Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

15.9.2019

Imieniny

Marii, Nikodema, Albina

Wyszukiwarka

Treść strony

 • Forum zorganizuje… forum, czyli początek „gminnego...

Forum zorganizuje… forum, czyli początek „gminnego inkubatora inicjatyw różnych”

Z przewodniczącym Rady Miejskiej Mszczonowa Łukaszem Koperskim rozmawia Mateusz Milczarek.

 • Z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 26 czerwca 2019 roku, odbyła się IX sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której burmistrzowi Mszczonowa udzielono absolutorium oraz wotum zaufania. W jej trakcie podjęto także szereg uchwał dotyczących, m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i wykonania budżetu gminy oraz oświaty. Podczas spotkania dokonano również oceny działalności OSiR oraz organizacji sportowych z terenu Ziemi Mszczonowskiej. Obrady prowadził przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

 • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

„Raport o stanie gminy” był głównym tematem poniedziałkowego posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa. Dokument zawiera opis polityki finansowej Gminy Mszczonów, realizacji strategii rozwoju, polityki w zakresie inwestycji, polityki oświatowej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.

 • VIII sesja Rady Miejskiej

VIII sesja Rady Miejskiej

Jednym z pierwszych punktów majowej sesji była ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok. Szczegółowo omówiła to zagadnienie Barbara Ciszewska, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie.

 • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

Poniedziałkowe posiedzenie komisji budżetu otworzył jej przewodniczący Ryszard Stusiński. Komisja pochyliła się nad ośmioma projektami uchwał.

 • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 21 maja 2019 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 21 maja 2019 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji edukacja w gminie – zajęcia pozalekcyjne oraz plany atrakcji na wakacje. Podczas obrad zaopiniowano także materiały na kolejną sesję RM dotyczące m.in. zmian w statucie Gminnego Centrum Informacji.

 • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 6 maja 2019 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 6 maja 2019 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji była ocena działalności Gminnego Centrum Informacji za 2018 rok.

 • Z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 17 kwietnia 2019 roku, odbyła się VII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której oceniono stan dróg i oświetlenia ulicznego na terenie gminy i powiatu a także wysłuchano sprawozdań z realizacji programów rewitalizacji i współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 8 kwietnia 2019 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 8 kwietnia 2019 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji była ocena działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury za 2018 rok.

 • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 1 kwietnia 2019 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 1 kwietnia 2019 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji była ocena stanu dróg i oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów.

 • Z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 27 marca 2019 roku, odbyła się VI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której oceniono stan ochrony środowiska na terenie gminy i powiatu a także podjęto uchwały w sprawie m.in. zmian w bieżącym budżecie, zasad korzystania z Term i hali sportowej oraz wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Obrady prowadził przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

 • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 25 marca 2019 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 25 marca 2019 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji było zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

 • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 13 marca 2019 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 13 marca 2019 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji była ocena stanu sanitarnego i ochrony środowiska w gminie Mszczonów.

 • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 11 marca 2019 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 11 marca 2019 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji była ocena działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok.

 • Z obrad V sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad V sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 27 lutego 2019 roku, odbyła się V sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której oceniono stan ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy a także podjęto uchwały w sprawie m.in. zmian w bieżącym budżecie, Planu Ograniczeni Niskiej Emisji oraz ustalenia statutów sołectw.

 • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

W składzie 10 z 11 radnych obradowała w poniedziałek (25.02) Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa. Radni wysłuchali między innymi sprawozdania na temat jakości powietrza na terenie gminy Mszczonów oraz zaopiniowali szereg uchwał.

 • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 12 lutego 2019 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 12 lutego 2019 r.

Głównymi tematami posiedzenia Komisji była ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Ziemi Mszczonowskiej oraz omówienie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem gminy.

 • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 11 lutego 2019 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 11 lutego 2019 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji było przedstawienie informacji na temat działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz kalendarza tegorocznych imprez sportowych.

 • DEKADA RADNEJ

DEKADA RADNEJ

Z radną Barbarą Gryglewską - przewodniczącą Komisji Oświaty i Spraw Społecznych -rozmawia Mateusz Milczarek.

 • Z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 23 stycznia 2019 roku, odbyła się IV sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której podjęto uchwały m.in. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zmian w budżecie oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Obrady prowadził przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

 • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 21 stycznia 2019 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 21 stycznia 2019 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji było zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej. Dotyczyły one m.in. regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zmian w bieżącym budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.

 • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 14 stycznia 2019 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 14 stycznia 2019 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji było przedstawienie informacji na temat planowanej akcji „Zima w mieście 2019”.

 • Czy rok 2019 będzie przełomowy dla Gminy Mszczonów?

Czy rok 2019 będzie przełomowy dla Gminy Mszczonów?

Z Burmistrzem Mszczonowa Józefem Grzegorzem Kurkiem rozmawia Mateusz Milczarek.

 • Z obrad III sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad III sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 19 grudnia 2018 roku, odbyła się III sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, która była ostatnią w tym roku kalendarzowym. Podczas spotkania uchwalono budżet gminy na 2019 r. oraz podjęto uchwały m.in. w sprawie aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej. Obrady prowadził przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

 • Nowy wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Nowy wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Z Waldemarem Suskim- nowym wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Mszczonowie – rozmawia Mateusz Milczarek.

 • Z obrad II sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad II sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 28 listopada 2018 roku, odbyła się II sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której ustalono składy osobowe komisji stałych Rady Miejskiej oraz podjęto uchwały m.in. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i zmian w budżecie na rok bieżący. Obrady prowadził przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

 • Zgodnie, dynamicznie i skutecznie - tak dzięki woli...

Zgodnie, dynamicznie i skutecznie - tak dzięki woli wyborców - będzie dalej w naszym samorządzie

Z przewodniczącym Rady Miejskiej Mszczonowa Łukaszem Koperskim rozmawia Mateusz Milczarek.

 • Taka będzie VIII kadencja samorządowa

Taka będzie VIII kadencja samorządowa

Z burmistrzem Mszczonowa Józefem Grzegorzem Kurkiem rozmawia Mateusz Milczarek.

 • Z obrad I sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad I sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 21 listopada 2018 roku, odbyła się I sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której nastąpiło ślubowanie radnych oraz burmistrza Mszczonowa a także wybór przewodniczącego RM i jego zastępców. Obrady rozpoczął Radny Senior Ryszard Stusiński –  najstarszy wiekiem wśród samorządowego gremium.

następna strona »

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

5581179

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów. Wszelkie prawa zastrzeżone.