Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

23.4.2021

Imieniny

Wojciecha, Jerzego, Gerarda

Wyszukiwarka

Nawigacja

  • Ważne komunikaty

Treść strony

  • Logo Programu Infrastruktura i Środowisko

Budowa Punktów Selektywnych Zbiórek Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice

Zakres projektu: Przedsięwzięcie polegać będzie na zaprojektowaniu i budowie 3 Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, na terenie których zbierane i magazynowane będą odpady komunalne, dostarczone przez mieszkańców Gminy Mszczonów, Gminy Puszcza Mariańska oraz Gminy Radziejowice (każdy dla swojej gminy).

Każdy PSZOK będzie obszarem ogrodzonym, na terenie którego przewidziano plac utwardzony oraz wiatę magazynową, a także pom. magazynowe i pom. soc.-biurowe, wokół których będzie wykonana ścieżka edukacyjna. Wokół placu utwardzonego i przy ścieżce przewiduje się nasadzenia zieleni ozdobnej i izolacyjnej. Projekt obejmuje nadzór, roboty budowlane, zakup wyposażenia PSZOK, działania promocyjne i inf. związane z projektem. Budowa ma na celu stworzenie warunków dla mieszkańców tych gmin do prowadzenia kompleksowej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w szczególności tych, które nie są odbierane bezpośrednio z terenu ich nieruchomości. Mieszkańcy gmin będą prowadzić selekcję wytworzonych przez siebie odpadów „u źródła” celem wydzielenia z nich odpowiednich frakcji, które będą dostarczać do odpowiednich kontenerów, pojemników i pomieszczeń stanowiących wyposażenie PSZOK. Budowa i późniejsza eksploatacja PSZOK będzie zmierzała do poprawy stanu środowiska przyrodniczego. Poprzez realizację inwestycji podniesie się świadomość społeczeństwa o konieczności segregowania odp., o odzysku surowców wtórnych, o braku możliwości składowania odp. ulegających biodegradacji. Zapewni się infrastrukturę niezbędną do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, umożliwi się mieszkańcom bezpłatne przekazywanie odp. kom. do PSZOK, zwiększy się ilości odp. selektywnie zbieranych, kształtuje się proekologiczną postawę mieszkańców, przeciwdziała mieszaniu zbieranych selektywnie odp. a także zapobiega powstawaniu „dzikich wysypisk”.  W każdym z PSZOK przewiduje się utworzenie Punktu zbiórki i przygotowania do ponownego użycia rzeczy używanych oraz odpadów, celem ponownego wykorzystania odpadów oraz zapobieganie ich powstawaniu.

Głównym celem projektu jest budowa PSZOK oraz objęcie mieszkańców gm. Mszczonów, Puszcza Mariańska i Radziejowice systemem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a także dążenie do zwiększenia udziału odpadów zbieranych selektywnie, w tym odpadów niebezpiecznych. Celami pośrednimi są wzrost atrakcyjności poszczególnych gmin do zamieszkania i życia, a także poprawa jakości środowiska przyrodniczego, wzrost zadowolenia mieszkańców i polepszenie jakości ich życia, wzrost świadomości ekologicznej w społeczności.

Wartość wnioskowanego projektu: 4 895 665,55 PLN

Wydatki kwalifikowane: 3 975 215,90 PLN

Wnioskowane dofinansowanie: 3 378 933,51 PLN, co stanowi 85% wyd. kwalifikowanych

Wkład własny: 596 282,39 PLN

Beneficjent:  Gmina Mszczonów

Okres realizacji: do dnia 31.12.2022r.

Program Operacyjny: Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa: Oś Priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie: Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

Numer umowy o dofinansowanie: POIS.02.02.00-00-0029/19

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 19.10.2020r.

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7152454

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat