Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

18.10.2021

Imieniny

Łukasza, Juliana, Bogumiły

Wyszukiwarka

Menu główne

Komunikaty o stanie jakości powietrza

 • Czujnik powietrza

Nawigacja

Treść strony

 • -

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Zakres wspracia
 • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i studentów
 • wzmacnianie potencjału innowacyjnego i rozwojowego szkół
 • podnoszenie kwalifikacji kadr instytucji edukacyjnych
 • upowszechnianie kształcenia ustawicznego
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
 
Cel Działania
Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych.
Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.
 
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
 
źródło: www.mazowia.eu
 
TYTUŁ PROJEKTU: „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie gminy Mszczonów”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Status projektu: zrealizowany
 
OPIS PROJEKTU
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wniosek pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie gminy Mszczonów” realizowany przez Gminę Mszczonów, w ramach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 
CZAS TRWANIA PROJEKTU
od 01.09.2011 r. do 30.11.2012 r.
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI
Całkowita wartość projektu: 270 000,00 zł.
Kwota dofinansowania: 270 000,00 zł.
Rzeczywiste dofinansowanie: 262 856,42 zł.
 
INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 
CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz wsparcie szkół podstawowych w realizacji założeń nowej podstawy programowej, która kładzie nacisk na indywidualizację pracy z uczniem, naukę zgodna z potrzebami dziecka, jego zainteresowaniami, a także możliwościami.
 
ZAKŁADANE REZULTATY
W ramach projektu w roku szkolnym 2011/2012 zrealizowano następujące zajęcia dodatkowe:
 • dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także dzieci zagrożonych ryzykiem dyslekcji
  (SP Wręcza - 2 grupy po 30h, SP Lutkówka - 2 grupy po 30h, SP Bobrowce - 2 grupy po 30h, SP Osuchów - 2 grupy po 30h, SP Mszczonów - 4 grupy po 30h);
 • logopedyczne
  (SP Wręcza - 2 grupy po 30h, SP Lutkówka - 3 grupy po 30h, SP Bobrowce - 2 grupy po 30h, SP Osuchów - 2 grupy po 30h, SP Mszczonów - 2 grupy po 30h);
 • dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej
  (SP Mszczonów - 3 grupy po 30h);
 • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  (SP Lutkówka - 1 grupa po 30h, SP Mszczonów - 4 grupy po 30h);
 • dla uczniów uzdolnionych matematyczno-przyrodnicze
  (SP Piekary - 1 grupa po 30h, SP Mszczonów - 4 grupy po 30h);
 • gimnastyka korekcyjna
  (SP Piekary - 1 grupa po 60h, SP Osuchów - 1 grupa po 30h).

Kwota dofinansowania została wydatkowana na wyposażenie bazy dydaktycznej szkół w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, specjalistyczne oprogramowanie.

Łączna liczba dodatkowych godzin lekcyjnych w czasie trwania projektu wyniesie 1170h. 

ODBIORCY PROJEKTÓW
W projekcie wzięły udział uczniowie klas I-III wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Mszczonów.
 
BENEFICJENCI
Udział w zajęciach wzięło łącznie 224 uczniów klas I-III wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Mszczonów.

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7646764

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat