Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

19.10.2021

Imieniny

Ziemowita, Jana, Pawła

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

 • Radni na sali konferencyjnej

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 13 października 2021 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji była ocena działalności lokalnej służby zdrowia w 2020 r. oraz pierwszych trzech kwartałach 2021 r. Spotkanie otworzyła jej przewodnicząca, radna Barbara Gryglewska. W pracach uczestniczyli także członkowie: wiceprzewodniczący organu Robert Głąbiński, radna Katarzyna Ciećwierska, radna Dorota Kaźmierczak, radny Krzysztof Krawczyk, rady Andrzej Osial, radny Waldemar Suski i radny Mirosław Wirowski.

 • Mężczyzna przy mównicy

Z obrad Rady Miejskiej – wyjaśnienia dotyczące inwestycji związanych z odpadami

Podczas XXXVI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie przewodniczący Łukasz Koperski podjął temat inwestycji związanych z gospodarowaniem odpadami, które wywołały niepokój mieszkańców gminy.

 • Radni na sali konferencyjnej

Z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 29 września 2021 roku, odbyła się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, w trakcie której wysłuchano informacji z działalności instytucji kultury, MOK i Biblioteki, oraz wykonania budżetu a także podjęto szereg uchwał w sprawie m.in. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości czy też zaliczenia ulicy Szkolnej do kategorii dróg gminnych. Spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

 • Radni na sali konferencyjnej

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 22 września 2021 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji była analiza wykonania budżetu gminy oraz wydatków OSiR w pierwszym półroczu br. Zgromadzeni zaopiniowali również materiały na nachodzącą sesję. Spotkanie otworzył przewodniczący Komisji, radny Ryszard Stusiński. W pracach uczestniczyli także członkowie: wiceprzewodniczący organu Andrzej Osiński, radny Marek Baumel, radna Katarzyna Ciećwierska, radny Robert Głąbiński, radna Dorota Kaźmierczak, radny Ryszard Stusiński, radny Waldemar Suski, radny Mirosław Wirowski i radny Marek Zientek. Gościnnie w obradach udział wziął również przewodniczący RM Łukasz Koperski.

 • Radni na sali konferencyjnej

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 22 września 2021 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji była ocena działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz mszczonowskich Izb Pamięci w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. Spotkanie otworzyła jej przewodnicząca, radna Barbara Gryglewska. W pracach uczestniczyli także członkowie: wiceprzewodniczący organu Robert Głąbiński, radna Katarzyna Ciećwierska, radna Dorota Kaźmierczak, radny Krzysztof Krawczyk, rady Andrzej Osial, radny Andrzej Osiński, radny Waldemar Suski i radny Mirosław Wirowski. Gościnnie w obradach udział wziął również przewodniczący RM Łukasz Koperski.

 • Radni na sali konferencyjnej oraz młodzi strażacy z OSP...

Z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 25 sierpnia 2021 roku, odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, w trakcie której przeanalizowano dochody i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi a także podjęto uchwały w sprawie m.in. przyznawania nagród i stypendium burmistrza, zmian w bieżącym budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. Spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

 • Radni na sali konferencyjnej

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 18 sierpnia 2021 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji była analiza wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w pierwszym półroczu 2021 r. oraz ocena stanu rolnictwa na terenie gminy. Spotkanie otworzył jej przewodniczący, radny Ryszard Stusiński. W pracach uczestniczyli także członkowie: wiceprzewodniczący organu Andrzej Osiński, radny Marek Baumel, radna Katarzyna Ciećwierska, radny Robert Głąbiński, radna Dorota Kaźmierczak, radny Ryszard Stusiński, radny Waldemar Suski, radny Mirosław Wirowski i radny Marek Zientek. Gościnnie w obradach udział wziął również przewodniczący RM Łukasz Koperski.

 • Mężczyźni podczas obrad Rady Miejskiej

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 11 sierpnia 2021 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji była analiza wydatków poniesionych na oświatę w pierwszym półroczu 2021 r. oraz ocena stanu przygotowań do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Spotkanie otworzyła jej przewodnicząca, radna Barbara Gryglewska. W pracach uczestniczyli także członkowie: wiceprzewodniczący organu Robert Głąbiński, radny Piotr Chyła, radna Katarzyna Ciećwierska, radny Krzysztof Krawczyk, rady Andrzej Osial, radny Waldemar Suski i radny Mirosław Wirowski. Gościnnie w obradach udział wziął również przewodniczący RM Łukasz Koperski.

 • Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski

Z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 26 maja 2021 roku, odbyła się XXXII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, w trakcie której wysłuchano oceny zasobów pomocy społecznej i sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Informacji a także podjęto uchwały w sprawie m.in. nadania nazwy miejskiej ulicy, zmian w bieżącym budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. Spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

 • Przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie Łukasz...

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej, 19 maja 2021 r.

Głównymi tematami wspólnego posiedzenia Komisji, które odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, były ocena zasobów pomocy społecznej, zaprezentowanie sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Informacji a także zaopiniowanie uchwał dotyczących m.in. nadania nazwy ulicy w Mszczonowie oraz bieżącego budżetu. Obrady prowadził przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

 • Screen z sesji rady Miejskiej, Przewodniczący Rady Miejskiej

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie, 12 maja 2021 r.

Podczas majowych obrad Rady Miejskiej w Mszczonowie zgromadzili się członkowie wszystkich, działających w jej ramach, Komisji. Spotkanie odbywało się w trybie online a jego głównym tematem były bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem gminy. Wspólne posiedzenie poprowadził przewodniczący RM Łukasz Koperski.

 • Radna Barbara Gryglewska

O obchodach Święta Narodowego i kolejnych planach kultywowania dziejów Ziemi Mszczonowskiej  

Z radną Barbarą Gryglewską, pasjonatką lokalnej historii, przewodniczącą Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Mszczonowie, rozmawia Mateusz Milczarek.

 • Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski

Z obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 28 kwietnia 2021 roku, odbyła się XXXI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, w trakcie której wysłuchano sprawozdania ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za miniony rok oraz podjęto uchwały w sprawie m.in. zmian w bieżącym budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. Spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

 • Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie, 27 kwietnia 2021 r.

Podczas kwietniowych obrad Rady Miejskiej w Mszczonowie zgromadzili się członkowie wszystkich, działających w jej ramach, Komisji. Spotkanie odbywało się w trybie online a jego głównym tematem było zaopiniowanie materiałów na kolejną sesję, które dotyczyły m.in. sprawozdania ze współpracy z organizacjami samorządowymi czy też zmian w bieżącym budżecie. Wspólne posiedzenie poprowadził przewodniczący RM Łukasz Koperski.

 • Wiceprzewodniczący Rady Miejskiejw Mszczonowie Marek Zientek

Osuchów – zielone płuca Ziemi Mszczonowskiej

Z Markiem Zientkiem - wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Mszczonowie - radnym z okręgu osuchowskiego rozmawia Mateusz Milczarek.

 • Przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie Łukasz Koperski

Gmina to nasze wspólne dobro

O potrzebach mieszkańców, bieżących problemach, sile wspólnego działania i zbliżających się świętach wielkanocnych z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Mszczonowie Łukaszem Koperskim rozmawia Dagmara Bednarek.

 • Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Suski

Z obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 24 marca 2021 roku, odbyła się XXX sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której zaprezentowano sprawozdanie z działalności MOPS a także podjęto uchwały w sprawie m.in. zmian budżetowych oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Adamowice, Powązki i Gurba. Spotkanie poprowadził Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Suski.

 • Radny Rady Miejskiej Pan Waldemar Suski -screen z ekranu...

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie, 18 marca 2021 r. 

Podczas marcowych obrad Rady Miejskiej w Mszczonowie zgromadzili się członkowie wszystkich, działających w jej ramach, Komisji. Spotkanie odbywało się w trybie online a jego głównym tematem było zaopiniowanie materiałów na kolejną sesję, które dotyczyły m.in. sprawozdania z działalności MOPS, Programu Wspierania Rodziny a także Strategii Rozwoju Gminy Mszczonów do 2030 r.

 • Screen z sesji rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji

Z obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 24 lutego 2021 roku, odbyła się XXIX sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której zatwierdzono uchwały w sprawie m.in. zmian budżetowych, wyrażenia zgód na sprzedaż nieruchomości oraz nadania nazwy ulicy w miejscowości Sosnowica. Spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

 • Screen z komisji, która odbyła się za pośrednictwem MS Teams

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie, 24 lutego 2021 r.  

Podczas lutowych obrad Rady Miejskiej w Mszczonowie zgromadzili się członkowie wszystkich, działających w jej ramach, Komisji. Spotkanie odbywało się w trybie online a jego głównym tematem były informacje dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Usług Społecznych oraz zaopiniowanie materiałów na kolejną sesję. Wspólne posiedzenie poprowadził przewodniczący RM Łukasz Koperski.

 • Sesja Rady Miejskiej - on-line

Z obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 27 stycznia 2021 roku, odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której zatwierdzono zmiany w budżecie gminy oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej a także podjęto decyzję o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi żyrardowskiemu. Spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

 • Screen z komisji, która odbyła się za pośrednictwem MS Teams

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie, 20 stycznia 2021 r.

Podczas styczniowych obrad Rady Miejskiej w Mszczonowie zgromadzili się członkowie wszystkich, działających w jej ramach, Komisji. Spotkanie odbywało się w trybie online a jego głównym tematem było zaopiniowanie materiałów na kolejną sesję. Wspólne posiedzenie poprowadził przewodniczący RM Łukasz Koperski.

 • Z obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie -...

Z obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 16 grudnia 2020 roku, odbyła się XXVII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której podjęto uchwały w sprawie m.in. przyjęcia uchwały budżetowej na 2021 r., utworzenia Klubu Senior + oraz odwołania i powołania nowego skarbnika gminy. Spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

 • Przewodniczący Łukasz Koperski

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie, 9 grudnia 2020 r.

Podczas grudniowych obrad Rady Miejskiej w Mszczonowie zgromadzili się członkowie wszystkich, działających w jej ramach, Komisji. Spotkanie odbywało się w trybie online a jego głównym tematem było zaopiniowanie materiałów na kolejną sesję. Wspólne posiedzenie poprowadził przewodniczący RM Łukasz Koperski.

 • Przewodniczący Łukasz Koperski

Z obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 25 listopada 2020 roku, odbyła się XXVI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie. Pierwszy raz w historii miała ona charakter spotkania online. W jego trakcie wysłuchano informacji dotyczących oświaty w gminie Mszczonów a także podjęto uchwały m.in. w sprawie nadania tytułów „Zasłużony dla Gminy Mszczonów”, rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty miejscowości Grabce Józefpolskie i Marków-Towarzystwo.

 • Przewodniczący Łukasz Koperski

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie, 18 listopada 2020 r.

Podczas listopadowych obrad Rady Miejskiej w Mszczonowie zgromadzili się członkowie wszystkich, działających w jej ramach, Komisji. Spotkanie odbywało się w trybie online a jego głównym tematem był stan gminnej oświaty. W trakcie obrad zaopiniowano również materiały na sesję. Wspólne posiedzenie poprowadził przewodniczący RM Łukasz Koperski.

 • Obrady XXV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 28 października 2020 roku, odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której podjęto uchwały m.in. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny, zmian budżetowych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i stawek podatku od nieruchomości. Spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

 • Członkowie Komisji Oświaty

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 21 października 2020 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji było zapoznanie się z Gminnym Programem Wspierania Rodziny w Gminie Mszczonów oraz projektem powstania Centrum Usług Społecznych. Spotkanie otworzyła jej przewodnicząca, radna Barbara Gryglewska. W pracach uczestniczyli także członkowie: wiceprzewodniczący organu Robert Głąbiński, radny Piotr Chyła, radna Katarzyna Ciećwierska, radna Dorota Kaźmierczak, radny Krzysztof Krawczyk, rady Andrzej Osial, radny Waldemar Suski i radny Mirosław Wirowski. Gościnnie w obradach udział wziął również przewodniczący RM Łukasz Koperski.

 • Przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie - Łukasz...

Nowy herb i nie tylko honorowe tytuły

Z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Mszczonowie Łukaszem Koperskim o honorowych odznaczeniach i nowym herbie rozmawia Dagmara Bednarek.

 • Z obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 26 sierpnia 2020 roku, odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której wysłuchano sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w pierwszym półroczu 2020 r. a także podjęto uchwały m.in. w sprawie zmian budżetowych oraz zasad używania symboli gminy Mszczonów. Spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

 • Gryglewska Barbara Bożenna

Szkolny wrzesień w dobie pandemii

Z przewodniczącą Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Mszczonowie Barbarą Gryglewską rozmawia Mateusz Milczarek.

 • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 19 sierpnia 2020 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 19 sierpnia 2020 r.

Głównymi tematami posiedzenia Komisji były analizy wydatków i funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za pierwsze półrocze 2020 r. oraz stanu rolnictwa na terenie Ziemi Mszczonowskiej. W trakcie obrad zaopiniowano również projekty uchwał m.in. w sprawie honorowych tytułów nadawanych przez gminę oraz zmian budżetowych.

 • Radna Gryglewska Barbara Bożenna

Czy gminna Mszczonów prowadzi lokalną politykę historyczną?

Z radną Rady Miejskiej Mszczonowa Barbarą Gryglewską rozmawia Mateusz Milczarek.

 • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 17 sierpnia 2020 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 17 sierpnia 2020 r.

Głównymi tematami posiedzenia Komisji były analizy funkcjonowania gminnej oświaty oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Spotkanie otworzyła jej przewodnicząca, radna Barbara Gryglewska. W pracach uczestniczyli także członkowie: radny Piotr Chyła, radna Katarzyna Ciećwierska, radny Krzysztof Krawczyk, rady Andrzej Osial, radny Andrzej Osiński i radny Waldemar Suski. Gościnnie w obradach udział wziął również przewodniczący RM Łukasz Koperski.

 • Z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 22 lipca 2020 roku, odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której omówiono problem związany z kolejkami do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Żyrardowie a także podjęto uchwały m.in. w sprawie opłaty adiacenckiej. Zgromadzeni wysłuchali także sprawozdań z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

 • Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie,...

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie, 22 lipca 2020 r.

Podczas lipcowych obrad Rady Miejskiej w Mszczonowie spotkali się członkowie wszystkich, działających w jej ramach, Komisji. Głównymi tematami były ocenienie działalności ZGKiM oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a także zaopiniowanie materiałów na sesję. Wspólne posiedzenie poprowadził przewodniczący RM Łukasz Koperski.

 • OSP w czasie pandemii

OSP w czasie pandemii

Z prezesem Zarządu Powiatowego OSP RP i jednocześnie prezesem Zarządu Gminnego OSP Mszczonów druhem Waldemarem Suskim rozmawia Marcin Letkiewicz.

 • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 8 lipca 2020 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 8 lipca 2020 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji była informacja o przebiegu akcji letniej. Spotkanie otworzyła jej przewodnicząca, radna Barbara Gryglewska. W pracach uczestniczyli także członkowie: wiceprzewodniczący organu Robert Głąbiński, radna Katarzyna Ciećwierska, radna Dorota Kaźmierczak, radny Krzysztof Krawczyk, rady Andrzej Osial, radny Andrzej Osiński, radny Waldemar Suski i radny Mirosław Wirowski. Gościnnie w obradach udział wziął również przewodniczący RM Łukasz Koperski.

 • Z obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 24 czerwca 2020 roku, odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której podjęto szereg uchwał w sprawie m.in. statutu gminy Mszczonów oraz zmian budżetowych. W trakcie obrad udzielono również absolutorium oraz wotum zaufania Burmistrzowi Mszczonowa Józefowi Grzegorzowi Kurkowi. Spotkanie poprowadził przewodniczący Łukasz Koperski.

 • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 17 czerwca 2020 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 17 czerwca 2020 r.

Głównymi tematami posiedzenia Komisji były analiza wykonania budżetu oraz zaopiniowanie projektów uchwał m.in. w sprawie zmian budżetowych oraz udzielenia pomocy finansowej powiatowi żyrardowskiemu.

 • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 10 czerwca 2020 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 10 czerwca 2020 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji była analiza projektu budynku Gminnego Centrum Informacji przeznaczonego na Izbę Pamięci i siedzibę ZHP oraz dyskusja o sporcie w gminie.

 • Dwudziesta sesja na trzydziestolecie samorządności

Dwudziesta sesja na trzydziestolecie samorządności

W środę, 27 maja 2020 roku, odbyła się uroczysta XX sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której symbolicznie uczczono przypadającą tego dnia 30. rocznicę restytucji samorządu terytorialnego. Oprócz tego wysłuchano także informacji o zasobach pomocy społecznej i funkcjonowaniu Gminnego Centrum Informacji. Odświętne spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

 • Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie,...

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie, 20 maja 2020 r.

Podczas majowych obrad Rady Miejskiej w Mszczonowie spotkali się członkowie wszystkich, działających w jej ramach, Komisji. Głównymi tematami było ocenienie zasobów pomocy społecznej oraz wysłuchanie sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Informacji za 2019 r. Wspólne posiedzenie poprowadził wiceprzewodniczący RM Marek Zientek. Spotkanie odbyło się zgodnie z obowiązującymi w kraju zasadami bezpieczeństwa.

 • Z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 29 kwietnia 2020 roku, odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której podjęto szereg uchwał w sprawie m.in. statutów Gminy Mszczonów oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej a także zmian budżetowych. Obrady prowadził przewodniczący Łukasz Koperski. Spotkanie zostało przeprowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny.

 • Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie,...

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie, 27 kwietnia 2020 r.

Podczas pierwszego w czasie stanu epidemii spotkania Rady Miejskiej w Mszczonowie spotkali się członkowie wszystkich, działających w jej ramach, Komisji. Głównym tematem obrad było zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję. Wspólne posiedzenie poprowadził przewodniczący RM Łukasz Koperski. Spotkanie odbyło się zgodnie z obowiązującymi w kraju zasadami bezpieczeństwa.

 • NOWY - WIELKI MSZCZONÓW

NOWY - WIELKI MSZCZONÓW

Z przewodniczącym Rady Miejskiej w Mszczonowie Łukaszem Koperskim rozmawia Mateusz Letkiewicz.

 • Z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 26 lutego 2020 roku, odbyła się XVIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której oceniono stan bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy a także podjęto szereg uchwał w sprawie m.in. zmian w bieżącym budżecie, aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zgody na nabycie nieruchomości. Obrady prowadził przewodniczący Łukasz Koperski.

 • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 19 lutego 2020 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 19 lutego 2020 r.

Głównymi tematami posiedzenia Komisji były ocena bezpieczeństwa publicznego w gminie oraz zaopiniowanie projektów uchwał m.in. w sprawie zmian budżetowych oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 19 lutego 2020 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 19 lutego 2020 r.

Głównymi tematami posiedzenia Komisji była analiza kalendarza imprez sportowych na bieżący rok oraz omówienie funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 • Spotkanie z sołtysami

Spotkanie z sołtysami

W czwartek, 6 lutego, w sali konferencyjnej mszczonowskiego ratusza, władze lokalne i pracownicy samorządowi spotkali się z sołtysami terenów wiejskich. W naradzie wzięli udział burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, przewodniczący RM Łukasz Koperski, jego zastępcy Marek Zientek i Waldemar Suski, radni Katarzyna Ciećwierska, Ryszard Stusiński, Andrzej Osiński, Andrzej Osial i Dariusz Olesiński. Podczas spotkania obecni byli również naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego oraz przedstawiciele gminnych instytucji.

 • Forum pełne pomysłów

Forum pełne pomysłów

W pierwszą środę miesiąca, 5 lutego, przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski otworzył drugie spotkanie Forum Samorządowego Organizacji Pozarządowych. Na sali konferencyjnej mszczonowskiego ratusza po raz kolejny władze lokalne spotkały się z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu gminy.

 • MARKA MSZCZONÓW

MARKA MSZCZONÓW

Z przewodniczącym Rady Miejskiej w Mszczonowie Łukaszem Koperskim rozmawia Mateusz Letkiewicz.

 • Z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 22 stycznia 2020 roku, odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której oceniono stan przeciwpożarowy gminy w 2019 r. a także podjęto szereg uchwał w sprawie m.in. zmian w bieżącym budżecie i zgody na nabycie nieruchomości. Obrady prowadził przewodniczący Łukasz Koperski.

 • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 15 stycznia 2020 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 15 stycznia 2020 r.

Głównymi tematami posiedzenia Komisji były ocena ochrony przeciwpożarowej w gminie oraz zaopiniowanie projektów uchwał m.in. w sprawie zmian budżetowych.

 • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 8 stycznia 2020 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 8 stycznia 2020 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji było wysłuchanie planów instytucji związanych z akcją „Zima w mieście” dla uczniów w okresie ferii.

 • Nie tylko historia, ale także teraźniejszość oraz...

Nie tylko historia, ale także teraźniejszość oraz przyszłość…

Rozmowa z przewodniczącą Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Barbarą Gryglewską.

 • Z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 20 listopada 2019 roku, odbyła się XIV sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której oceniono działalność służby zdrowia w gminie a także podjęto szereg uchwał w sprawie m.in. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjęcia Programu Ochrony Środowiska na lata 2019-2022, zmian w bieżącym budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Obrady prowadził przewodniczący Łukasz Koperski.

 • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 18 listopada 2019 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 18 listopada 2019 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji były analiza wydatków instytucji kultury oraz zaopiniowanie projektów uchwał m.in. w sprawie zmian budżetowych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 13 listopada 2019 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 13 listopada 2019 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji była ocena działalności służby zdrowia na terenie gminy Mszczonów.

 • Z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 18 września 2019 roku, odbyła się XII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której oceniono działalność Mszczonowskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej a także podjęto szereg uchwał w sprawie m.in. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmian w bieżącym budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

 • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 18 września 2019 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 18 września 2019 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji było zaopiniowanie uchwał m.in. w sprawie zmian budżetowych oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 11 września 2019 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 11 września 2019 r.

Głównymi tematami posiedzenia Komisji były analiza budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 r. oraz wydatków OSiR w tym samym okresie.

 • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 11 września 2019 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 11 września 2019 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji była ocena działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz mszczonowskich Izba Pamięci. Oprócz tego, członkowie wysłuchali także informacji CUW na temat przygotowań do obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

 • O powiatowych i gminnych potrzebach oraz problemach...

O powiatowych i gminnych potrzebach oraz problemach jednostek OSP

Z prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druhem Waldemarem Suskim rozmawia Mateusz Milczarek.

 • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 26 sierpnia 2019 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 26 sierpnia 2019 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji było zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej. Wśród nich znalazły się projekty dokumentów dotyczących m.in. uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w bieżącym budżecie.

 • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 21 sierpnia 2019 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 21 sierpnia 2019 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji była analiza wydatków poniesionych na oświatę w pierwszym półroczu 2019 r. Oprócz tego, członkowie dokonali także oceny przygotowania do nowego roku szkolnego.

 • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 21 sierpnia 2019 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 21 sierpnia 2019 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji była analiza wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pierwsze półrocze 2019 r.

 • Forum zorganizuje… forum, czyli początek „gminnego...

Forum zorganizuje… forum, czyli początek „gminnego inkubatora inicjatyw różnych”

Z przewodniczącym Rady Miejskiej Mszczonowa Łukaszem Koperskim rozmawia Mateusz Milczarek.

 • Z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 26 czerwca 2019 roku, odbyła się IX sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której burmistrzowi Mszczonowa udzielono absolutorium oraz wotum zaufania. W jej trakcie podjęto także szereg uchwał dotyczących, m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i wykonania budżetu gminy oraz oświaty. Podczas spotkania dokonano również oceny działalności OSiR oraz organizacji sportowych z terenu Ziemi Mszczonowskiej. Obrady prowadził przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

 • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

„Raport o stanie gminy” był głównym tematem poniedziałkowego posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa. Dokument zawiera opis polityki finansowej Gminy Mszczonów, realizacji strategii rozwoju, polityki w zakresie inwestycji, polityki oświatowej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.

 • VIII sesja Rady Miejskiej

VIII sesja Rady Miejskiej

Jednym z pierwszych punktów majowej sesji była ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok. Szczegółowo omówiła to zagadnienie Barbara Ciszewska, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie.

 • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

Poniedziałkowe posiedzenie komisji budżetu otworzył jej przewodniczący Ryszard Stusiński. Komisja pochyliła się nad ośmioma projektami uchwał.

 • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 21 maja 2019 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 21 maja 2019 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji edukacja w gminie – zajęcia pozalekcyjne oraz plany atrakcji na wakacje. Podczas obrad zaopiniowano także materiały na kolejną sesję RM dotyczące m.in. zmian w statucie Gminnego Centrum Informacji.

 • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 6 maja 2019 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 6 maja 2019 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji była ocena działalności Gminnego Centrum Informacji za 2018 rok.

 • Z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 17 kwietnia 2019 roku, odbyła się VII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której oceniono stan dróg i oświetlenia ulicznego na terenie gminy i powiatu a także wysłuchano sprawozdań z realizacji programów rewitalizacji i współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 8 kwietnia 2019 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 8 kwietnia 2019 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji była ocena działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury za 2018 rok.

 • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 1 kwietnia 2019 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 1 kwietnia 2019 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji była ocena stanu dróg i oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów.

 • Z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 27 marca 2019 roku, odbyła się VI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której oceniono stan ochrony środowiska na terenie gminy i powiatu a także podjęto uchwały w sprawie m.in. zmian w bieżącym budżecie, zasad korzystania z Term i hali sportowej oraz wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Obrady prowadził przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

 • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 25 marca 2019 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 25 marca 2019 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji było zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

 • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 13 marca 2019 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 13 marca 2019 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji była ocena stanu sanitarnego i ochrony środowiska w gminie Mszczonów.

 • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 11 marca 2019 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 11 marca 2019 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji była ocena działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok.

 • Z obrad V sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad V sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 27 lutego 2019 roku, odbyła się V sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której oceniono stan ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy a także podjęto uchwały w sprawie m.in. zmian w bieżącym budżecie, Planu Ograniczeni Niskiej Emisji oraz ustalenia statutów sołectw.

 • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

W składzie 10 z 11 radnych obradowała w poniedziałek (25.02) Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa. Radni wysłuchali między innymi sprawozdania na temat jakości powietrza na terenie gminy Mszczonów oraz zaopiniowali szereg uchwał.

 • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 12 lutego 2019 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 12 lutego 2019 r.

Głównymi tematami posiedzenia Komisji była ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Ziemi Mszczonowskiej oraz omówienie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem gminy.

 • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 11 lutego 2019 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 11 lutego 2019 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji było przedstawienie informacji na temat działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz kalendarza tegorocznych imprez sportowych.

 • DEKADA RADNEJ

DEKADA RADNEJ

Z radną Barbarą Gryglewską - przewodniczącą Komisji Oświaty i Spraw Społecznych -rozmawia Mateusz Milczarek.

 • Z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 23 stycznia 2019 roku, odbyła się IV sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której podjęto uchwały m.in. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zmian w budżecie oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Obrady prowadził przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

 • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 21 stycznia 2019 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 21 stycznia 2019 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji było zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej. Dotyczyły one m.in. regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zmian w bieżącym budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.

 • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 14 stycznia 2019 r.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 14 stycznia 2019 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji było przedstawienie informacji na temat planowanej akcji „Zima w mieście 2019”.

 • Czy rok 2019 będzie przełomowy dla Gminy Mszczonów?

Czy rok 2019 będzie przełomowy dla Gminy Mszczonów?

Z Burmistrzem Mszczonowa Józefem Grzegorzem Kurkiem rozmawia Mateusz Milczarek.

 • Z obrad III sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad III sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 19 grudnia 2018 roku, odbyła się III sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, która była ostatnią w tym roku kalendarzowym. Podczas spotkania uchwalono budżet gminy na 2019 r. oraz podjęto uchwały m.in. w sprawie aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej. Obrady prowadził przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

 • Nowy wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Nowy wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Z Waldemarem Suskim- nowym wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Mszczonowie – rozmawia Mateusz Milczarek.

 • Z obrad II sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad II sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 28 listopada 2018 roku, odbyła się II sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której ustalono składy osobowe komisji stałych Rady Miejskiej oraz podjęto uchwały m.in. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i zmian w budżecie na rok bieżący. Obrady prowadził przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

 • Zgodnie, dynamicznie i skutecznie - tak dzięki woli...

Zgodnie, dynamicznie i skutecznie - tak dzięki woli wyborców - będzie dalej w naszym samorządzie

Z przewodniczącym Rady Miejskiej Mszczonowa Łukaszem Koperskim rozmawia Mateusz Milczarek.

 • Taka będzie VIII kadencja samorządowa

Taka będzie VIII kadencja samorządowa

Z burmistrzem Mszczonowa Józefem Grzegorzem Kurkiem rozmawia Mateusz Milczarek.

 • Z obrad I sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad I sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 21 listopada 2018 roku, odbyła się I sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której nastąpiło ślubowanie radnych oraz burmistrza Mszczonowa a także wybór przewodniczącego RM i jego zastępców. Obrady rozpoczął Radny Senior Ryszard Stusiński –  najstarszy wiekiem wśród samorządowego gremium.

następna strona »

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7648128

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat