sąsiedzi po wyborach układali sobie zupełnie na nowo swoje władze, a następnie  ich niedoświadczeni członkowie  dopiero uczyli się  reguł samorządowej pracy, to nasza Gmina już   na wstępie tego samorządowego  wyścigu po   nowe środki pozabudżetowe, dotacje, czy też projekty - od razu wychodziła  na prowadzenie. Było to niewątpliwie z korzyścią  dla wszystkich Mieszkańców.    Doświadczenie procentuje, choć  niewątpliwie warto też łączyć  je z siłą  młodości, z nowymi pomysłami i świeżością.  Tu muszę się  trochę  pochwalić. Przed laty byłem pomysłodawcą  powołania w naszej Gminie Młodzieżowej Rady Miejskiej. Zawsze tym młodym radnym powtarzałem, że kiedyś  przyjdzie czas, że zaczną  nas zastępować i teraz powinni zdobywać  doświadczenie, aby w przyszłości Gmina Mszczonów miała już  gotową,   nową,  samorządową drużynę-   na odpowiednio wysokim poziomie. Dziś  jedna z byłych młodzieżowych radnych Dorota Kaźmierczak trafiła  do Rady Miejskiej.  Wprowadzanie młodzieży do pełnienia odpowiedzialnych funkcji, to jak najlepszy pomysł.  Dziś  funkcję  Młodzieżowej Rady Miejskiej, inkubatora dla młodzieży, przygotowującej się  do piastowania w Gminie istotnych funkcji przejęły na siebie organizacje pozarządowe.   Proszę  tylko spojrzeć  na aktywność naszych Mieszkańców  w tychże organizacjach. Właśnie dlatego tak mocno je wspieramy, bo wiemy, że pełnią  one rolę  edukacyjną i wychowawczą. Są  miejscami, w których zdobywa się doświadczenie w pracy społecznej. To w nich Mieszkańcy mogą  się  wykazać  swoją  aktywnością i udowadniać tym samym, że są  przyszłymi, dobrymi kandydatami do władz samorządowych.

Boję  się   natomiast samorządowych populistów, karierowiczów i ludzi „z przypadku”, którzy z innych pobudek niż  dobro Ziemi Mszczonowskiej chcą  trafić  do władz miejskich. Takich należy unikać.  Najwyraźniej Mieszkańcy naszej Gminy myślą  podobnie, gdyż  co kadencja swymi wyborami wykazują, że są  odporni na populistyczne, niczym nie poparte puste obietnice. 

Rozważam cały czas, czy nie powrócić  do koncepcji Młodzieżowej Rady Miejskiej, a nawet nie wzbogacić  tego pomysłu o utworzenie także Rady Seniorów. Jednak sadzę, że chyba trafniejszym rozwiązaniem byłoby, organizowanie cyklicznych spotkań konsultacyjnych, w których wraz z przedstawicielami Rady Miejskiej mogliby spotykać  się  reprezentanci wszystkich organizacji, działających na terenie Gminy. To niewątpliwie ubogaciłoby nasze życie samorządowe. Zaznaczam, że nie mam tu na myśli jedynie   zarejestrowanych organizacji. Przepustką  do brania udziału w takich konsultacjach byłoby reprezentowanie nawet nieformalnej grupy Mieszkańców.

Jakie Pana zdaniem powinny być  kolejne działania władz samorządowych Mszczonowa? Co należy zmienić w Gminie?

Ostatnie lata, to  dynamicznie zmiany w całym Mszczonowie. Wystarczy tylko spojrzeć  jak odmieniła się  ulica  Sienkiewicza, czy ulica Warszawska (od Term do ronda przy Szkole), będące teraz wizytówkami   Mszczonowa.  Uporządkowane też  zostały nasze zieleńce.  Pojawiło się  wiele nowych chodników.  Rozbudowana została także  sieć dróg i  mediów komunalnych.  Jestem przekonany, że teraz przyszedł czas na  przebudowę  - pełną  modernizację - samego Serca Mszczonowa, czyli  Placu Piłsudskiego. Mszczonów zasłużył na to, aby posiadać  reprezentacyjne centrum. Kontynuowane też muszą  być  prace rewitalizacyjne terenów przykościelnych oraz parku pomiędzy naszym kościołem  farnym  i ratuszem.   Widzę  również potrzebę  dokończenia przebudowy ulicy Warszawskiej. Jak już  wspomniałem już  wygląda ona imponująco od Term do ronda, a teraz trzeba kontynuować jej modernizację  aż do ulicy Żyrardowskiej, gdzie powinno powstać  kolejne rondo. Takie rozwiązanie usprawniłoby ruch w centrum miasta.  Modernizacji  wymagają  także  ulice: Grójecka, 3 Maja, Narutowicza, Kilińskiego i Zarzeczna. Trzeba też  powrócić  do koncepcji wybudowania dodatkowej ulicy pomiędzy Warszawską  i Spokojną (wzdłuż  kanału). Jej powstanie umożliwiłoby dalszą rozbudowę  miasta. Dostrzegam ponadto pilną  potrzebę przygotowania się do budowy miejskiej hali  widowiskowej, połączonej przejściem podziemnym lub efektowną,  przeszkoloną  kładką z naszą  Szkołą  Podstawową.

Gdzie widzi Pan możliwość wybudowania takiej hali?

Miejsca lokalizacji hali upatruję  w samym centrum Mszczonowa-  pomiędzy ulicami Warszawską  i Sienkiewicza. Gmina już nabyła tam jedną  działkę. Jeśli przy życzliwym podejściu właścicieli sąsiednich posesji  uda się  nabyć  kolejne tereny, to zyskamy naprawdę  ciekawą lokalizację. Mszczonów potrzebuje hali widowiskowej o odpowiedniej pojemności. Sala widowiskowa w MOK-u jest zbyt mała dla organizacji dużych koncertów lub ogólnomiejskich wydarzeń. Nie chciałbym tu spekulować, co do terminu wykonania tej inwestycji. To na razie idea, ale na pewno taka, którą – co podkreślam- należy jak najpilniej przygotować do realizacji. Przy takiej hali powinien też  pojawić  się zadaszony  plac zabaw dla dzieci. Zewnętrzne place dają  szansę  użytkowania jedynie w ciepłych okresach roku. Plac wewnątrz budynku (z trampolinami, basenami z kulkami oraz  torami przeszkód) byłby ciekawą i bardzo atrakcyjną  propozycją  dla najmłodszych MSZCZONOWIAN. Oczywiście obok musiałaby też  powstać  kawiarenka lub restauracja dla rodziców, w której  mogliby oni oczekiwać, aż  ich pociechy zażyją  ruchu. Skoro już  o placach zabaw mowa, to rozbudowy wymaga też ten znajdujący się w parku przy ulicy Grójeckiej. Na tym samym zieleńcu  uporządkowania wymaga też  znajdujące się tam  miejsce pamięci. Pomnikowi brak terenu utwardzonego wokół, a także poprawiony musi zostać  jego cokół. Chociażby poprzez obłożenie go  piaskowcem.   Widzę też  potrzebę  pobudowania fontanny w parku przy ulicy Grójeckiej oraz uważam, że wymieniona powinna zostać  fontanna w parku Narutowicza. Przy wprowadzaniu zmian w parku przy ulicy Grójeckiej nie można też  zapomnieć  o zagospodarowaniu na cele rekreacyjne stawu, zwanego Zdrojem. W obu wspomnianych parkach brak też  specjalnych stref  dla seniorów. 

Co rozumie Pan pod pojęciem „strefy dla seniorów”?

Miejsca z atrakcjami dla seniorów, którzy szukają  nie tylko biernego wypoczynku, ale także  możliwości potrenowania. W takich strefach na pewno byłyby zewnętrzne siłownie. Chciałbym też  powstania w nich   tężni solankowych. Skoro jesteśmy kurortem, to powinniśmy mieć  inhalatoria. Z pewnością służyłyby one dobrze naszym seniorom, a także młodszym  osobom, które mają  problemy z układem oddechowym – alergikom i astmatykom.  Oczywiście nie byłyby one aż tak duże jak tężnie w Ciechocinku, ale z pewnością  spełniałyby swoją  rolę. Jeśli już  mówimy o seniorach, to w mieście brak też   Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych i schorowanych. Rozwijanie form pomocy dla seniorów uważam za szalenie potrzebne. Niebawem nowe możliwości rehabilitacyjne pojawią  się w naszych TERMACH. Dostęp do nich seniorzy i osoby wymagające pomocy specjalistów powinny mieć  przyznawany na preferencyjnych warunkach. Upust cenowy za takie usługi powinien  być coraz atrakcyjniejszy. Umożliwi to wzrost dochodów gminy z podatków, uzyskiwanych chociażby z takich  inwestycji jak komercyjny park wodny we Wręczy. W kwestii TERM, to nieodzowne wydaje mi się zadaszenie basenu sportowego, aby mógł on pracować  cały rok, a nie tylko w sezonie.

Wielokrotnie podkreślał Pan, jak ważna jest rola organizacji społecznych, skupiających mieszkańców. Jak chciałby Pan, aby miasto wspierało aktywne grupy mszczonowian?

Mamy na naszym terenie wiele prężnie działających,  aktywnych: grup, stowarzyszeń, klubów oraz innych  organizacji. Większość z nich nie ma jednak swoich siedzib. Brak im też  miejsca na organizowanie spotkań dla swoich członków. Sądzę, że takie grupy  powinny otrzymać wsparcie samorządu w postaci zaspokojenia potrzeb lokalowych. Należy zabiegać  o stworzenie Domu Aktywności Społecznej MSZCZONOWIAN –w którym znajdowałyby się  pomieszczenia na biura/siedziby oraz ogólnodostępna sala konferencyjna.

Zupełnie inaczej wygląda sprawa z takimi organizacjami, które posiadają  już własne obiekty. Harcówka wymaga powiększenia i zmodernizowania.  Część siedzib strażackich należy jeszcze unowocześnić, a także doposażyć w odpowiedni sprzęt. W ramach akcji „Dbamy o przeszłość z myślą  o przyszłości” trzeba pozyskać też  dla działalności społecznej jak najwięcej z zachowanej,  historycznej zabudowy Mszczonowa. Pod tym względem szykuje się szereg zmian. M.in., aby rozbudować  harcówkę  zmieniona  zostanie w najbliższej czasie siedziba naszego lokalnego muzeum, czyli Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, która przejmie po policji zabytkową  willę  doktora Zarachowicza. 

Harcerzom i strzelcom do rozwinięcia swej działalności z młodzieżą przydałaby się również   całoroczna stanica biwakowa. Można taką  zorganizować   w oparciu o tereny sportowe, leśne i infrastrukturę  Szkoły Podstawowej w Osuchowie. Druhowie będą  mogli wtedy organizować  biwaki także w okresie zimowym.

Ciągłego wspierania wymagają  kluby i sekcje sportowe, których mamy naprawdę dużo. Jak wiadomo „w zdrowym ciele -zdrowy duch”. Trzeba  dbać  o tych, którzy zapewniają  Mieszkańcom możliwość wzmacniania tężyzny fizycznej, czyli - tańczących, grających, biegających, walczących … (uśmiech). Kluby należy też  wesprzeć  w ich poszukiwaniach strategicznych sponsorów.  Mamy na naszym terenie poważne firmy, które mogłyby  związać się  z miejscowymi zespołami sportowymi. Nie ukrywam, że liczę  tu najbardziej na naszego przyszłego, największego inwestora, który przecież  stanie się  niebawem symbolem aktywnego, rekreacyjnego Mszczonowa.

Są  też  organizacje, takie jak Uśmiech Dziecka, czy też  stowarzyszenia seniorów, o których szczególnej pozycji w Gminie nie muszę chyba nikogo przekonywać.  Mszczonów jest pełen ludzi przeróżnych pasji  i to świadczy o jego kolorycie. Każda społeczna inicjatywa jest cenna i wymaga wsparcia chociażby poprzez zagwarantowanie jej miejsca we wspomnianym Domu Aktywności Społecznej. Cieszy mnie, że tak prężnie działają  nasi hodowcy gołębi, że co roku motoryzacyjny show organizują nam fani starej motoryzacji, że organizują się  też pasjonaci turystyki rowerowej, wędkarze i wielbiciele innych dziedzin.

Forum Samorządowe, które wygrało wybory i posiada większość  w Radzie Miejskiej,  to reprezentacja złożona z ludzi przedsiębiorczych. W jaki sposób władze samorządowe VIII kadencji będą   wspierać  lokalnych biznesmenów, rzemieślników, handlowców?

Lokalny biznes, to podstawa rozwoju Gminy. Handel, rzemiosło, usługi…przecież tym Mszczonów słynął od wieków. Władze samorządowe od lat współpracują z Cechem Rzemiosła i Przedsiębiorczości – organizacją  skupiającą ludzi, którzy nie boją  się  wyzwań i rozwijają  swoje  firmy. Powołaliśmy też  do życia Gminne Centrum Informacji, które wspiera ludzi z inicjatywą. Specjale szkolenia, pomoc dla chcących zakładać  swój biznes – to właśnie tu w GCI tacy  ludzie znajdują  pomoc.  Współpracujemy tez  z Żyrardowskim Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości, gdzie można uzyskać  pożyczki na preferencyjnych warunkach na rozwinięcie własnego biznesu.  Wprowadzanie do oferty edukacyjnej mszczonowskiego Zespołu Szkół klas zawodowych, to też  wyjście naprzeciw oczekiwaniom miejscowych zakładów i firm.  Poprzez sprowadzanie na nasz teren dużych inwestorów dajemy ponadto szansę   Mieszkańcom na rozwijanie swojej przedsiębiorczości. Chociażby po uruchomieniu Park of Poland wzrośnie zainteresowanie lokalną  agroturystyką i  miejscowym rynkiem usług.

Wyzwań w nowej kadencji nie braknie, bo i potrzeby Mieszkańców  są wciąż duże. Taką  dziedziną, która cały czas wymaga wspierania jest też  bezpieczeństwo publiczne.  Co w tej dziedzinie powinno zostać  jeszcze poprawione?

Kwestie  bezpieczeństwa publicznego są  mi niezwykle bliskie. Przypomnę, że jestem członkiem powiatowej komisji ds. bezpieczeństwa. Działając  w niej cały czas mam na względzie dobro Mieszkańców Gminy Mszczonów. Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie miasta wiąże się  z wydajniejszą pracą  naszych stróżów prawa, a także zamontowaniem  miejskiego monitoringu. Jego założenie i zorganizowanie całodobowej obsługi, to skomplikowana i kosztowana sprawa, ale niewątpliwie należy mieć  ją  cały czas na względzie i dążyć wytrwale w tym kierunku.

Kolejna sprawa, to zwiększenie bezpieczeństwa na miejskich ulicach, poprzez budowę spowalniaczy, wysepek, a także  dalsze ograniczanie ciężkiego ruchu w centrum Mszczonowa.  Tego społeczeństwo od nas oczekuje. Cały czas spotykam się  z osobami, które postulują  o wykonywanie kolejnych tego typu inwestycji.  

Bezpieczeństwo to też  świadomość prawna Mieszkańców. Na zakończenie naszej rozmowy  już  tylko hasłowo wspomnę więc, że uważam, iż potrzebna jest  pomoc prawna i psychologiczna dla Mieszkańców Gminy,  czyli  ogólnodostępne dyżury specjalistów w tych dziedzinach, jakie mogłyby się  odbywać  w Urzędzie Miejskim lub w MOPS-ie. Takie formy wsparcia oczywiście już działają, ale powinniśmy zadbać  o to, aby Mieszkańcy mogli z nich korzystać  każdego dnia, a nie tylko w wybranych terminach.

A co z e-urzędem?

Nad upowszechnieniem e- urzędu pracowaliśmy już  w poprzedniej kadencji. Teraz zamierzamy kontynuować  nasze działania. Ideę  e- urzędu traktujemy bardzo poważnie. To ważne, aby coraz więcej spraw można było załatwiać  poprzez sieć. Docelowo znacznie  usprawni to działanie Urzędu Miejskiego  i jednostek budżetowych gminy, a także  przybliży wszystkie te instytucje Mieszkańcom. 

Spytam wprost, czy wszystkich tych propozycji zmian i nowych inwestycji nie jest zbyt dużo? Temu samorządowi może zwyczajnie nie wystarczyć czasu na zrealizowanie tak ambitnych planów. 

Po pierwsze trzeba pamiętać, że ta kadencja będzie dłuższa. Poprzednie trwały cztery  lata, a ta będzie pięcioletnia. Poza tym  niebawem spodziewamy się  zwiększenia możliwości budżetowych Gminy. Wszystko z powodu nowych inwestorów, jacy już  rozpoczęli na naszym terenie swoje przedsięwzięcia lub dopiero szykują  się  do ich zrealizowania. Nie musze  chyba tłumaczyć, iż  większa ilość pieniędzy w budżecie, to gwarancja podniesienia inwestycyjnej poprzeczki.

Jesteśmy renomowaną,  drużyną samorządową. Proszę sprawdzić, czy we wcześniejszych kadencjach  wypełnialiśmy swoje wyborcze zobowiązania.  Zapewniam, że  ten test na nasze solidne podejście do planów, wyrażanych podczas wyborczych  kampanii  wypadnie pomyślnie. Teraz także uczynimy wszystko, aby stało się  podobnie. Gdyby jednak z przyczyn naprawdę od nas niezależnych nie udało się  w 100 % przeprowadzić  deklarowanych przedsięwzięć, to na pewno dołożymy starań, aby  do 2023 roku chociażby   zainicjować  taką, czy inną inwestycję z naszego programu wyborczego.  Zapewniam jednak, że takie połowiczne rozwiązanie  na pewno zastosowane zostanie jedynie  w sytuacjach wyjątkowych. 

Dwójka mszczonowian u steru powiatu żyrardowskiego, tego chyba nikt się  nie spodziewał. Przeprowadzamy ten wywiad w dniu wyborów pana Klaudiusza Stusińskiego na przewodniczącego Rady Powiatu i pani Beaty Sznajder na stanowisko starosty. Proszę  o komentarz do tego wydarzenia.

Jako rodowitego mszczonowianina, z powodu sukcesu pani Sznajder i pana Stusińskiego,  najzwyczajniej rozpiera mnie duma. Pani Sznajder jest doświadczonym samorządowcem i może się  wykazać  sukcesami w kierowaniu jednostką  budżetową  gminy. Przez dwie kadencje była radną  Rady Powiatu. Przez krótki czas nawet jej przewodziła. Kierując pracami mszczonowskiego Gminnego Centrum Informacji  udowodniła, że jest specjalistką od pozyskiwania środków zewnętrznych. To wszystko naprawdę  dobrze wróży na przyszłość powiatowi. Pan Klaudiusz Stusiński także świetnie orientuje się w tematyce powiatowej. Nie mam wątpliwości, że on  również sprosta powierzonemu zadaniu. Chciałbym pogratulować  obojgu nowo wybranym  osiągniętego sukcesu. Wierzę, że działając wspólnie uczynią wiele dobrego dla powiatu żyrardowskiego, a jednocześnie dla  samego Mszczonowa i jego okolic. Dzięki nim będzie możliwa kontynuacja dotychczasowej, wzorowej współpracy władz Gminy Mszczonów z władzami  powiatowymi. To szalenie ważne, aby oba samorządy wspierały się  i uzupełniały swoje starania na rzecz poprawy warunków życia naszych Mieszkańców.

Gratulując pani Beacie Sznajder i panu Klaudiuszowi Stusińskiemu, chciałbym też  podziękować  za lata pracy na rzecz umacniania pozycji powiatu byłemu staroście - panu Wojciechowi Szustakiewiczowi. Jest on związany z samorządem powiatowym od chwili jego powstania. Starostą był od roku 2006. Przez te wszystkie lata przyczynił się do realizacji wielu znaczących inwestycji, które umacniały także tereny Ziemi Mszczonowskiej. Wspomnę tu tylko o tak ważnym  przedsięwzięciu  jak budowa  traktu tarczyńskiego. Z najnowszych inwestycji wymienię  natomiast kompleks sportowy przy Liceum im. Szarych Szeregów i mszczonowskim Zespole Szkół. Oczywiście podobnych osiągnięć  jest długa lista i za wszystkie  jeszcze raz gorąco dziękuję. 

Dziękuję  za rozmowę

Dziękuję bardzo  i na zakończenie naszej rozmowy jeszcze raz pragnę wyrazić  swą wdzięczność  za zaufanie, jakie Forum Samorządowe otrzymało w wyborach. Jednocześnie  zachęcam wszystkich Państwa do tego, abyśmy w tej kadencji    działali wspólnie -ponad podziałami- dla dobra naszej Lokalnej Ojczyzny, jaką  jest Ziemia Mszczonowska.

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6656983

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat