Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

21.10.2021

Imieniny

Hilarego, Urszuli, Jakuba

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • -
  • -

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

„Inwestujemy w waszą przyszłość”
 
Projekt „Inwestycje w Gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów inwestycyjnych” dofinasowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 6. Oś priorytetowa: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Poddziałanie 6.2.2: Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 780 000,00zł, w tym dofinansowanie unijne 663 000,00zł, które wynosi 85% kosztów projektu, pozostałe 15% kosztów Gmina Mszczonów pokryje z własnych środków. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 17.04.2012r. Czas realizacji projektu to 31 grudnia 2013r.
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie poziomu inwestycji przedsiębiorstw w Gminie Mszczonów poprzez wzrost atrakcyjności terenu inwestycyjnego.
Cele szczegółowe projektu to:
- wzrost atrakcyjności wyznaczonego terenu inwestycyjnego poprzez przygotowanie dokumentacji koncepcyjnych zagospodarowania, oddziaływania na środowisko oraz geotechnicznych, które ułatwią i przyspieszą procesy projektowania i ewentualnej realizacji infrastruktury a także inwestowania przez przedsiębiorstwa
- poprawa jakościowa i ilościowa prezentacji oferty terenów inwestycyjnych poprzez działania doradcze, promocyjne oraz opracowanie informacji o utworzonym terenie
- stworzenie nowych miejsc pracy
- rozwój innowacji i transferu technologii (jakościowy)
W ramach projektu planuje się wykonanie:
- koncepcji zagospodarowania terenu  obejmującej zakresem koncepcję urbanistyczną i koncepcje z wyznaczonymi trasami, długościami i parametrami każdego elementu podstawowej infrastruktury (drogi i place, sieci wodne i kanalizacyjne, sieć energetyczna, oświetlenie, sieć teletechniczna).
- badania geotechniczne, które mają objąć cały teren i określić wszystkie podstawowe elementy jak również możliwość korzystania z zasobów naturalnych np. wody głębinowej itp.
- raport o oddziaływaniu na środowisko, który ma przyspieszyć proces projektowania i inwestowania na tym terenie, zarówno dla właściciela w zakresie wyposażenia w infrastrukturę, jak i dla potencjalnych przedsiębiorców.
- uzupełniająco przez cały okres realizacji projektu planuje się aktywne informowanie o utworzonym terenie inwestycyjnym, początkowo głównie działania informacyjne w prasie oraz poprzez bezpośrednie kontakty z instytucjami otoczenia biznesu i in.
Korzyściami bezpośrednimi wynikającymi z realizacji projektu będą:
- większe wpływy do budżetu miasta i większe możliwości inwestycyjne
- spadek bezrobocia i poprawa warunków życia w skali powiatu
- ład przestrzenny związany z kontrolowaną lokalizacją inwestycji poza obszarami mieszkalnymi
- podniesienie procesu transferu innowacji i technologii.

 

  • autor: Rafał Wasilewski

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7651503

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat