Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

18.10.2017

Imieniny

Łukasza, Juliana, Bogumiły

Wyszukiwarka

Treść strony

Z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 27 września 2017 roku, odbyła się XLIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której zgromadzeni wysłuchali sprawozdań z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz organizacji pozarządowych promujących aktywność fizyczną. Radni podjęli także szereg uchwał dotyczących m.in. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenia przystanków komunikacyjnych oraz realizacji projektu Miejskiego Przedszkola. Obrady prowadził Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Zientek.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 25 września 2017 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 25 września 2017 r.

Głównymi tematami Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa były analizy wykonania budżetu gminy Mszczonów za I pół roku 2017 r. oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2016 r. i bieżące półrocze. Oprócz tego zaopiniowano także materiały na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 12 września 2017 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 12 września 2017 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji była działalność organizacji sportowych w gminie Mszczonów. Zgromadzeni dyskutowali także nad sprawami związanymi z tą tematyką.

Ryszard Stusiński

Grałem zawsze, i we wszystko

Jak czuje się człowiek, który całe życie jest sportowcem i społecznikiem? Czy Mszczonów to dobra gmina do uprawiania wielu dyscyplin sportowych? Jakie inwestycje z ostatnich lat cieszą miłośników sportu? O tym rozmawiamy z Ryszardem Stusiński, radnym Mszczonowa oraz wieloletnim zawodnikiem Mszczonowianki.

Z obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 16 sierpnia 2017 roku, odbyła się XLII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni wysłuchali sprawozdań z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 16 sierpnia 2017 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 16 sierpnia 2017 r.

Głównym tematem Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa były analizy wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2017 r.

Przyroda ma się bardzo dobrze

W gminie Mszczonów przyroda ma się bardzo dobrze

O gospodarce leśnej, wycince drzew i ustawie, wokół której zrobiło się głośno, rozmawiamy z Markiem Zientkiem, wiceprzewodniczącym Rady Miasta oraz leśnikiem z 45-letnim stażem. Przy okazji rozmowy robimy też wycieczkę po osuchowskich lasach. Pan Marek opowiada o ciekawych pod względem przyrodniczym miejscach.

Muzyka łagodzi obyczaje

Muzyka łagodzi obyczaje

Jakie znaczenie muzyka odgrywa w życiu? Czy potrafi inspirować? Jak przekłada się na pracę w samorządzie? O tym, oraz pracy w samorządzie, rozmawiamy z Markiem Baumelem, radnym Miasta Mszczonowa

W OCZEKIWANIU NA REWITALIZACJĘ

W OCZEKIWANIU NA REWITALIZACJĘ

Jakie są wrażenia po trzech latach debiutu w samorządzie? Czy udało się zrealizować założone cele? Jakie działania są jeszcze w planach? O tym rozmawiamy z Robertem Głąbińskim, radnym miasta Mszczonowa.

Z obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W poniedziałek, 3 lipca 2017 roku, odbyła się XLI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni zatwierdzili uchwały dotyczące m.in. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów Mszczonowa i Wymysłowa, zmian w uchwale budżetowej oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 3 lipca 2017 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 3 lipca 2017 r.

Głównym tematem Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa było zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Z obrad XL sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XL sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 28 czerwca 2017 roku, odbyła się XL sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni ocenili działalność Mszczonowskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2016 r. a także przyjęli szereg uchwał m.in. w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Mszczonowa oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 27 czerwca 2017 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 27 czerwca 2017 r.

Głównym tematem Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa była analiza budżetu gminy za 2016 r. Zgromadzeni radni zaopiniowali także materiały na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 21 czerwca 2017 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 21 czerwca 2017 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji była akcja letnia planowana w Mszczonowskim Ośrodku Kultury oraz Ośrodku Sportu i Rekreacji. Oprócz tego dokonano analizy projektów organizacyjnych szkół, wysłuchano sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Izb Pamięci za sześć miesięcy 2017 r.

Z obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

We wtorek, 30 maja 2017 roku, odbyła się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni wysłuchali informacji o bezrobociu na terenie gminy oraz sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Informacji. W trakcie obrad przyjęto także szereg uchwał dotyczących m.in. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 29 maja 2017 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 29 maja 2017 r.

Głównym tematem Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa była ocena działalności Gminnego Centrum Informacji za 2016 r. Zgromadzeni radni zaopiniowali także materiały na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Komisja Statutowa, 5 maja 2016 r.

Komisja Statutowa, 5 maja 2016 r.

Głównym tematem kolejnego posiedzenia Komisji Statutowej było przedstawienie propozycji nowego statutu gminy Mszczonów. Oprócz tego przedstawiona została także informacja na temat prac związanych z opracowaniem symboli gminnych.

Z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 26 kwietnia 2017 roku, odbyła się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni wysłuchali informacji o stanie dróg na terenie gminy oraz zatwierdzili uchwały dotyczące m.in. wydzierżawienia nieruchomości, zbycia działki, poboru inkasa, budżetu na  2017 r. oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 24 kwietnia 2017 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 24 kwietnia 2017 r.

Głównym tematem Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa była ocena stanu dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów. Obecni radni zaopiniowali również projekty uchwał na kolejną sesję.

Z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 12 kwietnia 2017 roku, odbyła się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni uchwalili poprawiony Program Rewitalizacji miasta Mszczonowa na lata 2016-2023 oraz wysłuchali informacji z działalności Komisji Rewizyjnej i burmistrza Mszczonowa. Obrady prowadził Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Zientek.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 10 kwietnia 2017 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 10 kwietnia 2017 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji była ocena działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury oraz działającego w jego ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku za 2016 rok.

Z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej we Mszczonowie

Z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej we Mszczonowie

W środę, 29 marca 2017 roku, odbyła się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni podjęli szereg uchwał dotyczących m.in. zmian w statucie MOPS, dostosowania sieci szkół do wymagań reformy oświaty, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego mszczonowskie błonia, zmian uchwały budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 27 marca 2017 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 27 marca 2017 r.

Głównym tematem Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa była ocena stanu sanitarnego i stanu ochrony środowiska na terenie miasta i gminy Mszczonów. Obecni radni zaopiniowali również projekty uchwał na kolejną sesję.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 22 marca 2017 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 22 marca 2017 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji była ocena działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 r. Ponadto radni zaopiniowali projekty uchwał na sesję.

Z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 22 lutego 2017 roku, odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni podjęli uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian bieżącego budżetu, korekt Wieloletniej Prognozy Finansowej, placówek edukacyjnych w gminie oraz poboru podatków w drodze inkasa. Podczas obrad dokonano także oceny bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Mszczonów. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 20 lutego 2017 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 20 lutego 2017 r.

Głównym tematem Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa była ocena stanu bezpieczeństwa w gminie oraz zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej, które dotyczyły miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, edukacji oraz kwestii finansowych.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 7 lutego 2017 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 7 lutego 2017 r.

Głównymi tematami posiedzenia Komisji było funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz kalendarz imprez sportowych w gminie Mszczonów na 2017 r. Ponadto radni zaopiniowali materiały na sesję.

Z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 25 stycznia 2017 roku, odbyła się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni podjęli uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Głównym tematem spotkania była działalność jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Mszczonów. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 25 stycznia 2017 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 25 stycznia 2017 r.

Głównym tematem Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa było zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 23 stycznia 2017 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 23 stycznia 2017 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji było dostosowanie sieci szkół gminnych do nowego systemu edukacji. Oprócz tego, podczas spotkania opracowano również plan pracy na 2017 r. 

Z obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 4 stycznia 2017 roku, odbyła się pierwsza, tegoroczna XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni podjęli uchwały m.in. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nadania nazwy ulicy w Badowo-Dańkach oraz Programu Rewitalizacji miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Obradom przewodził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 21 grudnia 2016 roku, odbyła się ostatnia, tegoroczna XXXII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni podjęli uchwały m.in. w sprawie budżetu Gminy Mszczonów i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Podczas obrad zatwierdzono również plany pracy Rady Miejskiej i Komisji Rewizyjnej RM na 2017 r. Obradom przewodził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Komisja Statutowa, 21 grudnia 2016 r.

Komisja Statutowa, 21 grudnia 2016 r.

Głównym tematem kolejnego posiedzenia Komisji Statutowej była rewitalizacja insygniów gminnych.

Komisja Statutowa, 14 grudnia 2016 r.

Komisja Statutowa, 14 grudnia 2016 r.

Głównym tematem pierwszego posiedzenia Komisji Statutowej była analiza obowiązującego Statutu Gminy Mszczonów. Podczas spotkania zaprezentowane zostały zmiany w przepisach, które spowodowały konieczność wniesienia poprawek do dokumentu.

Z obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 7 grudnia 2016 roku, odbyła się XXXI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni zapoznali się z działalnością służby zdrowia na terenie miasta i gminy Mszczonów a także podjęli uchwały  m.in. w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie a także jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia bliźniąt. Obradom przewodził Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Zientek.

W pierwszej kolejności postawię na młodzież

W pierwszej kolejności postawię na młodzież

Z nowym prezesem powiatowym OSP Waldemarem Suskim rozmawia Mateusz Milczarek.

Panie prezesie, gratuluję niewątpliwego awansu. Sprawdził się pan jako prezes gminny, teraz przed panem kolejne wyzwanie na szczeblu powiatowym. Czym zasłużył pan na zaufanie strażackiego środowiska?

Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Miejskiej, 5...

Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Miejskiej, 5 grudnia 2016 r.

Głównym tematem obrad była działalność „Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” Sp. z o.o. Podczas spotkania radni zaopiniowali także materiały na najbliższą sesję Rady Miejskiej. Projekty uchwał dotyczyły m.in. planów zagospodarowania przestrzennego oraz jednorazowego zasiłku dla rodziców bliźniąt po urodzeniu dzieci.

Z obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 23 listopada 2016 roku, odbyła się XXIX sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni podjęli szereg bieżących uchwał, m.in. w sprawie zmian budżetowych, wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, stawek podatków od środków transportu i nieruchomości, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Obradom przewodził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 21 listopada 2016 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 21 listopada 2016 r.

Głównym tematem Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa była analiza wydatków instytucji kultury za dziesięć miesięcy 2016 r. Członkowie zaopiniowali także materiały na sesję. Projekty uchwał dotyczyły m.in. rozwoju sieci wodociągowej, zmian budżetowych oraz planu gospodarki niskoemisyjnej.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 8 listopada 2016 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 8 listopada 2016 r.

Posiedzenie komisji otworzyła jej przewodnicząca, radna Barbara Gryglewska. W obradach uczestniczyli także wszyscy członkowie: radna Renata Siwiec, radny Piotr Chyła, radny Dariusz Olesiński, radny Andrzej Osial, radny Robert Głąbiński, radny Jerzy Siniarski oraz radny Krzysztof Krawczyk.

Pamięć o przeszłości buduje naszą tożsamość

Pamięć o przeszłości buduje naszą tożsamość

Z Barbarą Gryglewską, przewodniczącą Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej, emerytowaną nauczycielką historii i współorganizatorką mszczonowskich izb pamięci rozmawia Dagmara Bednarek.

Z obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W piątek, 28 października 2016 roku, odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni podjęli szereg bieżących uchwał, m.in. w sprawie zmian budżetowych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nazw ulic. Obradom przewodził Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Zientek.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 28 października 2016...

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 28 października 2016 r.

Głównymi tematami Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa były zmiany w budżecie Gminy Mszczonów, projekty uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (dostosowanie do potrzeb inwestycyjnych), likwidacja Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych (spowodowana nowelizacją ustawodawstwa), konieczność zmiany statutu Gminy, wycofanie z porządku sesji dwóch uchwał podatkowych oraz problemu niebezpiecznych poboczy drogowych we wsi Świnice.

Wiceprzewodniczący RM Marek Zientek

Leśnik to nie zawód lecz powołanie

Z Markiem Zientkiem, wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Mszczonowie, a zarazem leśniczym leśnictwa Osuchów w Nadleśnictwie Grójec, rozmawia Łukasz Nowakowski.

Z obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 7 września 2016 roku, odbyła się XXVI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni ocenili działalność OSiR, a także działalność organizacji sportowych na terenie miasta i gminy Mszczonów. Ponadto radni podjęli szereg bieżących uchwał. Wysłuchali także informacji z wykonania budżetu gminy oraz placówek podległych za I półrocze 2016 roku.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 31 sierpnia 2016 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 31 sierpnia 2016 r.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa otworzył jej Przewodniczący radny Ryszard Stusiński. W obradach uczestniczyli także: Wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński,  radny Robert Głąbiński, radny Marek Baumel, radny Waldemar Suski, radna Renata Siwiec, radny Dariusz Olesiński, radny Mirosław Wirowski i radny Andrzej Osial.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa oraz Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 24 sierpnia 2016r

Wspólne posiedzenie komisji otworzył przewodniczący RM Łukasz Koperski.
W połączonej komisji uczestniczyli: wiceprzewodniczący RM Marek Zientek, radny Ryszard Stusiński, radna Barbara Gryglewska,  radny Robert Głąbiński, radny Marek Baumel, radny Waldemar Suski, radna Renata Siwiec, radny Dariusz Olesiński, radny Mirosław Wirowski, radny Jerzy Siniarski, radny Krzysztof Krawczyk.

ROWEROWO - TANIO, ZDROWO, ZAWSZE MODNIE I WYGODNIE

Receptę na tanią, zdrową i rodzinną formę spędzenia wolnego czasu zdradza Łukasz Koperski, przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie.

Z obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 27 lipca 2016 roku, odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni podjęli szereg bieżących uchwał oraz wysłuchali informacji z działalności burmistrza Mszczonowa między sesjami.

Z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 29 czerwca 2016 roku, odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie podczas której radni wysłuchali informacji z działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz jednomyślnie udzielili absolutorium dla burmistrza Mszczonowa.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 22 czerwca 2016r

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 22 czerwca 2016r

Posiedzenie komisji otworzył radny Ryszard Stusiński, jako przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa.
W komisji uczestniczyli także: przewodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący Marek Zientek, wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński,  radny Robert Głąbiński, radny Marek Baumel, radny Waldemar Suski, radna Renata Siwiec, radny Jerzy Siniarski, radny Mirosław Wirowski.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 20 czerwca 2016r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 20 czerwca 2016r.

Posiedzenie komisji otworzyła radna Barbara Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli także: radna Renata Siwiec, radny Dariusz Olesiński, radny Andrzej Osial, radny Robert Głąbiński oraz radny Krzysztof Krawczyk.

Ryszard Stusiński

Razem działamy na rzecz Mszczonowa

Z Ryszardem Stusińskim, przewodniczącym Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa rozmawia Łukasz Nowakowski.

Komisja

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 31 maja 2016r

Posiedzenie komisji otworzył radny Ryszard Stusiński, jako przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa.
W komisji uczestniczyli także: przewodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący Marek Zientek, wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński,  radny Robert Głąbiński, radny Marek Baumel, radny Waldemar Suski, radna Renata Siwiec, radny Jerzy Siniarski, radny Mirosław Wirowski.

Z obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 1 czerwca 2016 roku, odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni wysłuchali informacji z oceny stanu bezrobocia na terenie powiatu żyrardowskiego ze szczególnym uwzględnieniem gminy Mszczonów oraz sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie. Rada Miejska podjęła również szereg bieżących uchwał.

Radny Marek Baumel

Ożywiamy nasz Mszczonów

Z radnym Markiem Baumelem rozmawia Łukasz Nowakowski

Panie Marku,  24 lutego 2016 roku Rada Miejska Mszczonowa podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa  na lata 2016- 2023.
Na czym polegać ma ten program i jakie będą jego korzyści dla mieszkańców?

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 17 maja 2016r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 17 maja 2016r.

Posiedzenie komisji otworzyła radna Barbara Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli także: radna Renata Siwiec, radny Piotr Chyła,  radny Dariusz Olesiński, radny Jerzy Siniarski, radny Andrzej Osial, radny Robert Głąbiński oraz radny Krzysztof Krawczyk.

Z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 27 kwietnia 2016 roku, odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni wysłuchali informacji z oceny stanu dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów oraz podjęli bieżące uchwały.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 20 kwietnia 2016r

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 20 kwietnia 2016r

Posiedzenie komisji otworzył radny Ryszard Stusiński, jako przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa.
W komisji uczestniczyli także: wiceprzewodniczący Marek Zientek, wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński,  radny Robert Głąbiński, radny Marek Baumel, radny Waldemar Suski, radna Renata Siwiec, radny Jerzy Siniarski, , radny Dariusz Olesiński, radny Mirosław Wirowski, radny Andrzej Osial.

Łukasz Koperski

Stanowcze NIE dla budowy linii 400kV w Mszczonowie

Z Łukaszem Koperskim, przewodniczącym Rady Miejskiej w Mszczonowie rozmawia Łukasz Nowakowski

Panie Przewodniczący podczas XXI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie, która odbyła się 31 marca bieżącego roku wszyscy radni zagłosowali przeciwko poprowadzeniu przez gminę Mszczonów dwutorowej linii elektro-energetycznej 400kV Kozienice – Ołtarzew.
Czy budowa tego typu inwestycji jest faktycznie realna?

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa oraz Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 13 kwietnia 2016r

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący RM Marek Zientek, wiceprzewodniczący Andrzej Osiński,  radny Ryszard Stusiński, radna Barbara Gryglewska, radny Jerzy Siniarski, radny Robert Głąbiński, radny Marek Buamel, radny Waldemar Suski, radna Renata Siwiec, radny Dariusz Olesiński, radny Mirosław Wirowski, radny Andrzej Osial oraz radny Krzysztof Krawczyk.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 12 kwietnia 2016r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 12 kwietnia 2016r.

Posiedzenie komisji otworzyła radna Barbara Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli także: radna Renata Siwiec, radny Piotr Chyła,  radny Dariusz Olesiński, radny Jerzy Siniarski, radny Andrzej Osial, radny Robert Głąbiński oraz radny Krzysztof Krawczyk.

Z obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W czwartek, 31 marca 2015 roku, odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni wysłuchali informacji z oceny stanu ochrony środowiska na terenie powiatu żyrardowskiego ze szczególnym uwzględnieniem miasta i gminy Mszczonów. Ponadto radni podjęli szereg bieżących uchwał, w tym uchwałę w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

komisja

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa oraz Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 23 marca 2016r

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący RM Marek Zientek, wiceprzewodniczący Andrzej Osiński,  radny Ryszard Stusiński, radna Barbara Gryglewska, radny Jerzy Siniarski, radny Robert Głąbiński, radny Marek Buamel, radny Waldemar Suski, radna Renata Siwiec, radny Dariusz Olesiński, radny Mirosław Wirowski, radny Andrzej Osial oraz radny Krzysztof Krawczyk.

Barbara Gryglewska

Rok okrągłych rocznic

Z radną Barbarą Gryglewską, przewodniczącą Komisji Oświaty i Spraw Społecznych rozmawia Łukasz Nowakowski

Pani Przewodnicząca na wstępie chciałbym poruszyć temat, który od kilku miesięcy wywołuje wiele emocji nie tylko w naszej gminie ale i całej Polsce. Mam tu na myśli uruchomienie rządowego programu wsparcia dla rodzin 500+. Na czym polega niniejszy program?

Komisja Oświaty

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 3 marca 2016r.

Posiedzenie komisji otworzyła radna Barbara Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli także: radna Renata Siwiec, radny Piotr Chyła,  radny Dariusz Olesiński, radny Jerzy Siniarski, radny Andrzej Osial, radny Robert Głąbiński oraz radny Krzysztof Krawczyk.

Z obrad XX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 24 lutego 2016 roku, odbyła się XX sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie podczas której radni wysłuchali informacji na temat oceny stanu  bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Mszczonów, a także podjęli bieżące uchwały.

Komisja

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa oraz Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 22 lutego 2016r

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący RM Marek Zientek,  radny Ryszard Stusiński, radna Barbara Gryglewska, radny Jerzy Siniarski, radny Robert Głąbiński, radny Marek Buamel, radny Waldemar Suski, radna Renata Siwiec, radny Dariusz Olesiński, radny Mirosław Wirowski, radny Andrzej Osial oraz radny Krzysztof Krawczyk.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 15 lutego 2016r

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 15 lutego 2016r

Posiedzenie komisji otworzyła radna Barbara Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli także radna Renata Siwiec, radny Dariusz Olesiński, radny Andrzej Osial oraz radny Robert Głąbiński.

Z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 27 stycznia 2016 roku, odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie podczas której radni wysłuchali informacji na temat oceny stanu  bezpieczeństwa pożarowego na terenie miasta i gminy Mszczonów, a także podjęli bieżące uchwały.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 26 stycznia 2016r

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 26 stycznia 2016r

Posiedzenie komisji otworzył radny Ryszard Stusiński, jako przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa.
W komisji uczestniczyli także: przewodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący Marek Zientek, wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński,  radny Robert Głąbiński, radny Marek Baumel, radny Waldemar Suski, radna Renata Siwiec, radny Jerzy Siniarski, radna Barbara Gryglewska, radny Dariusz Olesiński, radny Mirosław Wirowski, radny Andrzej Osial.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 25 stycznia 2016r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 25 stycznia 2016r.

Posiedzenie komisji otworzyła radna Barbara Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli także: radny Piotr Chyła, radna Renata Siwiec, radny Dariusz Olesiński, radny Jerzy Siniarski, radny Andrzej Osial, radny Robert Głąbiński oraz radny Krzysztof Krawczyk.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 18 grudnia 2015r

Posiedzenie komisji otworzył radny Ryszard Stusiński, jako przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa.
W komisji uczestniczyli także: wiceprzewodniczący Marek Zientek, wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński,  radny Robert Głąbiński, radny Marek Baumel, radny Waldemar Suski, radna Renata Siwiec, radny Jerzy Siniarski, radny Dariusz Olesiński, radny Mirosław Wirowski, radny Andrzej Osial.

Radny Mirosław Wirowski

Nobilitują mnie mszczonowskie korzenie

Z radnym Mirosławem Wirowskim, rozmawia Łukasz Nowakowski.

Panie Mirosławie, jest Pan niezaprzeczalnie osobą publiczną w Mszczonowie. Proszę jednak powiedzieć kilka słów o sobie by przedstawić się tym, którzy Pana jeszcze nie znają.

Z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W poniedziałek 21 grudnia 2015 roku odbyła się XVIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni podjęli szereg bieżących uchwał w tym m.in. uchwały budżetowej gminy Mszczonów na rok 2016, uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także uchwały dotyczącej zmian w tegorocznym budżecie.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 14 grudnia 2015r

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 14 grudnia 2015r

Posiedzenie komisji otworzył radny Ryszard Stusiński, jako przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa.
W komisji uczestniczyli także: przewodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący Marek Zientek, wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński,  radny Robert Głąbiński, radny Marek Baumel, radny Waldemar Suski, radna Renata Siwiec, radna Barbara Gryglewska, radny Jerzy Siniarski, radny Dariusz Olesiński, radny Mirosław Wirowski, radny Andrzej Osial.

Z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

We wtorek 15 grudnia 2015 roku, odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni podjęli szereg bieżących uchwał, w tym zatwierdzili gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 9 grudnia 2015r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 9 grudnia 2015r.

Posiedzenie komisji otworzyła radna Barbara Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli także: radna Renata Siwiec, radny Dariusz Olesiński, radny Jerzy Siniarski, radny Andrzej Osial, radny Robert Głąbiński oraz radny Krzysztof Krawczyk.

Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę 18 listopada 2015 roku, odbyła się XVI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni wysłuchali informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny. Ponadto Rada Miejska pozytywnie zaopiniowała informację z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie oraz Mszczonowskiego Ośrodka Kultury za trzy kwartały 2015 roku. Radni przyjęli także szereg bieżących uchwał.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 10 listopada 2015r

Posiedzenie komisji otworzył radny Ryszard Stusiński, jako przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa.
W komisji uczestniczyli także: wiceprzewodniczący Marek Zientek, wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński,  radny Robert Głąbiński, radny Marek Baumel, radny Waldemar Suski, radna Renata Siwiec, radny Jerzy Siniarski, radny Dariusz Olesiński, radny Mirosław Wirowski, radny Andrzej Osial.

Radny Robert Głąbiński

Z PASJĄ DLA MIESZKAŃCÓW

Z  najmłodszym stażem radnym Robertem Głąbińskim rozmawia Łukasz Nowakowski.

Panie Robercie w wyborach samorządowych w listopadzie 2014 roku po raz pierwszy  uzyskał Pan mandat radnego Rady Miejskiej Mszczonowa, proszę przedstawić się naszym czytelnikom.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 9 listopada 2015r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 9 listopada 2015r.

Posiedzenie komisji otworzyła radna Barbara Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli także: radna Renata Siwiec, radny Dariusz Olesiński, radny Jerzy Siniarski, radny Andrzej Osial, radny Robert Głąbiński oraz radny Krzysztof Krawczyk.

XV sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę 28 października 2015 roku, odbyła się XV sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni podjęli szereg bieżących uchwał oraz dyskutowali na tematy dotyczące ich okręgów wyborczych.

Komisja Oświaty

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 27 października 2015r.

Posiedzenie komisji otworzyła radna Barbara Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli także: radna Renata Siwiec, radny Dariusz Olesiński, radny Andrzej Osial, radny Robert Głąbiński oraz radny Krzysztof Krawczyk.

 Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 21października 2015r

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 21października 2015r

Posiedzenie komisji otworzył radny Ryszard Stusiński, jako przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa.
W komisji uczestniczyli także: przewodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący Marek Zientek, wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński,  radny Robert Głąbiński, radny Marek Baumel, radny Waldemar Suski, radna Renata Siwiec, radna Barbara Gryglewska, radny Jerzy Siniarski, radny Dariusz Olesiński, radny Mirosław Wirowski, radny Andrzej Osial.

 

 Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 21października 2015r

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 21października 2015r

Posiedzenie komisji otworzył radny Ryszard Stusiński, jako przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa.
W komisji uczestniczyli także: przewodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący Marek Zientek, wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński,  radny Robert Głąbiński, radny Marek Baumel, radny Waldemar Suski, radna Renata Siwiec, radna Barbara Gryglewska, radny Jerzy Siniarski, radny Dariusz Olesiński, radny Mirosław Wirowski, radny Andrzej Osial.

 

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 14 października 2015r

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 14 października 2015r

Posiedzenie komisji otworzył radny Ryszard Stusiński, jako przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa.
W komisji uczestniczyli także: przewodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący Marek Zientek, wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński,  radny Robert Głąbiński, radny Marek Baumel, radny Waldemar Suski, radna Renata Siwiec, radna Barbara Gryglewska, radny Jerzy Siniarski, radny Dariusz Olesiński, radny Mirosław Wirowski, radny Andrzej Osial.

Radny Dariusz Olesiński

Razem pracujemy na sukces Mszczonowa

Z radnym Dariuszem Olesińskim, członkiem Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty i Spraw Społecznych rozmawia Łukasz Nowakowski.

XIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę 30 września 2015 roku, odbyła się XIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni ocenili działalność OSiR, a także działalność sportu na terenie miasta i gminy Mszczonów. Ponadto, radni podjęli szereg bieżących uchwał. Radni wysłuchali także informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku oraz w placówkach podległych gminie Mszczonów.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 22 września 2015r

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 22 września 2015r

Posiedzenie komisji otworzył radny Ryszard Stusiński, jako przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa.
W komisji uczestniczyli także: przewodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński,  radny Robert Głąbiński, radny Marek Baumel, radny Waldemar Suski, radna Renata Siwiec, radna Barbara Gryglewska, radny Dariusz Olesiński, radny Mirosław Wirowski, radny Andrzej Osial, radny Krzysztof Krawczyk, radny Piotr Chyła.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 21 września 2015r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 21 września 2015r.

Posiedzenie komisji otworzyła radna Barbara Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli także: radna Renata Siwiec, radny Piotr Chyła, radny Dariusz Olesiński, radny Andrzej Osial, radny Robert Głąbiński oraz radny Krzysztof Krawczyk.

Przedmiotem posiedzenia komisji były kwestie związane ze sportem na terenie miasta i gminy Mszczonów. Ponadto radni wysłuchali informacji dotyczącej przygotowań do obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę 26 sierpnia 2015 roku, odbyła się XII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni przyjęli sprawozdanie z działalności komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi za 2014 rok i pierwsze półrocze 2015 roku oraz sprawozdanie z działalności MOPS. Ponadto, Rada Miejska podjęła szereg bieżących uchwał.

Radny Krzysztof Krawczyk

Dbamy o standard życia naszych mieszkańców

Z radnym Krzysztofem Krawczykiem, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mszczonowie rozmawia Łukasz Nowakowski

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 24 sierpnia 2015r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 24 sierpnia 2015r.

Posiedzenie komisji otworzyła radna Barbara Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli także: radna Renata Siwiec, radny Waldemar Suski, radny Dariusz Olesiński, radny Jerzy Siniarski, radny Andrzej Osial, radny Robert Głąbiński oraz radny Krzysztof Krawczyk.

Radny Waldemar Suski

Bo człowiek bez pasji nudzi swoją duszę

Z Waldemarem Suskim, radnym Rady Miejskiej i prezesem Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego OSP w Mszczonowie rozmawia Łukasz Nowakowski.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 19 sierpnia 2015r

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 19 sierpnia 2015r

Posiedzenie komisji otworzył radny Ryszard Stusiński, jako przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa.
W komisji uczestniczyli także: przewodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący RM Marek Zientek,  radny Robert Głąbiński, radny Marek Baumel, radny Waldemar Suski, radna Renata Siwiec, radny Dariusz Olesiński, radny Mirosław Wirowski, radny Andrzej Osial.

Z obrad XI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W poniedziałek, 27 lipca 2015 roku, odbyła się XI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni podjęli szereg bieżących uchwał oraz wysłuchali informacji z działalności burmistrza Mszczonowa między sesjami.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 27 lipca 2015r

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 27 lipca 2015r

Posiedzenie komisji otworzył radny Ryszard Stusiński, jako przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa.
W komisji uczestniczyli także: przewodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący RM Marek Zientek, wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński,  radny Robert Głąbiński, radny Marek Baumel, radny Waldemar Suski, radna Renata Siwiec, radny Dariusz Olesiński, radny Jerzy Siniarski, radny Mirosław Wirowski, radny Andrzej Osial, radny Krzysztof Krawczyk.

Powitanie gości podczas obrad X sesji Rady Miejskiej w...

Z obrad X sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

We wtorek, 30 czerwca 2015 roku, odbyła się X sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, na której radni wysłuchali m.in. sprawozdania z działalności „Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” w Żyrardowie, a także informacji na temat działalności służby zdrowia na terenie miasta i gminy Mszczonów. Ponadto radni jednomyślnie udzielili absolutorium dla burmistrza Mszczonowa.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 24 czerwca 2015r

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 24 czerwca 2015r

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński,  radny Robert Głąbiński, radny Marek Baumel, radny Waldemar Suski, radna Renata Siwiec, radny Dariusz Olesiński, radny Mirosław Wirowski, radny Andrzej Osial, radny Krzysztof Krawczyk oraz radny Ryszard Stusiński, jako przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 23 czerwca 2015

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 23 czerwca 2015

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radna Renata Siwiec, radny Krzysztof Krawczyk, radny Dariusz Olesiński, radny Andrzej Osial, radny Robert Głąbiński oraz  radna Barbara Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

Radny Piotr Chyła

Mszczonów kulturą stoi

Z Piotrem Chyłą, wiceprzewodniczącym Komisji Oświaty i Spraw Społecznych rozmawia Łukasz Nowakowski.

Samorządowy JARMARK na 25-lecie

Samorządowy JARMARK na 25-lecie

Drugi dzień tegorocznego Jarmarku Mszczonowskiego- niedziela 14 czerwca- poświęcony został w całości obchodom 25-lecia samorządności. „Wolny-Samorządny”- tak nazwany został cykl imprez oraz uroczystości, jaki przez blisko półtora miesiąca trwał w Gminie Mszczonów.

Z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W czwartek, 28 maja 2015 roku, odbyła się IX sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni wysłuchali informacji z oceny stanu bezrobocia na terenie powiatu żyrardowskiego ze szczególnym uwzględnieniem gminy Mszczonów oraz sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie. Rada Miejska podjęła również szereg bieżących uchwał.

Tak świętowano 25-lecie  samorządności w Mszczonowie

Tak świętowano 25-lecie samorządności w Mszczonowie

W Mszczonowie trwają  uroczyste obchody 25-lecia działalności samorządu. Cykl uroczystości i imprez koordynowany przez Gminne Centrum Informacji, zatytułowany  „Wolny -Samorządny”, rozpoczął się 3 maja, podczas obchodów Święta Narodowego, a  zakończy w trakcie dwudniowego Jarmarku Mszczonowskiego 13-14.06.  Rocznicowa Sesja Rady Miejskiej- będąca częścią  oficjalnych obchodów -   odbyła się   28 maja.

VIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie.

Z obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 29 kwietnia 2015 roku, odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni wysłuchali informacji z oceny stanu dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów oraz podjęli bieżące uchwały.

Łukasz Koperski, przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie

25 lat Wolnego Samorządu- mamy powody do dumy

Z przewodniczącym Rady Miejskiej Łukaszem Koperskim rozmawia Mateusz Milczarek.

Panie Przewodniczący, od wyborów samorządowych minęło pół roku, a dopiero teraz jest okazja, aby się  spotkać i porozmawiać  na tematy dotyczące zarówno właśnie rozpoczętej kadencji, jak też –na co mam nadzieję-   podsumować  w końcu wyborcze wyniki.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 27 kwietnia 2015r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 27 kwietnia 2015r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radna Renata Siwiec, radny Krzysztof Krawczyk, radny Jerzy Siniarski, radny Robert Głąbiński, radny Dariusz Olesiński, radny Andrzej Osial, radny Piotr Chyła oraz radna Barbara Gryglewska jako przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 22 kwietnia 2015r

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 22 kwietnia 2015r

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący RM Marek Zientek, wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński,  radny Jerzy Siniarski, radny Robert Głąbiński, radny Marek Baumel, radny Waldemar Suski, radna Renata Siwiec, radny Dariusz Olesiński, radny Mirosław Wirowski, radny Andrzej Osial, radna Barbara Gryglewska, radny Krzysztof Krawczyk oraz radny Ryszard Stusiński, jako przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa.

Radny Jerzy Siniarski

Drogi stanowią bezwzględny priorytet

Na temat bieżących wydarzeń, rozmawiamy z Jerzym Siniarskim, wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 8 kwietnia 2015r

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 8 kwietnia 2015r

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący RM Marek Zientek, wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński,  radny Jerzy Siniarski, radny Robert Głąbiński, radny Marek Baumel, radny Waldemar Suski, radna Renata Siwiec, radny Dariusz Olesiński, radny Mirosław Wirowski, radny Andrzej Osial oraz radny Ryszard Stusiński, jako przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa.

Otwarcia obrad dokonał przewodniczący Rady Miejskiej...

Z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 25 marca 2015 roku, odbyła się VII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni wysłuchali informacji z oceny stanu ochrony środowiska na terenie powiatu żyrardowskiego ze szczególnym uwzględnieniem miasta i gminy Mszczonów. Ponadto radni podjęli szereg bieżących uchwał, w tym uchwałę w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 24 marca 2015r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 24 marca 2015r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radna Renata Siwiec, radny Krzysztof Krawczyk, radny Jerzy Siniarski, radny Robert Głąbiński, radny Dariusz Olesiński, radny Andrzej Osial, radny Piotr Chyła oraz radna Barbara Gryglewska jako przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

Radna Barbara Gryglewska

Dom Maklakiewiczów znów emanuje muzyką

Na tematy związane z bieżącą działalnością Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów rozmawiamy z radną Barbarą Gryglewską, emerytowaną nauczycielką historii, lokalną działaczką, współorganizatorką wielu wydarzeń historycznych oraz współtwórczynią Izby.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 18 marca 2015r

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 18 marca 2015r

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący RM Marek Zientek, wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński,  radny Jerzy Siniarski, radny Robert Głąbiński, radny Marek Buamel, radny Waldemar Suski, radna Renata Siwiec, radny Dariusz Olesiński, radny Mirosław Wirowski, radny Andrzej Osial oraz radny Ryszard Stusiński, jako przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa.

Przewodniczący RM Łukasz Koperski wraz z...

Z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 4 marca 2015 roku, odbyła się VI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie na której radni wysłuchali informacji na temat stanu  przeciwpożarowego oraz bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Mszczonów, a także podjęli bieżące uchwały.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa oraz Komisja Oświaty...

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa oraz Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 2 marca 2015r

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący RM Marek Zientek, wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, radny Ryszard Stusiński, radna Barbara Gryglewska, radny Jerzy Siniarski, radny Robert Głąbiński, radny Marek Buamel, radny Waldemar Suski, radna Renata Siwiec, radny Dariusz Olesiński, radny Mirosław Wirowski, radny Andrzej Osial, radny Krzysztof Krawczyk oraz radny Piotr Chyła.

W pełni wykorzystujemy dane nam szanse

Z Andrzejem Osińskim, wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Mszczonowie rozmawia Łukasz Nowakowski.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 11 lutego 2015r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: wiceprzewodniczący RM Marek Zientek, radna Renata Siwiec, radny Krzysztof Krawczyk, radny Jerzy Siniarski, radny Robert Głąbiński, radny Dariusz Olesiński, radny Piotr Chyła oraz radna Barbara Gryglewska jako przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

Racjonalna polityka finansowa gwarancją stabilności i sukcesu samorządu

Z Markiem Zientkiem, wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Mszczonowie oraz członkiem Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa rozmawia Łukasz Nowakowski.

Powołaliśmy zespoły ekspertów

Z Ryszardem Stusińskim, przewodniczącym Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa rozmawia Łukasz Nowakowski.

Obrady otworzył Łukasz Koperski, przewodniczący RM

Z obrad V sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 21 stycznia 2015 roku, odbyła się V sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, na której radni podjęli szereg bieżących uchwał, w tym uchwałę budżetową gminy Mszczonów na rok 2015 oraz uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2015- 2023. Ponadto, radni wysłuchali informacji z działalności burmistrza Mszczonowa w okresie między sesjami.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 14 stycznia 2015r

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący RM Marek Zientek, wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, radny Jerzy Siniarski, radny Robert Głąbiński, radny Marek Buamel, radny Waldemar Suski, radna Renata Siwiec, radny Dariusz Olesiński, radny Mirosław Wirowski, radny Andrzej Osial  oraz radny Ryszard Stusiński, jako przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 13 stycznia 2015r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radna Renata Siwiec, radny Krzysztof Krawczyk, radny Jerzy Siniarski, radny Robert Głąbiński, radny Dariusz Olesiński, radny Piotr Chyła oraz radna Barbara Gryglewska jako przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

Obradom przewodniczył Marek Zientek, wiceprzewodniczący RM

Z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

We wtorek, 30 grudnia 2014 roku, odbyła się IV sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, na której radni podjęli szereg bieżących uchwał oraz wysłuchali informacji z działalności burmistrza Mszczonowa w okresie między sesjami.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 22 grudnia 2014 r

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący RM Marek Zientek, wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, radny Robert Głąbiński, radny Marek Buamel, radny Waldemar Suski, radna Renata Siwiec, radny Dariusz Olesiński, radny Mirosław Wirowski, radny Andrzej Osial  oraz radny Ryszard Stusiński, jako przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa.

Z obrad III sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W piątek 12 grudnia 2014 roku, odbyła się III sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni podjęli szereg uchwał dotyczących m.in. diet dla radnych Rady Miejskiej, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Ponadto, radni zatwierdzili zmiany w budżecie gminy Mszczonów na rok 2014.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 10 grudnia 2014 r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, radny Jerzy Siniarski, radny Robert Głąbiński, radny Marek Buamel, radny Waldemar Suski, radna Renata Siwiec, radny Dariusz Olesiński, radny Mirosław Wirowski  oraz radny Ryszard Stusiński, jako przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa.

Obrady II sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad II sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę 3 grudnia 2014 roku, odbyła się II sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której powołano stałe komisje Rady Miejskiej w Mszczonowie określając przedmiot ich działania oraz składy osobowe. Ponadto, podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Mszczonowa oraz wytypowano w drodze głosowania delegata reprezentującego gminę Mszczonów w Związku Gmin Mazowsza Zachodniego.

Zdjęcie nowozaprzysiężonych władz samorządowych Mszczonowa

Inauguracyjna sesja mszczonowskiego samorządu

Sesja inauguracyjna VII kadencji Rady Miejskiej Mszczonowa odbyła się 27 listopada 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Udział w posiedzeniu oprócz nowo wybranych radnych i burmistrza Józefa Grzegorza Kurka wzięli: miejscowi kapłani, przedstawiciele gminnych jednostek organizacyjnych gminy oraz naczelnicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego.

Z obrad LI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W piątek 7 listopada 2014 roku, odbyła się LI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, będąca ostatnią sesją VI kadencji RM przypadającej na lata 2010-2014.
Podczas obrad radni wysłuchali informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu.

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego oraz Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy, 6 listopada 2014r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący Andrzej Osiński, radny Ryszard Stusiński, radny Jerzy Siniarski, radny Marek Baumel, radny Krzysztof Krawczyk, radny Waldemar Suski oraz radny Marek Zientek, jako przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego.
 

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, 4 listopada 2014r

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radny Dariusz Olesiński, radny Andrzej Osial, radny Zdzisław Banasiak, radny Marek Baumel oraz radny Jerzy Siniarski, jako przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego.
 

Komisja Oświaty, Sportu i Młodzieży, 30 października 2014r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, radna Renata Siwiec, radny Waldemar Suski, radny Marek Baumel, radny Andrzej Osial, radny Dariusz Olesiński oraz radna Barbara Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu i Młodzieży.

Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, 28 października 2014r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radna Barbara Gryglewska, radna Renata Siwiec, radny Krzysztof Krawczyk, radny Waldemar Suski, radny Ryszard Stusiński, radny Dariusz Olesiński oraz radny Piotr Chyła, jako przewodniczący Komisji Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy 22.10.2014r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący RM Marek Zientek, wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, radny Jerzy Siniarski oraz radny Ryszard Stusiński, jako przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy.

Z obrad L sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę 8 października 2014 roku, odbyła się jubileuszowa, L sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni wysłuchali m.in. sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku oraz w placówkach podległych gminie, a także podjęli szereg bieżących uchwał.

Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania

Z Łukaszem Koperskim , przewodniczącym Rady Miejskiej w Mszczonowie  na tematy związane z podsumowaniem kadencji Rady Miejskiej 2010-2014 rozmawia Łukasz Nowakowski.

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego, 7 października 2014.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz Koperski, radny Jerzy Siniarski, radny Krzysztof Krawczyk, radny Marek Baumel, radny Waldemar Suski oraz radny Marek Zientek, jako przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego.

Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, 25 września 2014r.

W wyjazdowej komisji uczestniczyli: radna Barbara Gryglewska, radna Renata Siwiec, radny Krzysztof Krawczyk, radny Waldemar Suski, radny Ryszard Stusiński, radny Dariusz Olesiński oraz radny Piotr Chyła, jako przewodniczący Komisji Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.

 

 

Komisje Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy 17.09.2014r, 25.09. 2014r.

W posiedzeniach komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący RM Marek Zientek, wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, radny Jerzy Siniarski, radny Piotr Chyła oraz radny Ryszard Stusiński, jako przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy.

 

Łukasz Koperski, jako przewodniczący Rady Miejskiej...

Z obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

We wtorek 2 września 2014 roku, odbyła się XLIX sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni ocenili działalność OSiR, a także działalność sportu na terenie miasta i gminy Mszczonów. Ponadto, radni podjęli szereg bieżących uchwał.

Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, 22 sierpnia 2014r

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radna Barbara Gryglewska, radna Renata Siwiec, radny Krzysztof Krawczyk, radny Waldemar Suski, radny Ryszard Stusiński oraz radny Piotr Chyła, jako przewodniczący Komisji Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Otwarcie obrad Z obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę 20 sierpnia 2014 roku, odbyła się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni przyjęli sprawozdanie z działalności komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi za 2013 rok i pierwsze półrocze 2014 roku oraz sprawozdanie z działalności MOPS. Ponadto, Rada Miejska podjęła szereg bieżących uchwał.

Komisja Oświaty, Sportu i Młodzieży, 19 sierpnia 2014r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, radna Renata Siwiec, radny Waldemar Suski, radny Dariusz Olesiński oraz radna Barbara Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu i Młodzieży.

Połączone Komisje Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy oraz Budżetu i Mienia Komunalnego, 18 sierpnia 2014r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, radny Krzysztof Krawczyk, radny Marek Baumel, radny Waldemar Suski, radny Jerzy Siniarski, radny Piotr Chyła oraz radny Marek Zientek, jako przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego.
 

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, 14 sierpnia 2014r

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, radny Dariusz Olesiński, radny Andrzej Osial, radny Marek Baumel oraz radny Jerzy Siniarski, jako przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego.

Historia kształtuje naszą tożsamość

Na tematy związane z działalnością Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego oraz funkcjonowaniem Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów oraz Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej rozmawiamy z radną Barbarą Gryglewską, emerytowaną nauczycielką historii, a zarazem współtwórczynią obu Izb.

Jesteśmy stabilną i wiarygodną gminą

Z Markiem Zientkiem, wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Mszczonowie, a zarazem przewodniczącym Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego rozmawia Łukasz Nowakowski.

Panie przewodniczący podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej, radni jednogłośnie udzielili absolutorium burmistrzowi Józefowi Grzegorzowi Kurkowi za prawidłowe wykonanie budżetu w roku 2013. Proszę powiedzieć jaki był miniony rok finansowy dla mszczonowskiego samorządu?

Otwarcie obrad

Z obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę 25 czerwca 2014 roku, odbyła się XLVII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni jednomyślnie udzielili absolutorium burmistrzowi Mszczonowa Józefowi Grzegorzowi Kurkowi, a także wysłuchali informacji z działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie.

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego, 24 czerwca 2014r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz Koperski, radny Jerzy Siniarski, radny Krzysztof Krawczyk, radny Marek Baumel oraz radny Waldemar Suski, jako wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego.

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, 23 czerwca 2014r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli radny Dariusz Olesiński, radny Marek Baumel, radny Zdzisław Banasiak, oraz radny Jerzy Siniarski, jako przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego.
 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy, 18 czerwca 2014 roku.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący Marek Zientek, wiceprzewodniczący Andrzej Osiński, radny Jerzy Siniarski oraz radny Ryszard Stusiński, jako przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy.
 

Komisja Oświaty, Sportu i Młodzieży, 17 czerwca 2014r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, radna Renata Siwiec, radny Andrzej Osial, radny Waldemar Suski, radny Marek Baumel, radny Dariusz Olesiński oraz radna Barbara Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu i Młodzieży.
 

Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, 16 czerwca 2014r

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radna Barbara Gryglewska, radna Renata Siwiec, radny Krzysztof Krawczyk, radny Waldemar Suski, radny Ryszard Stusiński, radny Dariusz Olesiński oraz radny Piotr Chyła, jako przewodniczący Komisji Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Priorytetem są nasi mieszkańcy

Z radną Renatą Siwiec, wiceprzewodniczącą Komisji Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, a także członkiem Komisji Oświaty, Sportu i Młodzieży i Komisji Rewizyjnej rozmawia Łukasz Nowakowski

Komisja Oświaty, Sportu i Młodzieży, 6 czerwca 2014r.

W wyjazdowym posiedzeniu komisji uczestniczyli: radna Renata Siwiec, radny Waldemar Suski, radny Andrzej Osial, radny Dariusz Olesiński, radny Marek Baumel oraz radna Barbara Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu i Młodzieży.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy, 4 czerwca 2014 roku.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący Andrzej Osiński, radny Jerzy Siniarski, radny Piotr Chyła oraz radny Ryszard Stusiński, jako przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy.

Komentarz miesiąca

Panie Przewodniczący ostatnie tygodnie obfitowały w wiele znaczących wydarzeń, które w perspektywie czasu bezwzględnie rzutować będą na rozwój gminy Mszczonów jak i całego regionu.
Mam tu na myśli zapowiedzianą przez firmy Global Parks Poland oraz
Wund Gruppe, budowę na terenie gminy Mszczonów najnowocześniejszego i największego Aquaparku w Europie Środkowo- Wschodniej.
Proszę powiedzieć jakie znaczenie dla lokalnej społeczności ma perspektywa powstania takiego obiektu.

Powitanie zaproszonych gości

Z obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 21 maja 2014 roku, odbyła się XLVI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni wysłuchali informacji z oceny stanu bezrobocia na terenie powiatu żyrardowskiego ze szczególnym uwzględnieniem gminy Mszczonów oraz sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie. Rada Miejska podjęła również szereg bieżących uchwał.

Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, 22 maja 2014r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radna Barbara Gryglewska, radna Renata Siwiec, radny Krzysztof Krawczyk, radny Waldemar Suski, radny Ryszard Stusiński oraz radny Piotr Chyła, jako przewodniczący Komisji Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Połączone Komisje Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Budżetu i Mienia Komunalnego, 19 maja 2014r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz Koperski, radny Krzysztof Krawczyk, radny Marek Baumel, radny Waldemar Suski, radny Dariusz Olesiński, radny Andrzej Osial, radny Marek Baumel, radny Zdzisław Banasiak radny oraz radny Jerzy Siniarski, jako wiceprzewodniczący Komisje Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego.

Komisja Oświaty, Sportu i Młodzieży 16 maja 2014r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, radna Renata Siwiec, radny Waldemar Suski, radny Dariusz Olesiński, radny Marek Baumel, radny Andrzej Osial oraz radna Barbara Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu i Młodzieży.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy, 7 maja oraz 14 maja 2014 roku.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący Marek Zientek, wiceprzewodniczący Andrzej Osiński, radny Jerzy Siniarski, radny Piotr Chyła oraz radny Ryszard Stusiński, jako przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy.
 

Pragmatyzm w działaniu to podstawa

Z radnym Andrzejem Osialem rozmawia Łukasz Nowakowski

Panie Andrzeju gmina Mszczonów wykorzystuje wiosenną aurę  rozpoczynając szereg inwestycji zarówno w mieście jak i gminie Mszczonów. Proszę wskazać,  jak wygląda sytuacja w Pańskim okręgu wyborczym obejmującym sołectwa: Grabce Józefpolskie, Grabce Towarzystwo, Świnice, Marków Towarzystwo, Wręczę, Olszówkę-Nowy Dworek.

Z obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

We wtorek, 15 kwietnia 2014 roku, odbyła się XLV sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni wysłuchali informacji z oceny stanu dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów oraz podjęli bieżące uchwały.

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego, 14 kwietnia 2014r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz Koperski, radny Jerzy Siniarski, radny Krzysztof Krawczyk, radny Marek Baumel, radny Waldemar Suski oraz radny Marek Zientek, jako przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego.

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, 11 kwietnia 2014r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, radny Dariusz Olesiński, radny Andrzej Osial, radny Marek Baumel, radny Zdzisław Banasiak, oraz radny Jerzy Siniarski, jako przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego.

Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, 10 kwietnia 2014r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radna Barbara Gryglewska, radna Renata Siwiec, radny Krzysztof Krawczyk, radny Waldemar Suski, radny Ryszard Stusiński, radny Dariusz Olesiński oraz radny Piotr Chyła, jako przewodniczący Komisji Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy, 9 kwietnia 2014r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący Marek Zientek, wiceprzewodniczący Andrzej Osiński, radny Jerzy Siniarski oraz radny Ryszard Stusiński, jako przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy.

Komisja Oświaty, Sportu i Młodzieży 7 kwietnia 2014r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radna Renata Siwiec, radny Waldemar Suski, radny Dariusz Olesiński, radny Marek Baumel, radny Andrzej Osial oraz radna Barbara Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu i Młodzieży.

Konsekwentnie działam na rzecz lokalnej społeczności

Z radną Barbarą Gryglewską, przewodniczącą Komisji Oświaty, Sportu i Młodzieży oraz członkiem Komisji Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej rozmawia Łukasz Nowakowski.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy, 2 kwietnia 2014r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz Koperski, radny Jerzy Siniarski, radny Piotr Chyła oraz radny Ryszard Stusiński, jako przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy.

Otwarcie obrad

Z obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

We wtorek, 18 marca 2014 roku, odbyła się XLIV sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie na której radni wysłuchali informacji na temat stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Mszczonów oraz podjęli bieżące uchwały.

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego, 17 marca 2014r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz Koperski, radny Krzysztof Krawczyk, radny Marek Baumel, radny Waldemar Suski, radny Jerzy Siniarski oraz radny Marek Zientek, jako przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego.

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, 14 marca 2014r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radny Dariusz Olesiński, radny Andrzej Osial, radny Marek Baumel, radny Zdzisław Banasiak oraz radny Jerzy Siniarski, jako przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy, 12 marca 2014r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, wiceprzewodniczący RM Marek Zientek, radny Jerzy Siniarski, radny Piotr Chyła oraz radny Ryszard Stusiński, jako przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy.

Komisja Oświaty, Sportu i Młodzieży 11 marca 2014r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, radna Renata Siwiec, radny Waldemar Suski, radny Dariusz Olesiński, radny Marek Baumel, radny Andrzej Osial oraz radna Barbara Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu i Młodzieży.

Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, 7 marca 2014r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radna Barbara Gryglewska, radna Renata Siwiec, radny Krzysztof Krawczyk, radny Waldemar Suski, radny Ryszard Stusiński, radny Dariusz Olesiński oraz radny Piotr Chyła, jako przewodniczący Komisji Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Czeka nas rok odważnych inwestycji

Z Piotrem Chyłą, przewodniczącym Komisji Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz wiceprzewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy rozmawia Łukasz Nowakowski.

Otwarcie obrad

Z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 26 lutego 2014 roku, odbyła się XLIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie na której radni wysłuchali informacji na temat stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie miasta i gminy Mszczonów oraz podjęli bieżące uchwały.

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego, 25 lutego 2014r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz Koperski, radny Krzysztof Krawczyk, radny Marek Baumel, radny Waldemar Suski, radny Jerzy Siniarski oraz radny Marek Zientek, jako przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego.

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, 24 lutego 2014r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, radny Dariusz Olesiński, radny Zdzisław Banasiak, radny Andrzej Osial, radny Marek Baumel oraz radny Jerzy Siniarski, jako przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego.

Komisja Oświaty, Sportu i Młodzieży, 14 lutego 2014r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, radna Renata Siwiec, radny Waldemar Suski, radny Dariusz Olesiński, radny Marek Baumel oraz radna Barbara Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu i Młodzieży.

Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, 13 lutego 2014r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radna Barbara Gryglewska, radna Renata Siwiec, radny Krzysztof Krawczyk, radny Waldemar Suski, radny Ryszard Stusiński, radny Dariusz Olesiński oraz radny Piotr Chyła, jako przewodniczący Komisji Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy, 5 lutego 2014r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, wiceprzewodniczący RM Marek Zientek, radny Jerzy Siniarski, radny Piotr Chyła oraz radny Ryszard Stusiński, jako przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy.

Łukasz Koperski, przewodniczący RM tradycyjnie otworzył...

Z obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W czwartek, 30 stycznia 2014 roku, odbyła się XLII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni wysłuchali informacji z oceny stanu sanitarnego na terenie powiatu żyrardowskiego, oceny stanu ochrony środowiska, a także oceny stanu melioracji i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy Mszczonów. Ponadto, radni podjęli szereg znaczących uchwał.

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego, 28 stycznia 2014r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz Koperski, radny Krzysztof Krawczyk, radny Marek Baumel, radny Waldemar Suski, radny Jerzy Siniarski oraz radny Marek Zientek, jako przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego.

Radni wysłuchali Teresę Koszulińką, naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, która omówiła projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, 24 stycznia 2014r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, radny Dariusz Olesiński, radny Zdzisław Banasiak, radny Andrzej Osial, radny Marek Baumel oraz radny Jerzy Siniarski, jako przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego.

Radni w trakcie prac komisji dyskutowali na temat stanu sanitarnego na terenie miasta i gminy Mszczonów, a także stanu środowiska oraz działań w zakresie ochrony środowiska.

Komisja Oświaty, Sportu i Młodzieży, 23 stycznia 2014r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, radna Renata Siwiec, radny Waldemar Suski, radny Andrzej Osial, radny Dariusz Olesiński, radny Marek Baumel oraz radna Barbara Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu i Młodzieży.

Radni wysłuchali informacji na temat organizacji projektu kalendarza imprez sportowych na 2014 rok oraz funkcjonowania OSiR w tym lodowiska i basenu.

Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, 21 stycznia 2014r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radna Barbara Gryglewska, radna Renata Siwiec, radny Krzysztof Krawczyk, radny Waldemar Suski, radny Ryszard Stusiński, radny Dariusz Olesiński oraz radny Piotr Chyła, jako przewodniczący Komisji Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Tematem posiedzenia komisji było zapoznanie się radnych z harmonogramem imprez kulturalnych na 2014 rok.

Zrównoważony rozwój receptą na sukces

Panie Przewodniczący w minionym roku w Pańskim okręgu wyborczym wykonane zostały potężne inwestycje zarówno drogowe jak i wodociągowe.  Proszę przybliżyć czego one dotyczyły.
 

Rok 2013 – rokiem mszczonowskich straży

Z Waldemarem Suskim, radnym Rady Miejskiej i prezesem Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego OSP w Mszczonowie rozmawia Łukasz Nowakowski.

Panie Prezesie miniony rok 2013 można śmiało określić rokiem mszczonowskich straży. Dwie poważne inwestycje do jakich zaliczyć możemy zakup nowego samochodu do ratownictwa technicznego dla OSP Mszczonów oraz budowa nowoczesnej remizy OSP Osuchów są tego najlepszym dowodem. Proszę przybliżyć naszym czytelnikom te inwestycje.

Z obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W czwartek, 19 grudnia 2013 roku, odbyła się XLI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, na której radni podjęli szereg bieżących uchwał oraz wysłuchali informacji z działalności burmistrza Mszczonowa w okresie między sesjami.

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego, 16 grudnia 2013r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz Koperski, radny Krzysztof Krawczyk, radny Marek Baumel, radny Jerzy Siniarski, radny Waldemar Suski oraz radny Marek Zientek, jako przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego.
 

Grzegorz Kozłowski, zastępca burmistrza Mszczonowa szczegółowo omówił projekt budżetu gminy Mszczonów na rok 2014, podkreślając, że na cele inwestycyjne samorząd przeznaczył kwotę ponad 9 milionów złotych, co stanowi 18% ogólnych wydatków.

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, 10 grudnia 2013r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, radny Dariusz Olesiński, radny Zdzisław Banasiak, radny Jerzy Siniarski, jako przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego.

Głównym tematem prac komisji było omówienie projektu budżetu gminy Mszczonów na rok 2014.

Komisja Oświaty, Sportu i Młodzieży, 9 grudnia 2013r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, radna Renata Siwiec, radny Andrzej Osial, radny Marek Baumel, radny Waldemar Suski, radny Dariusz Olesiński oraz radna Barbara Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu i Młodzieży.

Tematem prac komisji było omówienie kwestii budżetowych i zaakceptowanie planu prac komisji na rok 2014.

Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 6 grudnia 2013r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radna Barbara Gryglewska, radna Renata Siwiec, radny Krzysztof Krawczyk, radny Waldemar Suski, radny Ryszard Stusiński, radny Dariusz Olesiński oraz radny Piotr Chyła, jako przewodniczący Komisji Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Tematem posiedzenia komisji było zapoznanie radnych z projektem budżetu gminy Mszczonów na 2014 rok.

To był rok udanych inwestycji

Na bieżące tematy i te związane z podsumowaniem rocznych inwestycji z przewodniczącym Rady Miejskiej w Mszczonowie Łukaszem Koperskim rozmawia Łukasz Nowakowski.

Panie przewodniczący zbliża się okres zimowy a wraz z nim kończą się prace inwestycyjne na terenie miasta i gminy Mszczonów. Proszę wskazać o jakich inwestycjach możemy mówić.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy, 27 listopada 2013 r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, radny Jerzy Siniarski, radny Piotr Chyła oraz radny Ryszard Stusiński, jako przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy.

W trakcie posiedzenia komisji radni wraz z burmistrzami Józefem Grzegorzem Kurkiem i Grzegorzem Kozłowskim oraz Michałem Szymańskim dyrektorem OSiR w Mszczonowie omówili kwestie związane z funkcjonowaniem grupy cheerleaderek, zastanawiając się jak rozwiązać kwestię finansowania sekcji oraz sformalizowania miejsca jej przynależności.

 

Obrady XL sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie otworzył...

Z obrad XL sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

We wtorek, 19 listopada 2013 roku, odbyła się XL sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, na której radni wysłuchali m.in. sprawozdania z działalności „Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” w Żyrardowie, a także informacji na temat działalności służby zdrowia na terenie miasta i gminy Mszczonów. Ponadto, radni podjęli szereg bieżących uchwał.

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego, 18 listopada 2013r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz Koperski, radny Jerzy Siniarski, radny Krzysztof Krawczyk, radny Marek Baumel, radny Waldemar Suski oraz radny Marek Zientek, jako przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego.
Radni w trakcie prac komisji wspólnie z Jadwigą Barbulant, skarbnikiem gminy Mszczonów zatwierdzili wysokość rocznej stawki podatku od nieruchomości, a także skupili wiele uwagi na omówieniu kwestii związanej z obniżeniem średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego w 2014 roku.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy, 13 listopada 2013 r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, radny Jerzy Siniarski oraz radny Ryszard Stusiński, jako przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy.
W trakcie posiedzenia komisji radni wraz z burmistrzami Józefem Grzegorzem Kurkiem i Grzegorzem Kozłowskim omówili kwestie związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami.

 

Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, 12 listopada 2013r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radna Barbara Gryglewska, radna Renata Siwiec, radny Krzysztof Krawczyk, radny Waldemar Suski, radny Ryszard Stusiński, radny Dariusz Olesiński oraz radny Piotr Chyła, jako przewodniczący Komisji Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Tematem posiedzenia komisji było wysłuchanie informacji z działalności służby zdrowia na terenie miasta i gminy Mszczonów.

 

W samorządzie należy wykazywać się gospodarnością

Z radnym Krzysztofem Krawczykiem, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mszczonowie rozmawia Łukasz Nowakowski

Panie Krzysztofie jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej kieruje Pan działaniami zespołu kontrolującego zarówno finanse gminy Mszczonów oraz działalność i gospodarkę finansową jednostek budżetowych gminy. Proszę określić zadania i zakres prac komisji.

 

Łukasz Koperski, przewodniczący Rady Miejskiej w...

Z obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę 30 października 2013 roku, odbyła się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni wysłuchali informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu.

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego, 29 października 2013r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz Koperski, radny Jerzy Siniarski, radny Marek Baumel, radny Krzysztof Krawczyk, radny Waldemar Suski oraz radny Marek Zientek, jako przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego.

Radni wysłuchali przedstawicieli Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie, którzy omówili dochody i wydatki jednostki z podziałem na poszczególne obiekty sportowe.

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, 28 października 2013r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński radny Dariusz Olesiński, radny Andrzej Osial, radny Zdzisław Banasiak, radny Marek Baumel oraz radny Jerzy Siniarski, jako przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego.

Radni w trakcie prac komisji zajęli się oceną stanu dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów i zaopiniowaniem materiałów na sesję.

Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, 24 października 2013r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radna Barbara Gryglewska, radna Renata Siwiec, radny Krzysztof Krawczyk, radny Waldemar Suski, radny Ryszard Stusiński, radny Dariusz Olesiński oraz radny Piotr Chyła, jako przewodniczący Komisji Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Tematem posiedzenia komisji była ocena funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Marek Baumel w imieniu Grażyny Pływaczewskiej, dyrektor Mszczonowskiego Ośrodka Kultury szczegółowo omówił zakres i formy działalności Mszczonowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy 23 października 2013r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący RM Marek Zientek, wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, radny Jerzy Siniarski oraz radny Ryszard Stusiński jako przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy.

Tematem posiedzenia komisji było omówienie propozycji mszczonowskich Term dotyczącej systemów rabatowych i promocyjnych w korzystaniu z kompleksu.

Komisja Oświaty, Sportu i Młodzieży, 22 października 2013r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, radna Renata Siwiec, radny Waldemar Suski, radny Marek Baumel, radny Andrzej Osial, radny Dariusz Olesiński oraz radna Barbara Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu i Młodzieży.

Tematem prac komisji była analiza stanu gminnej oświaty. Ewa Zielińska, dyrektor ZOPO w Mszczonowie szczegółowo omówiła stan realizacji zadań oświatowych gminy Mszczonów za rok szkolny 2012/2013.

Musimy dbać o naszą „Małą Ojczyznę”

Z Dariuszem Olesińskim, radnym Rady Miejskiej w Mszczonowie rozmawia Łukasz Nowakowski.

Panie Dariuszu w trakcie XXXVIII sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę dotyczącą zmian w bieżącym budżecie. Jednym z przesunięć była zmiana po stronie wydatków dotycząca  przebudowy centrum wsi Piekary. Proszę wyjaśnić czego dotyczą te zmiany.

Otwarcie sesji

Z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę 25 września 2013 roku, odbyła się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni ocenili działalność OSiR, a także działalność sportu na terenie miasta i gminy Mszczonów. Ponadto, radni wysłuchali m.in. sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku oraz w placówkach podległych gminie Mszczonów, a także podjęli szereg bieżących uchwał.

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego, 24 września 2013r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radny Jerzy Siniarski, radny Krzysztof Krawczyk, radny Marek Baumel, radny Waldemar Suski oraz radny Marek Zientek, jako przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego.

Jadwiga Barbulant, skarbnik gminy Mszczonów przedstawiła radnym analizę z wykonania budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 2013 roku oraz projekty uchwał dotyczące wprowadzenia zmian w bieżącym budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, 23 września 2013r

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radny Dariusz Olesiński, radny Andrzej Osial, radny Zdzisław Banasiak, radny Dariusz Olesiński, radny Marek Baumel oraz radny Jerzy Siniarski, jako przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego.

Tematem prac komisji była ocena działalności ZGKiM za I półrocze 2013 roku oraz zaopiniowanie materiałów na sesję.
 

Komisje Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy 11.09.2013r, 18.09. 2013r.

W posiedzeniach komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący RM Marek Zientek, wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, radny Jerzy Siniarski oraz radny Ryszard Stusiński jako przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy.

W okresie poprzedzającym sesję Rady Miejskiej w Mszczonowie, członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy uczestniczyli w dwóch posiedzeniach komisji.

 

Komisja Oświaty, Sportu i Młodzieży, 16 września 2013r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, radna Renata Siwiec, radny Waldemar Suski, radny Marek Baumel, radny Andrzej Osial, radny Dariusz Olesiński oraz radna Barbara Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu i Młodzieży.

Radni dyskutowali głównie na tematy związane ze sportem na terenie miasta i gminy Mszczonów oraz wysłuchali informacji ZOPO na temat przygotowań do obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, 12 września 2013r.

W wyjazdowej komisji uczestniczyli: radna Barbara Gryglewska, radna Renata Siwiec, radny Krzysztof Krawczyk, radny Waldemar Suski, radny Ryszard Stusiński, radny Dariusz Olesiński oraz radny Piotr Chyła, jako przewodniczący Komisji Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Tematem wyjazdowej Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej była ocena działalności noclegowni z całodziennym pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie i środowisku.
 

W trakcie obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie...

Z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę 28 sierpnia 2013 roku, odbyła się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni przyjęli sprawozdanie z działalności komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi za 2012 rok i półrocze 2013 oraz sprawozdanie z działalności MOPS. Ponadto, Rada Miejska podjęła szereg znaczących uchwał.

Prowadzimy racjonalną politykę finansową

Z Markiem Zientkiem, wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Mszczonowie rozmawia Łukasz Nowakowski.

Panie przewodniczący podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej, radni jednogłośnie udzielili absolutorium burmistrzowi Józefowi Grzegorzowi Kurkowi za prawidłowe wykonanie budżetu w roku 2012. Jako, że pełni Pan funkcję przewodniczącego Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego proszę przybliżyć nam w jakiej kondycji jest gminny budżet oraz czy obarczanie samorządów nowymi zadaniami przez rząd może wpłynąć na pogorszenie kondycji finansowej Mszczonowa?

 

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, 26 sierpnia 2013r

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, radny Dariusz Olesiński, radny Andrzej Osial, radny Zdzisław Banasiak, radny Marek Baumel oraz radny Jerzy Siniarski, jako przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego.

Radni w trakcie posiedzenia komisji wysłuchali informacji na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie na terenie gminy Mszczonów oraz zaopiniowali materiały na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego, 23 sierpnia 2013r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz Koperski, radny Krzysztof Krawczyk, radny Marek Baumel, radny Waldemar Suski oraz radny Marek Zientek, jako przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego.

Tematem posiedzenia komisji była analiza wydatków bieżących instytucji kultury za  I półrocze 2013 roku.

 

Komisja Oświaty, Sportu i Młodzieży, 22 sierpnia 2013r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, radna Renata Siwiec, radny Waldemar Suski, radny Dariusz Olesiński oraz radna Barbara Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu i Młodzieży.

Radni wysłuchali Ewę Zielińską, dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie, która przedstawiła analizę wydatków ponoszonych na oświatę za rok 2012 oraz ocenę stanu przygotowań do nowego roku szkolnego.
 

Komisje Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy 31.07.2013r, 19.08. 2013r.

W posiedzeniach komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący RM Marek Zientek, wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński oraz radny Jerzy Siniarski i radny Ryszard Stusiński jako przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy.

W trakcie posiedzeń komisji radni wraz z burmistrzami Józefem Grzegorzem Kurkiem i Grzegorzem Kozłowskim omawiali bieżące inwestycje i ogłoszone przetargi.

 

Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, 9 sierpnia 2013r

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radna Barbara Gryglewska, radna Renata Siwiec, radny Krzysztof Krawczyk, radny Waldemar Suski, radny Ryszard Stusiński oraz radny Piotr Chyła, jako przewodniczący Komisji Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Tematem posiedzenia komisji była ocena działalności Mszczonowskiej Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej za okres od stycznia 2012 do czerwca 2013, a także ocena Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów.

Samorząd to sztuka kompromisu

Z radnym Zdzisławem Banasiakiem, członkiem Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego oraz członkiem Komisji Rewizyjnej rozmawia Łukasz Nowakowski.

 

Otwarcie obrad XXXVI sesji RM.

Z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

We wtorek 25 czerwca 2013 roku, odbyła się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe gminy za rok 2012 oraz udzielili absolutorium burmistrzowi Mszczonowa Józefowi Grzegorzowi Kurkowi, a także wysłuchali informacji z działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie.

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego, 18 czerwca 2013r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radny Jerzy Siniarski, radny Krzysztof Krawczyk, radny Marek Baumel, radny Waldemar Suski oraz radny Marek Zientek, jako przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego.
Rada Miejska w Mszczonowie, zgodnie z przepisami jakie wprowadziła ustawa o finansach publicznych zobligowana została do rozpatrzenia i zatwierdzenia przedłożonego przez burmistrza Mszczonowa sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mszczonów na 2012 rok.

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, 17 czerwca 2013r

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radny Marek Baumel, radny Dariusz Olesiński, radny Andrzej Osial, radny Zdzisław Banasiak, radny Wojciech Horbot oraz radny Jerzy Siniarski, jako przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego.
Tematem posiedzenia komisji była ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Mszczonów.

Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, 14 czerwca 2013r

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radna Barbara Gryglewska, radna Renata Siwiec, radny Krzysztof Krawczyk, radny Waldemar Suski, radny Ryszard Stusiński, radny Dariusz Olesiński oraz radny Piotr Chyła, jako przewodniczący Komisji Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Tematem posiedzenia komisji było wysłuchanie informacji z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie w roku 2012 i w pierwszym kwartale roku bieżącego.

 

Bycie radnym to odpowiedzialne zadanie

Z radnym Markiem Baumelem rozmawia Łukasz Nowakowski

Panie Marku jako członek Komisji Oświaty, Sportu i Młodzieży uczestniczył Pan w corocznym wiosennym przeglądzie placówek oświatowych. Proszę wskazać z jakimi problemami borykają się gminne szkoły oraz jakie zmiany będą czekać uczniów po powrocie z wakacji.

 

Komisja Oświaty, Sportu i Młodzieży, 11 czerwca 2013r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, radna Renata Siwiec, radny Andrzej Osial, radny Waldemar Suski, radny Marek Baumel, radny Dariusz Olesiński oraz radna Barbara Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu i Młodzieży.
Tematem posiedzenia komisji było wysłuchanie informacji o planowanych remontach placówek oświatowych w okresie wakacji oraz informacja na temat pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz na realizację zadań z zakresu oświaty i sportu.

Komisja Oświaty, Sportu i Młodzieży, 6 czerwca 2013r.

W wyjazdowym posiedzeniu komisji uczestniczyli: radna Renata Siwiec, radny Waldemar Suski, radny Andrzej Osial, radny Dariusz Olesiński, radny Marek Baumel oraz radna Barbara Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu i Młodzieży.
Radni zasiadający w komisji odbyli wiosenny objazd szkół wizytując w Szkole Podstawowej we Wręczy, Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Mszczonowie oraz w Przedszkolu Miejskim.

Otwarcie obrad.

Z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 29 maja 2013 roku, odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni wysłuchali informacji z oceny stanu dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów, przeanalizowali ceny ciepła w mieście oraz podjęli bieżące uchwały.

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego, 28 maja 2013r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz Koperski, radny Jerzy Siniarski, radny Krzysztof Krawczyk, radny Marek Baumel, radny Waldemar Suski, radny Wojciech Horbot oraz radny Marek Zientek, jako przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego.
Tematem posiedzenia członków komisji była analiza wydatków bieżących w instytucjach oświatowych za  II półrocze 2012 roku.

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, 27 maja 2013r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radny Dariusz Olesiński, radny Andrzej Osial, radny Marek Baumel, radny Zdzisław Banasiak, radny Wojciech Horbot oraz radny Jerzy Siniarski, jako przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego.
Tematem posiedzenia komisji była ocena stanu dróg terenie miasta i gminy Mszczonów.

Małgorzata Krześniak z Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Mszczonowie przedstawiła sprawozdanie dotyczące gminnych szlaków komunikacyjnych.

 

Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, 21 maja 2013r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radna Barbara Gryglewska, radna Renata Siwiec, radny Krzysztof Krawczyk, radny Waldemar Suski, radny Ryszard Stusiński oraz radny Piotr Chyła, jako przewodniczący Komisji Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Grażyna Pływaczewska, dyrektor Mszczonowskiego Ośrodka Kultury podsumowała przygotowania do zbliżającego się Jarmarku Mszczonowskiego, po czym szczegółowo omówiła program imprezy.

 

Komisja Oświaty, Sportu i Młodzieży 16 maja 2013r.

W wyjazdowej komisji uczestniczyli: wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, radna Renata Siwiec, radny Waldemar Suski, radny Dariusz Olesiński, radny Marek Baumel, radny Andrzej Osial oraz radna Barbara Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu i Młodzieży.
W ramach corocznego wiosennego przeglądu placówek oświatowych, radni wraz z Ewą Zielińską, dyrektor ZOPO odwiedzili gminne placówki szkolne, w tym Szkołę Podstawową w Lutkówce, Zespół Szkół w Osuchowie oraz Szkołę Podstawową w Bobrowcach i Szkołę Podstawową w Piekarach.

 

Inwestycje sposobem walki z kryzysem

Z Ryszardem Stusińskim, przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy, rozmawia Łukasz Nowakowski

Na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 19 kwietnia br. omawiano sytuację bezrobocia na terenie powiatu żyrardowskiego. Proszę powiedzieć jak wygląda sytuacja na terenie gminy Mszczonów.

Otwarcie sesji.

Z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W piątek, 19 kwietnia 2013 roku, odbyła się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni wysłuchali informacji z oceny stanu bezrobocia na terenie powiatu żyrardowskiego ze szczególnym uwzględnieniem gminy Mszczonów oraz sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie. Rada Miejska podjęła również szereg bieżących uchwał.

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego, 18 kwietnia 2013r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz Koperski, radny Jerzy Siniarski, radny Krzysztof Krawczyk, radny Marek Baumel, radny Waldemar Suski radny oraz Wojciech Horbot, jako wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego.
Głównym tematem posiedzenia komisji była analiza wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za II półrocze 2012 roku.

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, 16 kwietnia 2013r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, radny Dariusz Olesiński, radny Andrzej Osial, radny Marek Baumel, radny Zdzisław Banasiak, radny Wojciech Horbot oraz radny Jerzy Siniarski, jako przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego.
Tematem posiedzenia komisji było omówienie prac związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów.

Komisja Oświaty, Sportu i Młodzieży 15 kwietnia 2013r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, radna Renata Siwiec, radny Waldemar Suski, radny Dariusz Olesiński, radny Marek Baumel, radny Andrzej Osial oraz radna Barbara Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu i Młodzieży.
Tematem posiedzenia komisji była ocena bazy sportowej na terenie gminy Mszczonów.
Michał Szymański, dyrektor OSiR w Mszczonowie omówił działanie mszczonowskich basenów termalnych, hali sportowej oraz kompleksu boisk „Orlik”.

Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, 12 kwietnia 2013r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radna Barbara Gryglewska, radna Renata Siwiec, radny Krzysztof Krawczyk, radny Dariusz Olesiński, radny Waldemar Suski oraz radny Piotr Chyła, jako przewodniczący Komisji Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Tematem posiedzenia komisji była ocena działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury za rok 2012 oraz sprawy różne.

   

Stawiamy czoła trudnym sprawom

Na temat bieżących wydarzeń, rozmawiamy z Jerzym Siniarskim, przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego.

 

 

 

Otwarcie obrad

Z obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

We wtorek, 26 marca 2013 roku, odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni wysłuchali informacji z oceny stanu sanitarnego na terenie powiatu żyrardowskiego, oceny stanu ochrony środowiska, a także oceny stanu melioracji i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy Mszczonów. Ponadto, radni podjęli szereg znaczących uchwał.               

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

4474701

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów. Wszelkie prawa zastrzeżone.