Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

25.11.2020

Imieniny

Erazma, Katarzyny, Jozafata

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Otwarcie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie.

Z obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 19 grudnia 2012 roku, odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, na której radni podjęli szereg bieżących uchwał oraz wysłuchali informacji z działalności burmistrza Mszczonowa w okresie między sesjami.

Przed rozpoczęciem obrad, harcerze z mszczonowskiego Hufca ZHP wręczyli Józefowi Grzegorzowi Kurkowi, burmistrzowi Mszczonowa i Łukaszowi Koperskiemu, przewodniczącemu Rady Miejskiej Betlejemskie Światło Pokoju. Ta coroczna akcja harcerzy symbolizuje ogień zapalony w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Betlejemskie Światło Pokoju stało się symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei.
Burmistrz podziękował harcerzom za propagowanie takiej akcji, życząc druhom, aby mszczonowski hufiec był dużą i prężnie działającą organizacją, skupiającą coraz więcej członków.
Wiele ciepłych słów powiedział także Łukasz Koperski, który podkreślił ogromną rolę harcerzy i ich społecznej działalności.

Podjęte uchwały

Radni podczas obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej podjęli następujące uchwały:
-Uchwałę w sprawie obwodów głosowania. W myśl uchwały dokonano podziału gminy Mszczonów na stałe obwody głosowania, ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.
Obwody głosowania tworzy się w celu przeprowadzania głosowania w wyborach powszechnych oraz w wyborach przeprowadzanych w trakcie kadencji organów przedstawicielskich. Obwód głosowania stanowi obszar działania jednej obwodowej komisji wyborczej przeprowadzającej głosowanie w jednym lokalu wyborczym.
Proponowany podział gminy Mszczonów na obwody głosowania będzie miał zastosowanie do wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego oraz referendów.
- Uchwałę w sprawie oddania Klubowi Sportowemu "MSZCZONOWIANKA" składników majątkowych.
W myśl uchwały oddaje się Klubowi Sportowemu "MSZCZONOWIANKA" w Mszczonowie w użyczenie od dnia 01.01.2013r. na czas nieokreślony budynek zlokalizowany przy ulicy Brzoskwiniowej w Mszczonowie
Uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową gminy Mszczonów na rok 2012.
Uchwała zwiększa dochody budżetu o kwotę 38.451,00 złotych . Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 47.239.618,03 złotych.
Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 63.931,00 złotych i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 25.480,00 złotych. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 50.006.994,03 złotych.

Informacja z działalności burmistrza Mszczonowa w okresie między sesjami

W okresie między sesjami wydano 15 zarządzeń, które głównie dotyczyły zmian w finansach jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów i budżetu gminy. Ponadto, burmistrz ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne
uprawnione podmioty w 2013 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Burmistrz powołał także komisję konkursową do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Mszczonów w zakresie:

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach dofinansowania nauki pływania,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach nauki tenisa stołowego.
Następnie, burmistrz poinformował o podniesieniu stawki czynszu od gruntów, która wzrosła o 5% zgodnie z inflacją.
Józef Grzegorz Kurek wspomniał także, że został opracowany projekt przebudowy placu przez Ratuszem w Mszczonowie. Zmiany polegać będą m.in. na znacznym zwiększeniu miejsc parkingowych oraz stworzeniu ruchu jednokierunkowego na odcinku pomiędzy ulicą Sienkiewicza a ulicą Warszawską. 

drukuj (Z obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie)

  • autor: Łukasz Nowakowski
  • Harcerze wreczyli burmistrzowi Mszczonowa i...

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6640409

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat