Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

25.11.2020

Imieniny

Erazma, Katarzyny, Jozafata

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • -

Kolejny rok i nowe wyzwania

Na tematy związane z uchwaleniem budżetu gminy Mszczonów na rok 2013 oraz na tematy bieżące rozmawiamy z radnym Waldemarem Suskim, członkiem Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego.

Panie Waldemarze, na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni uchwalili budżet na rok 2013. Jak wyglądać będzie aktualny rok pod względem finansowym?

- Jak co roku staramy się racjonalnie planować budżet, dlatego w tym roku dochody gminy Mszczonów oscylować będą w granicach 49 milionów złotych, wydatki zaś przekroczą nieco 51 milionów złotych. W związku z tym różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami wyniesie 2 miliony złotych.
Taki stan rzeczy świadczy o racjonalnie prowadzonej polityce finansowej, czego najlepszym przykładem są prognozy wskaźników zadłużenia finansowego.
Wskaźnik sumy spłaty rat  kredytów i obligacji wraz z odsetkami  przypadających na rok 2013 w stosunku do dochodów zaplanowanych na 2013 rok wyniesie 5,46%, przy maksymalnym wskaźniku ustawowym 15%, natomiast wskaźnik łącznej kwoty długu na koniec 2013 roku w stosunku do dochodów  zaplanowanych na  2013 rok wyniesie 44,67%, przy maksymalnym wskaźniku ustawowym 60%.
Z tego wynika, że wskaźniki finansowe są optymistyczne, a nasz budżet w dobrej kondycji.

Proszę powiedzieć jak wygląda kwestia dotycząca inwestycji i funduszu sołeckiego zaplanowanych w tegorocznym budżecie?

- W tegorocznym budżecie w wydatkach budżetowych ujęte zostały środki na tzw. „Fundusz Sołecki” w kwocie nieco ponad 400 tysięcy złotych.
Ta kwota w zdecydowanej większości przeznaczona zostanie na remonty i poprawę gminnych dróg na terenach wiejskich. Część z tych środków przeznaczonych zostanie na zakup wiat przystankowych.
Jeżeli chodzi o najbliższe inwestycje, to niebawem cieszyć się będziemy Izbą Pamięci Rodziny Maklakiewiczów. Aktualnie twa ostatni etap realizacji tej inwestycji polegający na  montażu sprzętu audiowizualnego, komputerowego i mebli oraz wyposażenia sal w gabloty i eksponaty. W Izbie Pamięci Domu Maklakiewiczów mieścić się również będzie ognisko muzyczne, które stanowić będzie doskonałe miejsce dla naszych mieszkańców, którzy kochają muzykę i chcą jej poświęcić swoje życie.
W tym roku rozpocznie się także przebudowa centrum wsi w miejscowości Bobrowce i Piekary. 
Ponadto, czekamy na rozpoczęcie budowy przez gminę Mszczonów wodociągu w rejonie Lutkówki i kanalizacji we wsi Wymysłów, Sosnowica i Kamionka. 
Warto także dodać, że został opracowany projekt przebudowy placu przez Ratuszem w Mszczonowie. Zmiany polegać będą m.in. na znacznym zwiększeniu miejsc parkingowych oraz stworzeniu ruchu jednokierunkowego na odcinku pomiędzy ulicą Sienkiewicza a ulicą Warszawską.
W bieżącym roku rozpocznie się również przebudowa chodników w ulicy Tarczyńskiej na odcinku od ulicy Dworcowej do ulicy Maklakiewicza.

Na zakończenie, jako, że jest pan prezesem Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego ZOSP w Mszczonowie, proszę powiedzieć jakie inwestycje planowane są w jednostkach OSP z terenu gminy Mszczonów?

- Na wstępie muszę się pochwalić, że jednostki z terenu gminy Mszczonów działają sprawnie, są odpowiednie wyposażone, a druhowie należycie wyszkoleni.
W chwili obecnej największą naszą potrzebą jest zakup samochodu technicznego marki IVECO dla OSP Mszczonów oraz wozu bojowego dla OSP w Piekarach.
Myślę, że z uwagi na fakt, że druhowie z Mszczonowa stanowią prężnie działającą jednostkę , która z uwagi na swoją mobilność i wyszkolenie wykazuje się największą wyjazdowością i aktywnością w skali całego powiatu żyrardowskiego musimy zrobić wszystko, aby taki samochód mogli pozyskać.

Dziękuję za rozmowę

Dziękuję również

drukuj (Kolejny rok i nowe wyzwania)

  • autor: Łukasz Nowakowski

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6643537

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat