Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

18.5.2021

Imieniny

Eryka, Feliksa, Jana

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego, 29 października 2012r.

W posiedzeniu połączonych komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, wiceprzewodniczący RM Marek Zientek oraz radni: Jerzy Siniarski, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Zdzisław Banasiak, Wojciech Horbot, Marek Baumel, Krzysztof Krawczyk, Waldemar Suski.

Radni w trakcie prac komisji zajęli się analizą wydatków bieżących OSiR za I półrocze 2012 roku, a także oceną stanu dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów i zaopiniowaniem materiałów na sesję.
Podczas merytorycznej dyskusji radni wraz z burmistrzem Józefem Grzegorzem Kurkiem oraz Małgorzatą Krześniak z Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Mszczonowie poruszyli szereg spraw dotyczących wykonanych remontów, bieżących inwestycji i ogólnego stanu gminnych dróg.
Małgorzata Krześniak omówiła wykonane w tym roku inwestycje drogowe do których należały m.in. przebudowa ulicy Poniatowskiego, Bagno i Bocznej, wykonanie nakładki w miejscowości Wręcza, a także remont na ulicy Spacerowej w Grabcach Józefpolskich, wytłuczniowanie fragmentu ulicy Wiśniowej w Bobrowcach oraz remont odcinka ulicy Strażackiej i Krętej. Poza tym gmina Mszczonów wykonała szereg drobniejszych napraw i remontów. Zdaniem Małgorzaty Krześniak zakres zaplanowanych na ten rok robót został wykonany w całości.
W dalszej części posiedzenia komisji, radni zgłaszali problemy i prośby swoich wyborców. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Zientek prosił o zamontowanie lustra w Osuchowie, radny Zdzisław Banasiak prosił o oznakowanie ulic w Strzyżach oraz o przeniesienie tabliczek na ulicy Cmentarnej w Mszczonowie.

Radny Dariusz Olesiński zwrócił uwagę na źle oznakowanie miejscowości Powązki, skutkiem czego jest wydłużony dojazd do tej miejscowości.
Radny podziękował także za wykonanie ulicy Kominkowej podkreślając, że ogólnie stan dróg w gminie Mszczonów jest dobry.
Radni poruszyli również kwestię funduszu sołeckiego, dzięki któremu można na bieżąco realizować małe inwestycje wskazane przez mieszkańców.
Burmistrz Józef Grzegorz Kurek dodał, że dzięki funduszowi sołeckiemu można wydatkować środki na określone fragmenty dróg, co wpływa na ogólny dobry stan gminnych szlaków komunikacyjnych.
W drugiej części prac komisji, radni wysłuchali przedstawicieli Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie, którzy omówili dochody i wydatki jednostki z podziałem na poszczególne obiekty sportowe.
Jak podkreślił Michał Szymański, dyrektor OSiR rok bieżący był znacznie lepszy od poprzedniego ze względu na lepszą pogodę w trakcie trwania sezonu wakacyjnego.
W kolejnym punkcie posiedzenia komisji, Jadwiga Barbulant, skarbnik gminy Mszczonów omówiła projekt zmian w uchwale budżetowej na rok 2012, a także idące za tym zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012- 2023.

W myśl projektu uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę 160.079,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 67.351,00 zł . Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 46.731.978,66 zł. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 249.606,88 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 156.878,88 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 49.499.354,66 zł.
 

drukuj (Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego, 29 października 2012r.)

  • autor: Łukasz Nowakowski

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7230738

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat