Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

25.11.2020

Imieniny

Erazma, Katarzyny, Jozafata

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • -

Na półmetku kadencji

Spotkania radnych i burmistrza z mieszkańcami gminny

Co roku przedstawiciele mszczonowskiego samorządu spotykają się  na zebraniach środowiskowych z mieszkańcami gminy. W tym roku spotkania takie odbywały się w okresie od  21 do 29  listopada. Na terenie miasta miało miejsce  jedno spotkanie, zorganizowane w Mszczonowskim Ośrodku Kultury, zaś  na terenie wiejskim gminy  poprowadzono pięć zebrań -  w Szkołach Podstawowych w: Lutkówce (22.11), Osuchowie (26.11), Piekarach (27.11), Bobrowcach (28.11) i Wręczy (29.11). Każde z nich otwierał przedstawiciel Rady Miejskiej, radny z danego terenu,  a następnie głos zabierał burmistrz Józef Grzegorz Kurek, który przedstawiał mieszkańcom informacje o wykonanych i planowanych inwestycjach. Burmistrz nie ukrywał, że skutki  globalnego  kryzysu są bardzo odczuwalne dla samorządów. Dodatkowo gminy osłabiane są finansowo działaniami  rządu, który obarcza je  coraz  nowymi obciążeniami,  za którymi niestety nie idą odpowiednie subwencje. Dzięki takiemu postępowaniu samorządy z roku na rok  ubożeją.  Mszczonów należy do grona tzw. zamożniejszych gmin, więc jego rozwój jest też  dławiony tzw. podatkiem janosikowym. Już  około pół miliona złotych z wypracowanych przez siebie środków nasz samorząd  musi oddawać na rzecz biedniejszych gmin. Ten system tylko z pozoru wygląda na sprawiedliwy. W rzeczywistości nie mobilizuje ubogich  do zabiegania o inwestorów, ale uczy ich biernego oczekiwania na pomoc- mówił burmistrz. Poza tym coraz częściej dzieje się  tak, że „bogaci”, żeby zapłacić  janosikowe muszą  zaciągać  kredyty.  W tej chwili nie ma już samorządów, które nie borykają się  z problemami finansowymi, więc utrzymywanie tego typu mechanizmu pomocowego jedynie nakręca dodatkowo spiralę zadłużenia. W przypadku obciążeń  narzucanych przez rząd, które sprawiają, że samorządy tracą  możliwości inwestycyjne najbardziej jaskrawym przykładem jest oświata. Zepchnięta na gminy z roku na rok otrzymuje  coraz mniejsze subwencje z budżetu państwa.  W chwili obecnej koszt utrzymania  oświaty w gminie Mszczonów wynosi ok. 16 milionów złotych z czego ponad połowę  gmina musi już pokrywać  z własnych funduszy.  Budżet gminy Mszczonów po stronie wydatków to  ok. 50 milionów złotych,  z czego – jak łatwo obliczyć- około jedna  szósta przypada już   na dopłaty do oświaty. Najgorsze jest to, że jak przyznał gospodarz gminy wszystko wskazuje na to, że ta sytuacja nie ma szans poprawy. Rządzący coraz chętniej w taki właśnie sposób „zaglądają do gminnych kieszeni”. Reformy w sieci szkół są  bardzo bolesne. W naszej gminie dzięki podjętym działaniom udało się  w skali roku zaoszczędzić  ok. 800 tysięcy złotych. Sytuację  poprawić ma jeszcze wprowadzenie nowych obwodów szkolnych, których listę publikujemy na końcu naszej relacji.
Burmistrz informując o zamierzeniach i osiągnięciach samorządu podkreślał, że z racji braku wystarczającej ilości środków finansowych priorytetowe będą te inwestycje, które  otrzymają  dotacje europejskie. Środki takie są już  między innymi pozyskane na dokończenie systemu wodociągów w okolicach Lutkówki. Gmina stara się  podobne wsparcie uzyskać  na rzecz modernizacji oczyszczalni ścieków i budowy kanalizacji na terenach wiejskich.  Tu warunkiem jest w miarę  gęsta zabudowa. Kolektory ścieków w najbliższej przyszłości mają szansę  pojawić się w takich wsiach jak: Wymysłów, Sosnowica, Badowo Dańki i Kamionka. Natomiast w przypadku dużego rozproszenia zabudowań w grę  wchodzić  będą  jedynie   tzw. bio-bloki.  Burmistrz informował mieszkańców, że mogą korzystać  z systemu ułatwień w dostępie  do tak nowoczesnych urządzeń. Bio-bloki, czyli tzw. przydomowe oczyszczalnie ścieków, z których oczyszczoną wodę  (poprzez system sączków)  rozprowadza  po swojej działce można zakupić  przy poważnej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz samej gminy.  Warunkiem jest stworzenie odpowiedniej grupy osób, które zdecydują się na takie rozwiązanie.  W chwili obecnej wymagane jest stworzenie listy minimum 50 gospodarstw.  Zapisy chcących  montować  u siebie wspomniane urządzenia  są przyjmowane w Wydziale Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie.  Urząd oczekuje także na informacje od osób, które zechcą  skorzystać  z dofinansowania do usunięcia eternitowych pokryć  dachowych.
Poruszając kwestie inwestycji burmistrz przypomniał o realizowanym sukcesywnie programie termomodernizacji budynków gminnych.  Najlepszymi przykładami przeprowadzonych niedawno termomodernizacji  są:  Przedszkole Miejskie, hala sportowa,   MOPS i dwa ośrodki zdrowia w Mszczonowie i Osuchowie. Ostatnim budynkiem, który zmodernizowano w ten sposób jest kamienica Maklakiewicza. Jej oddanie zaplanowane jest na styczeń 2013 roku. W  roku przyszłym    nowe elewacje zyskają również   budynki OSP we Wręczy i w Osuchowie.
Jak wynika z zapewnień samorządowców zmieniać się także będą przyszkolne tereny sportowe. W tym roku otworzono kompleks ze sztuczną  nawierzchnią w Lutkówce. Plany na kolejne boiska z nowoczesną  murawą  dotyczą: Bobrowiec i Osuchowa. 
Na wszystkich spotkaniach z mieszkańcami poruszany był również  temat dróg. Wiele ciągów komunikacyjnych na terenie gminy wymaga pilnego utwardzenia i zmodernizowania. Największe potrzeby występują  na odcinkach, które pozostają pod zarządem powiatowym. W większości  spotkań samorządowych uczestniczył starosta Wojciech Szustakiewicz, który pod tym względem  nie miał zbyt  dobrych informacji dla mieszkańców. Do momentu uruchomienia kolejnych transz środków unijnych samorządy będą się ograniczać jedynie do niewielkich inwestycji i remontów. Wygospodarowanie środków na spektakularne i kompleksowe przedsięwzięcia nie są  obecnie brane pod uwagę.
Spośród najbliższych inwestycji, jakie przeprowadzane będą na terenie gminy warto wymienić: rewitalizację centrów wsi Bobrowce i Piekary,  kontynuację  budowy ulic i chodników na osiedlu Spokojna w Mszczonowie, przebudowę  rowu melioracyjnego zbierającego wody opadowe z terenu tego osiedla, budowę  zbiornika retencyjnego przy zetknięciu rowu melioracyjnego z rzeką  Okrzeszą, uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy KERAMZYCIE- gdzie ma powstać  kolejna, tzw. północna  dzielnica przemysłowa, zakup średniego samochodu dla ratownictwa drogowego mszczonowskiej OSP, utwardzenie ul. Spacerowej w Grabcach Józefpolskich,  rekultywacja wysypiska śmieci w Czekaju,  rewitalizacja rzeki Okrzeszy na odcinku miejskim i  dofinansowanie do budowy nowego komisariatu policji, który stanie w pobliżu term.  W sumie łączna kwota na inwestycje  w 2013roku  wyniesie 10.5 miliona złotych. O wydatkach inwestycyjnych oraz ogólnie o budżecie wyczerpujących informacji mieszkańcom gminy udzielał obecny na kilku spotkaniach wiceburmistrz Grzegorz Kozłowski. Na zmianę  z burmistrzem Kurkiem informował  on też  o tym, że gmina pragnie pozyskać  dotacje na rewitalizację  parku przy kościele oraz przystosowanie dla mieszkańców do celów rekreacyjnych łąk położonych za plebanią-  pomiędzy ulicą  Żyrardowska i Okrzeszą. Samorząd czyni też  starania o zmodernizowanie budynku starej lecznicy weterynaryjnej przy ulicy Tarczyńskiej, w której planowane jest uruchomienie domu dziennego pobytu dla emerytów i rencistów.
Oczywiście podczas spotkań nie obyło się bez pytań dotyczących zapowiadanego wcześniej połączenia kolejowego Mszczonowa z Warszawą oraz budowy parku rozrywki we Wręczy. Niestety plan wybudowania torów kolejki WKD na trasie Mszczonów -Raszyn nie ma szans na realizację  z powodu braku zainteresowania tą inwestycją ze strony  Raszyna. Gmina cierpiąca z powodu nadmiaru tras komunikacyjnych, jakie przebiegają po jej terenie nie chce u siebie kolejnych torów.  Komplikuje się  też  sytuacja parku rozrywki. Kłopoty ze skomunikowaniem terenów przeznaczonych pod park z przebiegającymi w ich pobliżu tras krajowych sprawiły, że inwestor przerwał skup gruntów na etapie 100 ha. Jego przedstawiciel na spotkaniu we Wręczy informował, że ten pozyskany obszar, to zbyt mało, aby uruchomić  park rozrywki, a jednocześnie zbyt dużo, aby w ogóle na nim nie inwestować.  Jak więc wynika z zamierzeń inwestora jak tylko ruszą w końcu  rozmowy na temat skomunikowania terenu z drogami krajowymi firma dokupi dodatkowe 100 ha i rozpocznie na nich przedsięwzięcie zgodnie z wcześniejszymi założeniami, ale już w mniejszej skali.
Kolejną  ważna sprawą  poruszaną  na spotkania ach była kwestia tzw. podatku śmieciowego. Od lipca 2013 roku zgodnie z ustawą  podatek taki zostanie nałożony na wszystkich mieszkańców gminy. Trudno w chwili obecnej dokładnie oszacować ile będzie on wynosił. W przypadku śmieci segregowanych będzie on się  miesięcznie kształtował prawdopodobnie pomiędzy 10 a 15 złotych. Jeśli natomiast podatnik nie zechce segregować odpadów, to obciążenie to może wzrosnąć  nawet do 25 złotych. Decyzje w sprawie konkretnego wymiaru podatku mają zapaść do końca tego roku. Niestety – jak poinformowano uczestników spotkań - nie będzie możliwości różnicowania podatku na tereny wiejskie i miejskie oraz jego umarzania. Ustawodawca nie dał samorządom  narzędzi na złagodzenie skutków nowego obciążenia. W gminie Mszczonów zdecydowano się więc pomóc mieszkańcom w inny sposób. W tym roku nie podniesiono  podatku rolnego oraz uruchomiono szereg ulg. Między innymi są  to ulgi  przy korzystaniu z TERM. Ceny preferencyjne przy korzystaniu z tego obiektu obowiązują już  emerytów i rencistów,  a także rolników. Natomiast w przyszłym sezonie, w godzinach 20-22 za symboliczną opłatę  z TERM korzystać  będą mogli wszyscy mieszkańcy gminy. Burmistrz zapewnił, że nie zrezygnuje też  z dopłat do punktów rehabilitacyjnych w Mszczonowie i Osuchowie, które tak są potrzebne mieszkańcom, którzy doznali jakiejkolwiek kontuzji oraz nadal będzie dotować funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 
Podczas wszystkich zebrań głos zabierał także przedstawiciel lokalnej jednostki policji. Najczęściej był to komendant Krzysztof Puszcz. Apelował on o  współpracę  mieszkańców z policją i  przedstawiał aktualną sytuację mszczonowskiego KP, który od początku listopada- po przejęciu terenu gminy Radziejowice-  stał się jednostką liczniejszą. Podawał też  mieszkańcom bezpośredni kontakt do patrolu, który interweniuje w sytuacjach nagłych – tzw. 07. Numer telefonu, w jaki dzięki wsparciu samorządu wyposażono wóz patrolowy, to - 607 556 577.   

 

drukuj (Na półmetku kadencji)

  • autor: Mateusz Milczarek
  • Spotkanie w Lutkówce
  • Spotkanie w Osuchowie
  • Spotkanie w Piekarach
  • Spotkanie w Bobrowcach
  • Spotkanie we Wręczy

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6639901

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat