Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

25.11.2020

Imieniny

Erazma, Katarzyny, Jozafata

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • -

Spotkanie z sołtysami

W czwartek, 17 stycznia br. w Urzędzie Miejskim odbyło się coroczne spotkanie burmistrza Józefa Grzegorza Kurka oraz radnych z terenów wiejskich z przedstawicielami 34 sołectw. Głównym tematem spotkania było omówienie nowych stawek i wprowadzanych zmian w gospodarce odbioru odpadów komunalnych podyktowanych ustawą sejmową. Ponadto, burmistrz Mszczonowa zapoznał sołtysów z planami gminy na bieżący rok.

Ustawa „śmieciowa”
Z dniem 1 lipca 2013 roku decyzją Sejmu i Rządu, samorządy przejmą kontrolę nad śmieciami i według ustawy gmina będzie zobligowana wprowadzić w życie jednolitą stawkę opłaty od osoby bez względu na ilość wyprodukowanych śmieci.
Na grudniowej sesji Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody  ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaliła stawki takiej opłaty.
W myśl nowych przepisów, jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 11,00 złotych od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
Jeżeli natomiast śmieci nie będę segregowane stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 22,00 złote.
Zdaniem burmistrza ustawa sejmowa, godzi głównie w ludzi najbiedniejszych i rodziny wielodzietne.
Przepisy zabraniają bowiem władzom samorządowym wprowadzenia zróżnicowanych stawek, tudzież umorzenia opłaty ludziom biednym.
Jak zapowiedział szef Ratusza, jest szansa, że po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu przez gminę Mszczonów operatora, który będzie odbierał śmieci nastąpi zmiana uchwalonych stawek, jeśli zwycięzca zaoferuje niższe ceny.

Fundusz Sołecki
W  budżecie na rok 2013 ujęto w wydatkach budżetowych środki na tzw. „Fundusz Sołecki” w kwocie  401.131,00 złotych. W łącznej kwocie wydatków funduszu wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 393.131,00 złotych, zaś wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 8.000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych.
Burmistrz podkreślił, że gmina Mszczonów pomimo kryzysu jest w stanie zabezpieczyć w swoim budżecie środki na tzw. Fundusz Sołecki, kiedy inne samorządy w ramach wprowadzanych cięć budżetowych go likwidują.
Sołtysi dowiedzieli się również, że w związku z modernizacją Centralnej Magistrali Kolejowej, gmina Mszczonów prowadzi rozmowy z inwestorem, aby tłuczeń spod podkładów kolejowych został odsprzedany i wykorzystany do remontów gminnych dróg.
Ponadto, władze Mszczonowa starają się wypracować konsensus, który zapewni wybudowanie stacji kolejowej w miejscowości Szeligi wraz peronem.

Plany gminy Mszczonów
Samorząd Mszczonowa wychodząc naprzeciw lokalnej społeczności skierował do mieszkańców gminy ankietę w której respondenci mogli wypowiedzieć się, jaki zakres działań mają podjąć lokalne władze w celu poprawy jakości życia w mieście i na terenach wiejskich.
W związku z tym, że część wypełnionych ankiet i potrzeb w nich zawartych nie dotyczyły zadań jakie może zrealizować gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, burmistrz Józef Grzegorz Kurek w woli wyjaśnienia poinformował o programie inwestycyjnym na lata 2013- 2014.
Dzięki wsparciu gminnych inwestycji ze środków unijnych uda się m.in. dokończyć budowę wodociągu w rejonie Lutkówki, Wygnanki i Nosów Poniatek, a także rozpocząć modernizację oczyszczalni ścieków. Ponadto, przyznane gminie Mszczonów środki UE posłużą na uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych przy Keramzycie. Obszar ten w przyszłości stać się ma druga dzielnicą przemysłową Mszczonowa, dzięki czemu stanie się atrakcyjnym miejscem dla wielu firm.
Dzięki dofinansowaniu unijnemu w chwili obecnej kończy się proces rekultywacji wysypiska śmieci w miejscowości Marków Świnice.
Po kompletnej rekultywacji, na tym terenie ma powstać mini zoo i miejsce biwakowe dla dzieci.
Gmina planuje także wybudować place zabaw w miejscowości Wręcza i Bobrowce.
Ponadto, burmistrz zapowiedział, że w przyszłym roku rozpocznie się budowa nowego komisariatu policji we Mszczonowie. Nowa siedziba mieścić się będzie przy ulicy Warszawskiej vis a vis Term.
Budowany będzie także chodnik w ulicy Tarczyńskiej oraz ulica Spokojna i Sportowa. Powstanie również oświetlenie na nowo powstałych osiedlach mieszkalnych.
W tym roku przeprowadzone zostaną modernizacje i remonty kolejnych strażnic OSP na terenach wiejskich. Po Bobrowcach i Piekarach przyszedł czas na Osuchów i Wręczę, a w dalszej kolejności będą remontowane kolejne strażnice. Zaczynają one pełnić bowiem nowe role - lokalnych miejsc spotkań oraz miejsc, gdzie można wynająć salę na niewielkie przyjęcie okolicznościowe. Z pewnością więc służą one dobrze całej lokalnej społeczności i są nadal potrzebne. Czynione są również kroki mające na celu pozyskać nowe auto dla OSP Mszczonów.
Jak zapowiedział Józef Grzegorz Kurek funkcjonujące przy szkołach wiejskich punkty przedszkolne będą utrzymane, pomimo iż koszty ponoszone na oświatę stanowią największy procent wydatków z budżetu gminy.
Realizowane będą również drogi w Grabcach Józefpolskich, Osuchowie, Bobrowcach i Koloni Lutkówce.


Biobloki
Sołtysi otrzymali też informacje o tym, iż jest nadal możliwość zakupu i instalacji tzw. biobloków w miejscach, gdzie nie ma aktualnie możliwości doprowadzenia instalacji kanalizacyjnych. Wkrótce wymogi unijne i tak zmuszą rolników do tego typu inwestycji, a teraz jest szansa, aby zrobić to dużo taniej. Czym więcej chętnych znajdzie się na tego typu inwestycję, tym cena jednostkowa dla rolnika będzie niższa. Przy 50 chętnych cena  jednego biobloku wyniesie około 2500 zł odpłatności z gospodarstwa.

Bezpańskie psy
W związku z faktem, iż z roku na rok przybywa bezpańskich psów, które gmina zmuszona jest odławiać i umieszczać w specjalnym hotelu dla psów, od przyszłego roku samorząd Mszczonowa zamierza wprowadzić nowy system. Wprowadzone zostaną opłaty od każdego psa, który nie jest wysterylizowany tudzież wykastrowany. Nowe rozwiązanie wprowadzi ogromne oszczędności z tytułu mniejszej ilości psów w hotelach. Zaoszczędzone środki posłużyć mają na naprawy gminnych dróg.

Park Rozrywki i Nauki
Koncepcja związana z budową Parku Rozrywki i Nauki we Wręczy jest nadal aktualna, a inwestor w dalszym ciągu przewiduje realizację tego projektu ale etapami ponieważ Ministerstwo Transportu nie wyraziło zgody na przebudowę węzłów drogowych.

Internet
Gmina Mszczonów cały czas prowadzi rozmowy z kolejnymi firmami oferującymi nowe rozwiązania dotyczące rozbudowy sieci internetu. Jak poinformowała kierownik GCI Beata Sznajder aktualnie są prowadzone rozmowy z jedną z firm, która może zaoferować dostęp do Internetu nawet w miejscach, gdzie nadal są tzw. „białe plamy”.
Firma zakłada udostępnienie bezprzewodowego Internetu oraz hot spotów. Do tego celu niezbędna będzie budowa specjalnych nadajników, które wzmocnią sygnał i zasięg całego systemu.

Sprawy różne
W tym roku ogłoszony będzie konkurs na najładniejsze sołectwo oraz najładniejszą posesję. Konkurs ten propaguje dobre wzorce godne naśladowania głównie na terenach wiejskich, a tym samym przyczynia się do poprawy wizerunku oraz czystości i porządku na terenie całej gminy. 
Sołectwo, które zwycięży otrzyma 100 tysięcy złotych na cele inwestycyjne.
Jak poinformował burmistrz Mszczonowa, władze samorządowe zamierzają wprowadzić dla mieszkańców Mszczonowa preferencyjne opłaty za korzystanie z basenów Termalnych.
Symboliczna opłata obowiązywać będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 20.00 do 22.00.
Burmistrz zwrócił się z prośbą do właścicieli nieruchomości bezpośrednio położonych przy drogach, aby zwracali uwagę na wyrastające z ich posesji zakrzaczenia utrudniające poruszanie się po drogach autobusom dowożącym dzieci do szkół.

Szef Ratusza uczulił sołtysów i mieszkańców gminy, aby zwracali uwagę na parkujące i przejeżdżające przez gminne drogi TIR-y. Zdaniem burmistrza przez tak wielkogabarytowe samochody niszczone są wiejskie drogi, które mają ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności.
Beata Sznajder, kierownik GCI poinformowała, że podczas ferii zimowych w filii GCI w Osuchowie prowadzone będą projekcje filmów dla dzieci i młodzieży.
Ponadto, kierownik GCI zapowiedziała, że gmina Mszczonów zamierza wprowadzić system powiadamiania mieszkańców gminy i rolników za pomocą SMS-ów. Takie rozwiązanie pozwoli na bieżąco informować społeczność o planowanych wydarzeniach.
Kolejną istotną informacją jest fakt, że od 30 stycznia br. będzie można zwiedzać nowo otwartą Izbę Pamięci Rodziny Maklakiewiczów. Oficjalne otwarcie nastąpi zaś 3 maja br.    

Korzystając z obecności przedstawicieli sołectw kierownik mszczonowskiego MOPS, Barbara Ciszewska poinformowała o obowiązujących kryteriach dochodowych w pomocy społecznej.
Następnie, Piotr Słojewski będący delegatem Mazowieckiej Izby Rolniczej wyjaśnił działanie i zasady funkcjonowania Izby, zachęcając rolników do przekazywania temu organowi swoich spraw i problemów.

 

drukuj (Spotkanie z sołtysami)

  • autor: Łukasz Nowakowski
  • -
  • -
  • -

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6643724

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat