Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

25.7.2021

Imieniny

Jakuba, Krzysztofa, Walentego

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

 • Z obrad LVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad LVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 17 października 2018 roku, odbyła się LVII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, która była ostatnim posiedzeniem VII kadencji. Podczas obrad wysłuchano informacji o stanie oświaty w gminie oraz zatwierdzono uchwały m.in. w sprawie zgody na zbycie nieruchomości oraz określenia stawek podatku od nieruchomości. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

 • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

W pełnym składzie obradowała we wtorek (16.10) Komisja Oświaty i Spraw Społecznych. Radni wysłuchali informacji o stanie oświaty na terenie gminy Mszczonów. Zaopiniowali  też uchwałę  dotyczącą odpłatności za pobyt w schronisku osób bezdomnych oraz zatwierdzili gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

 • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 15 października 2018...

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 15 października 2018 r.

Głównym tematem Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa była analiza wydatków bieżących w instytucjach oświatowych. Zgromadzeni zaopiniowali również materiały na sesję Rady Miejskiej dotyczące m.in. zasada ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku osób bezdomnych, programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz określenia stawek podatku od nieruchomości.

 • Z obrad LVI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad LVI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 27 września 2018 roku, odbyła się LVI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której wysłuchano informacji z wykonania budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 2018 r. oraz sprawozdań z działalności MOK i Biblioteki a także zatwierdzono uchwały dotyczące m.in. nadania nazwy ulicy w Mszczonowie i wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

 • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 25 września 2018 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 25 września 2018 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji była ocena działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie oraz mszczonowskich Izb Pamięci. Radni wysłuchali także informacji dotyczącej organizacji obchodów gminnego Dnia Edukacji Narodowej.

 • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 24 września 2018 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 24 września 2018 r.

Głównym tematem Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa była analiza wykonania budżetu gminy Mszczonów za pierwsze półrocze 2018 r. Zgromadzeni zaopiniowali również materiały na sesję Rady Miejskiej.

 • Wciąż pełna inicjatyw TRADYCJONALISTKA, propagująca...

Wciąż pełna inicjatyw TRADYCJONALISTKA, propagująca lokalny patriotyzm…

Radna Barbara Gryglewska opowiada Mateuszowi Milczarkowi o zmianach zachodzących w gminie Mszczonów.

 • Z obrad LV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad LV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 22 sierpnia 2018 roku, odbyła się LV sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której wysłuchano informacji z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zatwierdzono uchwały dotyczące m.in. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, poboru podatków i opłat za odpady komunalne w drodze inkasa oraz zmian budżetu na 2018 r. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

 • Nie zatrzymuje się koni w galopie…

Nie zatrzymuje się koni w galopie…

Z radnym Piotrem Chyłą na temat sytuacji gminy Mszczonów rozmawia Mateusz Milczarek.

 • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 21 sierpnia 2018 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 21 sierpnia 2018 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji były analiza wydatków ponoszonych na oświatę oraz ocena stanu przygotowań do nowego roku szkolnego. Radni zaopiniowali także projekty uchwał na sesję RM.

 • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 20 sierpnia 2018 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 20 sierpnia 2018 r.

Głównymi tematami Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa były analizy wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2018 r. a także zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

 • Osiedlowe inwestycje

Osiedlowe inwestycje

Z najmłodszym stażem radnym  Rady Miejskiej w Mszczonowie Robertem Głąbińskim  rozmawia Jarosław Pięcek.

 • Z obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

We wtorek, 12 czerwca 2018 roku, odbyła się LIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której oceniono działalność OSiR oraz organizacji sportowych z terenu gminy, wysłuchano sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r. oraz podjęto uchwały w sprawie m.in. ogłoszenia tekstu jednolitego statutu MOPS i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 • Jestem dumny z Osuchowa

Jestem dumny z Osuchowa

Z wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Mszczonowa i zarazem radnym z Osuchowa, Markiem Zientkiem, rozmawia Mateusz Milczarek.

 • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

Podjęcie uchwały absolutoryjnej było jednym z głównych punktów poniedziałkowego posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa. Radni podjęli też szereg uchwał dotyczących finansów Gminy Mszczonów.

 • Sportowiec, artystyczna dusza, społecznik, radny

Sportowiec, artystyczna dusza, społecznik, radny

Z Ryszardem Stusińskim o obecnej, poprzednich i przyszłej kadencji samorządowej rozmawia Mateusz Mielczarek.

 • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 5 czerwca 2018 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 5 czerwca 2018 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji było ocenienie działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dyskusja na temat sportu na terenie gminy. Oprócz tego zaopiniowano materiały na sesję Rady Miejskiej.

 • LII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie

LII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie

Informacja na temat rynku pracy, działalności Gminnego Centrum Informacji za ubiegły rok oraz szereg uchwał związanych z funkcjonowaniem gminy. To sprawy, nad którymi obradowali radni podczas majowej sesji. Wysłuchali również sprawozdania Józefa Grzegorza Kurka, burmistrza Mszczonowa. 

 • Cenię ludzką aktywność i profesjonalizm

Cenię ludzką aktywność i profesjonalizm

Z Waldemarem Suskim - radnym, strażakiem, pasjonatem sportu, historii i sztuki  rozmawiają  Jarosław Pięcek i Mateusz Milczarek.

 • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

Podczas wtorkowego (22.05) posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych radni wysłuchali informacji związanych z oświatą, opieką społeczną oraz propozycjami Mszczonowskiego Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie na okres wakacji.

 • Komisja budżetu

Komisja budżetu

Oceną działalności Gminnego Centrum Informacji oraz opiniowaniem uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta zajęli się członkowie Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa Rady Miejskiej w Mszczonowie podczas poniedziałkowego (21.05) posiedzenia komisji.

 • Z obrad LI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad LI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 25 kwietnia 2018 roku, odbyła się LI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której oceniono stan dróg na terenie gminy oraz zatwierdzono uchwały m.in. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty miejscowości Marków-Towarzystwo, Lublinów oraz Czekaj,  zmian budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wysłuchano także informacji z działalności Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania z realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.

 • logo e-sesja

Już od maja 2018 r. informacje z prac Rady Miejskiej na portalu Esesja

Począwszy od maja 2018 r. informacje dotyczące prac Rady Miejskiej będą dostępne za pomocą platformy Esesja.

 • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 24 kwietnia 2018 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 24 kwietnia 2018 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji było ocenienie działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury za 2017 r. wraz z funkcjonowaniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Oprócz tego zaopiniowano materiały na sesję Rady Miejskiej.

 • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 23 kwietnia 2018 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 23 kwietnia 2018 r.

Głównymi tematami Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa było ocena stanu sanitarnego i ochrony środowiska na terenie gminy Mszczonów oraz zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

 • Z obrad L sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad L sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 28 marca 2018 roku, odbyła się L sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której oceniono ochrony środowiska na terenie gminy oraz zatwierdzono uchwały m.in. w sprawie programu opieki nad zwierzętami, podziału gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

 • Trudne czasy dla sadowników

Trudne czasy dla sadowników

Andrzej Osiński to nie tylko wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, ale również sadownik. Rozmawiamy z nim o sytuacji w sadownictwie. Uprawy zdziesiątkowały klęski żywiołowe.

 • Udaje się realizować cele

Udaje się realizować cele

Pierwsza kadencja zawsze jest najtrudniejsza – mówi Andrzej Osial, radny Miasta Mszczonowa. Jak ocenia swoją już blisko dwunastoletnią pracę w samorządzie? Jak widzi rolę samorządowca?

 • Inwestujmy w młodych ludzi

Inwestujmy w młodych ludzi

Czy złoto i brylanty to dobra inwestycja? Co jest najlepszą inwestycja dla gminy? Które inwestycje cieszą najbardziej?

 • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 26 marca 2018 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 26 marca 2018 r.

Głównymi tematami Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa było ocena stanu sanitarnego i ochrony środowiska na terenie gminy Mszczonów oraz zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

 • Pomagają coraz większej grupie

Pomagają coraz większej grupie

Dożywianie, prowadzenie świetlicy środowiskowej czy pomoc osobom uzależnionym. We wtorek (21.03) odbyło się posiedzenie gminne j komisji oświaty i spraw społecznych.

 • Dofinansowanie to priorytet w inwestycjach

Dofinansowanie to priorytet w inwestycjach

Jakie są obwiązki członka komisji rewizyjnej? Na czym polegają kontrole prowadzone przez te komisję? Jak pilnować wydatków i jednocześnie zabiegać o nowe inwestycje? O tym rozmawiamy z Krzysztofem Krawczykiem, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej i członkiem Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

 • Z obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 28 lutego 2018 roku, odbyła się XLIX sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której oceniono stan bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy oraz zatwierdzono uchwały m.in. w sprawie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości Grabce Józefpolskie i Marków-Towarzystwo oraz budżetu na 2018 r.

 • Przeciwdziałanie przemocy i plany OSiR

Przeciwdziałanie przemocy i plany OSiR

Podczas wtorkowego (12.02) posiedzenia komisji oświaty i spraw społecznych radni zajęli się dwoma, skrajnymi tematami.

 • Z obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W piątek, 26 stycznia 2018 roku, odbyła się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której rozpatrywano szereg uchwał dotyczących m.in. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, budżetu na 2018 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wiodącym tematem była ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie miasta i gminy Mszczonów. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

 • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 26 stycznia 2018 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 26 stycznia 2018 r.

Głównym tematem Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa było zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

 • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 9 stycznia 2018 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 9 stycznia 2018 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji było wysłuchanie informacji dotyczących akcji przygotowanych na ferie zimowe w mieście.

« poprzednia strona   następna strona »

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7420019

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat