Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

23.1.2021

Imieniny

Ildefonsa, Rajmunda, Emerencji

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

 • Z obrad I sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad I sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 21 listopada 2018 roku, odbyła się I sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której nastąpiło ślubowanie radnych oraz burmistrza Mszczonowa a także wybór przewodniczącego RM i jego zastępców. Obrady rozpoczął Radny Senior Ryszard Stusiński –  najstarszy wiekiem wśród samorządowego gremium.

Podczas uroczystej, pierwszej sesji, obecni byli: ksiądz dziekan Tadeusz Przybylski, naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego, dyrektorzy gminnych jednostek a także Renata Siwiec – radna poprzedniej kadencji.

Ślubowanie radnych

Pierwszym punktem porządku obrad było zaprzysiężenie nowo wybranych radnych. W uroczystej atmosferze odczytano tekst ślubowania: Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Każdy z radnych indywidualnie ślubował dodając z własnej inicjatywy formułę Tak mi dopomóż Bóg.

Wybór przewodniczącego Rady

Po zaprzysiężeniu członków Rady przyszedł czas na wybór przewodniczącego organu. Do przeprowadzenia głosowania wytypowano Komisję Skrutacyjną w składzie: przewodnicząca Barbara Gryglewska, członkowie Katarzyna Ciećwierska i Dorota Kaźmierczak. Do roli przewodniczącego zgłoszono tylko jednego kandydata – Łukasza Koperskiego. Wybory kierującego pracami Rady odbyły się w trybie tajnym. Każdy z radnych indywidualnie wypełniał kartę a następnie wrzucał ją do ustawionej w rogu sali urny.

Po przeliczeniu zebranych głosów przez Komisję Skrutacyjną radna Gryglewska ogłosiła, że na przewodniczącego Rady Miejskiej na kolejną kadencję jednogłośnie wytypowano Łukasza Koperskiego. Insygnia władzy samorządowej, łańcuch z herbem Mszczonowa i emblematem z nazwą pełnionej funkcji, przekazał mu prowadzący obrady Radny Senior Ryszard Stusiński.

Po ogłoszeniu wyniku głos zabrał nowo wybrany kierujący pracami RM. Przewodniczący Łukasz Koperski swoje wystąpienie rozpoczął do podziękowań dla wszystkich wyborców, dzięki którym ponownie uzyskał mandat radnego. Nie zapomniał także o tych, którzy oddali głosy na tych, którzy nie weszli w skład RM. Przewodniczący podkreślał, że bardzo ważny jest sam fakt uczestniczenia w wyborach samorządowych, ponieważ oznacza on zainteresowanie sprawami „małej ojczyzny”. Oczywiście, swoje podziękowania Łukasz Koperski skierował także do członków rady, którzy najpierw nominowali a potem wybrali go na przewodniczącego swojego gremium.

Łukasz Koperski w swoim wystąpieniu podkreślał, że funkcja, którą nadal będzie sprawował, niesie ze sobą ogromną odpowiedzialność i jest wyrazem zaufania pozostałych członków Rady. Obiecał, że będzie ją wypełniał z pełnym zaangażowaniem, wykorzystując swoje długoletnie doświadczenie samorządowe po to, by Ziemia Mszczonowska nieustannie się rozwijała a jej mieszkańcom żyło się coraz lepiej. Na zakończenie nowo wybrany przewodniczący przejął od Radnego Seniora obowiązek dalszego prowadzenia obrad pierwszej sesji.

Wybór wiceprzewodniczących Rady

Komisja Skrutacyjna, pozostając w niezmienionym składzie, przeprowadziła także wybory na dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Do sprawowania tej funkcji zgłoszono Marka Zientka oraz Andrzeja Osińskiego, który zrezygnował z kandydowania, jednocześnie nominując Waldemara Suskiego. W tajnych wyborach radni funkcje wiceprzewodniczącego powierzyli Markowi Zientkowi oraz Waldemarowi Suskiemu, którzy po ogłoszeniu wyników podziękowali za okazane im w ten sposób zaufanie oraz obiecali godnie i z pełnym zaangażowaniem wykonywać swoje obowiązki. Z racji starszeństwa pierwszym wiceprzewodniczącym został radny Marek Zientek.

Ślubowanie burmistrza

Kolejnym, uroczystym punktem obrad było zaprzysiężenie burmistrza Mszczonowa, Józefa Grzegorza Kurka.  Na początku nowo wybrany włodarz odczytał tekst roty: Obejmując urząd Burmistrza Mszczonowa, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Mszczonów. Po ślubowaniu insygnia burmistrza Mszczonowa Józefowi Grzegorzowi Kurkowi przekazał przewodniczący Łukasz Koperski. Nowo zaprzysiężony włodarz w swoim wystąpieniu przypomniał, że już po raz ósmy rozpoczyna kolejną kadencję kierowania gminą. Podkreślał, jak w przeciągu tych lat zmieniła się Ziemia Mszczonowska i jej postrzeganie w Polsce i na świecie. Burmistrz Kurek nie zapomniał również o podziękowaniach skierowanych do wyborców, radnych, pracowników Urzędu i wszystkich gminnych instytucji. Dziękował zespołowi ludzi, którzy od tylu lat wyznają te same wartości, którymi kieruje się on sam.

Podsumowanie obrad

Po ślubowaniu burmistrza głos zabrał ksiądz Tadeusz Przybylski, który podkreślił, jak wyraźne zmiany co roku dokonują się na Ziemi Mszczonowskiej. Wszystko to jest zasługą stabilizacji wynikającej z ciągłości władzy i zgody samorządowców. Dziekan pobłogosławił również wszystkich przybyłych na obrady inaugurujące kadencję Rady Miejskiej. Na zakończenie sesji radni przegłosowali uchwałę określającą wynagrodzenie nowego burmistrza Mszczonowa.

Dagmara Bednarek, GCI

 • Z obrad I sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad I sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad I sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad I sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad I sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad I sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad I sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad I sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad I sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad I sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad I sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad I sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad I sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad I sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad I sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad I sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6851415

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat