Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

18.10.2021

Imieniny

Łukasza, Juliana, Bogumiły

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • fot: Organizatorzy konkursu

Mszczonowski budżet wyróżniony w konkursie

W piątek, 20 lipca, o godz. 12.00 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja prasowa zatytułowana „Czy pieniądze mają płeć?” z udziałem Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz oraz dyrektora biura Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce Kamila Wyszkowskiego. W czasie konferencji przedstawione zostały cztery samorządy – finaliści konkursu "Budżet równych szans. „Gender budgeting” dla samorządów", które już podejmują działania na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn i które przesłały kwestionariusze konkursowe. W konkursie nagrodzono 4 gminy – Gdynia, Mszczonów, Pleśna i Klucze. Mszczonów na spotkaniu reprezentowali – burmistrz Józef Grzegorz Kurek oraz pani skarbnik Jadwiga Barbulant. Ze względu na różną sytuację gmin małych i dużych zostały one podzielone w konkursie na różne kategorie ze względu na ich wielkość. Poza tym pod względem formalnym wszystkie gminy obejmował ten sam regulamin, ten sam kwestionariusz i wspólna ocena pod względem tych samych kryteriów. Organizatorem konkursu było biuro Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce.  Wyboru zwycięzców zaś dokonało jury, w skład którego weszli niezależni eksperci, reprezentujący sektor naukowy oraz przedstawiciele Biura Programu Narodów Zjednoczonych w Warszawie. Przy wyborze zwycięskich gmin brane były pod uwagę trzy kryteria: budżet – dotychczasowy sposób konstruowania budżetu w gminie, planowanie wydatków i inwestycji gminnych oraz ich wpływ na społeczność lokalną, struktura władz gminy – udział kobiet i mężczyzn w procesach decyzyjnych na poziomie samorządu, realizowana polityka – działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania nierównościowym, m.in. tym ze względu na płeć. Dodatkowym kryterium była ocena ogólnej sytuacji społeczno-ekonomicznej na terenie gminy – dostępność edukacji, aktywność kobiet i mężczyzn na rynku pracy, dostępność opieki nad małymi dziećmi. Głównym celem konkursu było nie tylko upowszechnianie polityki równościowej na szczeblu lokalnym, ale także wdrażanie elementów budżetu wrażliwego na płeć, umożliwiającego planowanie wydatków zgodnie z potrzebami wszystkich mieszkańców i mieszkanek gminy, z uwzględnieniem ich wieku, niepełnosprawności czy innych ograniczeń wynikających z sytuacji życiowej. Czym jednak jest „gender budgeting” i czy jest on potrzeby? Terminem tym określa się budżetowanie wrażliwe na płeć, co oznacza pozyskiwanie przychodów i planowanie wydatków z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb oraz priorytetów kobiet i mężczyzn. „Gender budgeting” dotyczy równego podziału zasobów, rozumianych nie tylko jako zasoby pieniężne (np. zarobki), ale także jako zasoby takie, jak czas np. wolny. Narzędzie to z jednej strony pomaga podnosić jakość życia społeczności lokalnych, z drugiej – sprzyja przejrzystości decyzji finansowych. Jak pokazują też dane statystyczne „gender budgeting” jest narzędziem bardzo potrzebnym, gdyż sytuacja społeczna kobiet i mężczyzn jest w znaczącym stopniu zróżnicowana. Na poziomie globalnym kobiety stanowią niemal 70% z 1,5 miliarda osób żyjących w skrajnym ubóstwie. Według różnych szacunków wartość nieodpłatnej pracy kobiet na świecie stanowi między 10% a 35% PKB. W Europie kobiety stanowią większość pośród zagrożonych ubóstwem osób starszych. W Polsce statystycznie kobiety są lepiej wykształcone od mężczyzn, a mimo to wynagrodzenia, które otrzymują są średnio o 17% niższe niż mężczyzn wykonujących podobne zadania na podobnych stanowiskach. W tym kontekście „gender budgeting” pozwala, by instytucje samorządowe nie tylko odpowiadały w sposób bardziej efektywny na potrzeby każdej płci, ale także mogły pomóc w polepszeniu jakości życia mieszkańców i mieszkanek danej gminy. Jako pierwsza elementy budżetowania wrażliwego na płeć wprowadziła w 1984 roku Australia. Dziś szacuje się, że już w 60 krajach świata korzysta się z tej metody kształtowania finansów publicznych.
Zwycięskie gminy w ramach nagrody objęte zostaną półrocznym wsparciem merytorycznym o wartości min. 10 000 zł w zakresie opracowania i wdrożenia elementów budżetu wrażliwego na płeć, w tym analizy wydatków i planów inwestycyjnych pod katem wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym. Wsparcie zakłada porady eksperckie, warsztaty i szkolenia.  Ich efektem będzie przygotowanie indywidualnych rekomendacji na przyszły rok budżetowy dla danej gminy. Wyłonione w drodze konkursu JST będą także promowane jako podmioty społecznie odpowiedzialne oraz aktywnie przeciwdziałające dyskryminacji ze względu na płeć i dbające o zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym. Dodatkową korzyścią jest współpraca i możliwość zintegrowania działań JST z logo UNDP/ONZ.
  • autor: Rafał Wasilewski
  • fot: Organizatorzy konkursu
  • -

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7646658

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat