Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

21.3.2018

Imieniny

Bernadety, Lubomira, Mikołaja

Wyszukiwarka

Treść strony

Dofinansowanie to priorytet w inwestycjach

Dofinansowanie to priorytet w inwestycjach

Jakie są obwiązki członka komisji rewizyjnej? Na czym polegają kontrole prowadzone przez te komisję? Jak pilnować wydatków i jednocześnie zabiegać o nowe inwestycje? O tym rozmawiamy z Krzysztofem Krawczykiem, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej i członkiem Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

Z obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 28 lutego 2018 roku, odbyła się XLIX sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której oceniono stan bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy oraz zatwierdzono uchwały m.in. w sprawie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości Grabce Józefpolskie i Marków-Towarzystwo oraz budżetu na 2018 r.

Przeciwdziałanie przemocy i plany OSiR

Przeciwdziałanie przemocy i plany OSiR

Podczas wtorkowego (12.02) posiedzenia komisji oświaty i spraw społecznych radni zajęli się dwoma, skrajnymi tematami.

Z obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W piątek, 26 stycznia 2018 roku, odbyła się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której rozpatrywano szereg uchwał dotyczących m.in. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, budżetu na 2018 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wiodącym tematem była ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie miasta i gminy Mszczonów. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 26 stycznia 2018 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 26 stycznia 2018 r.

Głównym tematem Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa było zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 9 stycznia 2018 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 9 stycznia 2018 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji było wysłuchanie informacji dotyczących akcji przygotowanych na ferie zimowe w mieście.

Z obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 20 grudnia 2017 roku, odbyła się XLVII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której rozpatrywano szereg uchwał dotyczących m.in. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, budżetu na 2018 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 18 grudnia 2017 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 18 grudnia 2017 r.

Głównym tematem Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa było zaopiniowanie projektu budżetu gminy Mszczonów na 2018 r. Oprócz tego podczas obrad opracowano także plan pracy organu na 2018 r. oraz zatwierdzono materiały na sesję Rady Miejskiej.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 14 grudnia 2017 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 14 grudnia 2017 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji było zaopiniowanie projektu budżetu gminy Mszczonów na 2018 r. Oprócz tego członkowie podsumowali także pracę organu w 2017 r. oraz opracowali plan na przyszły rok.

Spotkania samorządowe 2017

Spotkania samorządowe 2017

W drugiej połowie listopada w gminie Mszczonów tradycyjnie odbywają się spotkania przedstawicieli władz gminnych z mieszkańcami. W ich trakcie omawiane są sprawy dotyczące bieżącego funkcjonowania gminy, a także podsumowywane są wykonane inwestycje.

Z obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 29 listopada 2017 roku, odbyła się XLVI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której analizowano działalność służby zdrowia na terenie gminy oraz rozpatrywano szereg uchwał dotyczących m.in. nieruchomości, nazw ulic, budżetu i przekształceń szkół podstawowych. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 27 listopada 2017 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 27 listopada 2017 r.

Głównym tematem Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa była analiza wydatków bieżących w instytucjach kultury za 10 miesięcy 2017 r. Oprócz tego zaopiniowano także materiały na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Komisja statutowa trzyma rękę na pulsie

Komisja statutowa trzyma rękę na pulsie

Zmiany związane z herbem gminy, insygniami władzy samorządowej oraz statutem gminy – tymi tematami, podczas wtorkowego (28.11) posiedzenia zajmowali się członkowie komisji statutowej. Jednogłośnie przyjęto stanowisko, by wstrzymać prace do czasu rozstrzygnięć w Sejmie.

Dyskutowali o zdrowiu

Oceną działalności służby zdrowia na terenie gminy Mszczonów zajmowali się członkowie komisji oświaty i spraw społecznych podczas poniedziałkowego (13.11) posiedzenia. Jak wynika z danych rośnie liczba osób odmawiających szczepień dzieci. Poruszano też sprawę opieki dentystycznej w Osuchowie. – Najprędzej będzie tam dentobus – ocenia doktor Michał Sutkowski.

Z obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 15 listopada 2017 roku, odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której podjęto uchwałę w sprawie zmiany poprzedniego dokumentu tej rangi dotyczącego ustalenia wzoru deklaracji na podatek dochodowy od nieruchomości i informacji i nieruchomościach i obiektach budowlanych. Obrady prowadził przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Ludziom żyje się coraz lepiej

Ludziom żyje się coraz lepiej

Pracuje Pan w stacji kontroli pojazdów. Samochód od zawsze był pewnym wyznacznikiem dobrobytu. Czy po autach jakie pan kontroluje widać, że jako społeczeństwu żyje się nam lepiej?

Z obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 25 października 2017 roku, odbyła się XLIV sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której rozpatrywano szereg uchwał dotyczących m.in. nieruchomości, deklaracji podatkowych oraz wysokości obowiązkowych opłat. Obrady prowadził Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Zientek.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 23 października 2017...

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 23 października 2017 r.

Głównymi tematami Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa były analizy wydatków bieżących w instytucjach oświatowych za 9 miesięcy 2017 r. oraz monitorowania i rozliczania dotacji dla niepublicznych instytucji oświatowych za ten sam okres. Oprócz tego zaopiniowano także materiały na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Dobrze być radnym i sołtysem

Dobrze być radnym i sołtysem

Jest jedną z dwóch kobiet w mszczonowskim samorządzie. Kolejny raz pełni funkcję radnej oraz sołtysa. Z Renatą Siwiec, radną Rady Miasta Mszczonowa rozmawiamy o roli kobiet w samorządzie oraz o łączeni obowiązków sołtysa i radnej.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 17 października 2017 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 17 października 2017 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji było wysłuchanie informacji o stanie oświaty w gminie Mszczonów.

Z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 27 września 2017 roku, odbyła się XLIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której zgromadzeni wysłuchali sprawozdań z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz organizacji pozarządowych promujących aktywność fizyczną. Radni podjęli także szereg uchwał dotyczących m.in. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenia przystanków komunikacyjnych oraz realizacji projektu Miejskiego Przedszkola. Obrady prowadził Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Zientek.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 25 września 2017 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 25 września 2017 r.

Głównymi tematami Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa były analizy wykonania budżetu gminy Mszczonów za I pół roku 2017 r. oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2016 r. i bieżące półrocze. Oprócz tego zaopiniowano także materiały na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 12 września 2017 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 12 września 2017 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji była działalność organizacji sportowych w gminie Mszczonów. Zgromadzeni dyskutowali także nad sprawami związanymi z tą tematyką.

Ryszard Stusiński

Grałem zawsze, i we wszystko

Jak czuje się człowiek, który całe życie jest sportowcem i społecznikiem? Czy Mszczonów to dobra gmina do uprawiania wielu dyscyplin sportowych? Jakie inwestycje z ostatnich lat cieszą miłośników sportu? O tym rozmawiamy z Ryszardem Stusiński, radnym Mszczonowa oraz wieloletnim zawodnikiem Mszczonowianki.

Z obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 16 sierpnia 2017 roku, odbyła się XLII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni wysłuchali sprawozdań z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 16 sierpnia 2017 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 16 sierpnia 2017 r.

Głównym tematem Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa były analizy wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2017 r.

Przyroda ma się bardzo dobrze

W gminie Mszczonów przyroda ma się bardzo dobrze

O gospodarce leśnej, wycince drzew i ustawie, wokół której zrobiło się głośno, rozmawiamy z Markiem Zientkiem, wiceprzewodniczącym Rady Miasta oraz leśnikiem z 45-letnim stażem. Przy okazji rozmowy robimy też wycieczkę po osuchowskich lasach. Pan Marek opowiada o ciekawych pod względem przyrodniczym miejscach.

Muzyka łagodzi obyczaje

Muzyka łagodzi obyczaje

Jakie znaczenie muzyka odgrywa w życiu? Czy potrafi inspirować? Jak przekłada się na pracę w samorządzie? O tym, oraz pracy w samorządzie, rozmawiamy z Markiem Baumelem, radnym Miasta Mszczonowa

W OCZEKIWANIU NA REWITALIZACJĘ

W OCZEKIWANIU NA REWITALIZACJĘ

Jakie są wrażenia po trzech latach debiutu w samorządzie? Czy udało się zrealizować założone cele? Jakie działania są jeszcze w planach? O tym rozmawiamy z Robertem Głąbińskim, radnym miasta Mszczonowa.

Z obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W poniedziałek, 3 lipca 2017 roku, odbyła się XLI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni zatwierdzili uchwały dotyczące m.in. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów Mszczonowa i Wymysłowa, zmian w uchwale budżetowej oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 3 lipca 2017 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 3 lipca 2017 r.

Głównym tematem Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa było zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Z obrad XL sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XL sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 28 czerwca 2017 roku, odbyła się XL sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni ocenili działalność Mszczonowskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2016 r. a także przyjęli szereg uchwał m.in. w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Mszczonowa oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 27 czerwca 2017 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 27 czerwca 2017 r.

Głównym tematem Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa była analiza budżetu gminy za 2016 r. Zgromadzeni radni zaopiniowali także materiały na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 21 czerwca 2017 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 21 czerwca 2017 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji była akcja letnia planowana w Mszczonowskim Ośrodku Kultury oraz Ośrodku Sportu i Rekreacji. Oprócz tego dokonano analizy projektów organizacyjnych szkół, wysłuchano sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Izb Pamięci za sześć miesięcy 2017 r.

Z obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

We wtorek, 30 maja 2017 roku, odbyła się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni wysłuchali informacji o bezrobociu na terenie gminy oraz sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Informacji. W trakcie obrad przyjęto także szereg uchwał dotyczących m.in. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 29 maja 2017 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 29 maja 2017 r.

Głównym tematem Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa była ocena działalności Gminnego Centrum Informacji za 2016 r. Zgromadzeni radni zaopiniowali także materiały na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Komisja Statutowa, 5 maja 2016 r.

Komisja Statutowa, 5 maja 2016 r.

Głównym tematem kolejnego posiedzenia Komisji Statutowej było przedstawienie propozycji nowego statutu gminy Mszczonów. Oprócz tego przedstawiona została także informacja na temat prac związanych z opracowaniem symboli gminnych.

Z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 26 kwietnia 2017 roku, odbyła się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni wysłuchali informacji o stanie dróg na terenie gminy oraz zatwierdzili uchwały dotyczące m.in. wydzierżawienia nieruchomości, zbycia działki, poboru inkasa, budżetu na  2017 r. oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 24 kwietnia 2017 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 24 kwietnia 2017 r.

Głównym tematem Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa była ocena stanu dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów. Obecni radni zaopiniowali również projekty uchwał na kolejną sesję.

Z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 12 kwietnia 2017 roku, odbyła się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni uchwalili poprawiony Program Rewitalizacji miasta Mszczonowa na lata 2016-2023 oraz wysłuchali informacji z działalności Komisji Rewizyjnej i burmistrza Mszczonowa. Obrady prowadził Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Zientek.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 10 kwietnia 2017 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 10 kwietnia 2017 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji była ocena działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury oraz działającego w jego ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku za 2016 rok.

Z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej we Mszczonowie

Z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej we Mszczonowie

W środę, 29 marca 2017 roku, odbyła się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni podjęli szereg uchwał dotyczących m.in. zmian w statucie MOPS, dostosowania sieci szkół do wymagań reformy oświaty, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego mszczonowskie błonia, zmian uchwały budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 27 marca 2017 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 27 marca 2017 r.

Głównym tematem Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa była ocena stanu sanitarnego i stanu ochrony środowiska na terenie miasta i gminy Mszczonów. Obecni radni zaopiniowali również projekty uchwał na kolejną sesję.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 22 marca 2017 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 22 marca 2017 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji była ocena działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 r. Ponadto radni zaopiniowali projekty uchwał na sesję.

Z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 22 lutego 2017 roku, odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni podjęli uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian bieżącego budżetu, korekt Wieloletniej Prognozy Finansowej, placówek edukacyjnych w gminie oraz poboru podatków w drodze inkasa. Podczas obrad dokonano także oceny bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Mszczonów. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 20 lutego 2017 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 20 lutego 2017 r.

Głównym tematem Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa była ocena stanu bezpieczeństwa w gminie oraz zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej, które dotyczyły miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, edukacji oraz kwestii finansowych.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 7 lutego 2017 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 7 lutego 2017 r.

Głównymi tematami posiedzenia Komisji było funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz kalendarz imprez sportowych w gminie Mszczonów na 2017 r. Ponadto radni zaopiniowali materiały na sesję.

Z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 25 stycznia 2017 roku, odbyła się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni podjęli uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Głównym tematem spotkania była działalność jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Mszczonów. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 25 stycznia 2017 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 25 stycznia 2017 r.

Głównym tematem Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa było zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 23 stycznia 2017 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 23 stycznia 2017 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji było dostosowanie sieci szkół gminnych do nowego systemu edukacji. Oprócz tego, podczas spotkania opracowano również plan pracy na 2017 r. 

Z obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 4 stycznia 2017 roku, odbyła się pierwsza, tegoroczna XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni podjęli uchwały m.in. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nadania nazwy ulicy w Badowo-Dańkach oraz Programu Rewitalizacji miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Obradom przewodził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

następna strona »

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

4671125

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów. Wszelkie prawa zastrzeżone.