Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

18.10.2021

Imieniny

Łukasza, Juliana, Bogumiły

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • -

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego, 28 czerwca 2012r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz Koperski, radny Wojciech Horbot, radny Krzysztof Krawczyk, radny Marek Baumel, radny Waldemar Suski oraz radny Marek Zientek, jako przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego.

Radni wysłuchali Grzegorza Kozłowskiego, zastępcę burmistrza Mszczonowa, który przedstawił analizę z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
Uchwalony w dniu 29.12.2010 roku budżet ustalał dochody w wysokości 41.696.162,00 zł, zaś wydatki w wysokości 43.550.088,00 zł, czyli zakładał deficyt w wysokości 1.853.926,00 zł. W wyniku dokonywanych w trakcie roku zmian plan dochodów został ustalony na kwotę 46.348.873,00 zł, zaś wydatki na kwotę 47.300.807,00 zł, czyli zakładał deficyt w wysokości 951.934,00 zł.

Na koniec roku 2011 realizacja dochodów osiągnęła kwotę 45.659.373,00 zł, tj. 98,51% założonego planu, zaś wydatków kwotę 45.524.024,00 zł, tj. 96,24% założonego planu. Takie wyniki spowodowały, iż budżet 2011 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 135.349,00 zł, zaś nadwyżka operacyjna, czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 5.125.393,00 zł.
W ramach wykonanych dochodów, dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 31.074.996,00 zł, co stanowi 68% dochodów ogółem. W roku 2011 pozyskano dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 2.265.368,00 zł do projektów realizowanych przez gminę.

Na remonty dróg gminnych wydatkowano kwotę 1.212.748,00 zł ,a w tym z funduszu sołeckiego kwotę 231.679,00 zł.
Łącznie z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę w wysokości 318.745,00 zł.
W wydatkach ogółem najważniejszą pozycję stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie w kwocie 14.694.808,00 zł, co stanowiło 32,3% wydatków ogółem.
Następnie, Jadwiga Barbulant, skarbnik gminy Mszczonów omówiła projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową gminy Mszczonów na rok 2012.
W myśl wprowadzonych zmian zarówno dochody jak i wydatki zostały zwiększone o kwotę 201.470 zł.
Plan dochodów po zmianach wynosi 46.233.502,14 zł, plan wydatków zaś 49.000.878,14 zł.

Skarbnik gminy przedstawiła również projekt uchwały zmieniający Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Mszczonów na lata 2012-2023.
Wprowadzone zmiany dotyczyły przede wszystkim umieszczenia w latach 2013-2015 realizacji zaakceptowanego projektu kluczowego z dofinansowaniem unijnym pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mszczonów oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich”.  Jest to projekt o wartości 14,7 mln zł, zaś dofinansowanie wyniesie 12,5 mln zł.

drukuj (Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego, 28 czerwca 2012r.)

  • autor: Łukasz Nowakowski

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7646821

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat